آگهی استخدام استانداری خراسان رضوی سال 92 (تمدید مهلت ثبت نام)

شهر های مورد نیاز :
تعداد مورد نیاز :
تاریخ انقضاء :
متن آگهی

آخرین اخبار استخدامی استانداری خراسان رضوی

 استانداري خراسان رضوی براي تأمين نيروي انساني مورد نيازاستانداري و دستگاههاي اجرايي استان براساس قوانين و مقررات مربوط و دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي بكارگيري افراد در دستگاه‌هاي اجرايي و از محل مجوز استخدامي شماره 4550/110/دم مورخ 21/12/1390 معاونت محترم توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تعداد 822 نفر از افراد واجد شرايط را از طريق برگزاري آزمون توانمنديهاي عمومي، تخصصي، مصاحبه و گزينش بصورت پيماني به شرح ذيل استخدام مي‌نمايد

 

  • شهر های مورد نیاز : کلیه شهرستانهای استان خراسان رضوی
  • تعداد نیروی مورد نیاز : 822 نفر
  • تاریخ انقضا : 21 خرداد 92

——————————————————————————————————————————-

شرایط استخدام : 

مهلت ثبت نام تا ساعت 24 مورخ 1392/03/21 تمدید شد

دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی استانداری ها

شرايط عمومي استخدام :

1ـ داشتن تابعيت ايران

2ـ انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني براي مردان

3ـ عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر

4ـ نداشتن سابقه محكوميت جزائي مؤثر

5ـ دارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي و يا مدرك همتراز (براي مشاغلي كه مدرك همتراز در شرايط احراز آنها پيش‌بيني شده است) بجز موارد استثنا شده در متن آگهی

6ـ داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه استخدام مي‌شوند.

7ـ التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

شرايط اختصاصي استخدام:

1- داشتن حداقل سن بيست سال و حداكثر 40 سال تمام برای دارندگان مدارک فوق ليسانس و پايين تر و 45 سال تمام برای دکتریوبالاترتا آخرين روز مهلت ارسال مدارك

تبصره : موارد ذيل به شرط ارائه تأييديه‌هاي معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد :

الف) داوطلباني كه در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل (از تاريخ 31/6/1359 لغايت 29/5/1367) به طور داوطلبانه خدمت نموده‌اند، به ميزان مدت حضور در جبهه و همچنين مدت زمان بستريشدن و يا استراحت پزشكي رزمندگان در اثر مجروحيت در جبهه‌هاي نبرد حق عليه باطل

ب) افراد خانواده معظم شهدا، آزادگان، مفقودالاثرها، جانبازان، از كارافتاده كلي كه قادر به كار نمي‌باشند شامل : همسر، فرزندان، پدر، مادر، خواهر و برادر تا میزان 5 سال

ج) فرزندان شهداء، فرزندان جانبازان (25 درصد و بالاتر) و فرزندان آزادگاني كه حداقل يك سال سابقه اسارت دارند، از شرط حداكثر سن معاف مي‌باشند.

د) داوطلباني كه به صورت غيررسمي و تمام وقت در دستگاههاي دولتي از تاريخ 22/11/1357 به خدمت اشتغال داشته‌اند به ميزان مدت خدمت غيررسمي آنها

2- داشتن حداقل معدل 12

مدارك مورد نياز :

ـ‌ تكميل برگ درخواست شغل

ـ تصوير آخرين مدرك تحصيلي

ـ تصوير كارت ملي

ـ تصوير صفحه اول شناسنامه (در صورت داشتن توضيحات، تصوير صفحه آخر)

ـ تصوير كارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي و يا معافيت دائم (ويژه برادران)، تاريخ پايان خدمت يا معافيت بايد قبل از تاريخ آخرين مهلت ارسال مدارك باشد.

ـ رسيد بانكي مبني بر پرداخت مبلغ 000/90 ريال به حساب جاري 980 خزانه نزد بانك مركزي جمهوي اسلامي ايران قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي ايران به عنوان حق شركت در آزمونهاي تخصصي و علمي ، داوطلبان استخدام (ايثارگران 50 درصد مبلغ مذكور را مي‌پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذكور معاف مي‌باشند)

ـ دو قطعه عكس 4*3 جديد، تمام رخ، پشت نويسي شده (يك قطعه عكس روي برگ ثبت نام بارگزاري شود)

ـ مدارك دال بر بومي بودن

ـ تصوير گواهي نامه معتبر درخصوص زبان انگليسي عمومي و مهارت هاي عمومي فن آوري اطلاعات

نحوه ارسال مدارك و مهلت ثبت نام :

داوطلبان قبول شده در مرحله اول امتحان استخدامی موظف هستند مدارک مورد نیاز را ظرف مدت 5 روز کاری پس ازاعلام نتایج اولیه از سوی استانداری به همراه اصل مدارک به کارگزینی دستگاه اجرایی مورد تقاضا حضورا ارائهو رسید دریافت نمایند.دستگاههای اجرایی موظف هستند کلیه تصاویرمدارک را با اصل آنها مطابقت داده و برابربا اصل نمایند.

به مدارك ناقص و يا مداركي كه پس از مهلت مقررتحويل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد و مدارك ارسالي و وجوه پرداختي به هيچ وجه مسترد نمي شود.

مهلت ثبت نام در سامانه ثبت نام اعلام شده است

زمان برگزاري آزمون و محل توزيع كارت :

چگونگي دريافت كارت ورود به جلسه آزمون و همچنين زمان و محل برگزاري آزمون متعاقبا ” به آگاهي داوطلبان خواهد رسيد.

مواد آزمون عبارتند از:

الف) آزمون توانمنديهاي عمومي شامل:

1- معارف اسلامي ( ضريب 3 ) ، 2- زبان و ادبيات فارسی و اداري ( ضريب 2 ) ، 3- اطلاعات سياسي و اجتماعي و مباني قانوني ( ضريب 2 ) كه به تعداد (90) سئوال چهار گزينه اي طراحي ( بدون اعمال نمره منفي ) خواهد بود.

تبصره: اقليت هاي ديني از پاسخگوئي به سئوالات معارف اسلامي معاف مي باشند و امتياز آن در ساير موارد آزمون توزيع مي شود.

ب) آزمون تخصصي شامل سئوالات مرتبط با رشته شغلي مورد درخواست داوطلب مي باشد.

ج) داشتن گواهي نامه معتبر درخصوص زبان انگليسي عمومي در سطح متوسط ( Intermediate ) و مهارت هاي عمومي فن آوري اطلاعات از مراكز معتبر تعيين صلاحيت شده ( برابر بند 6 تذكرات )

دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی استانداری ها

تذكرات:

ü 100درصد سهمیه استخدامی به دوطلبان بومی استان خراسان رضوی تعلق دارد

1- تعريف بومي :

بومي شامل افرادي مي شود كه حداقل داراي يكي از ويژگي هاي زير باشند:

الف) محل تولد داوطلب با استان مورد تقاضا براي استخدام يكي باشد.

ب) حداقل پنج سال از سنوات تحصيلي داوطلب ( ابتدايي ، راهنمايي يا دبيرستان ) به صورت پيوسته در استان مورد تقاضا در استان طي شده باشد.

ج) همسر و فرزندان پرسنل نيروهاي مسلح كه استان محل تولد همسر يا پدر ( شاغلين نيروهاي مسلح ) در استان مورد تقاضاي شغل باشد و يا محل سكونت كنوني آنان ( درخصوص بازنشستگان نيروهاي مسلح ) در استان مورد تقاضاي شغل باشد.

د) فرزندان و همسران كاركنان رسمي ، پيماني و نيروهاي قراردادي كه در اجراي مصوبات ( كارگروه انتقال كاركنان دولت از تهران ) به استان مورد تقاضا براي استخدام منتقل شده اند.

و) آن دسته از افرادي كه حداقل سه سال تمام سابقه كار تمام وقت در دستگاههاي اجرايي استان مورد تقاضا براي استخدام ، با پرداخت حق بيمه داشته باشد.

تبصره: اولويت انتخاب داوطلبان با بومي شهرستان مي باشد و در صورتي كه داوطلب بومي شهرستان حد نصاب لازم براي قبولي را كسب نكرده باشد از داوطلبان بومي ساير شهرستانهاي استان در صورت شركت در آزمون مربوط به آن محل انتخاب مي گردند.

توجه: داوطلبان موضوع اين بند بايستي مدارك لازم را به همراه مدارك مورد نياز ارسال نمايند.

2- سهميه استخدامي ايثارگران (25%)از طريق بنياد شهيد و امور ايثارگران استان و معلولين (3%) از طريق اداره كل بهزيستي استان جداگانه برابر قانون لحاظ شده است .

1/2- همچنين براساس قانون اصلاح بند (و) و ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه ، فقط فرزندان شاهد و جانباز 25 درصد و بالاتر و آزاده بالاي يك سال اسارت از شرط جنسيت براي استفاده از سهميه استخدامي معاف و دستگاههاي مشمول اين قانون موظفند بدون الزام به رعايت شرايط سني ، تحصيلي ، معدل و آزمون و با احراز شرايط عمومي گزينش با هماهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران و از ابتدا آنان را به صورت رسمي قطعي استخدام نمايند.

مابقي مشمولين اين بند كه از سوي بنياد شهيد معرفي شده اند در حد باقيمانده سهميه 25 درصد، در آزمون استخدامي شركت نموده و در رقابت با ساير افراد واجد شرايط اين بند به ترتيب بالاترين نمره انتخاب خواهند شد.

2/2- پنج درصد (5%) سهميه استخدامي را به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد (25%) و آزادگان زير يك سال اسارت و خواهران و برادران شهدا اختصاص مييابد. مشمولين اين بند براساس آگهي استخدامي در آزمون شركت نموده و در بين خود به رقابت خواهند پرداخت. انتخاب ايثارگران درحد سهميه تعيين شده به ترتيب نمره كسب شده از بين ايثارگران واجد شرايط كه در زمان مقرر ثبت نام نموده اند انجام خواهد شد.

3/2- استخدام مازاد بر 30 درصد سهميه ايثارگران از طريق رقابت با ساير داوطلبان واجد شرايط صورت خواهد گرفت.

4/2- ايثارگراني كه از بنياد شهيد و امور ايثارگران كارت شناسايي دارند و افراد وابسته به آنان در صورت ارائه تصوير ، نيازي به اخذ و ارائه گواهي از بنياد مذكور ندارند.

5/2- در گواهي خانواده جانبازان مي بايست جمله ( عضو خانواده جانباز از كار افتاده كلي ، غير قادر به كار قيد گردد ) ، در غير اينصورت اين افراد نمي توانند از مزاياي مربوطه بهره مند گردند.

3- استخدام مازاد بر سهميه 3% معلولين عادي برابر شرايط قانوني از طريق رقابت با ساير داوطلبان واجد شرايط صورت خواهد گرفت .

4- انتخاب داوطلبان استخدام براي انجام مصاحبه تخصصي حداكثر به ميزان 3 برابر ظرفيت مورد نياز از ميان افرادي كه حدنصاب نمره آزمون عمومي (60 درصد كل نمره آزمون) را كسب كرده اند ، به ترتيب بالاترين نمرات آزمون تخصصي انجام خواهد شد.

5- كسب حد نصاب نمره لازم در آزمون توانمنديهاي عمومي صرفاً به منزله تأييد صلاحيت عمومي و تصحيح اوراق امتحان بوده و هيچگونه حق استخدامي ايجاد نمي كند و انتخاب داوطلبان براساس نمرات آزمون تخصصي و با رعايت اولويت هاي مقرر صورت مي پذيرد.

6- افرادي كه حدنصاب 60% آزمون (توانمنديهاي عمومي) را كسب نموده اند و پس از اعمال نمرات تخصصي به عنوان پذيرفته شده اوليه معرفي شده اند ، بايد حداكثر ظرف مدت سه ماه از زمان اعلام نتيجه آزمون، گواهي نامه معتبردرخصوص زبان انگليسي عمومي و مهارت هاي عمومي فن آوري اطلاعات را ارائه نمايند. در صورت عدم ارائه مدارك مذكور در مدت تعيين شده افراد ذخيره جايگزين خواهند شد. در مواردي كه استخدام و جذب بعد از آزمون اوليه منوط به انجام مصاحبه تخصصي و آزمون عملي باشد پس از ارائه گواهي نامه مذكور و حداكثر ظرف مدت سه ماه از زمان اعلام نتيجه اوليه مصاحبه تخصصي يا آزمون عملي بعمل مي آيد.

1/6- كساني كه فاقد گواهي نامه هاي مذكور مي باشند و يا گواهي نامه آنان از مراكز تعيين صلاحيت شده نمي باشد موظفند در يكي از مراكز تعيين صلاحيت شده كه در بخش ( اعتبارسنجي مؤسسات آموزشي ) با عنوان ( مؤسسات تعيين صلاحيت شده ) سايت مركز آموزشي مديريت دولتي با آدرس ( WWW.Smtc.ac.ir )قابل مشاهده مي باشد ، پس از شركت در آزمون تعيين سطح ، گواهي نامه مذكور را ارائه نمايند.

7- كاركنان غير رسمي(( منظور از خدمت غیر رسمی , خدمت طی شده در دستگاه های دولتی می باشد که فرد با هر عنوان قراردادی با دستگاه قرارداد مستقیم تمام وقت (44 ساعت ) داشته و مراتب اعلامی به تایید دستگاه مربوطه برسد ( ریز بیمه + اصل قرارداد ))) به ازاي هر سال سابقه خدمت مربوط ومشابه از (2) درصد و حداكثر (20) درصد كل امتياز در هر يك از مراحل آزمون استخدامي به صورت جداگانه برخوردار خواهند شد.

8- اولويت انتخاب داوطلبان در شرايط يكسان به ترتيب با شاغلين غير رسمي ( دستگاه ذيربط ) داوطلبان بومي و شاغلين غير رسمي مناطق محروم و دور افتاده براي همان مناطق خواهد بود.

9- به مدارك ارسالي توسط دانشجويان و دارندگان مدارك تحصيلي بالاتر و پائين تر از مقاطع تحصيلي اعلام شده در شرايط احراز مشاغل مذكور در آگهي و همچنين مدارك معادل ( به استثناي دارندگان مدارك تحصيلي معادل صادره از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور كه در آزمون جامع سازمان سنجش آموزش كشور شركت نموده و قبول شده اند و گواهي مبني بر امكان ادامه تحصيل در مقطع بالاتر با ارزش علمي دارند ) ترتيب اثر داده نخواهد شد.

10- مدارك تحصيلي فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي در صورت پذيرفته شدن در آزمون ( حداكثر 2 ماه پس از اعلام نتيجه ) بايستي به تأييد سازمان مركزي دانشگاه مذكور برسد.

11- مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعلام شده در متن آگهي و يا ارسال مدارك به صورت ناقص برعهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل امتحان ، مسابقه و جذب محرز شودداوطلب به اشتباه يا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و يا فاقد شرايط مندرج در آگهي است ، از انجام مراحل بعدي محروم گرديده و در صورت صدور حكم استخدامي ، حكم مزبور لغو و بلااثر مي گردد.

12- اسامي پذيرفته شدگان پس از تأييد مراجع ذي صلاح از طريق سامانه كارمند ايران ( پورتال مردم ) به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.

13- انتخاب نهايي پذيرفته شدگان درصورت عدم بروز هرگونه مشكل در فرآيند استخدام پس از طي مراحل گزينش ميسر مي باشدو صرفا” شركت افراددرآزمون حقي را براي آنان ايجاد نخواهد كرد .

ثبت نام در استخدامی استانداری خراسان رضوی

دانلود فایل PDF عناوین شغلی و رشته های مورد نیاز

دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی استانداری ها

اطلاعات تماس
نشانی :
تلفن :
وبسایت :
عضویت در کانال تلگرام سایت استخدامی www.estekhdami.org
جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید
هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.
دیدگاه ها
asmat
۰۹:۳۹ ~ ۶ خرداد ۱۳۹۲

سلام درخصوص آزمون استخدامی استانداری خراسان رضوی اعلام شده بود از 6خرداد ماه ولی نحوه و شرایط ثبت نام رو گفته بودید اعلام خواهد شد میشه لطف کنید زود اطلاع بدید ممنون میشم

[پاسخ]

farnoosh
۱۰:۳۶ ~ ۶ خرداد ۱۳۹۲

salam lotfan be manam etela bedin mamnoon

[پاسخ]

قنبرزاده
۱۵:۳۰ ~ ۶ خرداد ۱۳۹۲

سلام و خسته نباشيد
تشكر از لطف شما كه اطلاع رساني نموديد

[پاسخ]

man
۱۸:۱۷ ~ ۶ خرداد ۱۳۹۲

سلام.شهرها و سمتهایی که جلوش واسه رشته ها چیزی ننوشته یعنی جه رشته هایی رو می خواد؟ خدا خیرتون بده هر کی میتونه راهنماییم کنه تا دیر نشده

[پاسخ]

فرزانه
۱۱:۱۶ ~ ۷ خرداد ۱۳۹۲

slm dustan mishe pdf shoghlaye morede niaz 4 estekhdamie ostandary ro baram befrestid.
filesh kharabe.:(
———
مدیر سایت : دوست عزیز فایل اکسل خیلی ناخوانا و به سختی قایل مشاهده بود به صورت کامل بنابراین فایل رو به پی دی اف تبدیل کردیم میتونید دانلود کنید.

[پاسخ]

فاطیما
۱۵:۰۸ ~ ۷ خرداد ۱۳۹۲

سلام من توی سایت استخدام ادواری استانداریها که میرم واسه ثبت نام اقدام کنم هیچ صفحه ای باز نمیشه در قسمت ثبت نام این مشکل سایت ؟ممنون میشم راهنماییم کنید

[پاسخ]

ش
۰۰:۱۸ ~ ۸ خرداد ۱۳۹۲

سلام می شود منابع تخصصی آزمون کارشناس امور ثبت احوال را بگویید

[پاسخ]

مهدی
۰۹:۴۱ ~ ۸ خرداد ۱۳۹۲

سلام.میخواستم بدونم این بند که گذاشتم واسه همه الزامی؟

ج) داشتن گواهی نامه معتبر درخصوص زبان انگلیسی عمومی در سطح متوسط ( Intermediate ) و مهارت های عمومی فن آوری اطلاعات از مراکز معتبر تعیین صلاحیت شده ( برابر بند ۶ تذکرات )

[پاسخ]

s.a
۱۱:۲۴ ~ ۸ خرداد ۱۳۹۲

سلام لطفا منابع تخصص كارشناس امور ثبت احوال و تحليلگر سيستم را اعلام نمائيد

[پاسخ]

vahiiiiid
۱۵:۰۸ ~ ۸ خرداد ۱۳۹۲

سلام هنوزاستانداری مرحله اول ثبت نام راانجام میدهد؟لطفا بهم اطلاع بدین

[پاسخ]

ثنا پاسخ در تاريخ خرداد ۱۰ام, ۱۳۹۲ ۵:۵۷ ب.ظ:

بله تا 12 خرداد ادامه داره

[پاسخ]

ali
۱۵:۴۳ ~ ۸ خرداد ۱۳۹۲

برای مدرک دیپلم مکانیک استخدامی دارنداین نهادها؟جوابشوبهم ایمیل کنید

[پاسخ]

مینا
۰۸:۵۲ ~ ۹ خرداد ۱۳۹۲

سلام من ترم آخر کارشناسی هستم می تونم برای رشته کارشناسی مورد نیاز شهرم ثبت نام کنم؟

[پاسخ]

fateme
۱۰:۱۱ ~ ۹ خرداد ۱۳۹۲

سلام
میشه بگیدفیشوبایدبه چه حسابی پرداخت کنیم؟
—–
مدیر سایت : رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ ۰۰۰/۹۰ ریال به حساب جاری ۹۸۰ خزانه نزد بانک مرکزی جمهوی اسلامی ایران قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران به عنوان حق شرکت در آزمونهای تخصصی و علمی ، داوطلبان استخدام (ایثارگران ۵۰ درصد مبلغ مذکور را می‌پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذکور معاف می‌باشند)

[پاسخ]

niloofar
۰۰:۳۵ ~ ۱۱ خرداد ۱۳۹۲

سلام.ممکنه درباره منابع تخصصی رشته مهندسی صنایع(برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها)اطلاع رسانی کنید.

[پاسخ]

در به در کار
۰۸:۱۴ ~ ۱۱ خرداد ۱۳۹۲

با عرض سلام خدمت مدیران محترم ، من دانشجوی ترم آخر مدیریت بازرگانی هستم می تونم توی آزمون شرکت کنم مدرک تحصیلی باید تا چه تاریخی باشه ممنوم میشم اگه جوابمو بدین در ضمن در بند بومی بودن من از خراسان جنوبی هستم می تونم شرکت کنم

[پاسخ]

رضا پاسخ در تاريخ خرداد ۱۶ام, ۱۳۹۲ ۱:۲۲ ب.ظ:

اگه ترم آخری میتونی ثبت نام کنی

[پاسخ]

نغمه
۱۰:۵۸ ~ ۱۱ خرداد ۱۳۹۲

سلام من دانشجوی مدیریت اجرایی هستم و فقط پایان نامه ام مونده میتونم ثبت نام کنم؟

[پاسخ]

sanaz
۱۲:۰۴ ~ ۱۱ خرداد ۱۳۹۲

slm
khaste nabashin
madrake karshnasim hanooz nayoomade, ba govahi ham mishe sabte nam konam?
ba tashakor

[پاسخ]

رضا پاسخ در تاريخ خرداد ۱۶ام, ۱۳۹۲ ۱:۲۰ ب.ظ:

بلی

[پاسخ]

malihe
۱۹:۲۳ ~ ۱۴ خرداد ۱۳۹۲

سلام رشته ی علومتربیتی گرایش اموزش ابتدایی هم شامل میشه خواهشا بگین فیش ریختم موندم هست یا نه؟؟؟؟؟؟

[پاسخ]

رضوی
۰۰:۰۵ ~ ۲۵ خرداد ۱۳۹۲

salam
زمان برگزاری ازمون استخدام استانداری چه زمانی است؟

[پاسخ]

وحید
۲۱:۱۷ ~ ۲۵ خرداد ۱۳۹۲

کاش میشد تا آخر خرداد تمدید بشه :((((((((((((((((((((((((

[پاسخ]

سعید
۱۱:۳۹ ~ ۲۸ خرداد ۱۳۹۲

با سلام و خسته نباشید خدمت شما مدایران سایت
یه سوال دارم که از هر کی می پرسم یه جواب درست و حسابی نمیده
من تحلیل گر سیستم در ثبت احوال شرکت کرده ام می خوام ببینم باید چه منابع تخصصی باید بخوانم: نرم افزار – سخت افزار – مدار منطقی -پایگاه داده و….
خواهشن کمکم کنید
با تشکر

[پاسخ]

تمنا
۱۷:۱۱ ~ ۲۸ خرداد ۱۳۹۲

سلام.خسته نباشید.آزمون استانداری خراسان رضوی کی برگزار میشه؟

[پاسخ]

فرزانه
۱۷:۰۷ ~ ۲۹ خرداد ۱۳۹۲

سلام تاریخ برگزاری آزمون کیه؟
ممنون میشم بگید

[پاسخ]

مرتضی
۲۲:۱۵ ~ ۲ تیر ۱۳۹۲

سلام اگه میشه تاریخ استخدامی رو برام میل کنید.سوالات تخصصی گمرک رو هم میخوام لطفا توی سایتتون بذاریذ.

[پاسخ]

sepideh
۰۰:۲۷ ~ ۵ مرداد ۱۳۹۲

سلام.تاریخ ازمون استانداری خراسان رضوی چه موقع هست؟

[پاسخ]

سحر
۱۳:۴۵ ~ ۱۳ مرداد ۱۳۹۲

سلام
زمان برگزاری این آزمون کی هست؟ از کجا باید خبر بگیریم؟
——-
مدیر سایت : هنوز اعلام نکردند.

[پاسخ]

قاصدک
۱۶:۴۵ ~ ۲۲ مرداد ۱۳۹۲

باسلام خدمت شما ببخشدمیخواستم بپرسم زمان آزمون استخدامی بهزیستی استانداری خراسان رضوی کیه؟باتشکر

[پاسخ]

حسین
۰۹:۳۴ ~ ۱۶ شهریور ۱۳۹۲

سلام.زمان برگزاری ازمون استخدامی استانداری خراسان رضوی کی میباشد؟ ممنون

[پاسخ]

زهره
۱۰:۲۶ ~ ۲۶ شهریور ۱۳۹۲

باسلام خدمت شمانكنه نميخوادازمون برگزارنشه ماهمه سركاريم خواهش ميكنم يكي دلش براي ما جوانابسوزه كه چندماه منتظريم يك كاري براي اين بيكارابكنيد

[پاسخ]

سعیده
۰۸:۴۸ ~ ۹ مهر ۱۳۹۲

ملت سالهاس سرکارن اسم خودشونو میذارن مسلمون به اسم اسلام پول ملت بدبختو میخورن و سرکیسشون میکنن اینقد که از این اتفاقا افتاده دیگه اعتقاداتم از میون مردم رفته

[پاسخ]

کتایون
۱۰:۳۳ ~ ۲۶ آبان ۱۳۹۲

اگه واقعا آزمونی در کاره جون مادراتون تاریخشا اعلام کنید

[پاسخ]

هاشم زاده
۱۷:۱۴ ~ ۲۷ آبان ۱۳۹۲

دیگه تقریبا برا همه واضح و مبرهن شده که آزمونی در کار نبوده و ملت یه جورایی سرکیسه شدن…
این یکی هم روی بقیه مصائبی که بر سرمون رفته ومیره!

[پاسخ]

نام شما
۱۳:۰۶ ~ ۲۸ آبان ۱۳۹۲

سرمون کلاه رفت.استاندار سیر شد انشالا

[پاسخ]

نجمه
۰۹:۱۲ ~ ۲ آذر ۱۳۹۲

با سلام هنوز زمان آزمون استانداری خراسان رضوی مشخص نشده؟ خواهشآ اطلاعیه ای راجع به این موضوع در سایت استانداری قرار دهید تا همه تکلیف خود را بدانند
با تشکر

[پاسخ]

tufan
۲۲:۴۸ ~ ۷ آذر ۱۳۹۲

دوستان اینا اول میگن آزمون داریم یه پولی جمع میکنن بعد میو میو عوض میشه همه میشینن کارتو نشو نگاه میکنن

[پاسخ]

دزد زده
۱۹:۱۲ ~ ۱۵ دی ۱۳۹۲

خب شما که پول میخواستی راستشو میگفتی چرافک کردی ماخریم

[پاسخ]

گزارشگر
۱۳:۳۸ ~ ۲۵ دی ۱۳۹۲

سلام.واقعا حق ما رو خوردین؟یه آب هم روش؟خوردن داره؟مال مردم و چجوری میتونین راحت بخورین؟من که راضی نیستم!حتما الان نیروهای جدیدتون چند ماهه سر کارن و حقوق میگیرن!حق خورها!!!!!

[پاسخ]

بيکار
۱۳:۳۷ ~ ۸ بهمن ۱۳۹۲

سلام قرار نيست آزمون استانداري برگزار بشهههههههههه،خدا حقمونو ازتون بگيره

[پاسخ]

جواد
۱۸:۲۶ ~ ۲۴ بهمن ۱۳۹۲

خیلی نامردین بخدا من هیچی پول نداشتم
فقط همون بود پول سیگارمو ندارم

[پاسخ]

بینام
۰۹:۲۲ ~ ۲۹ بهمن ۱۳۹۲

منم نوشتم اما بعد 6ماه 7ماه هنوز خبرش نیست من به دیوان عدالت اداری شکایت میکنم

[پاسخ]