مطالبی که برچسب ‘آگهی های استخدام بهمن ماه 91’ دارند

آگهی های استخدام استان اصفهان – 12 بهمن ماه 91

آگهی های استخدام استان فارس

آگهی های استخدام استان اصفهان -12 بهمن ماه 91

  • نوع آگهی : آگهی های کلی استان اصفهان

آگهی استخدام کارخانجات صنایع بهداشتی ایران(بوژنه)

  آگهی استخدام کارخانجات صنایع بهداشتی ایران(بوژنه)

کارخانه صنایع بهداشتی ایران (بوژنه) در اهواز ناحیه صنعتی کارون نیاز به یک نفر خانم با تحصیلات حداقل لیسانس شیمی و حداقل ۲ سال سابقه کار مفید ترجیحا در زمینه آزمایشگاهی مواد شوینده دارد.

 

  • شهرهای مورد نیاز : اهواز
  • تعداد مورد نیاز : 1 نفر