آگهی استخدام روزنامه کسب و کار

شهر های مورد نیاز :
تعداد مورد نیاز :
تاریخ انقضاء :
متن آگهی

آگهی استخدام شرکت مدیران سرآمد ایرانیان
روزنامه کسب وکار به‌ منظور شروع انتشار سراسری از اردیبهشت‌ماه سال جاری برای بخش‌های مختلف به ویژه سرویس‌ها دعوت به همکاری می نماید.


 • شهرهای مورد نیاز : تهران
 • تعداد مورد نیاز : 65 نفر
 • تاریخ انقضا : 23 فروردین ماه 92

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی: خبرنگار
 • رشته تحصیلی :
 • مقطع تحصیلی :
 • حداقل سابقه کار : —
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/ زن
 • حداکثر سن : بدون محدودیت
 • شرایط :  آی تی، بورس، بانک، بیمـه، خودرو، مسکن، بین الملل، صنعت و معدن، تجارت و بازرگانی،گردشگری، سلامت و…

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی:  مدیر هنری
 • رشته تحصیلی :
 • مقطع تحصیلی :
 • حداقل سابقه کار : —
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/ زن
 • حداکثر سن : بدون محدودیت
 • شرایط : سابقه کار مرتبط، مسلط به نرم افزارهای طراحی و صفحه آرایی و آشنا با چاپ

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی: مدیر فنی
 • رشته تحصیلی :
 • مقطع تحصیلی :
 • حداقل سابقه کار : —
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/ زن
 • حداکثر سن : بدون محدودیت
 • شرایط :  سابقه کار مرتبط، مسـلط به نرم افزارهای طراحی و صفـحه آرایی و آشنا با چاپ

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی: صفحه آرا
 • رشته تحصیلی :
 • مقطع تحصیلی :
 • حداقل سابقه کار : —
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/ زن
 • حداکثر سن : بدون محدودیت
 • شرایط :سابقه کار مرتبط، مسلط به نرم افزارهای طراحی و صفـحه آرایی و آشنا با چاپ

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی: طراح و تصویر ساز
 • رشته تحصیلی :
 • مقطع تحصیلی :
 • حداقل سابقه کار : —
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/ زن
 • حداکثر سن : بدون محدودیت
 • شرایط : دارای سابقه کار مرتبط

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی: عکاس
 • رشته تحصیلی :
 • مقطع تحصیلی :
 • حداقل سابقه کار : —
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/ زن
 • حداکثر سن : بدون محدودیت
 • شرایط : مسلط به عکاسی خبری و پرتره و دارای تجهیزات مورد نیاز

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی: ویراستار
 • رشته تحصیلی :
 • مقطع تحصیلی :
 • حداقل سابقه کار : —
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/ زن
 • حداکثر سن : بدون محدودیت
 • شرایط : سابقه کار مرتبط و مسلط به ویراستاری کامپیوتری

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی: طراح اینفوگرافی
 • رشته تحصیلی :
 • مقطع تحصیلی :
 • حداقل سابقه کار : —
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/ زن
 • حداکثر سن : بدون محدودیت
 • شرایط : دارای سابقه کار مرتبط 

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی: طراح جدول
 • رشته تحصیلی :
 • مقطع تحصیلی :
 • حداقل سابقه کار : —
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/ زن
 • حداکثر سن : بدون محدودیت
 • شرایط : : دارای سابقه کار مرتبط در طراحی جدول 

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی: طنز پرداز
 • رشته تحصیلی :
 • مقطع تحصیلی :
 • حداقل سابقه کار : —
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/ زن
 • حداکثر سن : بدون محدودیت
 • شرایط : آشنا به مفاهیم کسب و کارو بازار، خوش فکر و خلاق

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی: ادیتور عکس
 • رشته تحصیلی :
 • مقطع تحصیلی :
 • حداقل سابقه کار : —
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/ زن
 • حداکثر سن : بدون محدودیت
 • شرایط : مسلط به نرم افزارهای گرافیکی

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی: مدیر سایت
 • رشته تحصیلی :
 • مقطع تحصیلی :
 • حداقل سابقه کار : —
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/ زن
 • حداکثر سن : بدون محدودیت
 • شرایط :آشنا به نرم افزارهای انتشار خبر و روزنامه نگاری آنلاین

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی: روابط عمومی
 • رشته تحصیلی :
 • مقطع تحصیلی :
 • حداقل سابقه کار : —
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/ زن
 • حداکثر سن : بدون محدودیت
 • شرایط : فعال، خوش برخورد، تحصیلات مرتبط

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی: کارشناس بازرگانی
 • رشته تحصیلی :
 • مقطع تحصیلی :
 • حداقل سابقه کار : —
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/ زن
 • حداکثر سن : بدون محدودیت
 • شرایط : فعال، خوش برخورد، تحصیلات مرتبط

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی: کارشناس شبکه
 • رشته تحصیلی :
 • مقطع تحصیلی :
 • حداقل سابقه کار : —
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/ زن
 • حداکثر سن : بدون محدودیت
 • شرایط : آشنایی کامل با راه اندازی، نگهداری و رفع اشکال شبکه

——————————————————————————————————————————-

آدرس و نحوه تماس

 • شماره تماس : 88260467-88261037-88261074
 • سایت : http://biznews.ir

——————————————————————————————————————————-

متن آگهی

روزنامه کسب وکار به‌ منظور شروع انتشار سراسری از اردیبهشت‌ماه سال جاری برای بخش‌های مختلف به ویژه سرویس‌ها دعوت به همکاری می نماید.

 • خبرنگار : آی تی، بورس، بانک، بیمـه، خودرو، مسکن، بین الملل، صنعت و معدن، تجارت و بازرگانی،گردشگری، سلامت و… (20 نــــفر)
 • مدیر هنری : سابقه کار مرتبط، مسلط به نرم افزارهای طراحی و صفحه آرایی و آشنا با چاپ (1 نـفر)
 • مدیر فنی : سابقه کار مرتبط، مسـلط به نرم افزارهای طراحی و صفـحه آرایی و آشنا با چاپ (1 نــفر)
 • صفحه آرا : سابقه کار مرتبط، مسلط به نرم افزارهای طراحی و صفـحه آرایی و آشنا با چاپ (4 نــفر)
 • طراح و تصویرساز : دارای سابقه کار مرتبط  (2 نــفر)
 • عکاس : مسلط به عکاسی خبری و پرتره و دارای تجهیزات مورد نیاز ( 4 نــفر)
 • ویراستار : سابقه کار مرتبط و مسلط به ویراستاری کامپیوتری ( 3 نــفر)
 • طراح اینفوگرافی : دارای سابقه کار مرتبط  ( 2 نــفر)
 • طراح جدول : دارای سابقه کار مرتبط در طراحی جدول  ( 1 نــفر)
 • طنزپرداز :  آشنا به مفاهیم کسب و کارو بازار، خوش فکر و خلاق ( 2 نــفر)
 • ادیتور عکس : مسلط به نرم افزارهای گرافیکی ( 2 نــفر)
 • مدیر سایت : آشنا به نرم افزارهای انتشار خبر و روزنامه نگاری آنلاین( 1 نــفر)
 • روابط عمومی : فعال، خوش برخورد، تحصیلات مرتبط ( 5 نــفر)
 • کارشناس بازرگانی : فعال، خوش برخورد، تحصیلات مرتبط ( 15 نــفر)
 • کارشناس شبکه : آشنایی کامل با راه اندازی، نگهداری و رفع اشکال شبکه ( 2 نــفر)

آخرین مهلت تعیین وقت مصاحبه: 23 فروردین
مصاحبه نیروهای تحریریه: 24 و 25 فروردین
مصاحبه نیروهای فنی و هنری و اداری: 26 فروردین
شماره تلفن روابط عمومی: 88260467-88261037-88261074

اطلاعات تماس
نشانی :
تلفن :
وبسایت :
عضویت در کانال تلگرام سایت استخدامی www.estekhdami.org
جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید
هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.
دیدگاه ها
sh
۱۱:۴۵ ~ ۱۲ فروردین ۱۳۹۲

با عرض سلام و خسته نباشید و با تشکر فراوان از سایت خوبتان
برای استخدام ویراستار با شماره تلفنهای ذکر شده در بالا تماس گرفتم به من گفته شد تا رزومه خود را به tr.kasbokar@yahoo.com
ایمیل کنم اما این آدرس ایمیل نا معتبر است لطفا مرا راهنمایی کنید.با تشکر
—–
مدیر سایت : احتمالا ایمیل رو اشتباه دریافت کردید.

[پاسخ]

محمد
۱۷:۵۶ ~ ۲۰ فروردین ۱۳۹۲

سلام به من گفتن به ایمیل pr.kasbokar@yahoo.com بفرستم، لطفا مرا راهنمایی کنید

[پاسخ]

محمد
۱۷:۵۸ ~ ۲۰ فروردین ۱۳۹۲

یادم رفت بگم که این آدرس ایمیل هم نامعتبره

[پاسخ]

navid
۰۰:۰۹ ~ ۲۴ دی ۱۳۹۲

یه سوال ؟
چرا این آگهی های کار را تو سایت های پر بیننده نمی زنید که همه ببینند؟

[پاسخ]

معصومه
۲۲:۲۴ ~ ۶ اسفند ۱۳۹۲

سلام من در بخش طراحی جدول با 5 سال سابقه کار خواهان همکاری هستم در صورت نیاز اطلاع دهید ممنون.

[پاسخ]