آگهی استخدام در شرکت مهندسی کانی کاوان شرق

شهر های مورد نیاز :
تعداد مورد نیاز :
تاریخ انقضاء :
متن آگهی

آگهی استخدام در شرکت مهندسی کانی کاوان شرق

شرکت مهندسی کانی کاوان شرق برای تأمین نیروی انسانی خود افراد واجد شرایط ذیل را به همکاری دعوت می‌نماید.

  • شهرهای مورد نیاز : تهران و شهرستان ها
  • تعداد مورد نیاز : 61 نفر
  • تاریخ انقضا :

——————————————————————————————————————————-

متن آگهی

شرکت مهندسی کانی کاوان شرق برای تأمین نیروی انسانی خود افراد واجد شرایط ذیل را به همکاری دعوت می‌نماید.

دانلود فایل رزومه و لینک آگهی

  
رديف عنوان شغل شرا يط احراز

1

مسئول فن آوری اطلاعات

مهندسی کامپیوتر سخت افزار با 7 سال سابقه کار- تسلط کامل به مباحث SERVER،EXCHANGE،MCSE و تسلط کامل به سخت افزار- تسلط به راه اندازی پورتال و وب سایت- آشنایی با نرم افزار اتوماسیون اداری همکاران سیستم- 1نفر مرد(دفتر تهران)

2

کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه مهندسی صنایع با 5 سال سابقه كار در پروژه های نظارتی

1نفر(دفتر تهران)

3

کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه

مهندسی صنایع با 3 سال سابقه كار در پروژه های EPC

2نفر(دفتر تهران)

4

کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه

مهندسی صنایع با 7 سال سابقه كار در پروژه های EPC

1نفر(دفتر تهران)

5

کارشناس کنترل مدارک 

مهندسی صنایع با 1 سال سابقه كار- 2نفر(دفتر تهران)  

6

کارشناس کنترل هزینه

مهندسی صنایع با 5 سال سابقه کار- آشنا با بودجه بندی و رسیدگی به صورت وضعیت- 2نفر(دفتر تهران)   

7

کارشناس تامین تجهیزات

مهندسی مکانیک یا متالوژی با 7 سال سابقه کار- آشنا با خرید تجهیزات و کالا برای پروژه ها- 1نفر(دفتر تهران)

8

 کارشناس کتابداری

لیسانس یا فوق دیپلم با 3 سال سابقه کار در مرکز اسناد

1نفر(دفتر تهران)    

9

مهندس فرآیند(مس و آهن)

لیسانس معدن یا متالوژی با 10 سال سابقه کار در طراحی فرآیند مس و آهن- 1نفر(دفتر تهران)

10

مهندس معمار

لیسانس معماری با 5 سال سابقه کار در طراحی واحد های صنعتی- 1نفر مرد(دفتر تهران) 

11

مهندس راه و ساختمان

مهندسی عمران با 10 سال سابقه کار در واحد های صنعتی 1نفر مرد(دفتر تهران)

12 كارشناس حسابداری

فوق لیسانس یا لیسانس حسابداری با 5 سال سابقه کار در شرکتهای پیمانکاری و مهندسی مشاور،ترجیحأ آشنا به    نرم افزار مالی و حقوق دستمزد رایورز و انبارداری (دفتر تهران)

13 مدیر مالی

فوق لیسانس یا لیسانس حسابداری و مدیریت مالی با 15 سال سابقه کار در شرکتهای پیمانکاری و مهندسی مشاور- 1نفر مرد(دفتر تهران)

14 کارشناس واحد قرارداد ها

مهندسی عمران با 5 سال سابقه کار- آشنا به قانون برگزاری مناقصات و بخشنامه های مرتبط با آن و سابقه کار در تنظیم اسناد مناقصه و قرارداد ها- 1نفر مرد (دفتر تهران) 

15 مدیر پروژه EPC

فوق لیسانس یا لیسانس در رشته های معدن، متالوژی و مکانیک با 15 سال سابقه کار در پروژه های صنایع معدنی-   2نفر مرد(دفتر تهران)

16 کارشناس ترخیص

کارشناس ترخیص با 5 سال سابقه کار- آشنا با ترخیص و حمل کالا- 1نفر مرد(دفتر تهران)

17 کارشناس کنترل کیفیت

لیسانس برق، الکترونیک و ابزار دقیق با 5 سال سابقه کار- آشنا با کنترل کیفی تجهیزات برقی و ابزار دقیق- 1نفر مرد(دفتر تهران)

18 کارشناس کنترل کیفیت

رشته مرتبط با 5 سال سابقه کار- آشنا با تجهیزات مکانیکی، جوشکاری و رنگ- 1نفر مرد(دفتر تهران)  

19 پزشک عمومی

پزشک با 1 سال سابقه کار- اجازه کار  در تهران- 1نفر مرد(دفتر تهران)

20 کارشناس ارشد
معدن-استخراج

فوق لیسانس معدن-استخراج با 15 سال سابقه کار- 1نفر مرد(شهرستان)

21 کارشناس ارشد معدن

فوق لیسانس معدن با حداقل 5 سال سابقه کار در معادن زغال سنگ- 1نفر مرد(شهرستان) 

22

کارشناسارشد
زمینشناسی

فوق لیسانس زمین شناسی با 10 سال سابقه کار- 1نفر مرد(شهرستان)
23 کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه

مهندسی صنایع با 3 سال سابقه كار در پروژه های EPC

1نفر مرد(شهرستان)

24 کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه

مهندسی صنایع با 10 سال سابقه كار در پروژه های نظارتی- 2نفر مرد(شهرستان)

25 سرپرست کارگاه پیمانکاری

مهندسی مکانیک با 15 سال سابقه کار در طراحی واحد های صنعتی- 1نفر مرد(شهرستان)

26 سرپرست نت مکانیک

فوق لیسانس مکانیک(کلیه گرایشها) با 10 سال سابقه کار- 1نفر مرد(شهرستان)

27 کارشناس نت مکانیک

لیسانس مکانیک(کلیه گرایشها) با 3 سال سابقه کار- 5 نفر مرد(شهرستان)

28 سرپرست نت برق

فوق لیسانس برق با 10 سال سابقه کار- 1نفر مرد(شهرستان)

29 کارشناس نت برق و
ابزار دقیق

فوق لیسانس برق با 3 سال سابقه کار- 3نفر مرد(شهرستان)

30 سرپرست تولید

فوق لیسانس معدن- گرایش فرآوری با 10 سال سابقه کار-
1نفر مرد(شهرستان)

31 کارشناس تولید و فرآوری

لیسانس معدن یا شیمی(معدنی) با 3 سال سابقه کار- 3نفر مرد(شهرستان)  

32

سرپرست بهینه سازی سیستمهای موجود

فوق لیسانس صنایع با 10سال سابقه کار- 1نفر مرد(شهرستان)  

33 کارشناس برنامه ریزی
(PM.CM)

لیسانس صنایع با 3 سال سابقه کار- آشنا به سیستمهای نوین نگهداری و تعمیرات- 1نفر مرد(شهرستان)

34 کارشناس ابزار دقیق(کالیبراسیون)

لیسانس برق و الکترونیک با 5 سال سابقه کار- 1نفر مرد(شهرستان)

35 سرپرست مهندسی معکوس و ساخت

فوق لیسانس مکانیک با 10 سال سابقه کار- 1نفر مرد(شهرستان)

36 کارشناس ساخت و
نقشه کشی

لیسانس مکانیک با 5 سال سابقه کار- آشنا به طراحی و ساخت قطعات- 2نفر مرد(شهرستان)

37 سرپرست انبار لیسانس صنایع با 10 سال سابقه کار- 1نفر مرد(شهرستان)
38 کارشناس انبار و کدینگ لیسانس صنایع با 3 سال سابقه کار- 2نفر مرد(شهرستان)
39 سرپرست دفتر فنی

فوق لیسانس معدن با 15 سال سابقه کار- 1نفر مرد(شهرستان)

40 کارشناس ارشد طراحی

فوق لیسانس معدن با 15 سال سابقه کار- 1نفر مرد(شهرستان)

41 کارشناس ارشد
مکانیک سنگ

فوق لیسانس معدن(مکانیک سنگ) با 15 سال سابقه کار-
1نفر مرد(شهرستان)

42 تکنسین حفاری و آتشکاری فوق دیپلم معدن با 10 سال سابقه کار- 1نفر مرد(شهرستان)
43 کارشناس ارشد
زمین شناسی

فوق لیسانس زمین شناسی اقتصادی یا معدن(اکتشاف) با 15 سال سابقه کار- 1نفر مرد(شهرستان)

44 ناظر متره و برآورد

لیسانس مهندسی معدن با 5 سال سابقه کار- 1نفر مرد(شهرستان)

45 تکنسین متره و برآورد

فوق دیپلم معدن یا کامپیوتر با 5 سال سابقه کار- 2نفر مرد(شهرستان)

46 کارشناس عمران
نقشه برداری 

لیسانس عمران(نقشه برداری) با 10 سال سابقه کار- 1نفر مرد(شهرستان) 

متقاضیان درخواست و سوابق کاری خود را با قید ردیف و عنوان شغلی از طریق صندوق پستی 1534-19395یا پست الکترونیکی به آدرس JOB@kanikavan.com ارسال نمایند.رزومه های ارسالی از طریق پست الکترونیکی باید کمتر از 100KB  وبا فرمت WORD یا PDF باشد.

اطلاعات تماس
نشانی :
تلفن :
وبسایت :
عضویت در کانال تلگرام سایت استخدامی www.estekhdami.org
جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید
هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.
دیدگاه ها