آگهی استخدام گروه مديران بهاور (بيكو)

شهر های مورد نیاز :
تعداد مورد نیاز :
تاریخ انقضاء :
متن آگهی

آگهی استخدام گروه مدیران بهاور اسپادانا

گروه مديران بهاور (بيكو) ، جهت تکمیل کادر منابع انسانی شركت هاي طرف قرارداد خود ، از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

 • شهرهای مورد نیاز : تهران
 • تعداد مورد نیاز : مشخص نشده
 • تاریخ انقضا : 4 تیر ماه 92

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : مدیر عامل شرکت فروش روغن
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی :کارشناسی مدیریت ، كليه گرايش ها،كارشناسي مهندسی صنایع ، كليه گرايش هاكارشناسي صنايع غذايي
 • حداقل سابقه کار : 15 سال
 • شهرهای محل خدمت :تهران
 • جنسیت : مرد
 • حداقل سن : —-
 • شرایط :شناخت تأمين كنندگان داخلي و خارجي،فنون مذاکره مؤثر،شناخت بازارهای هدف،توانايي سرپرستي،برنامه ریز،آشنایی کامل با office

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : سرپرست فروش مواد پلیمری
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی :کارشناسی مدیریت ، كليه گرايش ها،كارشناسي مهندسی صنایع ، كليه گرايش هاكارشناسي صنايع غذايي
 • حداقل سابقه کار : 5 سال
 • شهرهای محل خدمت :تهران
 • جنسیت : مرد
 • حداکثر سن : بدون محدودیت
 • شرایط :آشنایی با فرآیندو منابع تولید،فنون مذاکره مؤثر،شناخت بازارهای هدف،روابط عمومی مناسب،برنامه ریزآشنایی کامل با office

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : سرپرست فروش مواد نساجی
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی : ارشناسی مدیریت ، كليه گرايش ها،كارشناسي مهندسی صنایع ، كليه گرايش ها،كارشناسي مهندسی نساجي ، كليه گرايش ها
 • حداقل سابقه کار : 5 سال
 • شهرهای محل خدمت :تهران
 • جنسیت : مرد
 • حداکثر سن : بدون محدودیت
 • شرایط : آشنایی با فرآیندو منابع تولید،فنون مذاکره مؤثر،شناخت بازارهای هدف،روابط عمومی مناسب،برنامه ریزآشنایی کامل با office

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی :سرپرست فروش موادپلیمری(حوزه تخصصي مستربچ)
 • مقطع تحصیلی : كارشناسي
 • رشته تحصیلی : كارشناسي مهندسی نساجي ، كليه گرايش ها
 • حداقل سابقه کار : 5 سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد
 • حداقل سن : —-
 • شرایط :آشنایی با فرآیندو منابع تولید،فنون مذاکره مؤثر،شناخت بازارهای هدف،روابط عمومی مناسب،برنامه ریزآشنایی کامل با office

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس فروش مواد پلیمری
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی : کارشناسی مدیریت ، كليه گرايش ها،كارشناسي مهندسی صنایع ، كليه گرايش ها،كارشناسي مهندسی شیمی گرايش هاي پتروشیمی و پلیمر
 • حداقل سابقه کار : 5 سال
 • شهرهای محل خدمت :تهران
 • جنسیت : مرد
 • حداقل سن : —-
 • شرایط : آشنایی با فرآیندو منابع تولید،فنون مذاکره مؤثر،شناخت بازارهای هدف،روابط عمومی مناسب،برنامه ریزآشنایی کامل با office

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی :مدیر بازرگانی(حوزه تخصصی کاغذ)
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی : کارشناسی مدیریت ، كليه گرايش ها،كارشناسي مهندسی صنایع ، كليه گرايش ها،كارشناسي مهندسی چاپ
 • حداقل سابقه کار : 5 سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد
 • حداقل سن : —-
 • شرایط : آشنایی با فرآیندو منابع تولید،فنون مذاکره مؤثر،شناخت بازارهای هدف،روابط عمومی مناسب،برنامه ریزآشنایی کامل با office

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی :مدیر بازرگانی(حوزه تخصصی روغن)
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی :کارشناسی مدیریت ، كليه گرايش ها،كارشناسي مهندسی صنایع ، كليه گرايش هاكارشناسي صنايع غذايي
 • حداقل سابقه کار : 5 سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد
 • حداقل سن : —-
 • شرایط :آشنایی با فرآیندو منابع تولید،فنون مذاکره مؤثر،شناخت بازارهای هدف،روابط عمومی مناسب،برنامه ریزآشنایی کامل با office

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی :مدیر بازرگانی(حوزه تخصصی آهن آلات)
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی :کارشناسی مدیریت ، كليه گرايش ها،كارشناسي مهندسی صنایع ، كليه گرايش هاكارشناسي مهندسي مواد
 • حداقل سابقه کار : 5 سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد
 • حداقل سن : —-
 • شرایط : آشنایی با فرآیندو منابع تولید،فنون مذاکره مؤثر،شناخت بازارهای هدف،روابط عمومی مناسب،برنامه ریزآشنایی کامل با office

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی :کارشناس بازرگانی(حوزه های تخصصی کاغذ ، روغن و آهن آلات)
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی :کارشناسی مدیریت ، كليه گرايش هاكارشناسي مهندسی صنایع ، كليه گرايش ها
 • حداقل سابقه کار : 3 سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد
 • حداقل سن : —-
 • شرایط : آشنایی با فرآیندو منابع تولید،فنون مذاکره مؤثر،روابط عمومی مناسب،برنامه ریزآشنایی کامل با office

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی :کارشناس بازرگانی(حوزه تخصصی مواد پلیمری و نساجی)
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی :کارشناسی مدیریت ، كليه گرايش هاكارشناسي مهندسی صنایع ، كليه گرايش ها
 • حداقل سابقه کار : 3 سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد
 • حداقل سن : —-
 • شرایط : آشنایی با فرآیندو منابع تولید،فنون مذاکره ،روابط عمومی مناسب،برنامه ریزآشنایی کامل با office

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس حسابداری مالی
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی : حسابداری
 • حداقل سابقه کار : 2 سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد
 • حداقل سن : —-
 • شرایط : كارشناسي حسابداری از دانشگاه های معتبر کشور با حداقل معدل 16،مسلط به استانداردهای مالی،امورمالیاتی و بیمه صورت های مالی،مسلط به نرم افزارهای مالی (ترجیحاً همکاران سیستم)آشنایی کامل باoffice

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی :مدیر بازرگانی(حوزه تخصصی آهن آلات)
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی :کارشناسی مدیریت ، كليه گرايش ها،كارشناسي مهندسی صنایع ، كليه گرايش ها،كارشناسي مهندسي مواد
 • حداقل سابقه کار : 3 سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد
 • حداقل سن : —-
 • شرایط : آشنایی با فرآیندو منابع تولید،فنون مذاکره مؤثر،شناخت بازارهای هدف،روابط عمومی مناسب،برنامه ریزآشنایی کامل با office

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی :کارشناس بازرگانی(حوزه های تخصصی کاغذ ، روغن و آهن آلات)
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی :کارشناسی مدیریت ، كليه گرايش ها،كارشناسي مهندسی صنایع ، كليه گرايش
 • حداقل سابقه کار : 3 سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد
 • حداقل سن : —-
 • شرایط : آشنایی با فرآیندو منابع تولید،فنون مذاکره مؤثر،روابط عمومی مناسب،برنامه ریزآشنایی کامل با office

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی :کارشناس بازرگانی(حوزه تخصصی مواد پلیمری و نساجی)
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی :کارشناسی مدیریت ، كليه گرايش ها
 • حداقل سابقه کار : 3 سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد
 • حداقل سن : —-
 • شرایط : آشنایی با فرآیندو منابع تولید،فنون مذاکره روابط عمومی مناسب،برنامه ریزآشنایی کامل با office

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس حسابداری مالی
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی : حسابداری
 • حداقل سابقه کار : 2 سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد
 • حداقل سن : —-
 • شرایط :كارشناسي حسابداری از دانشگاه های معتبر کشور با حداقل معدل 16،مسلط به استانداردهای مالی،امورمالیاتی و بیمه،صورت های مالی،مسلط به نرم افزارهای مالی (ترجیحاً همکاران سیستم)آشنایی کامل باoffice

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس بازاریابی و تحقیقات
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
 • رشته تحصیلی :كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني،كارشناسي ارشد MBA
 • حداقل سابقه کار : 3 سال
 • شهرهای محل خدمت : اصفهان
 • جنسیت : مرد
 • حداقل سن : —-
 • شرایط : —–

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس خرید و تدارکات
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی : كارشناسي مديرت
 • حداقل سابقه کار : 2 سال
 • شهرهای محل خدمت : اصفهان
 • جنسیت : مرد
 • حداقل سن : —-
 • شرایط : ——

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس تبلیغات
 • مقطع تحصیلی : کاردانی،کارشناسی
 • رشته تحصیلی :كارداني و كارشناسي گرافيك،كارداني چاپ
 • حداقل سابقه کار : 2 سال
 • شهرهای محل خدمت : اصفهان
 • جنسیت : مرد
 • حداقل سن : —-
 • شرایط :آشنايي با فرآيندهاي چاپ،آشنايي با طراحي

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : كارشناس طراحي دكوراسيون
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی : طراحی صنعتی
 • حداقل سابقه کار : 3 سال
 • شهرهای محل خدمت : اصفهان
 • جنسیت : مرد
 • حداقل سن : —-
 • شرایط : ——

——————————————————————————————————————————-

آدرس و نحوه تماس

 • ایمیل : salbeeco@yahoo.com

——————————————————————————————————————————-

متن آگهی

گروه مديران بهاور (بيكو) ، جهت تکمیل کادر منابع انسانی شركت هاي طرف قرارداد خود ، از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. متقاضیان محترم مي توانند حداكثر تا تاريخ 04/04/92 رزومه خود را به آدرسsalbeeco@yahoo.com  ارسال نمايند.

اطلاعات تماس
نشانی :
تلفن :
وبسایت :
عضویت در کانال تلگرام سایت استخدامی www.estekhdami.org
جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید
هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.
دیدگاه ها