آگهی استخدام بخش جراحي قلب بيمارستان شهيد رجايي

شهر های مورد نیاز :
تعداد مورد نیاز :
تاریخ انقضاء :
متن آگهی

آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی استان البرز

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني البرز در نظر دارد جهت تامين نيروي انساني مورد نياز در بخش جراحي قلب بيمارستان شهيد رجائي از محل مجوز شماره 1802/100 مورخ 12/12/91 مقام محترم وزارت متبوع تعداد 13 نفر از افراد واجدالشرايط را از طريق مصاحبه تخصصي و نظر هسته گزينش به صورت قراردادي با در نظر گرفتن شرايط مندرج در ذيل جذب نمايد.

 

  • شهرهای مورد نیاز : البرز
  • تعداد مورد نیاز : 13 نفر
  • تاریخ انقضا :28  تیر ماه 92

——————————————————————————————————————————-

متن آگهی

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني البرز در نظر دارد جهت تامين نيروي انساني مورد نياز در بخش جراحي قلب بيمارستان شهيد رجائي از محل مجوز شماره 1802/100 مورخ 12/12/91  مقام محترم وزارت متبوع تعداد 13 نفر از افراد واجدالشرايط را از طريق مصاحبه تخصصي و نظر هسته گزينش به صورت قراردادي با در نظر گرفتن شرايط مندرج در ذيل جذب نمايد.
منطقه جغرافيايي و تعداد نيرو هاي مورد نياز
عنوان شغل
محل مورد نياز
تعداد مورد نياز
استان مورد نياز
تعداد كل مورد نياز
مدرك و رشته تحصيلي مورد نياز
كارشناس پرستاري
بيمارستان شهيد رجائي كرج
3 نفر
البرز
13 نفر
كارشناسي پرستاري
كارشناس بيهوشي
بيمارستان شهيد رجائي كرج
1 نفر ( زن )
البرز
كارشناسي بيهوشي
كاردان بيهوشي
بيمارستان شهيد رجائي كرج
2 نفر ( زن )
البرز
كارداني بيهوشي
كارشناس راديولوژي
بيمارستان شهيد رجائي كرج
2 نفر ( زن )
البرز
كارشناسي راديولوژي
كاردان راديولوژي
بيمارستان شهيد رجائي كرج
1 نفر ( زن )
البرز
كارداني راديولوژي
كاردان اتاق عمل
بيمارستان شهيد رجائي كرج
2 نفر ( زن )
البرز
كارداني اتاق عمل
ست شوي اتاق عمل(CSR)
بيمارستان شهيد رجائي كرج
2 نفر ( مرد )
البرز
ديپلم
v  عنوان شغلي ست شوي اتاق عمل(CSR) داشتن حداقل 5 سال سابقه مرتبط (به تشخيص كميته استخدام) الزامي مي باشد .
v ساير عناوين شغلي افراد با سابقه مرتبط در اولويت خواهند بود.
v تاييد صحت و سقم سابقه اعلام شده بر عهده كميته استخدام خواهد بود.
تذكر مهم 1: جذب نيرو بر اساس مصاحبه تخصصي و داشتن مهارت و تجربه مرتبط و نظر اعضاي مصاحبه كننده و تاييد كميته استخدام مي باشد.
1- شرايط عمومي و اختصاصي:
1/1- تدين به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور مصرح در قانون اساسي.
2/1- تابعيت نظام جمهوري اسلامي ايران.
3/1- داشتن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از خدمت (ويژه برادران)
4/1- عدم اعتياد به دخانيات ، سيگار، مشروبات الكلي و مواد مخدر سنتي و صنعتي به تاييد مراجع ذيصلاح.
5/1- عدم سابقه محكوميت جزائي مؤثر.
6/1- داشتن سلامت جسماني و رواني و توانائي متناسب با شغل مورد نظر
7/1- نداشتن منع انعقاد قرارداد در دستگاههاي دولتي بموجب آراي مراجع قانوني
8/1- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
9/1- سپردن تعهدنامه محضري مبني بر خدمت در شغل مورد نظر و محل پذيرفته شده به مدت حداقل 10 سال.ضمنا” دانشگاه پس از پذيرفته شدن و شروع بكار ، در صورت نياز مي تواند محل خدمت را تغيير داده و فرد حق هيچ گونه اعتراضي را ندارد
10/1- حداقل سن جهت متقاضيان 20 سال و حداكثر سن 40 سال در زمان درج آگهي جهت ثبت نام .
11/1- بومي بودن (طبق مفاد بند 4 آگهي)
12/1-متقاضي مي بايست در زمان ثبت نام مدرك تحصيلي مورد نظر را اخذ نموده باشد.
2- نحوه ثبت نام و مهلت ثبت نام :
–         ثبت نام از طريق سايت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني البرز بصورت الكترونيكي
به آدرس abzums.ac.irwww. و بر اساس فرم الصاقي صورت مي گيرد. و از زمان درج آگهي در سايت به مدت يك هفته كاري مهلت ثبت نام از طريق سايت مذكور مي باشد. ضمنا” به داوطلبان توصيه مي گردد ثبت نام را به روزهاي پاياني موكول ننمايند.
3- مدارك مورد نياز جهت ثبت نام :
–         تكميل برگ  درخواست شغل(با دقت و خط خوانا تكميل گردد)
–         يك قطعه عكس 4×3 كه بايستي متناسب با توضيحات سايت اينترنتي دانشگاه اسكن و ارسال شود.
4- اولويت پذيرش با افراد بومي مي باشد.
بومي به فردي اطلاق مي شود كه حداقل داراي يكي از ويژگيهاي زير باشد:
الف) محل تولد قيد شده در شناسنامه داوطلب با استان محل تقاضا يكي باشد.
ب) حداقل دو مقطع كامل تحصيلي از مقاطع تحصيلي (ابتدايي، راهنمايي و متوسطه) را در استان محل تقاضا طي نموده باشد.
ج) حداقل 3 سال از سنوات تحصيلي فرزندان پرسنل نيروهاي مسلح(اعم از ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان) در استان مورد تقاضا گذرانده باشند.
تبصره: دوره يكساله پيش دانشگاهي به عنوان مقطع تحصيلي محسوب نمي گردد و صرفا” مقاطع تحصيلي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه مد نظر مي باشد.
5- زمان، مكان و مدارك مورد نياز جهت انجام مصاحبه و محل آن متعاقبا” از طريق سايت مذكور اعلام خواهد شد.
6- تذكرات مهم :
1/6- ايثارگران شامل جانبازان ، آزادگان و رزمندگاني كه حداقل 6 ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه هاي جنگ تحميلي دارند و نيز خانواده هاي معظم شهدا، مفقودين و جانبازان درصورت دارا بودن شرايط مندرج در آگهي، با رعايت قوانين و مقررات مربوط از اولويت قانوني برخوردار خواهند بود.
2/6- تصميم گيري درخصوص پذيرش مدارك ناقص به عهده كميته استخدام دانشگاه مي باشد.
3/6- تصميم گيري درخصوص موارد پيش بيني نشده در اين آگهي به عهده كميته استخدام دانشگاه مي باشد.
4/6- مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعلام شده در متن آگهي ، برعهده شخص داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل ثبت نام شامل: ثبت نام ، شركت در مصاحبه ، پذيرش، انعقاد قرارداد، بعد از آن و … محرز شود، داوطلب اطلاعات خلاف واقع ارائه نموده يا فاقد شرايط مندرج در آگهي مي باشد ، داوطلب از انجام مراحل بعدي پذيرش منع و درصورت انعقاد قرارداد ، قرارداد مزبور لغو و بلا اثر مي گردد.
5/6- هرگونه اطلاع رساني درخصوص اعلام نتايج پذيرفته شدگان از طريق سايت اينترنتي دانشگاه به نشاني abzums.ac.irwww. صورت مي گيرد. داوطلبان مي توانند اطلاعات موررد نياز خود را از اين طريق دريافت نمايند. لذا خواهشمند است داوطلبان از تماس تلفني و مراجعه حضوري اكيدا” خودداري نمايند.
6/6- با توجه به اينكه ملاك ثبت نام از متقاضيان ، اطلاعات داده شده مندرج در فرم درخواست شغل مي باشد، لذا لازم است داوطلبان در تكميل اطلاعات ، نهايت دقت را بعمل آورند.بديهي است هيچگونه اصلاحاتي پس از آن قابل پذيرش نخواهد بود.
7/6- هرگونه اطلاع رساني درخصوص پذيرش افراد از طريق سايت اينترنتي دانشگاه خواهد بود و داوطلبان اطلاعات مورد نياز خود را بدين طريق دريافت خواهند كرد.
لینک اگهی و  ثبت نام
اطلاعات تماس
نشانی :
تلفن :
وبسایت :
عضویت در کانال تلگرام سایت استخدامی www.estekhdami.org
جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید
هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.
دیدگاه ها
مهان
۰۱:۳۱ ~ ۶ تیر ۱۳۹۴

ینی وتقعا هیچ بیمارستانی مهندس.پزشک نمیخواد تو کادرش؟

[پاسخ]