مطالبی که برچسب ‘استخدام اداره کل ثبت و اسناد استان کرمان’ دارند

آگهی استخدام استانداری استان کرمان

آگهی استخدام  ادارات دولتی کرمان

استانداری کرمان برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود و سایر دستگاه های اجرایی استان طبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و دستور العمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد در دستگاه های اجرایی تعداد نهصد (900) نفر از واجدین شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی های عمومی ، تخصصی، مصاحبه تخصصی و گزینش بصورت پیمانی استخدام می نماید.

(بیشتر…)