آگهی استخدام یک شرکت معتبر آرایشی و بهداشتی

شهر های مورد نیاز :
تعداد مورد نیاز :
تاریخ انقضاء :
متن آگهی

آگهی استخدام یک شرکت معتبر آرایشی و بهداشتی

یک شرکت آرایش و بهداشتی جهت مشاغل خود در شهرهای زیر نیاز به نیروهای زیر دارد.


 • شهرهای مورد نیاز : تهران،کرمان،اصفهان،دزفول،اهواز،هرمزگان،اراک،قم،کرج
 • تعداد مورد نیاز : مشخص نشده
 • تاریخ انقضا : 20 دی ماه 91

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : نماینده علمی
 • مقطع تحصیلی : حداقل دیپلم
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : سابقه کار نمی خواهد
 • شهرهای محل خدمت : اصفهان
 • جنسیت : مرد
 • حداکثر سن : 20 تا 30 سال
 • شرایط : —-

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : نماینده علمی(آرایشگاه)
 • مقطع تحصیلی : ترجیحا فوق دیپلم یا لیسانس
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : 1 سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : خانم
 • حداکثر سن : 30 سال
 • شرایط : —-

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : نماینده علمی
 • مقطع تحصیلی : حداقل دیپلم
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : 1 سال
 • شهرهای محل خدمت : حومه تهران (اسلامشهر ، رباط کریم ، شهر قدس)
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : 25 تا 30 سال
 • شرایط : —-

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : نماینده علمی
 • مقطع تحصیلی : لیسانس
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : 2 سال
 • شهرهای محل خدمت : دزفول
 • جنسیت : زن
 • حداکثر سن : 24 تا 30 سال
 • شرایط : —-

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : نماینده علمی
 • مقطع تحصیلی : حداقل دیپلم
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : سابقه کار نمی خواهد
 • شهرهای محل خدمت : اهواز
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداقل سن : 20 سال
 • شرایط : —-

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : نماینده علمی
 • مقطع تحصیلی : حداقل دیپلم
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : 1 سال
 • شهرهای محل خدمت : قم
 • جنسیت : ترجیحا زن
 • حداکثر سن : 25 تا 30 سال
 • شرایط : —-

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : نماینده علمی
 • مقطع تحصیلی : حداقل دیپلم
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : 2 سال
 • شهرهای محل خدمت :کرج
 • جنسیت : مرد
 • حداکثر سن : 20 تا 30 سال
 • شرایط : —-

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : نماینده علمی
 • مقطع تحصیلی : حداقل دیپلم
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : سابقه کار نمی خواهد
 • شهرهای محل خدمت : کرمان
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : 20 تا 30 سال
 • شرایط : —-

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : نماینده علمی
 • مقطع تحصیلی : حداقل دیپلم
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : سابقه کار نمی خواهد
 • شهرهای محل خدمت : هرمزگان
 • جنسیت : زن
 • حداقل سن : 22 سال
 • شرایط : —-

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : نماینده علمی
 • مقطع تحصیلی : حداقل دیپلم
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : سابقه کار نمی خواهد
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن :  30 سال
 • شرایط : —-

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس حسابداری
 • مقطع تحصیلی : حداقل دیپلم
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : 1 سال
 • شهرهای محل خدمت : اراک
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : 23 تا 35 سال
 • شرایط :  تسلط به Office

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس حسابداری
 • مقطع تحصیلی : حداقل دیپلم
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : 1 سال
 • شهرهای محل خدمت : قم
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : 23 تا 35 سال
 • شرایط : تسلط به Office

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : سرپرست حسابداری
 • مقطع تحصیلی : حداقل لیسانس
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : 7 سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : بدون محدودیت
 • شرایط : —-

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس آمار
 • مقطع تحصیلی : حداقل فوق دیپلم
 • رشته تحصیلی : علوم پایه و علوم انسانی
 • حداقل سابقه کار : سابقه کار نمی خواهد
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : زن
 • حداکثر سن : 20 تا 25 سال
 • شرایط : —-

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس حسابداری
 • مقطع تحصیلی : حداقل دیپلم
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : 1 سال
 • شهرهای محل خدمت : کرمان
 • جنسیت : زن
 • حداکثر سن : 20 تا 30 سال
 • شرایط : تسلط به Office

——————————————————————————————————————————-

آدرس و نحوه تماس

 • ایمیل : HRM@tezlabs.com
 • فکس : 22924868

——————————————————————————————————————————-

متن آگهی
یک شرکت آرایش و بهداشتی جهت مشاغل خود در شهرهای زیر نیاز به نیروهای زیر دارد.

کد شغل

واحد

محل فعالیت

شرایط احراز

111

نماینده علمی

اصفهان

حداقل دیپلم ، سن 20-30 سال ، فقط آقا

112

نماینده علمی (آرایشگاه)

تهران

ترجیحاً فوق دیپلم یا لیسانس ، سن حداکثر 30 سال ، فقط خانم و حداقل 1 سال سابقه کار

113

نماینده علمی

حومه تهران (اسلامشهر ، رباط کریم ، شهر قدس)

حداقل دیپلم ، سن بین 25-30 سال ، حداقل 1 سال سابقه کار

114

نماینده علمی

دزفول

لیسانس، سن 24-30سال ، فقط خانم ، ترجیحاٌ 2سال سابقه مرتبط

115

نماینده علمی

اهواز

حداقل دیپلم ، حداقل سن 20 سال

116

نماینده علمی

قم

حداقل دیپلم ، سن 25-30 سال ، ترجیحاً خانم و 1 سال سابقه مرتبط

117

نماینده علمی

کرج

حداقل دیپلم ، سن 20-30 سال ، ترجیحاً آقا و 2 سال سابقه مرتبط

118

نماینده علمی

کرمان

حداقل دیپلم ، سن 20-30 سال

119

نماینده علمی

هرمزگان

حداقل دیپلم ، سن حداقل 22 سال ، فقط خانم

120

نماینده علمی

تهران

حداقل دیپلم ، سن حداکثر 30 سال

121

کارشناس حسابداری

اراک

  ، سن 23- 35سال  ، حداقل یک سال سابقه کار Office تسلط به    حداقل دیپلم   ،

122

کارشناس حسابداری

قم

  ، سن 23-35 سال ، حداقل یک سال سابقه کار Office تسلط به    حداقل دیپلم   ،

123

سرپرست حسابداری

تهران

حداقل لیسانس ، حداقل 7 سال سایقه کار مرتبط

124

کارشناس آمار

تهران

لیسانس ،قوق دیپلم و لیسانس ترجیحاً علوم پایه و یا علوم انسانی، سن 20-25 سال ، فقط خانم،

125

کارشناس حسابداری

کرمان

  ، سن 20-30 سال ، ترجیحاً یک سال سابقه کار Office تسلط به    حداقل دیپلم   ،

  

واجدین شرایط با قید کد شغل درخواستی رزومه خود را به یکی از طرق ذیل  ارسال نمایند

فکس: 22924868

پست الکترونیک: HRM@tezlabs.com

اطلاعات تماس
نشانی :
تلفن :
وبسایت :
عضویت در کانال تلگرام سایت استخدامی www.estekhdami.org
جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید
هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.
دیدگاه ها
طاهره
۱۲:۲۷ ~ ۱۶ دی ۱۳۹۱

نماینده علمی؟؟؟؟نکنه همون ویزیتوره

[پاسخ]

shima
۰۲:۱۰ ~ ۲ بهمن ۱۳۹۱

من كارشناس ميكروبيولوزي هستم واقعا نياز به كار دارم دانشجو ارشد هم هستم خواهش ميكنم اگه امكانش هست تو كرمان راهنماييم كنين

[پاسخ]

مینا
۱۹:۰۰ ~ ۱۳ مرداد ۱۳۹۲

من همون نماینده علمی هستم نو قم اگه منظورتونم ویزیتوره بازم مشکلی ندارم راهنمایی کنید

[پاسخ]