آگهی استخدام شرکت داده ورزی سداد

شهر های مورد نیاز :
تعداد مورد نیاز :
تاریخ انقضاء :
متن آگهی

آگهی استخدام شرکت داده ورزی سداد

شرکت داده ورزی سداد جهت تکمیل کادر فنی و تخصصی خود، از دارندگان مدرک کارشناسی و بالاتر در رشته های الکترونیک، مخابرات و کامپیوتر، با برگزاری آزمون دعوت به همکاری می نماید.

 • شهرهای مورد نیاز : تهران
 • تعداد مورد نیاز : مشخص نشده
 • تاریخ انقضا :
 • تاریخ برگزاری آزمون :4 اسفند ماه 91

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : طراح نرم افزار
 • رشته تحصیلی : نرم افزار یا رشته های مرتبط
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی و بالاتر
 • حداقل سابقه کار : 3 سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • محدوده سنی : بدون محدودیت
 • توانایی ها و مهارت ها : مفاهيم طراحي، الگوهاي طراحي،  معماري نرم افزار و اصول شي گرايي ،آشنايي با UML 2.0

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : تحليلگر نرم افزار
 • رشته تحصیلی : نرم افزار یا رشته های مرتبط
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی و بالاتر
 • حداقل سابقه کار : 3 سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • محدوده سنی : بدون محدودیت
 • توانایی ها و مهارت ها : متدولوژي RUP

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : برنامه نویس
 • رشته تحصیلی : نرم افزار یا رشته های مرتبط
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی و بالاتر
 • حداقل سابقه کار : 2 سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • محدوده سنی : بدون محدودیت
 • توانایی ها و مهارت ها : اصول برنامه نويسي شي گرا ،آشنايي با UML 2.0

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : برنامه نویس تحت ویندوز
 • رشته تحصیلی : نرم افزار یا رشته های مرتبط
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی و بالاتر
 • حداقل سابقه کار : 2 سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • محدوده سنی : بدون محدودیت
 • توانایی ها و مهارت ها : اصول برنامه نويسي شي گرا ،آشنايي با UML 2.0

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : برنامه نويس پشتيبان سيستم هاي قديمي
 • رشته تحصیلی : نرم افزار یا رشته های مرتبط
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی و بالاتر
 • حداقل سابقه کار : 2 سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • محدوده سنی : بدون محدودیت
 • توانایی ها و مهارت ها : يكي از زبان هاي برنامه نويسي Foxpro  يا  Cobol

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : مدیر پروژه
 • رشته تحصیلی : نرم افزار یا صنایع ،رشته های مرتبط
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی و بالاتر
 • حداقل سابقه کار : 5 سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • محدوده سنی : بدون محدودیت
 • توانایی ها و مهارت ها : مفاهيم مديريت پروژه ،مسلط بر:يكي از استانداردهاي مديريت پروژه

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس کنترل پروژه
 • رشته تحصیلی : نرم افزار یاصنایع یا رشته های مرتبط
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی و بالاتر
 • حداقل سابقه کار : 2 سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • محدوده سنی : بدون محدودیت
 • توانایی ها و مهارت ها : يكي از نرم افزارهاي كنترل پروژه ،آشنايي با مفاهيم نرم افزار

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : طراح و برنامه نويس پايگاه داده ها
 • رشته تحصیلی : نرم افزار یا رشته های مرتبط
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی و بالاتر
 • حداقل سابقه کار : 2 سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • محدوده سنی : بدون محدودیت
 • توانایی ها و مهارت ها : مسلط بر SQL Server  يا  DB2

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس هوش و کسب و کار
 • رشته تحصیلی : نرم افزار یا رشته های مرتبط
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی و بالاتر
 • حداقل سابقه کار : 2 سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • محدوده سنی : بدون محدودیت
 • توانایی ها و مهارت ها : مفاهيم پايگاه داده ، طراحي و برنامه نويسي پايگاه داده ها،مفاهيم داده كاوي و هوش كسب و كار

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس خدمات مشتریان
 • رشته تحصیلی : حسابداری یا رشته های مرتبط
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی و بالاتر
 • حداقل سابقه کار : 2 سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • محدوده سنی : بدون محدودیت
 • توانایی ها و مهارت ها :مفاهيم و فرايندهاي بانكي ،اصول ارتباط با مشتريان

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس امنیت شبکه و نرم افزار
 • رشته تحصیلی :كامپيوتر‏،الكترونيك مخابرات،‏فناوري اطلاعات
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی و بالاتر
 • حداقل سابقه کار : 2 سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • محدوده سنی : بدون محدودیت
 • توانایی ها و مهارت ها : مفاهيم زيرساخت شبكه(Switching & Routing) در سطحCCNP امنيت شبكه، تجربه و توانايي كار با تجهيزات امنيتي Virtualization ذخيره سازي و تجهيزات آن (Shared StorageApplication Security

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس شبکه
 • رشته تحصیلی : كامپيوتر‏،الكترونيك مخابرات،‏فناوري اطلاعات
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی و بالاتر
 • حداقل سابقه کار : 2 سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • محدوده سنی : بدون محدودیت
 • توانایی ها و مهارت ها : مفاهيم زيرساخت شبكه ،(Switching & Routing) در سطحCCNP Virtualization ،ذخيره سازي و تجهيزات آن (Shared Storage)

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس لینوکس
 • رشته تحصیلی : كامپيوتر‏،الكترونيك مخابرات،‏فناوري اطلاعات
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی و بالاتر
 • حداقل سابقه کار : 2 سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • محدوده سنی : بدون محدودیت
 • توانایی ها و مهارت ها :سيستم عامل لينوكس آشنايي با:سرويس‌هاي Apache, Qmail،سرويس Zimbra ،Script Programming ،مفاهيم شبكه

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس پشتیبانی
 • رشته تحصیلی : سخت افزار يا كامپيوتر
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی و بالاتر
 • حداقل سابقه کار : 1 سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • محدوده سنی : بدون محدودیت
 • توانایی ها و مهارت ها :تعميرات تجهيزات كامپيوتري

——————————————————————————————————————————-

آدرس و نحوه تماس

 • وب سایت : www.sadad.co.ir

——————————————————————————————————————————-

متن آگهی

شرکت داده ورزی سداد جهت تکمیل کادر فنی و تخصصی خود، از دارندگان مدرک کارشناسی و بالاتر در رشته های الکترونیک، مخابرات و کامپیوتر، با برگزاری آزمون دعوت به همکاری می نماید. علاقمندان می توانند پس از مطالعه دقیق شرایط ذیل و انتخاب یکی از عناوین مشاغل  نسبت به تکمیل نمودن، فرم مربوط به ثبت نام الکترونیکی اقدام نمایند.

این آزمون در روز جمعه ۴ اسفند ماه ۹۱ برگزار خواهد شد.
موارد قابل توجه:
* فیلدهای که ناقص و غیرمرتبط با موارد درخواستی باشد پاسخ داده نخواهد شد.* کلیه متقاضیان استخدام بایستی دارای کلیه موارد درخواست شده باشند.* استخدام فقط مربوط به تهران است.

شرایط عمومی :

۱-   داشتن تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران.

۲-   متدین به یکی از ادیان رسمی کشور و متعهد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران.
۳-   عدم سوء پیشینه کیفری.
۴-   سلامت کامل جسم
۵-   داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم قانونی برای متقاضیان آقا.
۶-   هر یک از متقاضیان، تنها مجاز به انتخاب کد یک ردیف شغل می باشند.

اطلاعات تماس
نشانی :
تلفن :
وبسایت :
عضویت در کانال تلگرام سایت استخدامی www.estekhdami.org
جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید
هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.
دیدگاه ها
علي
۰۰:۲۸ ~ ۱۳ آبان ۱۳۹۲

با سلام ايا امكاني براي شما هست كه در مورد نتيجه اين آزمون جوابي بدست بياوريد چون هنوز بخش شبكه و امنيت شبكه نتيجه اي براش اعلام نشده.
با تشكر

[پاسخ]