مطالبی که برچسب ‘استخدامی اداره فنی و حرفه ای’ دارند

استخدام ۱۱۶۸ خوزستانی در ادارات دولتی استان خوزستان

 استخدام استانداری خوزستان

 استانداری خوزستان و دستگاههای اجرایی استان بمنظور تأمین نیروی انسانی موردنیاز خود طبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و در چارچوب دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی و از محل مجوز شماره ۴۵۵۰/۱۱۰/دم مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تعداد ۱۱۶۸ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندیهای عمومی و تخصصی ، مصاحبه تخصصی ، آزمون عملی (حسب مورد) و طی مراحل گزینش به صورت پیمانی به شرح ذیل استخدام می‌نماید :

 

الف) شرایط عمومی استخدام :

۱- تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران

۲- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۳- تدین به دین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۴- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دایم (ویژه برادران )

۵- عدم اتهام و محکومیت به فساد اخلاقی و اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و عدم سابقه محکومیت جزایی مؤثر

۶- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی اشتغال برای انجام کاری که استخدام می شود.

۷- نداشتن منع استخدام در دستگاههای دولتی به موجب آرای مراجع قانونی

۸ – داوطلبان استخدام نباید مستخدم رسمی و پیمانی سایر دستگاههای دولتی و یا بازخرید خدمت باشند.

(بیشتر…)