مطالبی که برچسب ‘آگهی استخدام کارخانجات صنایع غذایی’ دارند

آگهی استخدام در گروه صنایع غذایی دُرنا

 آآگهی استخدام در گروه صنایع غذایی دُرنا

گروه صنایع غذایی دُرنا از علاقمندان دعوت به همکاری می کند.

 

فرم دعوت به همکاری

 

بدون مهلت