آگهی استخدام نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
شهر های مورد نیاز : تهران - بندرعباس - بوشهر - بندرجاسک - چابهار - نوشهر - رشت - خرمشهر - سیرجان - مشهد - شیراز - اصفهان - کرمانشاه - تبریز
تعداد مورد نیاز : 192 نفر
تاریخ انقضاء : 14 مهر ماه 92
متن آگهی

استخدام کارمند پیمانی (شش ساله) در رشته‌های علمی ، بهداشتی ، فنی ، درمانی و افسر پیمانی (پنج ساله) در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران:

الف) شرایط عمومی

 1. متدین به دین اسلام و تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 2. التزام عملی به احکام اسلامی و قوانین جمهوری اسلامی ایران و رعایت موازین اخلاق اسلامی
 3. اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقة فقیه
 4. نداشتن سابقة عضویت و هواداری احزاب، گروه ها و سازمان‌های سیاسی
 5. داشتن حسن شهرت و عدم سوء پیشینة کیفری
 6. نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و محکومیت به محرومیت از خدمات دولتی
 7. داشتن سلامت روانی و جسمانی متناسب با خدمت مورد نظر برابر گواهی ادارة بهداشت و درمان نیروی دریایی (حداقل قد۱۶۰سانتی متر و حداقل دید چشم بدون عینک ۱۰/۸ )
 8. داشتن حداقل هیجده و حداکثر سی سال سن ( مدت خدمت دورة ضرورت به حداکثر سن داوطلب اضافه می‌گردد. فرزندان معظم شهدا از پنج سال شرط سنی بالاتر برخوردار می‌باشند).
 9. برای داوطلبان استخدام پیمانی داشتن کارت پایان خدمت دورة ضرورت یا معافیت دائم غیر پزشکی و دفترچة آماده به خدمت (بدون مهر غیبت) که تاریخ اعزام آن بعد از دی‌ماه سال ۱۳۹۲ باشد، الزامی است.
 10. نداشتن تعهد خدمت به سایر سازمان‌ها و ارگان‌ها
 11. داشتن حداقل معدل۱۳ در رشتة کارشناسی مربوط به کارمندان علمی و افسران پیمانی و معدل حداقل ۱۴ در رشته‌های بهداشتی و درمانی (فرزندان معظم شهدا از شرط معدل معاف می‌باشند).

ب) شرایط اختصاصی استخدام

 1. دارا بودن مدرک تحصیلی متناسب برای تخصص‌های علمی، بهداشتی، فنی، درمانی و افسری به‌شرح مندرج در برابر هر تخصص ( برای تخصص‌های فنی مندرج در بند “ه” مدرک فنی یا سابقة کار ذکر شده فقط باید در همان حوزة تخصصی باشد).
 2. داوطلبانی که سابقة خدمت قراردادی در نیروی دریایی ارتش داشته باشند، از اولویت برخوردار هستند، اما افرادی که قبلاً یک بار به‌صورت پیمانی در نیروهای مسلح خدمت نموده‌اند، نمی‌توانند داوطلب شوند.
 3. برای استخدام در کلیة تخصص‌ها، فرزندان معظم شهدا، فرزندان ایثارگران، فرزندان کارکنان نیروهای مسلح، داوطلبان بومی و دارندگان سابقة بسیجی فعال از اولویت‌هایی برخوردار خواهند شد.
 4. حافظان کل قرآن کریم در صورت احراز شرایط عمومی و اختصاصی استخدام در اولویت هستند.
 5. پذیرفته شدگان پس از استخدام از نظر محل خدمتی تابع مقررات جاری نیروی دریایـی خواهند بود و در صورت نیاز، بنابه صلاحدید نیروی دریایی به هر منطقه یا پایگاهی انتقال خواهند یافت.

ج : تخصص‌های علمی مورد نیاز (کارمند پیمانی ۶ ساله)

ردیف

تخصص

مدرک تحصیلی

تعداد

محل خدمتی

۱

روانشناس عمومی

کارشناسی

۱

جاسک

۲

عمران

کارشناسی

۵

جاسک ۱ نفر ، چابهار (کنارک)۱ نفر، انزلی۱ نفر،

سیرجان۲ نفر

۳

پرستار عمومی

کارشناسی

۱

چابهار(کنارک)

۴

سخت افزار رایانه

کارشناسی

۱۳

بندرعباس۵ نفر،جاسک۳ نفر، چابهار (کنارک)۱نفر،

راس میدانی ۱نفر، پسابندر۱نفر، خارک۱نفر، خرمشهر۱نفر

د : تخصص‌های بهداشتی مورد نیاز (کارمند پیمانی ۶ ساله)

ردیف

تخصص

مدرک تحصیلی

تعداد

محل خدمتی

جنسیت

۱

آمارحیاتی

کارشناسی

۱

تهران

مرد

۲

مهندس پزشکی

کارشناسی

۱

تهران

مرد

۳

بهداشت حرفه ای

کارشناسی

۳

تهران، بندرعباس، چابهار(کنارک)

مرد/ زن

۴

فیزیوتراپی

کارشناسی

۴

تهران، بندرعباس، جاسک، رشت

مرد/ زن

۵

مامائی

کارشناسی

۲

تهران،چابهار(کنارک)

زن

۶

علوم تغذیه

کارشناسی

۳

تهران، بندرعباس، نوشهر

مرد / زن

۷

روانشناس بالینی

کارشناسی

۱

بندرعباس

مرد / زن

۸

شنوائی سنجی

کارشناسی

۱

بندرعباس

مرد / زن

۹

بینا ئی سنجی

کارشناسی

۲

بندرعباس، جاسک

مرد / زن

۱۰

پرستارعمومی

کارشناسی

۱

چابهار(کنارک)

مرد / زن

۱۱

بهداشت خانواده

کاردانی

۱

چابهار(کنارک)

مرد

۱۲

طب پیشگیری

کاردانی

۱

خرمشهر

مرد

۱۳

تکنولوژی علوم آزمایشگاهی

کاردانی

۱

بندرعباس

زن/ مرد

۱۴

دامپزشک عمومی

دکترا

۱

جاسک

مرد

 

ه : تخصص های فنی مورد نیاز (کارمند پیمانی ۶ ساله)

بندرعباس :

ردیف

تخصص

مدرک تحصیلی

تعداد مورد نیاز

۱

آشپزی، سرآشپزی

دیپلم + مدرک فنی حرفه ای یا سابقة کار معتبر

۵

۲

آرایشگری

دیپلم + مدرک فنی حرفه ای

۱

۳

نجار و بسته بند

دیپلم + مدرک فنی حرفه ای

۱

۴

بنایی

دیپلم + مدرک فنی حرفه ای

۱

۵

رانندة بالابراز ۵/۲تن به بالا

پایان دورة راهنمایی یا دیپلم + گواهینامة رانندگی پایة یکم و گواهینامة ویژه

۱

۶

تعمیرکار برق و باطری

دیپلم + مدرک فنی حرفه ای

۱

۷

تراشکاری

دیپلم + مدرک فنی حرفه ای

۱

جاسک:

ردیف

تخصص

مدرک تحصیلی

تعداد مورد نیاز

۱

آشپزی

دیپلم + مدرک فنی حرفه ای یاسابقه کارمعتبر

۱

۲

نقاش ساختمان

دیپلم + مدرک فنی حرفه ای

۱

۳

آهنگری و جوشکاری

دیپلم + مدرک فنی حرفه ای

۱

۴

نانوائی

دیپلم + مدرک فنی حرفه ای یاسابقه کارمعتبر

۱

۵

بنائی

دیپلم + مدرک فنی حرفه ای یاسابقه کارمعتبر

۱

۶

آرایشگری

دیپلم+ مدرک فنی حرفه ای

۱

۷

رادیاتورساز

دیپلم + مدرک فنی حرفه ای یاسابقه کارمعتبر

۱

۸

راننده لودر

پایان دورة راهنمایی یا دیپلم + گواهینامة رانندگی پایة یکم و گواهینامة ویژه

۱

۹

راننده جرثقیل

پایان دورة راهنمایی یا دیپلم + گواهینامة رانندگی پایة یکم و گواهینامة ویژه

۱

۱۰

راننده پایه یکم

پایان دورة راهنمایی یا دیپلم + گواهینامة رانندگی پایة یکم

۱

چابهار(کنارک):

ردیف

تخصص

مدرک تحصیلی

تعداد مورد نیاز

۱

آشپزی

دیپلم+ مدرک فنی حرفه ای یا سابقه کارمعتبر

۱

۲

نانوائی

دیپلم+ مدرک فنی حرفه ای یاسابقه کارمعتبر

۱

۳

تعمیرکار برق و باطری

دیپلم+ مدرک فنی حرفه ای

۱

۴

تعمیرکارموتورهای دیزلی

دیپلم+ مدرک فنی حرفه ای

۱

۵

صافکاری

دیپلم+ مدرک فنی حرفه ای یاسابقه کارمعتبر

۱

۶

رادیاتورسازی

دیپلم+ مدرک فنی حرفه ای یاسابقه کارمعتبر

۱

۷

کاربرجرثقیل ۲۰تا۳۰تن

پایان دورة راهنمایی یا دیپلم + گواهینامة رانندگی پایة یکم و گواهینامة ویژه

۱

نوشهر:

ردیف

تخصص

مدرک تحصیلی

تعداد مورد نیاز

۱

متصدی ماشین چاپ

دیپلم + مدرک فنی حرفه ای یاسابقه کارمعتبر

۱

منجیل:

ردیف

تخصص

مدرک تحصیلی

تعداد مورد نیاز

۱

آرایشگری

دیپلم+ مدرک فنی حرفه ای

۱

ی : تخصص‌‌های افسری مورد نیاز(پیمانی پنج ساله)

ردیف

تخصص

مدرک تحصیلی

تعداد

محل خدمتی

۱

عمران

کارشناسی

۲۴

بندرعباس۹ نفر، جاسک۱۰نفر، چابهار(کنارک)۴ نفر، انزلی۱ نفر

۲

نقشه برداری و نقشه کشی

کارشناسی

۱

جاسک

۳

شیمی

کارشناسی

۱

چابهار(کنارک)

۴

مخابرات

کارشناسی

۶۲

راس میدانی۵ نفر، پسابندر۵ نفر، آستارا۳ نفر، بندرعباس۲۰ نفر،

جاسک۱۳نفر، چابهار(کنارک)۱۰ نفر، انزلی۶ نفر

۵

نرم افزار رایانه

کارشناسی

۸

بندرعباس۳ نفر، جاسک۲ نفر، چابهار(کنارک)۲نفر، انزلی۱نفر

۶

برق (الکترونیک)

کارشناسی

۲۰

راس میدانی۱نفر، پسابندر۱نفر، آستارا۱نفر

بندرعباس۹ نفر، جاسک۳ نفر، چابهار(کنارک)۴ نفر، انزلی۱ نفر

۷

سخت افزاررایانه

کارشناسی

۳

بندرعباس، جاسک، چابهار(کنارک)

هـ) امتیازها

 1. پرداخت حقوق و مزایا برابر قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت
 2. پذیرفته شدگان از تسهیلات وام‌های مصوب، کارت اعتباری حکمت و سایر خدمات رفاهی برابر مقررات و ضوابط موجود برخوردار خواهند شد.
 3. همسر و فرزندان پذیرفته شدگان به‌عنوان افراد تحت تکفل آنان منظور و از تسهیلات بیمه خدمات درمانی و بیمه عمر برابر ضوابط برخوردار خواهند شد.

و) مدارک مورد نیاز برای ثبت نام

 1. یک برگ روگرفت از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی
 2. یک برگ روگرفت از مدرک تحصیلی
 3. یک برگ روگرفت از مدرک فنی و حرفه‌ای برای متقاضیان استخدام بند «ه» ( برای متقاضیان شغل رانندگی، روگرفت گواهینامة پایة یکم وگواهینامة ویژه یا گواهی معتبر سابقه کار) به تناسب موارد مندرج در جدول‌های تخصص
 4. یک برگ روگرفت از کارت پایان خدمت یا معافیت دائم غیر پزشکی یا دفترچة آماده به‌خدمت ( بدون مهر غیبت ) با تاریخ اعزام بعد از دی‌ماه سال۱۳۹۲
 5. دو قطعه عکس ۴× ۳ جدید
 6. اصل و روگرفت نامة بنیاد شهید برای فرزندان معظم شهدا و جانبازان
 7. ارائه مدرک معتبر برای فرزندان خانواده‌های ایثارگران، نیروهای مسلح و دارندگان سابقة بسیج با عضویت فعال
 8. واریز مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ریال(دویست هزار ریال) به حساب ۵۱۵۱۵۷۹۰۰۷۰۰۸ بانک سپه ( به نام جمع‌آوری درآمد پشتیبانی مرکز نداجا ) و ارائه اصل برگۀ واریزی در زمان ثبت نام

ز) چگونگی ثبت نام

 1. ثبت نام از داوطلبان به‌صورت حضوری انجام می‌شود و به مدارکی که با پست ارسال شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 2. داوطلبان برای ثبت‌نام با مدارک پیش‌گفته از تاریخ ۲۰/۶/۹۲ تا تاریخ ۱۴/۷/۹۲ ( به استثنای روزهای جمعه) از ساعت ۰۸۰۰ تا ۱۳۰۰ با توجه به محل سکونت خود به یکی از نشانی های زیر مراجعه نمایند.
 • تهران، میدان رسالت، انتهای خیابان نیروی دریایی، مدیریت گزینش و اسـتـخـدام نیروی دریایی، تلفن ۷۷۲۲۶۰۰۳ و ۷۷۲۲۶۰۰۷
 • بندرعباس، جادة اسکله، جنب درمانگاه تخصصی نیروی دریایی، شعبة استخدام، تلفن ۷-۵۵۶۴۱۲۱ ، داخلی ۲۰۵۵
 • بوشهر، منطقة دوم نیروی دریایی، در دوم دژبان، شعبة استخدام، تلفن ۱۹- ۴۵۴۴۲۰۱ ، داخلی ۳۰۳۶
 • بندرجاسک، جنب میدان شهدا، منطقة دوم ولایت نیروی دریایی ارتش جمهوی اسلامی ایران، دایرة استخدام، تلفن ۵۲۲۰۴۵۸
 • چابهار، کنارک، منطقة سوم نیروی دریایی ارتش ج. ا. ا، جنب در دژبان، دفتر گزینش و استخدام نداجا، تلفن۴۳۱۲۱۴۵ و ۴۳۱۲۹۲۲
 • نوشهر، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)، تلفن ۳۲۵۳۰۸۳
 • رشت، میدان نیروی دریایی، فرماندهی آموزش تخصص های دریایی، دفتر استخدام، تلفن ۳۲۳۹۹۷۵
 • خرمشهر، پایگاه نیروی دریایی، نیروی انسانی، شعبة استخدام، تلفن ۴۲۳۳۵۱۸
 • سیرجان، بلوار امام رضا(ع) ، آمادگاه ناوگان جنوب نداجا، در لنگر، شعبة گزینش و استخدام ، تلفن ۳۲۰۳۵۶۳
 • مشهد، کوه سنگی هشت، ابتدای خیابان شهید بهشتی، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن ۸۵۹۸۸۱۱ و۸۵۹۸۳۰۰
 • شیراز، فلکه امام حسین(ع)، دژبان مرکز، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن ۲۳۵۴۳۵۵
 • اصفهان، خیابان ارتش، جنب خانۀ معلم، انتهای کوی بهداری لشکر، پادگان شمارة یک، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن ۶۲۴۶۴۲۰
 • کرمانشاه، سه‌راه حافظیه، بلوار شهید غیرتمند، نرسیده به بانک حکمت ایرانیان، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن ۸۳۹۵۰۹۳
 • تبریز، خیابان آزادی، جنب بیمارستان ارتش، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن ۵۴۱۴۱۳۶

– محل و ساعت برگزاری آزمون کتبی و تخصصی هنگام ثبت نام اعلام خواهد شد.

– شمارة تلفن های ۷۷۲۲۶۰۰۳ و ۷۷۲۲۶۰۰۷ در وقت اداری آمادة هرگونه پاسخگویی است.

اطلاعات تماس
نشانی :
تلفن : ۷۷۲۲۶۰۰۳ و ۷۷۲۲۶۰۰۷
وبسایت :
عضویت در کانال تلگرام سایت استخدامی www.estekhdami.org
جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید
هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.
دیدگاه ها
احسان
۱۷:۰۱ ~ ۱۶ شهریور ۱۳۹۲

سلام شما ارایشگری هم نوشتید بنده 4سال سابقه کار دارم با مدرک فنی حرفه ای ممنون میشم بنده حقیر را استخدام نمائید

[پاسخ]

اه نه بابا
۰۹:۲۱ ~ ۱۷ شهریور ۱۳۹۲

خسته نباشی

[پاسخ]

motahhar
۲۱:۴۲ ~ ۱۷ شهریور ۱۳۹۲

باعرض سلام وخسته نباشید، می خواستم بپرسم که رشته برق قدرت هم می تواند ثبت نام کند یافقط رشته الکترونیک می تواند؟

[پاسخ]

حرف حساب
۲۲:۲۳ ~ ۱۷ شهریور ۱۳۹۲

همش برای تامینبودجه است نه استخدام .
هر موقع پولشون تموم میشه میگن استخدام داریم و پول جمع میکنن

[پاسخ]

جواد
۰۴:۳۰ ~ ۱۸ شهریور ۱۳۹۲

چرااینقدرسخت میگیرید.به خداباهمین کارهاست که همه مخالف رژیم میشن

[پاسخ]

یوسف کریمی
۲۲:۰۲ ~ ۱۸ شهریور ۱۳۹۲

چرا20هزار؟چرا؟نداریم آقا.نداریییییییییییم.

[پاسخ]

م س
۰۰:۱۳ ~ ۱۹ شهریور ۱۳۹۲

سلام .رشته مهندسی عمران از خانمها پذیرش دارید؟

[پاسخ]

سعید
۱۳:۳۵ ~ ۱۹ شهریور ۱۳۹۲

باسلام.عزیزان مثل روز روشن است که فقطوفقط برای تامین بودجه است چند تا از اقوام ما استخدام رسمی در ارتش هستند وبعضی ازانها 3ماه است حقوق نگرفتند فریب نخورید

[پاسخ]

f
۱۷:۱۲ ~ ۲۰ شهریور ۱۳۹۲

سلام رشته مهندسی فناوری اطلاعات خانمها هم پذیرش داره؟

[پاسخ]

مسعود
۲۱:۲۷ ~ ۲۰ شهریور ۱۳۹۲

سلام من لیسانس مدیریت صنعتی هستم میشه ثبت نام کنم؟ممنون

[پاسخ]

erfan
۱۰:۵۰ ~ ۲۱ شهریور ۱۳۹۲

بچه ها حقوق يك ونيم ميليون داره مگه ميشه بيخيال شد با اين مزايايي كه داره !!

[پاسخ]

جواد
۰۹:۳۴ ~ ۲۳ شهریور ۱۳۹۲

سلام علیکم لیسانس تاسیسات حرارتی وبرودتی

[پاسخ]

nasim
۱۴:۲۷ ~ ۲۳ شهریور ۱۳۹۲

سلام از خانمها هم در رشته های نرم افزاروسخت افزار پذیرش دارند؟

[پاسخ]

رضوان
۱۱:۴۰ ~ ۲۴ شهریور ۱۳۹۲

قضیه چیه؟؟ ارتش نیروی دریایی با 400 تومن ناقابل هرماه به جای افزایش حقوق؛ کاهش حقوق داره و افزایش استخدام؟؟؟؟
پارسال 500 تومن میدادن امسال کردن 400 ؟؟

[پاسخ]

بهمن
۱۱:۴۳ ~ ۲۴ شهریور ۱۳۹۲

احسان جان همون آرایشگریت 100 برابر ارتش بهتره.. فقط نیرو جمع می کنن

[پاسخ]

لیندا
۱۵:۰۹ ~ ۲۴ شهریور ۱۳۹۲

اگر کسی قبول شده و استخدام شده خبر بده چون توی این تابستون این سومین باره که این آگهی منتشر میشه. برادر من دور اول آزمون هم داد ولی برای گرفتن نتایج آزمون هرکاری کردیم جوابی دریافت نکردیم. 3 روز متوالی تماس میگرفتیم ولی به هیچ وجه پاسخگو نبودن. انگار که برگزاری آزمون امروزه واسه ارگانهای مختلف شده یه منبع درآمد مطمئن. تأسف باره. بچه ها نا امید نشین ماهم خدایی داریم

[پاسخ]

masoumeh
۲۳:۳۴ ~ ۲۴ شهریور ۱۳۹۲

سلام. من تكنسين دندانبزشكي دارم ايا قبولم ميكنن؟

[پاسخ]

مهندس
۰۱:۲۶ ~ ۲۶ شهریور ۱۳۹۲

خدا بزرگه.امید داشته باشید.همه چیز روی رواله.ثبت نام سریع.کسی که میگه 400 حقوقه چرا بچه ها را نا امید میکنی.آخه الان کارگرا 450 حداقل میگیرن.

[پاسخ]

خ
۱۰:۳۴ ~ ۲۶ شهریور ۱۳۹۲

اگه پول داشتم که دیگه به کار شما احتیاج نداشتم، چرا باید پول ثبت نامش 20هزار باشه؟؟؟؟

[پاسخ]

رسول زارعی
۰۳:۴۵ ~ ۳۰ شهریور ۱۳۹۲

من دست فرمان ماشینم بدنیست نیرودریایی ارتش راننده کشتی نمیخواد؟

[پاسخ]

عباس
۱۹:۳۸ ~ ۳۱ شهریور ۱۳۹۲

باز اگه شما قبول نمی شید یا قبولتون نمیکنند رشته شما رو می خوان… رشته ما که کلا نمیخواند داخل هیچ کدوم از ازمون های استخدامی خبری از رشته ما ( پلیمر) نیست………………………………………………………………..

[پاسخ]

ﺍﺷﮑﺎﻥ
۱۸:۲۶ ~ ۱ مهر ۱۳۹۲

ﻣﻦ ﺧﻮﺩﻡ ~ﺩﺭﻡ ﺍﻓﺴﺮ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺩﺭﯾﺎﯾﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﮕﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺍﺯﺵ ﺩﻭﺭ ﻧﺸﻢ ﻭﻟﯽ ﺍﺯﺵ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺣﻘﻮﻗﺶ ~ﺭﺳﯿﺪﻡ ﮔﻔﺖ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺩﺍﺭﻥ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﯿﺪﻥ ﺑﻬﺸﻮﻥ .

[پاسخ]

مهدي
۱۹:۱۹ ~ ۱ مهر ۱۳۹۲

برق قدرت نميخوان؟ از بيكاري بايد بميريم يا بريم دست فروش بشيم؟

[پاسخ]

مهران
۱۹:۲۱ ~ ۱ مهر ۱۳۹۲

همش سركاريه. پولتون رو دور نريرزيد.از اين 20 تومنا زياد خرج ازمون استخدامي كردم

[پاسخ]

النا
۰۸:۳۸ ~ ۲ مهر ۱۳۹۲

حرفی ندارم ……هی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[پاسخ]

حسین
۰۹:۲۶ ~ ۲ مهر ۱۳۹۲

خاک تو سر من . چهارسال پیش دانشگاه ستاری بورسیه ارتش قبول شدم نرفتم الانم لیسانس برق قدرتم گرفتم .بیکار میگردم .هی…..

[پاسخ]

salim
۱۱:۱۵ ~ ۲ مهر ۱۳۹۲

همه اینا سرکاریه باور کنین.چه کشکی چه دوغی چه استخدامی آقا !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[پاسخ]

امیر
۱۱:۲۸ ~ ۲ مهر ۱۳۹۲

سلام و درود بر بیکاران عزیز.بهتون گفته باشم نرید این پول بی زبون رو بدید به اینا به خدا گناه.من لیسانس برق دارم یه بار شرکت کردم مرحله اول قبول شدم الان9ماه میگذره واسه گزینش هیچ خبری نشده ازشون هرچی زنگ میزدم یا میرفتم میپرسیدم جواب درست وحسابی بهم نمیدادن دیگه از خیرش گذشتم.بعد ازاون استخدامی تا حالا2بار اطلاعیه استخدامی دادن!پس این پول جمع کردن نیس چیه؟خودتونو غیرتتون برید دنبال شغل آزاد.من رفتم آموزش اسپورت کردن ماشین رو دیدم الانم توعراق کارمیکنم ماهی به پول خودمون4میلیون کارمیکنم.هزارتا کارای دیگم هست که اگه ازفکراستخدامی واسه ماهی500هزار بیایید بیرون حتما پیدا میکنید بهتون قول میدم!اون20هزار رو بدید پسته بخورید تا بدنتونم یه دعای خیری هم واستون بکنه.

[پاسخ]

مهرداد
۱۱:۳۹ ~ ۲ مهر ۱۳۹۲

از بابت حرفاي ديگه نميدونم.اما حقوق و مزاياي بالايي داره.كه اين حرف كساييكه شاغلن ،فقط همه از محيط نظاميش گله مندن.حقوق يه ديپلمه با درجه مهناويكم كمتر از يه تومن نيست ديگه اضافه كار و اگه حق عملياتي به منطقه خدمتش تعلق بگيره كه خودش 400تا600 تومنه اضافه بر حقوقش

[پاسخ]

مهدي
۱۰:۱۲ ~ ۳ مهر ۱۳۹۲

اي بابا ….
نيروي دريايي با مدرك مهندسي عمران خدمت كردم …سال 84
وقتي خواستم به استخدامشون در بيام گفتن نياز نداريم در حالي كه دو سال به عنوان ناظر و مترور پروژه هاي عمراني منطقه بودم …
و حالا……………. ميخوان استخدام كنند؟؟؟

[پاسخ]

سلام
۱۲:۲۰ ~ ۳ مهر ۱۳۹۲

میشه یکی جواب منو بده ک رشته برقش فقط برای آقایونه ؟

[پاسخ]

معمار
۱۲:۵۵ ~ ۳ مهر ۱۳۹۲

سلام من لیسانس مهندسی معماری دارم میتونم براتون کشتی طراحی کنم در ضمن سردار وظیفه هم بودم

[پاسخ]

مسعود
۱۳:۲۶ ~ ۳ مهر ۱۳۹۲

شماره چشم راستم 1/25 و چشم چپم 1/5 است میشه استخدام کنم

[پاسخ]

مسعود
۱۳:۳۰ ~ ۳ مهر ۱۳۹۲

سلام
شماره چشم راستم ۱/۲۵ و چشم چپم ۱/۵ است میشه استخدام یانه

[پاسخ]

لبلا
۱۴:۲۴ ~ ۳ مهر ۱۳۹۲

خانم ها هم می تونن در رشته نرم افزار شرکت کنن ؟؟؟

[پاسخ]

مهناز
۱۴:۴۶ ~ ۳ مهر ۱۳۹۲

اینجا نوشته تبریز هم هس پس کو!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[پاسخ]

خرم
۱۴:۵۱ ~ ۴ مهر ۱۳۹۲

شرایط استختام اگه از خانواده شهدا بوذید معدل زیر ده بود حتی 4 یا 5 هم بود اشکالی نداره سن شان هم بالا بود ایبی نداره فقط باید صورت شو حراهی کنه وموهاشو رنگ که انم با خرج خودمونه یعنی استخدام کننده بقیه ول معطلید برید خونه البته با شما اقا زاده ها نیستم شما روسر ما حا دارید

[پاسخ]

مظاهری مجید
۲۰:۲۵ ~ ۴ مهر ۱۳۹۲

ما که لیسانس معماری داریم چه میشه

[پاسخ]

ارمان
۱۰:۴۷ ~ ۷ مهر ۱۳۹۲

سلام کاردانی متالورژی
هستم ایا این رشته هم میگیرید؟

[پاسخ]

باقر
۱۸:۵۰ ~ ۷ مهر ۱۳۹۲

سلام باقرم از موشگان 10ساله ظریف کاری کار میکنم من هم میخوام استخدام شم موهام دیگه سفید شده نصفش ریخته به دادم برسید

[پاسخ]

سیدمهدی
۱۳:۲۰ ~ ۸ مهر ۱۳۹۲

بنده هم گواهینامه ویزه و هم گواهینامه فنی وحرفه ای لیفتراک دارم وهم دارای گواهینامه هیدرولیک صنعتی . آیا به مهارت بنده نیاز ندارید!

[پاسخ]

سیدرضا عبدالهی
۱۱:۳۴ ~ ۱۱ مهر ۱۳۹۲

با سلام می خواستم بپرسم نداجا از فارغ التحصیلان حوزه علمیه هم استخدام میکند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/ با تشکر سیدرضا عبدالهی الوار

[پاسخ]

میلاد آذرهمایون
۱۲:۳۱ ~ ۱۶ مهر ۱۳۹۲

ممنون میشم راجب استخدامی کمکم کنید لیسانس برق هستم

[پاسخ]

میلاد دلتا
۲۰:۰۰ ~ ۱۱ آبان ۱۳۹۲

ای بابا همش چرت و پرتی بیش نیست.آقا پس ان گیلان شین کوووووووووو!!!!!!!!!!

[پاسخ]

بیکار دنبال کار
۲۰:۱۲ ~ ۱۱ آبان ۱۳۹۲

سلام 24 سال سن دارم 5 سالی میشه دنبال کارم هنوزم که هنوزه یه کار پیدا نکردم.میشه آگهی استخدام نیروی دریایی استان گیلان اومد یه ندایی به این بنده حقیر بدید؟؟؟ممنون از لطفتون

[پاسخ]

کامبیز
۱۵:۱۹ ~ ۱۳ آبان ۱۳۹۲

سلام اگه همش الکیه پس اینهایی که استخدام میشن چه جوری استخدام میشن لطف کنید کم ادم رو نا امید کنید خداوند همیشه مراقب ایران و ایرانی خواهد بود.

[پاسخ]

civil enginer
۱۵:۱۷ ~ ۹ آذر ۱۳۹۲

خانوما اقايون سلام. من اتفاقي اين اگهي رو ديدم ،دم همتون گرم كه اميد دارين ! مخصوصا رسول زارعي . نيرو دريايي نياز به تيم ملي شنا با ويلچر داره ، بريم ؟!

[پاسخ]

ایرج
۲۳:۰۱ ~ ۲۰ بهمن ۱۳۹۲

لیسانس حقوق دارم.دوسال نزاشتم هیچ استخدامی رد بشه فایده نداشت کسی هم نیس جوابی بده بایدچکار کنیم/////////؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[پاسخ]

محمد
۰۱:۰۳ ~ ۲۱ اسفند ۱۳۹۲

سلام.من 22سال دارم مدرکم دیپلم رشته گرافیک کامپیوترهست معدلم14.45صدم هست و5سال سابقه فعال بسیج دارم چطوری میتونم واردارتش بشم نیرو دریای. توووووووروخدا راهنماییم کنید جوابش ایمیل بزنید.

[پاسخ]

خ/م
۱۷:۳۳ ~ ۶ تیر ۱۳۹۴

همش برا خانواده های شهداست خودتونوسرکار نذارید.من لیسانس پرستاری دارم بامعدل ۱۹نتونسم استخدام شم اونوقت واقعا انتظاردارین تواین زمونه پارتی بازی بهتون کارم بدن؟

[پاسخ]

خ/م
۱۷:۳۵ ~ ۶ تیر ۱۳۹۴

البته نمی خام ناامیدتون کنم ثبت نام بکنین خدابزرگه.

[پاسخ]