آگهی استخدام شرکت آژانس ارتباطات و تبلیغات پویش گرافیک

شهر های مورد نیاز :
تعداد مورد نیاز :
تاریخ انقضاء :
متن آگهی

استخدام شرکت ظریف مصورBSP

آژانس ارتباطات و تبلیغات پویش گرافیک با فعالیت حرفه ای در زمینه های روابط عمومی، مهندسی تبلیغات و آموزش همگانی و تولیدات تبلیغاتی جهت تکمیل کادر متخصص و اجرایی در سال 1392 از بین واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید.

 • شهرهای مورد نیاز :  تهران
 • تعداد مورد نیاز : مشخص نشده
 • تاریخ انقضا : —

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی: ایده پرداز و کارشناس خلاقیت
 • رشته تحصیلی : —-
 • مقطع تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : 5 سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد / زن
 • حداقل سن : بدون محدودیت
 • شرایط : مندرج در متن

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی: طراح گرافیک
 • رشته تحصیلی : —-
 • مقطع تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : 3 سال
 • شهرهای محل خدمت :تهران
 • جنسیت :  زن
 • حداقل سن : بدون محدودیت
 • شرایط : مندرج در متن

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی: کارشناس نقاشی دیواری
 • رشته تحصیلی : مرتبط
 • مقطع تحصیلی :
 • حداقل سابقه کار : 3 سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد / زن
 • حداقل سن : بدون محدودیت
 • شرایط : مندرج در متن

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی: طراح صنعتی (بسته بندی)
 • رشته تحصیلی :  متخصص
 • مقطع تحصیلی :
 • حداقل سابقه کار : 3 سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد / زن
 • حداقل سن : بدون محدودیت
 • شرایط : مندرج در متن

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی: طراح مولتی مدیا
 • رشته تحصیلی : مرتبط
 • مقطع تحصیلی :
 • حداقل سابقه کار : 3 سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : زن
 • حداقل سن : بدون محدودیت
 • شرایط : مندرج در متن

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی: تصویرساز
 • رشته تحصیلی :
 • مقطع تحصیلی :
 • حداقل سابقه کار : 2 سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : زن
 • حداقل سن : بدون محدودیت
 • شرایط : مندرج در متن

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی: مجسمه ساز
 • رشته تحصیلی :
 • مقطع تحصیلی :
 • حداقل سابقه کار : 4 سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت :  زن
 • حداقل سن : بدون محدودیت
 • شرایط : مندرج در متن

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی: کاریکاتوریست
 • رشته تحصیلی : —-
 • مقطع تحصیلی :
 • حداقل سابقه کار : 4 سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد / زن
 • حداقل سن : بدون محدودیت
 • شرایط : مندرج در متن

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی: نویسنده متون کودک
 • رشته تحصیلی : —-
 • مقطع تحصیلی :
 • حداقل سابقه کار : 2 سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد / زن
 • حداقل سن : بدون محدودیت
 • شرایط : مندرج در متن

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی: نویسنده متون تجاری
 • رشته تحصیلی : مرتبط
 • مقطع تحصیلی :
 • حداقل سابقه کار : 3 سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت :  زن
 • حداقل سن : بدون محدودیت
 • شرایط : مندرج در متن

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی: علوم تربیتی – تکنولوژی آموزشی
 • رشته تحصیلی : —-
 • مقطع تحصیلی :
 • حداقل سابقه کار : 3 سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : زن
 • حداقل سن : بدون محدودیت
 • شرایط : مندرج در متن

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی: کارشناس رشد و پرورش کودکان
 • رشته تحصیلی : —-
 • مقطع تحصیلی :
 • حداقل سابقه کار : 2 سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد
 • حداقل سن : بدون محدودیت
 • شرایط : مندرج در متن

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی: کارشناس تولیدات صوتی تصویری
 • رشته تحصیلی : مرتبط
 • مقطع تحصیلی :
 • حداقل سابقه کار : 2 سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد
 • حداقل سن : بدون محدودیت
 • شرایط : مندرج در متن

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی: حسابدار
 • رشته تحصیلی : —-
 • مقطع تحصیلی :
 • حداقل سابقه کار : 5 سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد / زن
 • حداقل سن : بدون محدودیت
 • شرایط : مندرج در متن

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی: کارشناس چاپ
 • رشته تحصیلی : مرتبط
 • مقطع تحصیلی :
 • حداقل سابقه کار : 3 سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت :  زن
 • حداقل سن : بدون محدودیت
 • شرایط : مندرج در متن

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی: کارشناس روابط عمومی
 • رشته تحصیلی :
 • مقطع تحصیلی :
 • حداقل سابقه کار : 3 سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت :  زن
 • حداقل سن : بدون محدودیت
 • شرایط : مندرج در متن

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی: بازاریاب
 • رشته تحصیلی :
 • مقطع تحصیلی :
 • حداقل سابقه کار : 3 سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : زن
 • حداقل سن : بدون محدودیت
 • شرایط : مندرج در متن

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی: مطالعات بازار
 • رشته تحصیلی : مرتبط
 • مقطع تحصیلی :
 • حداقل سابقه کار : 3 سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : زن
 • حداقل سن : بدون محدودیت
 • شرایط : مندرج در متن

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی: منشی
 • رشته تحصیلی :
 • مقطع تحصیلی :
 • حداقل سابقه کار : 1 سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : زن
 • حداقل سن : بدون محدودیت
 • شرایط : مندرج در متن

——————————————————————————————————————————-

آدرس و نحوه تماس

 • ایمیلpouyeshgraphic.ir@gmail.com
 • سایت : www.pouyeshgraphic.ir
 • تماس: 6632500

——————————————————————————————————————————-

متن آگهی

آژانس ارتباطات و تبلیغات پویش گرافیک با فعالیت حرفه ای در زمینه های روابط عمومی، مهندسی تبلیغات و آموزش همگانی و تولیدات تبلیغاتی جهت تکمیل کادر متخصص و اجرایی در سال 1392 از بین واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید. عناوین شغلی یا زمینه های همکاری به شرح ذیل می باشد.
متقاضیان می توانند بصورت حضوری در دفتر آژانس
یا از طریقwww.pouyeshgraphic.ir  با تکمیل فرم استخدام
و یا از طریقpouyeshgraphic.ir@gmail.com
با ارسال تقاضا و مدارک جهت آمادگی خود اعلام نمایند
جهت دریافت اطلاعات بیشتر صرفا با 6632500  تماس حاصل فرمایید.

ساعات کار نرم افزار سوابق حرفه ای تحصیلات جنسیت سمت ر
تمام نیمه پروژه ز م
* 5 * * ایده پرداز و کارشناس خلاقیت 1
* * * خاص 3 متخصص * طراح گرافیک 2
* 3 مرتبط * * کارشناس نقاشی دیواری 3
* خاص 3 متخصص * * طراح صنعتی (بسته بندی) 4
* مرتبط 3 مرتبط * طراح مولتی مدیا 5
* * * خاص 2 متخصص * تصویرساز 6
* مرتبط 4 مرتبط * مجسمه ساز 7
* 4 * * کاریکاتوریست 8
* 2 مرتبط * * نویسنده متون کودک 9
* 3 مرتبط * نویسنده متون تجاری 10
* 3 متخصص * علوم تربیتی – تکنولوژی آموزشی 11
* مرتبط 2 * کارشناس ارشد و پرورش کودکان 12
* مرتبط 2 مرتبط * کارشناس تولیدات صوتی تصویری 13
* مرتبط 5 مرتبط * * حسابدار 14
* مرتبط 3 مرتبط * کارشناس چاپ 15
* * * مرتبط 3 متخصص * کارشناس روابط عمومی 16
* * * 3 * بازاریاب 17
* 3 مرتبط * مطالعات بازار 18
* 1 * منشی 19
اطلاعات تماس
نشانی :
تلفن :
وبسایت :
عضویت در کانال تلگرام سایت استخدامی www.estekhdami.org
جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید
هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.
دیدگاه ها
سهیلا
۲۱:۵۴ ~ ۳۰ بهمن ۱۳۹۱

سلام من نمیدونم چطور ثبت نام کنم . کارشناسی گرافیک دارم با ۵ سال سابقه . از کرمان . با تشکر .

[پاسخ]