مطالبی که برچسب ‘آگهی استخدام بیمارستان قائم آمل’ دارند

آگهی استخدام پلی کلینیک تخصصی قائم (عج) شهرستان آمل

 آگهی استخدام پلی کلینیک تخصصی قائم  پلی کلینیک تخصصی قائم (عج) شهرستان آمل

———————-

استان :مازندران

شهرستان: آمل

مرکز : قائم (عج)

رشته : اطفال

تعداد نیروی مورد نیاز: 1 نفر

توضیحات:حداکثر سن 35 سال،داشتن مدرک پایان دوره تعهدات قانونی

(بیشتر…)