مطالبی که برچسب ‘آگهی استخدام در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه’ دارند

آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

استخدام دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان آذربایجان غربی برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود در واحدهای تحت پوشش از افراد واجد الشرایط از طریق امتحان عمومی ، تخصصی وگزینش به صورت پیمانی با در نظر گرفتن شرایط مندرج در ذیل استخدام نماید.

 

 

(more…)