مطالبی که برچسب ‘استخدامی اداره فنی و حرفه ای’ دارند

استخدام 1168 خوزستانی در ادارات دولتی استان خوزستان

 استخدام استانداری خوزستان

 استانداري خوزستان و دستگاههاي اجرايي استان بمنظور تأمین نيروي انسانی موردنياز خود طبق مفاد قانون مديريت خدمات كشوري و در چارچوب دستورالعمل نحوة برگزاري امتحان عمومي و تخصصي و از محل مجوز شماره 4550/110/دم مورخ 21/12/90 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تعداد 1168 نفر از افراد واجد شرايط را از طريق برگزاري آزمون توانمنديهاي عمومي و تخصصي ، مصاحبه تخصصي ، آزمون عملي (حسب مورد) و طي مراحل گزينش به صورت پيماني به شرح ذيل استخدام مي‌نمايد :

 

الف) شرايط عمومي استخدام :

1- تابعيت نظام جمهوري اسلامي ايران

2- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

3- تدين به دين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

4- داشتن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دايم (ويژه برادران )

5- عدم اتهام و محكوميت به فساد اخلاقي و اعتياد به دخانيات و مواد مخدر و عدم سابقه محكوميت جزايي مؤثر

6- داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي اشتغال براي انجام كاري كه استخدام مي شود.

7- نداشتن منع استخدام در دستگاههاي دولتي به موجب آراي مراجع قانوني

8 – داوطلبان استخدام نبايد مستخدم رسمي و پيماني ساير دستگاههاي دولتي و يا بازخريد خدمت باشند.

(بیشتر…)