مطالبی که برچسب ‘آگهی استخدام استانداری هرمزگان’ دارند

آگهی استخدام استانداری استان هرمزگان

 آگهی استخدام استانداری یزد سال 1391

« آگهی استخدام پیمانی  »

لینک ثبت نام استخدامی استانداری هرمزگان سال ۹۲

«ویژه متقاضیان بومی استان هرمزگان »

 

استانداری هرمزگان برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود و سایر دستگاه های اجرایی استان طبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی  برای به‌کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی و از محل مجوز شماره ۴۵۵۰/۱۱۰/ دم  مورخ   ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور  تعدادی افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی های عمومی ، تخصصی ، مصاحبه تخصصی و گزینش به صورت پیمانی به شرح زیر استخدام می نماید.

 

(more…)