مطالبی که برچسب ‘آگهی استخدام استانداری هرمزگان’ دارند

آگهی استخدام استانداری استان هرمزگان

 آگهی استخدام استانداری یزد سال 1391

« آگهي استخدام پيماني  »

لینک ثبت نام استخدامی استانداری هرمزگان سال 92

«ويژه متقاضيان بومي استان هرمزگان »

 

استانداري هرمزگان براي تأمين نيروي انساني مورد نياز خود و ساير دستگاه هاي اجرايي استان طبق مفاد قانون مديريت خدمات كشوري و دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي  براي به‌كارگيري افراد در دستگاههاي اجرايي و از محل مجوز شماره 4550/110/ دم  مورخ   21/12/1390 معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور  تعدادي افراد واجد شرايط را از طريق برگزاري آزمون توانمندي هاي عمومي ، تخصصي ، مصاحبه تخصصي و گزينش به صورت پيماني به شرح زير استخدام مي نمايد.

 

(بیشتر…)