موج 8.5 ميليون نفري بيکاري در راه است!

بیکاری
شهر های مورد نیاز : ----
تعداد مورد نیاز :
تاریخ انقضاء :
متن آگهی

از بيکاري خسته است. بعد از 4 سال درس خواندن مدرک کارشناسي دارد اما اکنون با 26 سال بيکاري را تجربه مي کند. مي گويد: هر جا که براي کار مي روم فرم مي دهند و مي گويند پرکن، تماس مي گيريم اما هيچ خبري نمي شود.

حرف کار که وسط مي آيد انگار داغ دلش تازه مي شود. بازنشسته است با حقوق 800 هزار توماني. 4 فرزند مجرد دارد، ۳ پسر و يک دختر. همه تحصيل کرده اند. مي گويد: با تمام سختي هزينه دانشگاه فرزندانم را دادم تا شايد در آينده شغل بهتري داشته باشند اما همه آن ها بيکارند. هر جا هم که درخواست کار مي دهند فايده اي ندارد. الان با اين درآمد اندک بازنشستگي بايد خرج آن ها را هم بدهم.

در يک شرکت خصوصي خدمتکار است. با حقوق 300 هزار تومان. کارشناس کتابداري است. بعد از 2 سال بيکاري، اين تنها کاري است که پيدا کرده است. مي گويد: دلم مي خواست حداقل در شغلي مرتبط با رشته تحصيلي ام مشغول شوم، به هر جايي هم سر زدم اما کاري پيدا نکردم. زندگي خرج دارد و نمي توان بيکار نشست. به اجبار اين کار را پيدا کردم. مي خندد و مي گويد: با اين همه مشکل و اين درآمد کم اصرار مادرم براي ازدواج مستاصل ام کرده است. واقعا مي شود با اين حقوق و شرايط ازدواج هم کرد!

 

سونامي 8.5 ميليون نفري

خبرها از در راه بودن سونامي 8.5 ميليون نفري بيکاري حکايت دارد. خبري که مرد اول اقتصاد کشور اعلام کرده است.

به گفته «علي طيب نيا»، به زودي بازار کار کشور با بحران 8.5 ميليون کارجو مواجه خواهد شد و با رسيدن آمار متقاضيان کار کشور به اين ميزان، کشور با تقاضاي تاريخي کار در 100 سال گذشته مواجه مي شود. چرا که آمار و اطلاعات ساليان گذشته نشان مي دهد در هيچ دوره اي تعداد تقاضا براي شغل در ايران به اين ميزان نرسيده است.

به گفته وزير اقتصاد، ما يک جمعيت انبوه آماده کار داريم، حدود 5 ميليون نفر که يا از دانشگاه دانش آموخته شده اند يا در حال تحصيل در دانشگاه ها هستند و به زودي وارد بازار کار خواهند شد و بايد بتوانيم براي اين جمعيت، کار مناسب فراهم کنيم. علاوه بر اين حدود3.5 ميليون بيکار در کشور وجود دارد که اگر اين تعداد را به آن 5 ميليون نفر اضافه کنيم، معنايش اين است که حدود 8.5 ميليون نفر در آينده نزديک جوياي شغل خواهند بود.

وي مي افزايد: به طور طبيعي جمعيت بيکاران و نرخ بيکاري در ميان زنان و قشر جوان و تحصيل کرده بالاتر است و شايد ما بالاترين نرخ بيکاري را ميان زنان جوان داريم که اين ها اهميت و حساسيت موضوع را براي ما بيشتر روشن مي کند بنابراين در شرايط رکود قرار گرفته ايم به نحوي که ايجاد شغل براي اين جمعيت جوياي کار با سختي مواجه است و همزمان با يک تورم سنگين ۲ رقمي نيز مواجه ايم.

 

آمارها چه مي گويند؟

موضوع اشتغال زايي همواره براي دولت ها به عنوان اولين اولويت هاي کاري مطرح بوده است اما همچنان دغدغه اشتغال گريبان گير بسياري از خانواده هاست. آن قدر که کمتر خانواده اي پيدا مي شود که در آن حداقل يک فرد بيکار حضور نداشته باشد اين موضوع زماني جلوه دردناک تري پيدا مي کند که بخش زيادي از اين بيکاران را تحصيل کرده هاي دانشگاهي تشکيل داده اند. افرادي که به اميد يافتن شغل بهتر و آينده مناسب تر، سختي هاي تحصيل را به جان خريده اند و اکنون به جاي يافتن جايگاهي بهتر همچنان در زمره آمار بيکاران به حساب مي آيند.

به گفته معاون توسعه کارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، براساس آمار و اطلاعات مرکز آمار ايران در جمع فصول سال 91 نرخ بيکاري کشور 12.2 و نرخ مشارکت اقتصادي کشور 37.7 درصد بوده است. با توجه به اين آمار حدود ۳ ميليون نفر بيکار داريم.

«علي اکبر لبافي نژاد» با اشاره به نرخ دانشجويان و ارزيابي بيکاري اين قشر از جامعه مي گويد: در سال90-1389 تعداد دانشجويان در مجموع حدود 4 ميليون و 117 هزار و 208 نفر بوده است که 45 درصد آن ها در گروه تحصيلي علوم انساني، 33 درصد در گروه تحصيلي علوم مهندسي، حدود 7.4 درصد در گروه تحصيلي علوم پايه، کشاورزي و دام پزشکي 5.8 و گروه تحصيلي هنر 4.5 درصد و در گروه تحصيلي علوم پزشکي 4.3 درصد تحصيل کرده اند.اين در حالي است که در سال هاي 84 و 85 در مجموع ۲ ميليون و 389 هزار و 867 نفر دانشجو تحصيل کرده اند که با مقايسه اين آمار رشد 70 درصدي تعداد دانشجويان مشخص مي شود.

به گفته «لبافي نژاد»، ميانگين ميزان تقاضاي کار در کشور 39 درصد بوده که امسال اين رقم به 43 درصد رسيده است و ماه به ماه هم افزايش پيدا مي کند. ضمن آن که در کشور بين 700-800 هزار نفر درسال از طريق شبکه ملي بازار و کاريابي ها، تقاضاي درخواست کار خود را ثبت کرده اند و جوياي کارند.

معاون توسعه کارآفريني و اشتغال وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي همچنين زنان سرپرست خانواده را يکي ديگر از چالش هاي بازار کار کشور ذکر مي کند و مي گويد: بر اساس سرشماري سال 90،حدود 2.5 ميليون خانوار توسط زنان سرپرست خانوار اداره مي شوند که حدود 1.5 ميليون نفر آن ها يک تا 7 نفر را تحت سرپرستي خود دارند و حدود يک ميليون نفر هم زنان سرپرست خانواده هستند.

وي با بيان اين که 33 درصد جويندگان کار کشور در 6 ماه امسال زنان و 67 درصد مردان هستند، ادامه مي دهد: براساس اطلاعات مرکز آمار ايران در سال 91 استان خراسان رضوي جزو 5 استان کشور است که کمترين نرخ بيکاري را داشته و بيشترين نرخ بيکاري نيز در استان هاي لرستان و کردستان به ثبت رسيده است.

 

پيامدهاي بيکاري

هر چند به دقت و صحت آمارهايي که در مورد بيکاري داده مي شود اعتماد چنداني نيست اما به هر صورت با اتکاي به همين آمار بايد گفت بيکاري به طور قطع مشکلاتي را در جامعه به وجود مي آورد که تبعات آن دامنگير همه افراد در سطوح مختلف مي شود به ويژه در مورد بيکاري مردان که بار زندگي بر دوش آن هاست.

«لبافي نژاد» در اين مورد خاطرنشان مي کند: يکي از شاخص هاي اساسي بين المللي شاخص اشتغال و بيکاري است. ما مي توانيم تبعات ناشي از اشتغال کامل را در همه کشورها از جمله کشورهاي توسعه يافته ببينيم. تبعات ناشي از بيکاري در وضعيت ازدواج، خانواده، درآمد و اقتصاد نيز مشخص است به طوري که مشکلات ناشي از بيکاري دامنگير همه بخش ها مي شود.

به گفته يک آسيب شناس اجتماعي، بيکاري اين روزها به عنوان معضل اجتماعي نه تنها در ايران بلکه براي مردم دنيا مشکل ساز شده است و نبايد از ارائه آمار بيکاري توسط مسئولان و نهادهاي رسمي جلوگيري شود.

«ابهري» توضيح مي دهد: سرخوردگي، افسردگي جوانان تحصيل کرده، افزايش آمار اعتياد، کاهش آمار ازدواج و مواليد، بالا رفتن سن ازدواج، ضد ارزش شدن تحصيل براي دانش آموزان و بي انگيزگي آن ها براي ادامه تحصيل از جمله پيامدهاي بيکاري در ميان نسل جوان کشور است.

 

در سرمايه گذاري اسراف مي کنيم

به تازگي معاون اول رئيس جمهور با اعلام اين که امروز اشتغال و تورم دو چالش اصلي و اساسي کشور محسوب مي شود، گفته است: دولت در نظر دارد برنامه هايي را به صورت فوري و اضطراري در حوزه اشتغال کشور اجرا کند. اما اين برنامه ها چيست و آيا هماهنگي لازم بين دستگاه هاي مرتبط ايجاد شده است؟ معاون توسعه کارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي درباره برنامه هايي که براي حل مشکل بيکاري انديشيده شده است، مي گويد: يک طرح و چند اولويت در دستور کار اين مجموعه قرار گرفته است.

«لبافي نژاد» با بيان اين که اولويت امسال ما تکميل ظرفيت خالي بنگاه هاي اقتصادي است توضيح مي دهد: در کشور ما بيش از 50 هزار واحد بنگاه اقتصادي وجود دارد که يا با ظرفيت خالي فعالند يا واحدهايي ناتمام هستند و با تزريق منابع مي توانند تکميل شوند. بنگاه هايي که در صورت تکميل ظرفيت ها مي توانند در بازارهاي داخلي و خارجي رقابت کنند. وي با بيان اين که اين واحدها به حدود 50 هزار ميليارد تومان تسهيلات نياز دارند، ادامه مي دهد: اطلاعات مربوط به اين بنگاه ها تکميل شده و به عنوان اولويت اول در دستور کار شوراي عالي اشتغال قرار گرفته است. ضمن آن که بايد تاکيد کنم در دنيا يک بنگاه اقتصادي 19.5 ساعت در شبانه روز کار مي کند به عبارتي کشورهاي توسعه يافته از يک سرمايه گذاري، 19.5 ساعت بهره مند مي شوند. ولي در کشور ما بنگاه هاي اقتصادي از 24 ساعت شبانه روز 5.5 ساعت کار مي کنند آن هم با 30 – 40 درصد ظرفيت. اين نشان مي دهد که ما نه تنها به سرمايه گذاري جديد نياز نداريم بلکه در مورد سرمايه گذاري در کشور اسراف مي کنيم. اگر همين ظرفيت هاي خالي را تکميل کنيم مشکلمان حل مي شود. ما با تکميل ظرفيت ها مي توانيم براي 600 – 700 هزار نفر شغل ايجاد کنيم.

وي از تهيه طرح قانون بيمه بيکاري و حمايت از بيکاران متقاضي کار از طريق اجراي طرح کارورزي توام با کار و پي گيري آن خبر مي دهد و مي گويد: در قالب اين طرح به جاي آن که به بيکاران واجد شرايط پرداخت نقدي داشته باشيم آن ها را به بازار کار وارد مي کنيم و تمام کساني را که جوياي کار هستند به بنگاه هاي اقتصادي معرفي مي‌کنيم. بنگاه هاي اقتصادي نيز بر اساس نوع فناوري مورد استفاده خود مي توانند از 6 ماه تا يک سال اين افراد را جذب کنند و از طريق منابعي که پيش بيني شده 30 تا 50 درصد حداقل مزد را به آن ها بدهند تا پس از آشنايي با کار و کسب مهارت در بنگاه هاي اقتصادي مشغول به کار شوند. بر اين اساس پيش بيني مي کنيم بيش از 50 – 60 درصد اين افراد در بنگاه هاي اقتصادي جذب شوند و افرادي هم که از اين طريق جذب نشدند توانمند شده و مي توانند در بخش هاي ديگر کار کنند.

«ابهري» نيز در اين باره مي گويد: وقتي 80 درصد دانشجويان در 20 رشته متمرکز شده اند طبيعي است اين موضوع نتيجه بيکاري گسترده در دانش آموختگان شود و کاهش ارزش مدرک تحصيلي را نيز به دنبال خواهد داشت ضمن آن که با توجه به اين که 80 درصد دانش آموختگان دانشگاه ها صرفا تحصيلات نظري داشته و فاقد مهارت شغلي هستند بنابراين روحيه پشت ميزنشيني بين آن ها توسعه يافته و به کمتر از آن رضايت نمي دهند.

به گفته وي، در ميان دانش آموختگان فاقد مهارت تخصصي و شغلي، آموزش هاي کوتاه مدت فني و حرفه اي براي اشتغال زايي ضرورت داشته و مي تواند باعث جذب آن ها و کاهش آمار بيکاران شود. وي مي افزايد: تنظيم خروجي دانشگاه ها با نياز بازار کار اصلي ترين راهکار پيش گيري از بيکاري دانش آموختگان است.

 

دردسرهاي تحصيلاتي که نيازسنجي نشده است

نکته اي که کارشناسان بسياري بر آن تاکيد دارند و البته منطبق بر واقعيات اجتماعي است نبود نيازسنجي اوليه و هدف گذاري تحصيلي و شغلي در جامعه است. موضوعي که معاون توسعه کارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي نيز بر آن صحه مي گذارد.

«لبافي نژاد» با اشاره به هماهنگ نبودن تعداد دانش آموختگان دانشگاهي و مشاغل مرتبط در کشور با بيان اين که يکي از مشکلات جدي و چالش هاي اساسي در بازار کار کشور موضوع دانش آموختگان دانشگاهي است مي گويد: پذيرش دانشجو در دانشگاه هاي کشور و در رشته هاي مختلف بر اساس نياز بازار کار نيست به عبارتي ارتباط بين بازار کار کشور و دستگاه هاي مربوط با دانشگاه ها مناسب نيست. به همين دليل هم دانش آموختگان دانشگاهي به ندرت به بازار کار، جذب مي شوند. وي ادامه مي دهد: براي حل اين مشکل، سند توسعه اشتغال کشور را به عنوان نقشه راه توسعه اشتغال و سرمايه گذاري کشور که در شوراي عالي اشتغال به تصويب رسيده است به همه استان ها ابلاغ کرده ايم. بر اين اساس استان ها بايد بر اساس سند اشتغال که توسط کميته راهبردي همان استان تهيه و تيرماه ابلاغ شده است اقدام کنند. آن ها مي توانند با اجراي صحيح اين اسناد، برنامه ريزي درستي انجام بدهند و به لحاظ مهارتي هم مشخص مي شود که چه نوع نيازها و چه نوع افرادي بايد براي اين مهارت ها جذب شوند و طي سال هاي آينده چه سرمايه گذاري هايي بايد اتفاق بيفتد. دستگاه هاي صادر کننده مجوز براي سرمايه گذاري هم بايد اطلاعات شکل گيري سرمايه گذاري و نيازهاي نيروهاي انساني را که در طرح اوليه هر طرح ديده مي شود به مراکز آموزش عالي و مراکز مهارتي انتقال بدهند. معاون توسعه کارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي همچنين درباره علت خالي بودن اين ظرفيت ها توضيح مي دهد: همراهي نکردن سيستم بانکي کشور در تزريق منابع سرمايه در گردش براي تکميل ظرفيت ها، بازاريابي ها و فراهم کردن بازار مصرف داخلي و خارجي، صدور مجوزها که گاه بر مبناي کار کارشناسي و بر اساس نياز کشور و ميزان صادرات نيست از جمله دلايل متعددي است که باعث به وجودآمدن شرايط کنوني بنگاه هاي اقتصادي کشور شده است. لبافي نژاد ادامه مي دهد: براي تکميل اين ظرفيت ها امکان استفاده از راهکارهاي مختلفي وجود دارد از جمله اين که بانک مرکزي در سال جديد عددي را براي سرمايه درگردش به بانک ها ابلاغ کرده است که اين مسئله در اولويت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي قرار گرفته است تا براي بنگاه هايي که داراي ظرفيت خالي هستند و درعين حال توليدات آن ها امکان رقابت در بازارهاي داخلي و خارجي را دارد مورد استفاده قرار بگيرد. ضمن آن که سيستم بانکي کشور هم موظف شده در قالب مصوبات شوراي عالي اشتغال در مورد پروژه هاي نيمه تمام اقدام کند. وي خاطرنشان مي کند: دستگاه ها نيز موظف هستند اين واحدهاي توليدي را شناسايي کرده و به کار گروه اشتغال استان ها معرفي کنند و آن ها هم موظف هستند واحدهايي را که ظرفيت خالي دارند در اولويت اول خود قرار دهند.يک کارشناس ارشد مديريت و استاد دانشگاه نيز در اين خصوص معتقد است که مدل آموزشي کنوني کشور ناکارآمد است چرا که بدون در نظر گرفتن نيازهاي جامعه و حتي بدون دادن مهارت هاي شغلي براي جوانان فقط مدت زماني طولاني از زندگي آن ها را اشغال مي کند در حالي که جوانان مي توانند با يادگيري مهارت هايي که به آن علاقه دارند جذب بازار کار شوند. محمد حسين فاتح با بيان اين که ظرفيت توليد يک بنگاه، سطح کلي توليداتي است که آن بنگاه مي تواند در يک دوره زماني معين توليد کند مي گويد: براي بهره  برداري از ظرفيت هاي خالي بنگاه هاي اقتصادي که تا کنون مغفول باقي مانده اند بايد نگاه بلند مدت،  ميان  مدت و کوتاه  مدت داشت. وي در باره عواملي که باعث ايجاد بنگاه هايي با ظرفيت خالي شده اند توضيح مي دهد: کمبود نقدينگي در بخش صنايع کشور، واردات بي رويه در بخش هاي مختلف، رعايت نکردن قواعد اقتصادي و تحليل هاي نادرست اقتصادي براي صدور مجوزهاي توليد و خدمات، تغييرات قانوني مداوم، نبود آمار و اطلاعات درست در مورد صنايع، تحريم هاي اقتصادي، فساد اداري و رانت هاي اقتصادي که منجر به بي علاقگي براي توليد شده است و حتي اتخاد تصميمات سياسي براي مسائل اقتصادي از جمله مسائلي است که باعث شده تا ظرفيت هاي اقتصادي اکنون اين گونه خالي باشند و به مشکلات بيکاري کشور دامن بزنند. اين کارشناس مديريت خاطرنشان مي کند: در مرحله اول عزم دولت براي رفع اين موضوع بايد جزم شود و با تامين مالي مناسب و ايجاد انسجام در نهادهاي مرتبط و برنامه ريز تصميم گيري هاي صحيح کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت صورت بگيرد. وي ادامه مي دهد: علاوه بر اين لازم است تا با کنترل واردات و همچنين يکپارچه سازي سيستم آمار و اطلاعات اقتصادي که جاي خالي آن کاملا محسوس است امکان تحليل هاي فني و اقتصادي و مالي به صورت علمي فراهم شود. وي بر نقش دولت بر برداشتن موانع براي پر کردن اين ظرفيت هاي خالي تاکيد مي کند و مي گويد: تمام موضوعات بين المللي و حتي عوامل بخشي و بنگاهي نيز تحت تاثير عوامل حاکميتي هستند و دولت مي تواند با سياست هاي فعال و علمي و هدايت شده تمام اين مشکلات را مرتفع کند.

 

الگوي آموزشي کنوني ناکارآمد است

اما حلقه مفقوده شرايط ناگوار کنوني کجاست؟ دانشگاه؟ دانشجويان؟ ناهماهنگي در سازمان ها و دستگاه هاي مرتبط؟ و يا بنگاه هاي اقتصادي؟ معاون توسعه کارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي با اشاره به اين که ساختار جمعيتي کشور نشان مي دهد هم اکنون ۳ گروه بيکار جدي در کشور وجود دارد مي گويد: دانش آموختگان دانشگاهي، زنان سرپرست خانوار و جوانان جوياي کار بدون شغل معمولا از اقشار آسيب پذيرهستند که از اين ميان هم اکنون بيش از يک ميليون نفر دانش آموخته دانشگاهي جوياي کارند. لبافي نژاد ادامه مي دهد: نسبت تعداد دانش آموختگان جوياي کار به کل جويندگان کار کشور نشان مي دهد طي 6 ماه گذشته بيش از 43 درصد جويندگان کار کشور فارغ التحصيل دانشگاه هستند. اين در حالي است که در برنامه اول و دوم توسعه حدود 4 درصد کل جويندگان کار از فارغ التحصيلان دانشگاه بوده اند. وي خاطرنشان مي کند: اين نکته چالشي است که بر مبناي ساختار شکل گيري مشاغل صنعتي، خدماتي و کشاورزي کشور به ازاي هر ده فرصت شغلي ايجادي و يا فرصت شغلي بر اساس جابه جايي نيروي کار اتفاق مي افتد.

بر اين اساس ساختار مشاغل کشور در بخش هاي مختلف اقتصادي نشان مي دهد ماهيت فرصت هاي شغلي به شکلي است که به ازاي هر ده فرصت شغلي امکان جذب فقط يک فارغ التحصيل در بخش کشاورزي، 1.5 فرصت شغلي در بخش صنعت و حدود 2 فرصت شغلي در بخش خدمات وجود دارد به عبارتي به طور ميانگين ماهيت فرصت هاي شغلي موجود به نحوي است که 20 درصد آنها پذيرنده جذب فارغ التحصيل دانشگاهي هستند در حالي که عدد مورد نياز ما 50 درصد است و از همه مهم تر آن که در ۳ سال آينده حدود 4.5 ميليون نفر فارغ التحصيل دانشگاهي خواهيم داشت. وي مي افزايد: گرچه بعضي از دانشجويان در عين حالي که شاغل هستند به دانشگاه هم مي روند ولي در نهايت وضعيت ايجاد فرصت هاي شغلي ما به طور کلي در ۲ سال آينده نسبت به گذشته متفاوت خواهد شد به نحوي که احتمال دارد بيش از 70 درصد از جويندگان کار فارغ التحصيل دانشگاه باشند در حالي که فرصت هايي که اکنون در حال شکل گيري است يا از گذشته وجود داشته است، تنها پذيرنده 20 درصد از فارغ التحصيلان دانشگاهي است. فاتح هم بر اين اعتقاد است که تحصيلات دانشگاهي در شرايط کنوني جامعه به جاي آن که از دوران علم آموزي در دانشگاه فرصتي استثنايي و بزرگ براي جوانان ايجاد کند تبديل به تهديدي براي جوانان، خانواده ها و جامعه شده است چرا که شرايط موجود گواه آن است که تعدادي از داوطلبان ورود به دانشگاه به دليل بي برنامگي و براي رهايي از بيکاري، سربازي و مدرک گرايي به دانشگاه مي روند و بخشي از آن ها حتي بدون آن که به رشته تحصيلي خود علاقه داشته باشند وارد دانشگاه مي شوند و شغلي هم که پس از تحصيل به آن مشغول مي شوند هيچ ارتباطي به تحصيلات آن ها ندارد.

در هر صورت با وجود تناقضات شديد آماري در کشور مشخص است که روند اوج تقاضا براي کار در کشور تا سال هاي آينده نيز ادامه خواهد يافت و در صورتي که دولت نتواند به هر طريقي موفق به مهار نرخ بيکاري و تک رقمي کردن آن شود، آثار مخرب بيکاري، کشور را با لطمات فراواني مواجه خواهد کرد.

منبع روزنامه خراسان

اطلاعات تماس
نشانی :
تلفن :
وبسایت :
عضویت در کانال تلگرام سایت استخدامی www.estekhdami.org
جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید
هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.
دیدگاه ها
محمد
۰۳:۵۰ ~ ۱۴ آبان ۱۳۹۲

تنها راهش اینه از این سرزمینه دروغ و طاعون زده فرار کرد.
باید رفت. برای بزرگتر شدن و عزیز شدن باید رفت.
من یکی اگر برم جنازمم تو این آب و خاک وصیت میکنم بر نگردونن!

[پاسخ]

نازنین آرام
۰۶:۳۵ ~ ۱۴ آبان ۱۳۹۲

سلام… امیدی به خوب شدن این وضعیت ندارم…. با وجود داشتن مدزک کارشناسی ارشد روزانه از یک دانشگاه دولتی معروف میخوام برم آرایشگر بشم اکر اونم بشه.جلو تمام فامیل و خونواده ام سر خورده میشم.همین الان مسخره ام میکنند.حالم از قفسه کتابهایم بهم میخورد.داداشم دانشگاه نرفته بیکاره میگه الان فرق من و تو چیه؟حداقل خرج تحصیل رو دست خودم نذاشتم.امیدی نیست که پایان این شب سیه صبح سپیدی باشد چه بسا خشک سالی ای عظیمتر باشد….
خوش به حال قشر بخور و نفهم کشور و دولت ما….

[پاسخ]

nashenas
۰۷:۰۹ ~ ۱۴ آبان ۱۳۹۲

Agha koshtin mamlekato.aghaye rohaniye kelid dar, taze yekar peyda karde bodam dashtam ezdevaj mikardam, bikaram kardi

[پاسخ]

یه نفر بیکار
۰۷:۳۲ ~ ۱۴ آبان ۱۳۹۲

این موج جمعیت همون متولدین 60 تا 65 هستند که از همون لحظه تولد با این کاستی ها روبرو بودند. اما جالب اینجاست، با اینکه یه بار کشور ما انفجار جمعیتی و عواقبشو تجربه کرده، الان دوباره دارن میگن کشور ما باید بجای 75 میلیون 150 میلیون نفر بشه و فرزند بیشتر رو تبلیغ میکنن.

[پاسخ]

آیدا
۰۸:۲۰ ~ ۱۴ آبان ۱۳۹۲

با این قسمت خیلی خیلی موافقم
«می گوید: هر جا که برای کار می روم فرم می دهند و می گویند پرکن، تماس می گیریم اما هیچ خبری نمی شود.»
در ضمن اکثراً سابقه کار هم میخوان …

[پاسخ]

ایرانی بیکار
۰۹:۳۵ ~ ۱۴ آبان ۱۳۹۲

منم با محمد موافقم باید رفت تا نجات پیدا کرد
تو ایران مردن هم امکان پذیر نیست حداقل 5-6میلیون پول میخواد
افسوس که کشوری با این ثروت و فرهنگ غنی نه چیزی از ثروتش مونده نه از فرهنگش
غرق در فقر و فساده!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[پاسخ]

نواب
۰۹:۴۰ ~ ۱۴ آبان ۱۳۹۲

اول پارتی دوم سابقه کار بالا اخه جوانی که تازه تحصیلات را تمام کرده اینها را از کجا بیاره

[پاسخ]

مهدی
۱۰:۱۰ ~ ۱۴ آبان ۱۳۹۲

دیگه وقتی انرژی هسته ای از مردم مهمتر بشه وضعیت همینه دیگه
حالا بیکاری جای خود داره هرروز هم داره اجناس قیمتش بالاتر میره
خدا از سرتون نگذره

[پاسخ]

ناشناس
۱۰:۱۷ ~ ۱۴ آبان ۱۳۹۲

دیروز با بابام دعوام شد ,بیچاره بابام که گناهی نداره مملکت مشکل داره , چیکار کنیم ما هم از بیکاری به زمین و زمان گیر می دیم!

[پاسخ]

شهریار
۱۰:۱۹ ~ ۱۴ آبان ۱۳۹۲

لیسانس الکترونیک دارم دو ساله دنبال کار مناسب هستم
همه جا حرف از سابقه کار می زنن – ای خدا به همه جوونا کمک کن

[پاسخ]

رسول
۱۰:۳۰ ~ ۱۴ آبان ۱۳۹۲

وای وای ، باز هم خطر فقر متفکران فقیر
واقعا ما در جامعه ای زندگی میکنیم که سیاست مملکت اینه که مردا باید بیکار باشن و صبح تا شب دنبال کار بگردن و سایت رسمی کشور که امار بیکاری جوانها رو به دست میاره نگران دختران باشن، هزار افسوس به ایران،روزگاری ایران رو با کار کردن مرداش میشناختن حالا دیگه من جوان28ساله با لیسانس حسابداری نامرد روزگار خطاب میشم، چرا ؟چون که کاری ندارم !چرا ؟چون که بدون سابقه کار هیچ جایی بهم کار نمیدن/شرمنده خودم و نامزدم هستم که کار ندارم ای ای مردم به دادم برسید ، نامزدم میگه تا کار نداشته باشی ازدواج نمیکنیم ، مردی به کاره چون ریشه جوان مردی هست ، برسید به داد دلم ، دردم از یار است و درمان هم از او،تا حالا بیشتر از 20تا شرکت رفتم برای کار که همشون سابقه کار میخواستن،پشیمون از روزی که برگه ای با امید گرفتم دستم و رسانه ها نشونم دادن و حالا شرمنده دوستام هستم که نامرد صدام میکردن ای دولت بیا و ما را مرد کن،به شرافت امام حسین قسم دیروز رفتم یه اداره برای کار اداری طرف گفت که شما بهتون نگفتن که توی روز بارونی و یکشنبه و چهارشنبه توی این اداره برای کار نیاید به خدا اگر کارم گیرشون نبود میگفتم که اون پولی که میبری سر سفرت حروم هست اخه پشت کامپیوتر توی اداره دولتی اهنگ دانلود میکنن و اس ام اس عاشقانه برای زنشون میفرستن اینه شایسته سالاری ، این هست اون لایحیه ای که 80درصد بر اساس شایسته سالاری ادارات و سازمانها دولتی و خصوصی ثبت نام کنن و 20درصد بر اساس آزمون علمی باشه. برس به داد این جوان های مملکت همه نابود شدیم ،شما خودتون قضاوت کنید من دهنم رو میبندم و70سال بیشتر عمر نمیکنم ، برید و به فکر اون دنیاتون باشید . البته من دین ندارم ولی شما که دین دارید کاری بکنید برای جوانهایی مثل من که همون20میلیونی هستن که بهتون رای دادن

[پاسخ]

فریبا
۱۰:۳۴ ~ ۱۴ آبان ۱۳۹۲

یادتون رفت بنویسید 8 و نیم میلیون بیکاره بدون پارتی. اونایی که پارتی دارن مشکلی ندارن که با سیکل جای مهندسو میگیرن

[پاسخ]

بدبخت
۱۰:۴۳ ~ ۱۴ آبان ۱۳۹۲

با مدرک کارشناسی ارشد دو سال در یک شرکت خصوصی مدیر فنی بودم به علت تعطیل شدن شرکت بیکار شدم دو ماه دنبال کار گشتم تا تو یک شرکت به عنوان کارگر خط تولید مشغول به کار شدم!!! حالا پس از شش ماه این شرکت هم تعطیل شد . حالا دیگه نمی دونم چکار کنم برم یه گاری دست بگیرم نون خشک جمع کنم؟

[پاسخ]

م-الف
۱۰:۵۹ ~ ۱۴ آبان ۱۳۹۲

با سلام و احترام
به مسولین محترم بفرمایید فقط راهکاردادن و پیشبینی کردن کافی نیست .باید در تصمیم گیری جدی بود و مشکلات جوانان را اساسی حل کرد چرا که مشکل بی کاری انواع فقر را به دنبال دارد.با تشکر از توجه تمام مسولان محترم

[پاسخ]

66
۱۱:۲۳ ~ ۱۴ آبان ۱۳۹۲

همینی که هست
اگه ما بشکنیم مشکل از خودمون بوده نه این مملکت لجن مال شده

[پاسخ]

رامین
۱۱:۴۲ ~ ۱۴ آبان ۱۳۹۲

کسی که قراره بهمون کاربده خداست.نه فلان مسئول بهمان رئیس.فقط تلاش باید کنیم از نظر علمی قوی بشیم وچنگ بزنیم به ریسمان خدا.اینا کی باشن که واسه ما کار بدن.راهتونو گم نکنید

[پاسخ]

من
۱۱:۴۲ ~ ۱۴ آبان ۱۳۹۲

من تازه فارغ التحصیل شدم.خیلی دنبال کار گشتم .تو این اوضاع گرونی با 8 ساعت کار در روز میخوان 150 تومن بندازن کف دست آدم!!!! من ترجیح میدم بیکار بمونم تا با لیسانس مهندسی آی تی برم منشی مغازه بشم.حالا هی برن بگن انرژی هسته ای.مسئولینی ک تو حال امروز خودشون موندن چطور ب فکر فردای ما هستن آخه؟؟

[پاسخ]

پری
۱۲:۲۱ ~ ۱۴ آبان ۱۳۹۲

به کجا چنین شتابان
مملکت ما رو به نابودی ست وقتی جوونای مملکت ایقد نا امید هستن تو این گرونی چطو تشکیل خانواده بدن

[پاسخ]

پری
۱۲:۲۴ ~ ۱۴ آبان ۱۳۹۲

این مملکت جایی برای ادم های باسواد خوش فکر روشن فکر نداره پارتی داری خوندن ونوشتن بلد نباشی بسم الله

[پاسخ]

سجاد
۱۲:۲۵ ~ ۱۴ آبان ۱۳۹۲

با سلام به دوستای هم درد و تحصیلکرده و بیکار م.
بنده 2 ساله از یکی از بهترین دانشگاه های ایران مهندسی برق-قدرت گرفتم وهنوز بیکارم.چند جا هم که امتحان دادم و قبول شدم وهردفه به بهانه ای تو مصاحبه ردمون کردن.پدر ایرانو،فسادو پارتی و تبعیض و کانال بازی درآورده.اینجوری هم که از حضور مردم در راهپیمایی ها و انتخابات معلومه،کسی اعتراض نداره وداره به ملت خوش میگذره و ما خبر نداریم.بد بختیمون اینه که پول هم نداریم که از این سرزمین کفر و فساد فرار کنیم.مسوولین محترم ،دارن تو کشور های خارجی عشق و حال میکنن و با جوونی ما بازی!!!!؟؟؟

[پاسخ]

یه بیکار
۱۲:۲۹ ~ ۱۴ آبان ۱۳۹۲

سلام.وقتی بیکاری و دوروبریهاتم مثل خودتن دردت کمتره.اما وقتی میبینی این بچه های فامیل سهمیه دار از ما بهترون با مدرک دیپلم و فوق دیپلم از این دانشگاه های پشت کوهی بدون کنکور،کار های آنچنانی پیدا میکنن!!!!فقط میتونی بگی خدا لعنت کنه اونهایی که این سهمیه ها رو راه انداختن.می دونستین به رییس های تامین نیروی ادارات میگن:وقتی یک از ما بهترون برای کار میاد،حتی اگر سمتی ندارید،براش کار ایجاد کنید!!!!حتی این عزیز کرده ها نیازی نیست فرم استخدام پر کنند یا منتظر آگهی استخدام جایی بمونن.همه باید گوش به زنگ این عزیزان باشند.به خدا نه اینکه فکر کنید این حرفها رو از اینو اون شنیدم،تا دلتون بخواد از این عزیز کرده هاونور چشمی ها تو فامیل داریم.اونم با چه سمت هایی .بخشدار،دادیار،شهردار،دندانپزشک سهمیه ای(فیزیک کنکورش رو 4% زده بود!!!!)…… به خدا به حال خودم و خواهر برادر هام گریه ام میگیره.

[پاسخ]

roxan
۱۲:۴۳ ~ ۱۴ آبان ۱۳۹۲

kheyre saram ba koli moshkelat mohandesi petroshimi khoondam…kheyre saram too khoozestan k vajab be vajabesh nafte va sherkate petroshimie zendegi mikonam ama mani k in madrako daram liaghate kar too sherkate petroshimi or sherkate nafto nadara, ama dokhtare diplomeye reis ya modir amele sherkate naft ya petroshimi liaghat dare…are dge ina nakhoran ki bokhore! khoda ham jaye hagh neshaste…heeeeeeeeeeeeyyy…in doran ham migzare ama man az kasi k haghamo khorde nemigzaram

[پاسخ]

امیر
۱۲:۴۴ ~ ۱۴ آبان ۱۳۹۲

با سلام به قربانیان سیاست های ,سیاست زده بی سواد مسئولینی که نمی خوان چشماشون باز کن زیرا چشم بسته هم می خورند تو و منو هم فدای غرورشان این حرف آقای خاتمی که میگه (آمریکا میگه که ما همراه با تحریم وفشار با ایران مذاکره می کنیم پس ما هم با مرگ بر آمریکا گفتنمان مذاکره میکنیم)ای خاک بر سر ما .ما داریم می میرم کشور داری تجزیه میشه ما نشستیم مرگ بر آمریکا بگیم که بلکه روزی آمریکا بمیره وما راحت بشینیم بخوریم. من سی سال دارم با مدرک لیسانس بیکار هنوزم ازدواج نکردام با شه اشکالی نداره لااقل مرگ بر آمریکا

[پاسخ]

الهه
۱۲:۴۸ ~ ۱۴ آبان ۱۳۹۲

ای خدا من که پارتی دارم ولی هیچ کاری نمیکنن ولی ناامید نمیشم بچه ها خدابزرگه

[پاسخ]

65
۱۲:۵۴ ~ ۱۴ آبان ۱۳۹۲

با فوق لیسانس 10ماه است که دنبال کار میگردم ولی دریغ از یک کار درست حسابی
پیک موتوری و بازاریابی رو هم تجربه کردم ولی فقط خستگی می مونه برای آدم
نمی دونم با چه رویی میگن جمعیت باید 2برابر بشه
لعنت به این مملکت

[پاسخ]

مصطفی
۱۳:۱۵ ~ ۱۴ آبان ۱۳۹۲

نمیدونم کمبود پوشک بچگی رو چطور سر کردیم، کنکورم که گذشت، کارم که به ما نرسید، پوشک ایزی لایفم که حتما سر پیری باز نایاب میشه نمیرسه به ما، مسئولین فقط یه لطفی کنن وقت مرگ دهه شصتی ها حداقل قبر به تعداد کافی فراهم کنن که اگر تو دنیا روز خوش ندیدیم تو آخرت روح و روانمون در عذاب تنگی قبر نباشه، وگرنه خدا که بعید میدونم فشار قبرو شامل حال ما کنه با این عمر پر فشاری که داشتیم!

[پاسخ]

یه بنده خدا
۱۳:۲۵ ~ ۱۴ آبان ۱۳۹۲

دوستان عزیز و گرامی بیکار، همه تلاشتون رو بکنید که از این خرابشده برید. فقط و فقط فکر و ذکرتون این باشه که از این مملکت لعنتی برید. دوستان من همه رفتند و من موندم اشتباه محظ بود با رزومه خوبی که داشتم همون موقع میباسید میرفتم. زندگی اونقدر ارزش نداره که جونیمون رو به خودمون حروم کنیم. درآمد عالی، امکانات بهداشتی و درمانی مناسب، رفاه و آسایش مطلوب فقط و فقط در مهاجرت خلاصه میشه.

[پاسخ]

saeid
۱۳:۲۵ ~ ۱۴ آبان ۱۳۹۲

تا کی باید بیکار باشیم هیچی نگیم.

[پاسخ]

امیر
۱۳:۲۶ ~ ۱۴ آبان ۱۳۹۲

مصطفی گل گفتی……………….

[پاسخ]

اسماعیل
۱۳:۵۳ ~ ۱۴ آبان ۱۳۹۲

من لیسانس مکانیک دارم با سابقه کاری اما من نمی دونم چرا هر جایی رفتم برای کار موقع مصاحبه گفتند شرایط شما خوبه با شما تماس می گیریم ولی دیگه تماس نگرفتند . الان یکساله کارم شده فرم پر کردن و کرایه دادن الکی از این کارخانه به اون کارخانه که خارج از شهر هستند . هر چی تو این 5 سال خوندم همه یادم رفته . سنم رسیده به 27 نه ازدواج کردم نه شغلی دارم دارم دیوونه می شم .

[پاسخ]

جوون کشورم ایران
۱۴:۰۶ ~ ۱۴ آبان ۱۳۹۲

چه فرقی میکنه من نظرم رو بدم یا نه این مدیر سایتم دلش خوشه یعنی من نظرم رو بنویسم مشکلات حل میشه چیزی تغیر میکنه ؟؟؟؟؟؟؟بابا جوونا پیر شدن کار ندارن اون وقت شما با چه استدلالی میگین جمعیت بیشتر بشه ؟؟؟وام ازدواج میدین؟؟؟؟کار براشون فراهم کردین؟؟؟قیمت مسکن مناسبه؟؟؟؟اجاره بها مناسبه؟؟؟؟؟؟قیمتا مناسبه؟؟؟؟من که روز قیامت سر پل صراط اگه حقی داشته باشم جلوی همشون رو میگیرم تا جلوی خداوند جواب بدن ؟؟؟؟؟به امید روزی که همه پیش خداوند قرار میگیریم یا حق
——
مدیر سایت : از کجا میدونید منم دلم خوشه!!!

[پاسخ]

حسن کلید ساز
۱۴:۱۴ ~ ۱۴ آبان ۱۳۹۲

آقا غلط کردم من اشتباهی هستم

[پاسخ]

محمد رضا
۱۴:۲۴ ~ ۱۴ آبان ۱۳۹۲

یا باید از این کشور بری یا باید خودکشی کنی چون زندگی دیگه غیر ممکن شده. لعنت به باعث و بانیش
لعنت به کسی که گفت جمعیت باید دو برابر بشه

[پاسخ]

حسام
۱۵:۱۳ ~ ۱۴ آبان ۱۳۹۲

بهترین کار اعتراض جمعی هست ، حداقل میگیرن میندازن زندان راحت میشیم یا هم میکشن دیگه…. کسی پایه هست؟؟؟

[پاسخ]

بیکار
۱۵:۲۶ ~ ۱۴ آبان ۱۳۹۲

کی گفته این همه بیکار داریم غلط کرده این آماری که ارائه میدن از طرف آمریکاست میخواد فتنه به پا کنه کشور ما با این همه عظمت تمامی جوونامون مشغول به کار هستند این فقط یک دسیسه از شیطان بزرگ است اظهار نظر مسولین محترم.واقعا متاسفم هم برای خودم و بقیه.واقعا دهه 60 مزخرفترین و بدیخت ترین دهه هستن نه از بچگی مون لذت بردیم نه از جوونی.خدا به داد پیریمون برسه که من همیشه دعا میکنم به اونجا نرسم زودتر راحت بشم و بمیرم من هم مثل بقیه فوق لیسانس دارم و 2سال دنبال کار میگردم هر جایی هم که میرم میگن سابقه میخوایم اما دوستای خود من بدون هیچ سابقه رفتن سرکار.یا باید پول داشته باشی یا پارتی،امید به خدا هم دیگه ندارم وقتی بنده خدا نمیخواد خدا دیگه میخواد چیکار کنه.هر کسی هم به من میرسه میگه چرا رفتی همچین رشته ای چرا نمیری سرکار.بعضیا هم میگن خوش به حالت کار برای چیته.اخه ادم حسابی اگر دوست نداری بری سرکار استعفا بده چرا همچین حرفی میزنی.اخه جونی که فقط 200 هزار تومن میگیره چطور میخواد خونواده تشکیل بده.خوبه حداقل تشکیل خونواده ندادیم وگرنه از این هم بدبخت میشدیم.خدا همه شون لعنت کنه من یکی که از حقم نمیگذرم

[پاسخ]

فوق لیسانس بیکار
۱۶:۱۳ ~ ۱۴ آبان ۱۳۹۲

فوق لیسانس از دانشگاه سراسری دارم دانشجو ممتاز بودم، اما پارتی ندارم و یک ساله بیکارم،پشیمونم از اینکه درس خوندم…..

[پاسخ]

دوردست
۱۶:۱۶ ~ ۱۴ آبان ۱۳۹۲

باید امیدواربود،باید زندگی کردريا،باید قانع بودو….
عه از این همه شعار خسته شدم.پس کی میخواد خبرهای خوب دل ما جوانهارو شادکنه

[پاسخ]

احمد
۱۷:۵۶ ~ ۱۴ آبان ۱۳۹۲

باور کنین این قدر از بیکاری با مدرک مهندسی مکانیک دولتی خسته شدم که می خوام سرم رو بزنم به دیوار.2 سال خدمت و الان 2 ساله بیکار

[پاسخ]

مهدی
۱۷:۵۹ ~ ۱۴ آبان ۱۳۹۲

نمیدوم تا کجا قراره پیش بریم و به چی برسیم. خروجی اینهمه مقاله دادن تو دنیا شده این؟ تاوان اشتباهات بعضی ها رو باید خیلیا دیگه پس بدن. به ما حق زنده بودن دادن اما حق زندگی کردن ندادن.

[پاسخ]

مرد بیکار
۱۸:۰۱ ~ ۱۴ آبان ۱۳۹۲

حرف زدن چه فایده ای داره مگه نمی بینید مردم کشور های دیگه رو تا یه کم فشار میاد سریع اعتراض خودشونو به گوش جهانیان میرسونن ولی ماها رو ….

[پاسخ]

يك جوان ايرانى
۱۸:۰۲ ~ ۱۴ آبان ۱۳۹۲

خودتون هم هنوز نميدونيد چجورى ميخوايد مشكل بيكارى رو حل كنيد.. تو اين كشور همه تقصير رو ميندازن گردن همديگه.. تمام دوست هاى دورو بر بيكار هستن.. من دختر هستم ٢٥ سال ليسانس دارم.. حتى كلى پسر ميشناسم كه بيكار هستن..

[پاسخ]

علی رضا
۱۸:۰۲ ~ ۱۴ آبان ۱۳۹۲

به خدا تو فامیل خجالت می کشم بگم مهندس هستم . الکی صبح میرم بیرون ظهر میام خونه میگم سرکار بودم . از اون روزی می ترسم که آبروم بره . سه را پیش روی من است : یا باید کارگری کنم با حقوق کم یا باید از این کشور رفت و راه آخر اینه که خودکشی کرد . تمام

[پاسخ]

فرهاد
۱۸:۲۵ ~ ۱۴ آبان ۱۳۹۲

لعنت به اونا که میگن کشور ما همه با سوادن و بیکار نداریم
د لا مذهبا منه جوون زن می خوام خونه می خوام آینده می خوام مدرکمو کجا باید نشون بدم نیم نگاهی کنین بهم.
خسته شدم از این مملکت بی عدالت
یکی میلیارد میلیارد مایه داره
منم هنوز نگام به دست بابا مامانمه واسه خرجی
من 26 سالمه
خدا از مسئولین بی سواد نگذره

[پاسخ]

عباس
۱۹:۳۶ ~ ۱۴ آبان ۱۳۹۲

درگذشته درکتابهای درسی خوانده بودیم که: پیرمردی درخت گردوی رامیکاشت کسی وی رادیدوگفت ای پیربه تونمی آیدکه بی تدبیرباشی آخرکاشت این درخت درخزان عمرتوراچه سود،پیرپاسخ داد: ای مرددیگران کاشتندماخوردیم ومامیکاریم دیگران بخورند.ولی متاسفانه نسلی که ماباشیم چیزی نکاشتیم که دیگران بخورندواین نتیجه عمل نادرست اقتصادی ماست .

[پاسخ]

پریسا
۲۰:۰۱ ~ ۱۴ آبان ۱۳۹۲

منم یک مهندس برق بیکار هستم که هر جا برای کار میرم میگن نیرولازم نداریم هر فرمی هم پر میکنم با من تماس نمیگیرن! تازه دوره های آموزشی که هر کدوم لازم دارن ما باید 5 میلیون بدیم بریم کلاس این دوره ها را یاد بگیریم که شاید به دردشون بخوره یا نخوره! ولی 30 سال پیش که اینطوری نبود اول استخدام میکردن بعد خود شرکت با هزینه خودش میفرستاد دوره ای که لازم داره ….
ما پول این کلاسها را نداریم! هر جا هم میریم میگن باید 8 سال سابقه کار داشته باشی خوب کارفرمای عزیز وقتی امثال شما از روز اول سابقه کار میخوان ما کجا میتونیم کار کنیم که برای شما سابقه کار داشته باشیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟
من میدونم در آینده ای نزدیک دیگه کسی دانشگاه نمیره چون پول دانشگاه آزاد ندارن بدن مردم! الانم کنکور آزاد و بخاطر همین برداشتن چون کسی پول نداره بره و سراسری هم که فقط شاهد و جانبازان و شاگرد های نخبه و تیزهوشانی میرن!
پس ایران در آینده با کمبود نیروی کار یا با نیروی کار پیر روبرو خواهد شد!
من هم وقتی دیدم کار نیست الان درخواست پذیرش برای کشورهای دیگه دادم که از ایران برم و از هر نظر آینده خودم و تضمین کنم!
تازه سر کار هم اگر بخوان دیگه نمیرم بمونم ایران با یک حقوق 1میلیون تومانی به چه دردم میخوره !!! الان هر خانواده معمولی حداقل ماهی 2 میلیون تومان خرج داره !(بدون اجاره خانه)

[پاسخ]

امیر
۲۰:۲۵ ~ ۱۴ آبان ۱۳۹۲

نمیدونم چکار کنم دیگه.چهار سال درس خوندم حالا دارم بایک عده بی سواد تویه کارخانه صنایع شیمیایی کارگری میکنم با 400 حقوق.هر شبم با خانومم دعوا دارم سر این مساله

[پاسخ]

سیاست افریقا
۲۱:۱۷ ~ ۱۴ آبان ۱۳۹۲

با این سیاست ها دهن جوان ها سرویس کردین اگه جمعیت چین دست سیاست مداران ما بود جای یه ابر قدرت ملت همدیگرو جای غذا میخوردن
این سیاست های غلط تا کی باید ادامه داشته باشه!!!!!!
بدبختی پول لباس خریدن و غذا خوردن هم ندارم چه برسه فرار از کشور

[پاسخ]

نام شما
۲۱:۴۰ ~ ۱۴ آبان ۱۳۹۲

فقط خدا
خدا
خدا
اینا رو هم خیلی وقته که به خودش سپردیم

[پاسخ]

parisa
۲۲:۰۰ ~ ۱۴ آبان ۱۳۹۲

سلام.نمیدونم چی بگم 27 سالمه .لیسانس و بیکارم کار یا منشی میخوان یا فروشنده یا…………………….
دلم واسه خودم میسوزه ک 4 سال چطور درس خوندم و فقط واسه درس رفتم دانشگاه
تا کی صبر ؟
تا کی ؟

[پاسخ]

بیسواد
۲۲:۰۸ ~ ۱۴ آبان ۱۳۹۲

مملکتی که دست یه مشت بی سواده از این بهتر نمیشه
دیگه صبر جوانها لبریز شده اینقدر خوردید و دزدید کافی نیست؟؟لامذهب سیر شدنی هستید اصلا؟؟؟؟؟؟؟
خدا ازتون نگذره با این وضعی که واسه جوان ها درست کردید

[پاسخ]

بيكار
۲۲:۱۳ ~ ۱۴ آبان ۱۳۹۲

من در آزمون استخدامي وزارت راه و شهرسازي پذيرفته شدم .طي تماس تلفني از اداره كل اصفهان آن وزارتخانه با بنده تماس حاصل شد و من نيز مداركم را تحويل دادم .اكنون كه آبان 92 است هنوز هيچ خبري نشده كه نشده است . من 8 سال ساقبه كار دارم و مهندس عمران هستم .در حال حاضر بيكار و متأهل.4 تا حيوان هم مثل كامران نجف زاده حرامزاده كه خودش با پول دولت مفت و مجاني در خارج تحصيل كرده و خايمالي مي كنه دانشجوياني رو كه در آن طرف مرز تحصيل مي كنند و يا براي كار رفتند متهم به جاسوسي و فروش اطلاعات داخلي كشور مي كنه . همه ما زنداني شديم . توي وطن خودمون.چند سال ديگه (چه بسا همين حالا) تبديل به زامبي مي شيم.

[پاسخ]

اکبر
۲۲:۱۶ ~ ۱۴ آبان ۱۳۹۲

مسئولان محترم حال با این شرایط جمعیت زیاد کنید . همه با هم مرگ بر آمریکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

[پاسخ]

shaparak
۲۲:۴۸ ~ ۱۴ آبان ۱۳۹۲

سلام ب همگی
من همه نظراتو خوندم 22سالمه و فعلا دانشجوی ترم 5 مامایی ام واقعا دلم براتون سوخت برا همه تون دعا میکنم ک کار پیدا کنید
امیدوارم همه تون موفق باشید

[پاسخ]

احمد
۰۲:۲۹ ~ ۱۵ آبان ۱۳۹۲

سلام
انسان باید غیرت و کار و تلاش و ایمان داشته باشد
همه چی درست میشود
نا امیدی اولین گام شیطان میباشد
توکل بخدا کنید

[پاسخ]

مهدی
۰۸:۳۲ ~ ۱۵ آبان ۱۳۹۲

بهترین راهکار گشتن و پیدا کردن پارتیه
اگر هم پارتی ندارین, ایجادش کنین…
این تنهاترین راه پیداکردن کاره و بس

[پاسخ]

سامان
۰۸:۳۵ ~ ۱۵ آبان ۱۳۹۲

شمارو نمیدونم اما ………………….من دیونه شدم.افسرده و روانیم هستم. پرخاشگرم شدم
منی که همه به خوش اخلاقی مشناختنم
بسوزه پدر بیکاری.

[پاسخ]

مرضیه /3شنبه18تیر92ساعت22:9
۱۰:۲۰ ~ ۱۵ آبان ۱۳۹۲

اونایی که اون بالا نشستن خیر نبینن که ما را سرکار گذاشتن ثروت مردمو بردن جای دیگه تو کشورای دیگه سرمایه گذاری کردن ،الانم سر مردمو کلاه میذارن به بهانه های الکی

[پاسخ]

علی
۱۰:۳۹ ~ ۱۵ آبان ۱۳۹۲

اکثر جاهایی که برا استخدام میرم میگن خانم استخدام می کنیم چون زنها خرج کسی رو نمیدن به حقوق کم قانع هستند و بعضی از کارفرما ها هم به دنبال سو استفاده از آنها هستند به نظر من خانمها فقط باید بدنبال استخدام در کارهایی باشند که مردها نمیتوانند انجام دهند نه تمام مشاغل باید مدتی خانمها را استخدام نکنند تا مشکلات حل شود الان آمار زنان مجرد بالای 27 سال که خیلی از انها عملا شانس ازدواج را از دست داده اند 6 میلیون نفر است متاهل شدن بهتر از یک کار با حقوق 200 هزار تومان در ماه است مشکل جمعیت هم حل میشود.

[پاسخ]

محمد
۱۱:۱۰ ~ ۱۵ آبان ۱۳۹۲

باید الان بگوییم خودم کردم که لعنت بر خودم باد. آخه نونمون کم بود آبمون کم بود که به آقای احمدی نژاد رای دادیم تا با افزایش قیمت نفت وضع ما بدتر شه؟!

[پاسخ]

پریسا
۱۵:۴۳ ~ ۱۵ آبان ۱۳۹۲

اکثر نظرات دوستانو خوندم متاسفانه تحصیلات تو ایران مساوی شده با بیکاری و افسردگی من که لیسانسمو گرفتم به 1000امید و ارزو . این قدر این درو اون در زدم به همه کس رو زدم ولی خبری نشد بعد از 6سال بیکاری دوباره باالجبارشرکت کردم ارشد بازم با1000 امیدو ارزو الانم مدتیه که ارشدم تموم شده ولی مثل همیشه سلبقه کار و وعده های بیخود دیگه اعصابمو واقعا داغون کرده نمودنم چکار کنم دیگه دوستانی که نظر گذاشتن که توکلتون به خدا باشه والا ما از اون اولش توکلمون به خودش بوده (الانم با این خوندن این خبر دنیا رو زدن تو سرم) ما جوونا که ازشون نمیگذریم خدا هم ازشون نگذره …

[پاسخ]

افسرده
۱۸:۲۶ ~ ۱۵ آبان ۱۳۹۲

با این اوضاع اقتصادی نمی‌دونم با چه رویی حرف از جمعیت ۱۵۰ میلیونی می‌زنن؟
به خاطر انرژی هسته‌ای و دفاع از حزب ا… کشور رو ورشکست کردن
والا ارتباط با آمریکا و اروپا صد شرف داره به روسیه و چین

[پاسخ]

محمد
۱۸:۳۰ ~ ۱۵ آبان ۱۳۹۲

درود بر علی اقا. هروقت وضعیت بهتر بشه خانوم ها می تونن استخدام بشن ولی الان اوضاع ازدواج و کار خرابه.

[پاسخ]

جواد
۲۱:۲۲ ~ ۱۵ آبان ۱۳۹۲

نمی دونم چرا اینجا راحت تر می تونم این مسائل را بیان کنم .دوران دانشجویی هر سال محرم که می شد می رفتم حسینه عزاداری به این امید که خدا کمکم کنه تا روزی که مدرک مهندسی میگیرم ، کار پیدا کنم ، ازدواج کنم . اما الان بعد از 12 ماه دنبال کار گشتن تمام اعتقاداتی که داشتم نابود شده هیچ انگیزه ای ندارم . از صبح تا شب کارم شده تو خونه نشستن .شاید باور نکنید به قدری افسردگی گرفتم که شاید 4 روز پشت سر هم بیرون از خونه نمی رم . من آدم اجتماعی بودم ولی الان …..

[پاسخ]

sara
۲۱:۳۱ ~ ۱۵ آبان ۱۳۹۲

سلام دوستان 31 سالمه بهترین روزای زندگیمو صرف درس خوندن کردم برا زندگی بهتر فوق لیسانسی که از این سر ماه تو اون سر ماه با تو جیبش هزاری هم پیدا نمیشه تو مملکت خراب شده ای که عدالت علی رو پیش گرفتند و بند پ حرف اول رو میزنه کاش فرزند یکیشون جای ما بود دو ساله منو نامزدم میخاییم ازدواج کنیم به شادمانی دل این آقایون پول نداریم افتخار کنید دیگه امیدی به هیچ چی ندارم

[پاسخ]

fariba
۲۱:۴۳ ~ ۱۵ آبان ۱۳۹۲

ای بابا چی میگین!!! همش تقصیر خودمونه که باهامون هرطور میخوان رفتار میکنن…از ماست که بر ماست عزیزان از ماست که بر ماست…

[پاسخ]

mohsen
۰۲:۱۶ ~ ۱۶ آبان ۱۳۹۲

اینده شغلی معدل در ایران:
معدل بالای ١٩:استاد_دکتر
بین ١٩ و١٧:معلم
بین ١٧و١۴:کارمند
بین١۴و١٢:مدیر عامل
مردود:میلیاردر

[پاسخ]

مهسا
۰۹:۳۱ ~ ۱۶ آبان ۱۳۹۲

گند زدن به روحيه ي جوونا به اعتقادات جوونا به انگيزه ي جوونا
سن ازدواج رفته بالا وقتيم ازدواج ميكنند فقط غصه فقط غصه
ما دوماهه نامزد كرديم بدون هيچ لذتي چون همش غصه ي كار را خورديم چه جوري زندگي كنيم حتما نون و درس بخوريم
مسئولين بترسيد از روز قيامت
فوق ليسانس به چشم شما نمياد اونوقت يه ديپلم را استخدام يه ادراه دولتي ميكنيد چون پارتي داره يا سهميه
با اينكه نامزدم را دوست دارم اما روزي صد دفعه بابت ازدواجم پشيمون ميشم حداقل مجردي فقط خودمون بوديم شرمنده ديگري نميشديم روزي چند بار نامزد من بايد شرمنده من بشه
يه نگاهم به آمار طلاق بندازن حضرات بد نيست
با نام اسلام چيكار ميكنيد با مردم
من از يك ثانيه ظلمي كه داره بهم ميشه هم نميگذرم بالاخره خدايي هست آخرتي هست مرگ و مردني هم هست

[پاسخ]

bikar
۱۰:۴۷ ~ ۱۶ آبان ۱۳۹۲

فریبا جان چرا میگی از ماست که برماست.یعنی اشتباه کردیم این همه سال درس خوندیم و خواستیم بهترین شغل داشته باشیم.تقصیر ماست که هر جا برای کار میریم میگن نمیخوایم چون بند پ نداریم.تقصیر ماست که پول نداریم.که حتی بتونیم ساده ترین ارزوهامونو برآورده کنیم.اگر سیاست یه نفر باعث شده به اینجا برسیم دیگه تقصیر ما نیست چون ما انتخابش نکردیم حالا هم به فرض ما انتخابش کرده باشیم یعنی این همه بی عرضه تشریف داریم که نمیتونیم گند کاریش برطرف کنیم.تقصیر ماست که بدترین شرایط به دنیا اومدیم.تقیر ماست که پارتی ندارم که راحت برم سر کار

[پاسخ]

نسل سوخته
۱۵:۲۴ ~ ۱۶ آبان ۱۳۹۲

من هم 3ساله بیکارم ازدواج نکردم کی میخاد درست کنن وضعیتمونو .دیگه امیدی نیس جوانی ما رفت .تمام

[پاسخ]

بیکار
۰۱:۵۵ ~ ۱۷ آبان ۱۳۹۲

نظر می دهم فقط به خاطر اینکه نظرات شما دوستان رو خوندم. من قبول دارم که فارغ التحصیلان دانشگاهی باید شا ن و جایگاه اجتماعی مناسب و کار مناسب مرتبط با رشتشون داشته باشند. اما وقتی رهبر می گوید که: اگر مذاکرات جواب ند هد باید کشور روی پای خود بایستد. یعنی جوانان امروز کشور باید مانند جوانان جنگ تحمیلی فدای کشور شوند . سوالی که من از مسئولین دارم این است که چرا بیکاری سراغ طلبه ها و فارغ التحصیلان حوزه نمی رود؟ با وجود این همه پیشرفت و تحولات در دنیا دچار هیچ تحولی نمی شوند و هیچ ایده ایی در سر ندارند و تنها تاریخ را روایت می کنند. ایران امروز احتیاج به مغز هایی دارد که اید ه های نو در سر دارند.

[پاسخ]

بیکار
۰۲:۳۱ ~ ۱۷ آبان ۱۳۹۲

امروز که این تظر رو می نویسم تازه خستگی کنکور دکترای علوم پزشکی از تنم در رفته. اما اینقدر برام بی ارزش شدن این مدارک دانشگاهی که باور کنید اگر قبول نشم بیشتر خوشحال میشم. باور کنید مدارک دانشگاهی ایران به هیچ دردی نمی خورند. امروز 1500 نفر فقط توی رشته من داوطلب دکترا بودن و ظرفیت پذیرش 30 نفر ( تازه خیلی زیاد هم هست با این اوضاع). معلوم نیست توی این مملکت آموزَش عالی هدف داره یا نه؟ اساتید من میگن که سیستم آموزش عالی کشور داره به سمت پولی شدن میره یعنی دانشگا ههای دولتی میشن آزاد پس زودتر مدرک بگیرن برین پی زندگیتون.( مدیر گروه ما سهام دار بیمارستان توی تهرانه یعنی حداقل ماهی 100 میلیون درآمد داره هفته ایی یک روز می یاد گروه). چرا بعضی ها با مدرک دکترا اینطوری درآمد دارن اون وقت جوانان امروز نمی تونن ازدواج کنن این چه عدالتیه؟ من توی این دانشگاههای تهران جوانان با استعدادی را دیدم که پر پر شدند. جوانانی که یک تار مویشان را به دنیا نمی دهم. بعضی ها رفتند و بعضی ها سوختند وساختند.

[پاسخ]

fariba
۱۰:۱۱ ~ ۱۷ آبان ۱۳۹۲

جناب bikar عزیز مثل خودم منم فوق لیسانس دارم میخونم و امیدی جز اینکه برم از این مملکت ندارم اونم که دردسرای خودش رو داره… اما همیشه حاکم بد نتیجه مردم خودشه…منظور فقط انتخابات و این طور مباحث نیست کوچکترین رفتارهای اجتماعی ما تعیین کننده مسائل مهمی هستند…

[پاسخ]

نام شما
۱۱:۵۲ ~ ۱۷ آبان ۱۳۹۲

من با مدرک کارشناسی الان رفتم در مغازه برادرم که سیکل داره و شیشه های مغازه رو باک میکنم. از ازدواج هم صحبت نمی کنم چون هیچ قوت و انرژی ای نمونده واسه زناشویی.

[پاسخ]

صدف
۱۹:۱۰ ~ ۱۷ آبان ۱۳۹۲

ابتدا خانواده ها باید فکر بیکاری بچه هاشون بکنند یعنی از همان روزه های بچگی باید یه حرفه به بچه هاشون یاد بدند تا وقتی بزرگ شدند هم درس بخونند و هم کار بکنند تا وقتی درسشون تمام شد حداقل یک شغل داشته باشند و هم یک منبع درامد وبعد اینکه همه نمی تونند که پشت میز نشین باشند

[پاسخ]

محمود
۰۳:۱۴ ~ ۱۸ آبان ۱۳۹۲

اگر قراره خانواده یاد بده پس چرا دانشگاه تاسیس کردند؟ پس شما نتیجه گرفتید مشکل از خانواده است و آموزش در دانشگاه فقط برای پشت میز نشینی مناسب است.

[پاسخ]

رها
۱۶:۱۴ ~ ۲۰ آبان ۱۳۹۲

سلام دوستان واقعا بانظر همتون موافقم منم یه لیسانسه بیکارم اونم بارشته حقوق هرجاواسه کاررفتم فقط پول توجیبشون کردم اشکال نداره همه باهم توراهپیمایی ها شرکت میکنیم وشعارمرگ برامریکا میدیم حتما برامون کارپیدا میکنن

[پاسخ]

نون خور اضافه
۱۲:۱۶ ~ ۲۲ آبان ۱۳۹۲

3ساله مدرک مهندسی برق گرفتمو بیکارم.ازدواج کردم حالا شدیم 2تا بیکار!
تا وضع مملکت ابنه نباید ارزویی داشت یا حتی کسی و دوست داشت!
با این مملکت همه عشقها تبدیل به تنفر میشن….

[پاسخ]

saeed
۲۰:۳۳ ~ ۲۳ آبان ۱۳۹۲

سلام .کارشناسی صنایع غذایی دارم. تازه درسمو تموم کرده ام . 7سال بیمه تامین اجتماعی دارم . متاهل هستم .توی یه شرکت که در حال راه اندازی هست مشغول جوشکاری هستم . به اینده ام امیدوار هستم .اطمینان دارم که خدا منو اینجوری رها نمیکنه .

[پاسخ]

mas oud
۱۴:۵۹ ~ ۹ آذر ۱۳۹۲

من الان 4 ساله دنبال کار میگردم و تقریبا نزدیک به 150 شرکت رزومه دادم الانم دانشجوی سال اخر کارشناسی ارشدم اما هرجا میرم درا بستن.راستش دیگه خسته شدم.خجالت میکشم .تو اوج جوونی احسلس یه آدم دم مرگو دارم.لعنت به اونایی که جوونیه مارو تباه کردن .خدا ازتون نگذره…

[پاسخ]

ali
۱۹:۱۳ ~ ۹ آذر ۱۳۹۲

من میگم متاسفام روزی کل جهان زیر مجموعه ما بودن اما حالا مازیرمجموعه ایم.خیلی زیباست ک پول ما یکس از برترین پولهای جهان بود اما حالا ما با کم و زیاد شدن ارزش پولی عربها اجناسمون بالا پاییین میشه چه برسه به مسائل دگه

[پاسخ]

mona
۱۴:۰۷ ~ ۲۰ آذر ۱۳۹۲

kash bachehaye masolin keshvar ham bikar bodan kash ona ham dark mikardan afsordegi bikari chiye kash mididan az bikari o bi poli adam chetor khord mishe kash bachehaye onam hich parti nadashtan kash rezomeh kari nadashtan kash sabeghe kari nadashtan akhe mani ke 2 sale bikaram az koja sabeghe kar biyaram akhe vaghti sare kar naraftam chetor sabeghe mikhan har kari begin kardam vali ko kar khili bi ensafiye yeki az uni biron nayomade karesh malome ba in ke aslan niyaze mali ham nadare vali yeki mesle man ham pol niyaze kar nadare kash yeroz jaye ma avaz mishod age tahamol mikardan ……………………………………………..

[پاسخ]

حسن کلید ساز
۱۳:۳۶ ~ ۲۲ آذر ۱۳۹۲

منتظر بمونید تا کلید این قفل باز شود به دستان پرتوان حاج حسن آقا

[پاسخ]

علی
۱۲:۰۷ ~ ۲۳ دی ۱۳۹۲

قبل از اینکه فرم رو پر کنید میگن اول به این شماره حساب پول بریز بعدن بیا این فرم رو پر کن زنگ میزنیم . منتظر باش.

[پاسخ]

امیدوار
۰۰:۴۶ ~ ۱۴ بهمن ۱۳۹۲

با سلام
من نظر %95 (یکی از نشانه های تحصیلات دانشگاهی) دوستان رو خوندم.
بزرگترین اشتباه ما بچه های متولد 60-65 اینه که فقط درس خوندیم. درحالی که مملکت ما جهان سومی هستش و باید با یه هنری گلیم خودتو از آب بیرون بکشی حالا اگه مایه تیله رو داشتی درس و دانشگاه رو هم ادامه بدی.

[پاسخ]

عاقبت درس خواندن…….
۱۹:۱۳ ~ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴

با مدارک کارشناسی مدیریت و کارشناسی مهندسی کشاورزی داریم خرید و فروش موتور سیکلتو انجام میدیم شمام دنبال کار نباشین گشتیم نبود نگرد نیست مدرک پر……..البته بدون بند پ

[پاسخ]