آگهی استخدام شرکت پتروشیمی کردستان(تمدید مهلت ثبت نام)

پتروشیمی کردستان
شهر های مورد نیاز : کردستان ،آذربایجان غربی ، همدان و کرمانشاه
تعداد مورد نیاز : مشخص نشده
تاریخ انقضاء : 6 بهمن ماه 92
متن آگهی

با عنایت به استقبال داوطلبان محترم، مهلت ثبت نام تا تاریخ ۹۲/۱۱/۰۶ تمدید گردید.
همچنین با توجه به تمدید مهلت ثبت نام ، برگزاری آزمون به تاریخ ۹۲/۱۱/۲۵ موکول گردید.

شركت پتروشيمي کردستان واقع در استان کردستان، شهرستان سنندج در چارچوب قانون كار و تامين اجتماعي (بصورت قرارداد مدت معين) در مقاطع و رشته هاي تحصيلي مختلف از داوطلبان واجد شرايط با رعايت الويت بومي استان کردستان و استانهاي همجوار (بر اساس تعاريف مندرج درتوضيحات ذيل) از طريق برگزاري آزمون كتبي؛ مصاحبه فني/تخصصي، طب صنعتي و گزينش دعوت به همكاري مي نمايد.
توضيحات :
– طبق دستورالعملهاي موجود؛ حداقل 50% جذب موضوع اين آگهي به داوطلبان بومي استان کردستان (مطابق تعريف ذيل)؛ در صورت ثبت نام متقاضيان بومي و كسب امتياز لازم در آزمون؛ به اينگونه افراد اختصاص خواهد يافت.

* تعريف بومي استان کردستان : نيروي بومي استان کردستان؛ شامل افرادي است كه داراي يكي از شرايط زير باشند:
1- محل تولد يا صدور شناسنامه خود يا يكي از والدين آنها دراستان کردستان باشد .
2- سابقه حداقل 10 سال سكونت متوالي منتهي به زمان تقاضاي كار ؛ به همراه خانواده و با تائيد بخشداري محل در استان داشته باشد.

*تعريف استانهاي همجوار: متولدين و يا دريافت كنندگان مدرك تحصيلي ديپلم استانهاي (آذربایجان غربی ، همدان و کرمانشاه)

الف – شرايط داوطلبان استخدام :
1- شرايط عمومي:
1-1- تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران ومتدين به دين مبين اسلام ويا يكي از اديان رسمي كشور .
2-1- عدم سوء پيشينه كيفري .
3-1- داشتن تندرستي وتوانائي كامل جسماني وروانشناختي .
4-1- دارا بودن برگ پايان خدمت يا معافيت دائم كامپيوتري براي داوطلبان درزمان ثبت نام .
5-1- عدم اشتغال و تعهد كار بصورت پيماني؛ آزمايشي و رسمي درسازمانها و موسسات دولتي و مراكز وابسته به آن .

2- شرايط سني :
1-2- حداكثر سن براي داوطلبان مقاطع كارداني 24 سال ( متولدين 68/10/01 به بعد )؛ كارشناسي 28 سال (متولدين 64/10/01 به بعد) و كارشناسي ارشد 30 سال (متولدين 62/10/01 به بعد) مي باشد .
2-2- مدت زمان خدمت سربازي به حداكثر سن داوطلب اضافه مي شود .
3-2- مدت سابقه كار معتبر و مرتبط با مدرك تحصيلي و در زمينه صنعت نفت؛ گاز و پتروشيمي؛ حداكثر به ميزان پنج سال به سقف سني افزوده خواهد شد. ( ارائه گواهي سابقه كار معتبر الزامي است)
4-2- به حداكثر سن استخدام خانواده شهدا و مفقودالاثرها (همسر؛ فرزندان)؛ جانبازان و آزادگان تا ميزان سه سال اضافه مي شود.
توضيح: درهرحال و تحت هيچ شرايطي حداكثر سن با مراعات كليه بندهاي مندرج در رديف 2 شرايط سني از قسمت الف راهنماي آگهي براي كارداني از 29 سال؛ كارشناسي از 33 سال و كارشناسي ارشد از 35 سال نبايد بيشتر باشد .

3-شرايط معدل :
1-3- حداقل معدل براي داوطلبان با مدرك تحصيلي كارداني و كارشناسي دانشگاه هاي دولتي 13 و دانشگاههاي غير دولتي 14 و براي مقطع كارشناسي ارشد 15 مي باشد .
2-3- به داوطلبان شاغل كه به هنگام ثبت نام بصورت قراردادي تمام وقت (يا مدت معين) حسب ضوابط مصوب به خدمت گرفته شده اند به ازاي هرسال سابقه خدمت درصنعت پتروشيمي 2% نمره و حداكثر 1 نمره درشرط معدل آنان تقليل داده مي شود.
3-3- شرط معدل براي جذب يكي از فرزندان كاركنان جانباز 25 % و بالاتر و آزاده صنعت پتروشيمي اعم از شاغل، فوت شده و عادي (در زمان فوت مشمول حالت اشتغال گرديده) يا از كارافتاده در مقاطع تحصيلي كارداني؛ كارشناسي 12 و كارشناسي ارشد 14 مي باشد .
تذكر 1 : شرط فوق فقط براي يكبار و صرفا به يكي از فرزندان كاركنان موصوف تعلق گرفته و در صورت استفاده يكي از فرزندان از سهميه جذب؛ اين امتياز شامل ديگر فرزندان نمي گردد .
تذكر 2 : افرادي كه از مزاياي اين بند بهره مند مي گردند؛ حق استفاده از مزاياي ساير بندهاي مربوط به تقليل معدل ندارند.
5-3- بر اساس قانون تسهيلات استخدامي ويژه فرزندان شاهد (فرزند شهيد/مفقودالاثر رعايت حداقل معدل براي فرزندان شاهد داوطلب استخدام الزامي نمي باشد. ليكن رعايت سقف معدل مورد پذيرش وزارت علوم؛ تحقيقات و فناوري الزامي است .
6-3- دارندگان مدارك تحصيلي رشته هاي فني درمقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد دانشگاههاي تهران؛ صنعتي شريف؛ صنعتي اميركبير؛ صنعتي اصفهان؛ تربيت مدرس؛ شيراز؛ علم و صنعت؛ خواجه نصيرالدين طوسي و صنعت نفت ازتقليل يك نمره درشرط معدل بهره مند مي شوند .

4-شرايط مدرك تحصيلي :
1-4- دارا بودن مدرك تحصيلي و يا اصل گواهي فراغت از تحصيل كه در آن مقطع ؛ رشته و گرايش تحصيلي؛ معدل و تاريخ فراغت از تحصيل ذكرشده باشد (گواهي تحصيلي يا لغو معافيت تحصيلي صادره براي حوزه نظام وظيفه مورد پذيرش نخواهد بود .)
2-4-تائيد مدارك فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي از سوي دفتر امور فارغ التحصيلان سازمان مركزي آن دانشگاه و فارغ التحصيلان خارج از كشور از طرف وزارت علوم؛ تحقيقات و فن آوري الزامي است.
3-4-مدارك دانشگاهي كساني براي شركت در آزمونهاي استخدامي قابل قبول است كه از طريق آزمونهاي سراسري دانشگاههاي دولتي يا آزاد و يا آزمون خاص سراسري دانشگاه جامع علمي– كاربردي كه از طريق سازمان سنجش برگزار مي شود موفق به ورود به مراكز آموزش عالي براي دريافت مدارك رسمي شده باشند و يا از دانشگاههاي معتبر خارج از كشور؛ مدارك مورد تائيد وزارت علوم؛ تحقيقات و فن آوري دريافت كرده باشند.
4 -4- مدارك تحصيلي فارغ التحصيلان دانشگاه پيام نور مي بايست از طريق سازمان مركزي دانشگاه مزبور و با درج پذيرش از طريق آزمون سراسري و با ذكر معدل صادر گرديده باشد.
5-4- مدارك تحصيلي تحت عناوين معادل؛ دوره هاي فراگير؛ آموزش باز؛ مكاتبه اي و پودماني دانشگاهها و مراكز آموزش عالي با توجه به نحوه خاص پذيرش كه خارج از آزمونهاي سراسري دانشگاههاي دولتي است قابل پذيرش نمي باشد.
تذكر 1: فارغ التحصيلان و دانشجويان مقاطع تحصيلي بالاتر از مقاطع اعلام شده؛ مجاز به ثبت نام و شركت در آزمون استخدامي براي مقاطع تحصيلي پائين تر نخواهند بود. درصورت مشاهده بعنوان كتمان حقيقت تلقي خواهد شد و از ادامه روند استخدام آنان جلوگيري بعمل خواهد آمد.
تذكر 2 : مدارك داوطلباني كه تاريخ فراغت از تحصيل يا تاريخ پايان خدمت نظام وظيفه و يا كارت معافيت دائم آنان بعداز تاريخ برگزاري آزمون استخدامي باشد به هيچ وجه مورد پذيرش قرار نمي گيرد.

ب: جدول نيازمنديهاي نيروي انساني :

مقطع رشته تحصيلي گرايش تحصيلي جنسيت
مرد زن
کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسي مكانيك همه گرايش ها بجزمهندسي دريا *
مهندسي مواد متالوژي *
مهندسي صنايع همه گرايش ها *
مهندسي برق قدرت وكنترل *
مهندسي الكترونيك ابزاردقيق *
مهندسي شيمي صنايع پتروشيمي ؛ پليمر وصنايع نفت *
شيمي ترجيحا كاربردي ؛ آلي ومحض * *
ايمني *
محيط زيست *
اداري كارشناسي مديريت دولتي ؛ مديريت صنعتي * *
حسابداري * *
مخابرات مقطع كارشناسي *
کاردانی مكانيك همه گرايش ها *
برق همه گرايش ها *
شیمی همه گرايش ها *

ج – نحوه ثبت نام براي شركت درآزمون :
ثبت نام براي شركت در آزمون استخدامي صرفاً از طريق پايگاه اينترنتي انجام مي گيرد. لذا داوطلبان درصورتي كه واجد شرايط در آزمون باشند مي بايست اقدامات ذيل را انجام دهند :
1- داوطلب مي بايست مبلغ 50000 ريال بابت هزينه ثبت نام به حساب جاري شماره 7370099926نزد بانك ملت شعبه چهار راه کالج به نام شرکت تعاونی اساتید و کارکنان دانشگاه امیر کبیر (قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملت سراسر كشور) واريز نمايد.
2- فرم ثبت نام را بطور دقيق و واقعي تكميل نمايد.

د- تاريخ ثبت نام براي آزمون :
داوطلبان پس ازمطالعه دقيق مفاد راهنماي آگهي استخدام و درصورت دارا بودن شرايط اعلام شده ؛ از ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 17/10/1392 لغايت ساعت24روز دوشنبه مورخ 30/10/1392 مي توانند ثبت نام خود را از طريق پايگاه اينترنتي به آدرس فوق الذكر انجام دهند. لازم به ذكر است تاريخ ثبت نام به هيج وجه تمديد نمي گردد و امكان ثبت نام داوطلبان بعد از موعد مقرر مقدور نخواهد بود.
ضمناً آزمون كتبي روز جمعه مورخ11/11/1392 در شهرستان سنندج برگزار مي گردد.
لذا داوطلباني كه اطلاعات درج شده در برگه مجوز (كارت ورود به جلسه) آنها با مشخصات واقعي مطابقت دارد جهت پرینت کارت ورود به جلسه در مورخ 08/11/1392 می توانند به پایگاه اینترنتی مربوطه مراجعه نمایند.
.

ﻫ –مواد آزمون :
الف – مقطع تحصيلي كارداني ؛ كارشناسي وكارشناسي ارشد :
1- دروس عمومي ( ادبيات فارسي ؛ زبان انگليسي؛ كامپيوتر)
2- دروس تخصصي رشته مربوطه

و- نحوه تكميل فرم ثبت نام :
داوطلبان گرامي پيش از تكميل فرم ثبت نام ؛ نكات بسيار مهم مندرج در بند ح راهنماي آگهي را به دقت مطالعه نموده و سپس براساس دستورالعمل ذيل نسبت به تكميل آن اقدام نمايند.
تذكرات :
1- قبولي در آزمون كتبي منوط به صحت مندرجات فرم ثبت نام و كسب نمره لازم مي باشد.
2- چنانچه داوطلب با ذكر مشخصات غير واقعي در فرم ثبت نام اقدام به شركت در آزمون نمايد با مشخص شدن عدم صحت مندرجات درمراحل بعدي (حتي در صورت پذيرش در آزمون واشتغال به كار)؛ موضوع استخدامي وي منتفي و مراتب از طريق مراجع ذيصلاح قانوني پيگيري خواهد شد.
3- كليه داوطلباني كه قبلاً در شركتها و سازمانهاي دولتي شاغل بوده و به موجب آراء صادره از سوي هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري شركتها و سازمانهاي مربوطه اخراج شده اند؛ حق شركت در آزمون را نخواهند داشت.
4- مبلغ فيش پرداختي به هيچ وجه مسترد نخواهد شد .
5-در مواردي كه قسمتي از سابقه كار به يك ماه كامل نمي رسد درصورت دارا بودن بيش از 15 روز سابقه كار؛ بعنوان يك ماه منظور گردد.

ز- الويت هاي ويژه :
الويتهاي ويژه اجتماعي مربوطه طبق جدول شماره 3 مي باشد، كه داوطلب در صورت دارا بودن شرايط مي بايست در فرم ثبت نام اعلام نمايد.

جدول شماره 3- اولويت هاي ويژه اجتماعي

ردیف عنوان
1 فرزند شهيد / مفقود الاثر
2 فرزند جانباز ازكارافتاده كلي*
3 برادر شهيد / مفقودالاثر
4 همسر شهيد / مفقودالاثر
5 فرزند كاركنان از كارافتاده ويافوت شده ناشي از كار درصنعت نفت
6 فرزند كاركنان ( شاغل ؛ بازنشسته ؛ ازكارافتاده وفوت شده عادي) صنعت نفت
7 فرزند كاركنان شهيد صنعت نفت
8 فرزند كاركنان آزاده شاغل صنعت نفت
9 فرزند كاركنان جانباز 25% وبالاترشاغل صنعت نفت
10 فارغ التحصيلان دانشگاه صنعت نفت
11 فرزند جانبازي كه قبل از فوت مشمول حالت اشتغال گرديده
12 بومي استان کردستان

* صرفاً فرزندان جانباز از كار افتاده كلي از امتياز مربوطه بهره مندخواهند شد و فرزندان جانبازان عادي مشمول اين امتياز نمي گردند.
توضيح اينكه جانبازان از كارافتاده كلي؛ جانبازاني را شامل مي شود كه درصد جانباز بودن آنان 65% و بالاتر مي باشد.

ح- نكات بسيار مهم :
1- استخدام صرفاً در چارچوب قانون كار و تامين اجتماعي ( بصور قرارداد مدت معين) مي باشد.
2- به ثبت نام داوطلباني كه اطلاعات غير واقعي ارائه نموده اند؛ ترتيب اثر داده نخواهد شد و چنانچه اين موضوع در هر مرحله از استخدام براي شركت محرز گردد؛ افراد خاطي از طريق مراجع ذيصلاح قانوني تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت.

ط – مدارك مورد نياز :
1- اصل و تصوير آخرين مدرك تحصيلي يا گواهي فراغت از تحصيل كه در آن مقطع؛ رشته؛ گرايش تحصيلي؛ معدل و تاريخ فراغت از تحصيل ذكر شده باشد .
2- تصوير صفحات شناسنامه .
3- تصوير كارت پايان خدمت نظام وظيفه (دو طرف) و يا معافيت دائم كامپيوتري .
4- يك قطعه عكس 4*3 جديد با ذكر نام و نام خانوادگي در پشت آن.
5- اصل فيش بانكي مبلغ واريز شده بابت ثبت نام.
6- داوطلباني كه داراي سابقه كار مرتبط با مدرك تحصيلي بصورت تمام وقت مي باشند؛ لازم است گواهي سابقه كار كه درآن تاريخ شروع؛ خاتمه و نوع كار ذكر شده باشد (مطابق فرم شماره سه مندرج در راهنماي آگهي) همراه با مدارك پرداخت حق بيمه را پس از امضاء توسط مقام ذيصلاح و ممهور نمودن به مهر محل خدمت در زمان مقتضي كه متعاقباً اعلام خواهد شد به همراه داشته باشند (گواهي سابقه كار همزمان با تحصيل و قبل از فراغت از تحصيل و همچنين در طول خدمت نظام وظيفه قابل قبول نخواهد بود)
7-تصوير صفحه اول شناسنامه والدين
8-گواهي سابقه حداقل 10 سال سكونت متوالي منتهي به زمان تقاضاي كار؛ به همراه خانواده و با تائيد بخشداري محل استان آذربایجان غربی
9-گواهي و مدارك معتبر براي آزادگان (با ذكر مدت اسارت و حضور در جبهه)؛ جانبازان (با ذكر درصد جانبازي و مدت حضور در جبهه و طول مدت درمان )؛ رزمندگان (با ذكر مدت حضور در جبهه)؛ فرزندان شهدا؛ مفقودين؛ جانبازان از كار افتاده كلي؛ افراد خانواده شاهد و مفقودالاثرها (همسر)؛ جانبازان ؛ آزادگان ؛ فرزندان كاركنان صنعت نفت (شاغل؛ بازنشسته و از كار افتاده؛ فوت شده عادي يا ناشي ازكار) فرزندان كاركنان شهيد؛ آزاده و جانباز 25% و بالاتر درصنعت نفت.
تذكر 1 : گواهي فرزندان كاركنان صنعت نفت؛ بايد از طريق امور اداري شركت محل خدمت والدين صادر شده باشد.
تذكر 2: با توجه به اينكه ثبت نام براي شركت در آزمون كتبي صرفاً از طريق پايگاه اينترنتي انجام مي شود از داوطلبان تقاضا مي گردد از ارسال هر گونه مدرك خودداري نمايند و صرفاً پذيرفته شدگان آزمون كتبي؛ و فرزندان عزيز شاهد و شاغلين حداقل 3 سال سابقه مستمر از طريق پيمانكاري درشرکت پتروشیمی کردستان؛ موظف به ارائه مدارك مورد نياز در زمان مقتضي كه متعاقباً اعلام خواهد گرديد مي باشند.

براي ثبت نام اينجا را كليك نماييد

اطلاعات تماس
نشانی :
تلفن :
وبسایت :
عضویت در کانال تلگرام سایت استخدامی www.estekhdami.org
جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید
هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.
دیدگاه ها
بابک
۱۶:۰۲ ~ ۲۱ دی ۱۳۹۲

سلام لطفا تعداد مور د نیاز در هر رشته ر ا مشخص کنید تا بدانیم امکان قبولی دار یم یا نه!

[پاسخ]

فرزام
۲۰:۱۳ ~ ۲۱ دی ۱۳۹۲

واقعا جای تاسف داره که زمان برگزاری آزمون رو با جاهای دیگه یک روز قرار میدن که نتونیم هردو رو شرکت کنیم

[پاسخ]

فرهاد- شیرین
۲۳:۵۲ ~ ۲۱ دی ۱۳۹۲

اگه تعداد مورد نیاز قید می شد آیا اشکالی داشت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[پاسخ]

hosein
۰۹:۵۶ ~ ۲۲ دی ۱۳۹۲

سلام
آیا زنجان استان همجوار محسوب نمیشود؟
آیا استخدام فقط از همین چند استان ذکر شده صورت خواهد گرفت؟

[پاسخ]

رضا
۱۲:۱۱ ~ ۲۲ دی ۱۳۹۲

سلام
منظور از استان های همجوار یعنی فقط از اونا نیرو میگیرید یا اینکه اونا در اولویت هستن، و ممکنه از خراسان هم در صورت کسب نمره بالا، نیرو بگیرید؟
یعنی از استان های دیگر هم شانس پذیرش دارند؟
تشکر

[پاسخ]

رز
۱۲:۴۲ ~ ۲۲ دی ۱۳۹۲

سلام دروس تخصصی برای رشته حسابداری چه درسهایی می باشد؟

[پاسخ]

ساغر
۱۲:۴۵ ~ ۲۲ دی ۱۳۹۲

سلام،آیا خانم ها میتونن در رشته های دیگه ای مثل کشاورزی هم ثبت نام کنن؟

[پاسخ]

mina
۱۳:۱۸ ~ ۲۲ دی ۱۳۹۲

ما دخترایی که برق خوندیم چه گناهی کردیم که هرچی آگهی تو رشته برق هست همش مرد می خوان.اه

[پاسخ]

eman
۱۵:۴۴ ~ ۲۲ دی ۱۳۹۲

سلام واقعا چرا تعداد نیروی مورد نظر را مشخص نمی کنن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[پاسخ]

غیــــر بومی
۱۸:۴۸ ~ ۲۲ دی ۱۳۹۲

شهر های مورد نیاز : کردستان ،آذربایجان غربی ، همدان و کرمانشاه
دوستان غیر بومی نمی تونن ثبت نام کنن!!!!!!!!!!!!!!!!
وقتتونو هدر نکنید

موفق باشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــید
دوستان غیر بومی توجه کنــــید!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
من امروز از سایت استخدامی پتروشیمی کردستان سوالی در مورد شرکت در آزمون از آ.ش پرســـیدم گفتن : نمیشه

سوال شما :
سلام آیا بنده می تونم از اذربایجان شرقی در آزمون شرکت کنم؟
پاسخ :
خیر
(بازم می تونید پیگیر باشید)

[پاسخ]

مهران
۲۳:۲۶ ~ ۲۲ دی ۱۳۹۲

بنده کارشناس مدیریت دولتی هستم معدلم 13.27 از دانشگاه آزاد متولد 1363آیا می توانم شرکت بکنم

[پاسخ]

مینا
۱۰:۰۶ ~ ۲۳ دی ۱۳۹۲

سلام
من کارشناسی ارشد دارم و 33 سال دارم.می تونم شرکت کنم ؟؟؟

[پاسخ]

سمیرا
۱۷:۰۸ ~ ۲۳ دی ۱۳۹۲

سلام. من بهداشت حرفه‌ای خوندم و میتونم ایمنی کار کنم. در ضمن کارآموزیموهم در پالایشگاه نفت پارس گدروندم. چرا نیروی خانم نمیگیرین؟ در صورتی که همه‌ی پالایشگاهها و پتروشیمیها این کارو میکنن؟

[پاسخ]

مراد بیک
۲۱:۵۱ ~ ۲۳ دی ۱۳۹۲

من دکترا هوش مصنوعی میخونم تو دانشگاه شریف .ارشدم هوش مصنوعی هست میتونم شرکت کنم؟لیسانسم نرم افزار بوده تو امیر کبیر معدل ارشد و کارشنایسم به ترتیب 19.30و18.50
ضمنا سقز ساکنم

[پاسخ]

مسعود
۲۳:۰۹ ~ ۲۳ دی ۱۳۹۲

فرزام جان تورو خدا بگو كجا همزمان استخدامي داره؟ من بدبخت بيكار شركت كنم

[پاسخ]

ساواش
۱۲:۴۳ ~ ۲۴ دی ۱۳۹۲

چرا واس فرزندان جانبازغیرشاغل درشرکت امتیازی قایل نشدید

[پاسخ]

بهمن
۱۸:۰۸ ~ ۲۴ دی ۱۳۹۲

اگه میشه لطفا زمان امتحان رو عوض کنید چون همزمان هست با امتحان قوه قضاییه

[پاسخ]

رضا ایلامی
۲۳:۳۹ ~ ۲۴ دی ۱۳۹۲

سلام.برای کسانی که دفاع کردن در مقطع ارشد آیا گواهی دفاع کافیه؟

[پاسخ]

فرزام
۱۳:۵۸ ~ ۲۵ دی ۱۳۹۲

مسعود جان شرمنده من الان دیدم کامنتتو شرکت نفت کرمانشاه داشت که دیروز آخرین مهلتش بود بلا نسبت همه بدبخت بیکار هستیم

[پاسخ]

ایوب
۱۵:۴۸ ~ ۲۵ دی ۱۳۹۲

رشته ی من تاریخه می تونم شرکت کنم

[پاسخ]

رضا
۱۱:۳۵ ~ ۲۸ دی ۱۳۹۲

سلام. مدرک من کارشناسی بهداشت حرفه ایه. میتونم واسه آزمون بخش ایمنی شرکت کنم؟ آخه ایمنی خودش زیر مجموعه بهداشت حرفه ایه.

[پاسخ]

شیما
۱۲:۱۶ ~ ۲۸ دی ۱۳۹۲

سلام من ترم آخر رشته حسابداری هستم می تونم در صورتی که مدرک فارغ التحصیلیم هنوز آماده نیست در صورت داشتن ریز نمرات ومعدل در آزمون شرکت کنم

[پاسخ]

هانا
۱۰:۵۶ ~ ۲۹ دی ۱۳۹۲

سلام من متولد 01/1362 با مدرک فوق لیسانس هستم ولی با 31 ماه سابقه بیمه در رشته مرتبط تحصیلی نمیتونم در آزمون شرکت کنم پیغام خطا در شرایط سنی رو میده لطفا راهنمایی کنید.

[پاسخ]

نام شما
۰۳:۳۲ ~ ۱ بهمن ۱۳۹۲

دکترای مدیریت دولتی چی کوردستان استخدام میکنه

[پاسخ]

ر ضا
۱۶:۴۱ ~ ۵ بهمن ۱۳۹۲

هانا میتونی شرایط سنیتون ر و پایین بزنی بعد اگه خواستن بعدا مدارکتون ر و واسشون ار ائه بدی

[پاسخ]

sanaz
۱۲:۲۲ ~ ۹ بهمن ۱۳۹۲

سلام وقتی یه تاریخی رو مشخص میکنید سر همون تاریخ ازمون بگیریدا هم برنامه ریزی کردیم کاردرستی نیست با این اطلاع رسانیه ضعیفتون

[پاسخ]

ایدین
۲۱:۱۸ ~ ۱۶ بهمن ۱۳۹۲

تو را خدا بگین که تمام افراد ی که قرار استخدام بشند از بیش تعیین شده است تا معطل نشیم …………………………

[پاسخ]

مختار
۱۹:۰۰ ~ ۲۷ بهمن ۱۳۹۲

سلام خسته نباشید
چگونگی طرز حد نساب نمره قبولی در آزمون به چه گونه ای می باشد.دروس تخصصی چند درصد در قبولی در آزمون تاثیر گذار است.
با تشکر

[پاسخ]

امیر
۱۲:۱۹ ~ ۱۸ فروردین ۱۳۹۳

با سلام و احترام
اینجانب فارغ التحصیل کاردانی مکانیک گرایش تاسیسات حرارتی و نیروگاه ها – مهندسی شیمی صنایع پتروشیمی و کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژی هستم. با توجه به تاریخ اتمام دوران ضرورت سربازی در تاریخ 1393/02/30 و علاقه شخصی به اسکان در استان کرمانشاه و همکاری در شرکت مربوطه خواهشمندم در صورت امکان شرایطی برای فعالیت افراد غیر بومی در استان کرمانشاه فراهم آید.
با تشکر

[پاسخ]

مینا
۱۳:۵۷ ~ ۱۶ مرداد ۱۳۹۳

باسلام و احترام ایا هنوز امکان استخدامی وجود داره

[پاسخ]