آرشیو ‘استخدام در استان زنجان’
نیازمندی های زنجان

آگهی استخدام استان زنجان – ۲۱ بهمن ماه ۹۴

نیازمندی های استان زنجان – ۲۱ بهمن ماه ۹۴

نیازمندی های زنجان

آگهی استخدام استان زنجان – ۲۰ بهمن ماه ۹۴

نیازمندی های استان زنجان – ۲۰ بهمن ماه ۹۴

مرکز جذب اعضای هیات علمی

آگهی جذب اعضای هیات علمی (فراخوان بهمن ماه ۹۴)

جذب اعضای هیات علمی (فراخوان بهمن ماه ۹۴)

قوه قضاییه

آغاز ثبت نام داوطلبان جذب اختصاصی آزمون قضاء (تمدید مهلت ثبت نام)

به گزارش معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، مستنداً به آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات، مصوب ۹۲/۰۲/۲۶ ریاست محترم قوه قضائیه، سامانه جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضاء به منظور ثبت نام متقاضیان واجد شرایط از تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ لغایت ۱۳۹۴/۱۱/۱۶ فعال خواهد شد. لذا از کلیه داوطلبان علاقمند به شرکت در فرآیند مذکور، دعوت به عمل می­ آید ضمن مطالعه دقیق شرایط و ضوابط ثبت­ نام، در مهلت مقرر نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

نیازمندی های زنجان

آگهی استخدام استان زنجان – ۱۹ بهمن ماه ۹۴

نیازمندی های استان زنجان – ۱۹ بهمن ماه ۹۴

دعوت به همکاری 3

آگهی استخدام بازاریاب تبلیغاتی با پورسانت بالا

بازاریاب باتجربه جهت جذب تبلیغات از مشاغل هدف گردشگری نیازمندیم.

نیازمندی های زنجان

آگهی استخدام استان زنجان – ۱۸ بهمن ماه ۹۴

نیازمندی های استان زنجان – ۱۸ بهمن ماه ۹۴

بانک سینا

آگهی استخدام بانک سینا

بانک سینا به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در چارچوب قوانین کار و تامین اجتماعی از میان فارغ التحصیلان (مرد) واجد شرایط همکاری به تعداد محدود استخدام می نماید.

بانک کارآفرین

آگهی استخدام بانک کارآفرین در مراکز استا‌ن‌های کشور

بانک کارآفرین از کارکنان با تجربه بانک‌های تجاری برای تصدی سمت ریاست شعبه در مراکز استان‌های کشور دعوت به همکاری می‌نماید.

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان برای تکمیل نیروی مشاغل پرستاری مورد نیاز خود در بیمارستانهای تحت پوشش (زنجان و شهرستانهای تابعه) در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۱۰۰/۲۷۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۰ مقام محترم وزارت تعدادی از افراد واجدالشرایط را از طریق مصاحبه تخصصی و گزینش به صورت شرکتی با در نظر گرفتن شرایط مندرج در ذیل بکارگیری نماید.

نیازمندی های زنجان

آگهی استخدام استان زنجان – ۱۷ بهمن ماه ۹۴

نیازمندی های استان زنجان – ۱۷ بهمن ماه ۹۴

نیازمندی های زنجان

آگهی استخدام استان زنجان – ۱۵ بهمن ماه ۹۴

نیازمندی های استان زنجان – ۱۵ بهمن ماه ۹۴

پرداخت الکترونیک سامان

آگهی استخدام شرکت پرداخت الکترونیک سامان

شرکت پرداخت الکترونیک سامان از افراد واجد شرایط زیر در سراسر دعوت به همکاری می نماید.

نیازمندی های زنجان

آگهی استخدام استان زنجان – ۱۴ بهمن ماه ۹۴

نیازمندی های استان زنجان- ۱۴ بهمن ماه ۹۴

نیازمندی های زنجان

آگهی استخدام استان زنجان – ۱۳ بهمن ماه ۹۴

نیازمندی های استان زنجان – ۱۳ بهمن ماه ۹۴

دعوت به همکاری 3

آگهی استخدام دستیاران ستادی دستگاههای اجرایی کشور سال ۹۴ (تمدید مهلت ثبت نام)

به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز دستگاههای اجرایی در قالـب دسـتیاران سـتادی و در چـارچوب تصـویب نامـه شـماره ۲۰۶/۴۸۸۹۲ مورخ ۱۳۹۴/۴/۶ شورایعالی اداری با عنوان «ضوابط تامین دستیاران ستادی دستگاههای اجرایی کشور»، در نظر است تعداد ۹۱۳ نفر از متقاضیان واجد شرایط، از طریق امتحان کتبـی در دو حیطـه عمـومی و تخصصـی، مصـاحبه هـای اسـتخدامی و گزینش به صورت پیمانی جذب گردند. در ادامه توضیحات مربوطه در دو بخش ارائه خواهد شد. در بخـش نخسـت، توضـیحاتی در خصوص شرایط عمومی و اختصاصی استخدام، فرآیند ثبت نام و پذیرش افراد، زمان و نحوه برگزاری آزمون، مواد آزمون و در بخـش دوم، خوشه ها، شغل محل های مربوط به هر دستگاه اجرایی آورده شده است.

گروه صنعتی پلیمر بوشهر

آگهی استخدام گروه صنعتی پلیمر بوشهر

گروه صنعتی پلیمر بوشهر در راستای اهداف توسعه ‎ای خود در نظر دارد افراد واجد شرایط زیر را به صورت تمام وقت، دعوت به همکاری نماید.

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

آگهی استخدام دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان برای تصدی مشاغل کارشناس روابط عمومی و کارشناس امور رایانه و کارشناس امور اداری از میان واجدین (زن یا مرد) با شرایط ذیل از طریق برگزاری آزمون و مصاحبه دعوت به همکاری می نماید:

نیازمندی های زنجان

آگهی استخدام استان زنجان – ۱۲ بهمن ماه ۹۴

نیازمندی های استان زنجان – ۱۲ بهمن ماه ۹۴

نیازمندی های زنجان

آگهی استخدام استان زنجان – ۱۱ بهمن ماه ۹۴

نیازمندی های استان زنجان – ۱۱ بهمن ماه ۹۴

نیازمندی های زنجان

آگهی استخدام استان زنجان – ۱۰ بهمن ماه ۹۴

نیازمندی های استان زنجان – ۱۰ بهمن ماه ۹۴

نیازمندی های زنجان

آگهی استخدام استان زنجان- ۸ بهمن ماه ۹۴

نیازمندی های استان زنجان – ۸ بهمن ماه ۹۴