خانه » استخدام در استان اصفهان » اعلام نتایج آزمون استخدامی شرکت مترو منطقه اصفهان(کارشناسی برق و قدرت)

اعلام نتایج آزمون استخدامی شرکت مترو منطقه اصفهان(کارشناسی برق و قدرت)

متن آگهی:

آگهی استخدام در مترو اصفهان

اعلام نتایج اولیه آزمون استخدامی شرکت مترو منطقه اصفهان در مقطع کارشناسی برق-قدرت(آگهی شماره ۹ و ۱۰)

 

  • عنوان خبر : نتایج آزمون استخدامی مترو منطقه اصفهان

——————————————————————————————————————————-

اطلاعیه ۷ اسفند ماه ۹۱

آگهی شماره ۱۰

پیرو برگزاری آزمون شرکت مترو منطقه اصفهان بدینوسیله از افراد نامبرده در جدول ذیل در مقطع کارشناسی مکانیک-سیالات و برق-مخابرات جهت انجام مصاحبه دعوت بعمل می آید.

 مقتضی است افراد نامبرده طبق برنامه زمانبندی ذیل به آدرس خیابان کاوه ، مجاور پایانه مسافربری کاوه- ساختمان سازمان قطارشهری – طبقه پنجم جهت انجام مصاحبه در محل حضور بهم رسانند.

توجه : بدیهی است عدم حضور متقاضی راس ساعت در محل تعیین شده به منزله انصراف از ادامه فرآیند تلقی شده و متقاضی حق هیچگونه ادعایی نخواهد داشت.

شایان ذکر است، جهت انجام مصاحبه (در صورت وجود ) رزومه کاری همراه خود بیاورید.

جدول اسامی زمانبندی انجام مصاحبه مقطع کارشناسی (مکانیک-سیالات) و (برق-مخابرات)

تاریخ مراجعه

زمان حضور

ردیف

رشته

مقطع امتحانی

نام

نام خانوادگی

کد ملی

شنبه

۱۲/۱۲/۹۱

بعدازظهر

ساعت ۱۵

۱

مکانیک

کارشناسی سیالات

عبدالله

افشاری

۱۲۹۲۹۱۵۲۶۹

۲

مکانیک

کارشناسی سیالات

حامد

افشاری

۱۲۰۹۸۶۸۶۹۵

۳

مکانیک

کارشناسی سیالات

حسین

فیاضی

۱۷۵۵۸۵۵۰۸۷

۴

مکانیک

کارشناسی سیالات

جواد

آقاخانی

۱۱۹۹۸۴۴۱۵۲

۵

مکانیک

کارشناسی سیالات

حمید

آبروی

۵۴۱۹۸۸۸۹۲۰

۶

مکانیک

کارشناسی سیالات

احمد

احمدی

۱۱۵۰۰۲۱۵۸۶

یکشنبه

۱۳/۱۲/۹۱

بعدازظهر

ساعت ۱۵

۱

برق

کارشناسی مخابرات

ایمان

بدری

۱۲۸۹۱۹۰۹۸۴

۲

برق

کارشناسی مخابرات

علی

ایزدی

۱۲۹۲۷۴۵۰۸۸

۳

برق

کارشناسی مخابرات

احمدرضا

نیکوئی

۲۵۳۹۸۷۲۸۸۳

۴

برق

کارشناسی مخابرات

علی اکبر

شاهپوری

۳۸۳۹۳۶۴۱۱

۵

برق

کارشناسی مخابرات

احمد

بیابان گرد

۴۶۷۹۸۹۶۲۵۶

آگهی شماره ۹

پیرو برگزاری آزمون شرکت مترو منطقه اصفهان بدینوسیله از افراد نامبرده در جدول ذیل در مقطع کارشناسی مکانیک-جامدات جهت انجام مصاحبه دعوت بعمل می آید.

 مقتضی است افراد نامبرده طبق برنامه زمانبندی ذیل به آدرس خیابان کاوه ، مجاور پایانه مسافربری کاوه- ساختمان سازمان قطارشهری – طبقه پنجم جهت انجام مصاحبه در محل حضور بهم رسانند.

توجه : بدیهی است عدم حضور متقاضی راس ساعت در محل تعیین شده به منزله انصراف از ادامه فرآیند تلقی شده و متقاضی حق هیچگونه ادعایی نخواهد داشت.

شایان ذکر است، جهت انجام مصاحبه (در صورت وجود ) رزومه کاری همراه خود بیاورید.

جدول اسامی زمانبندی انجام مصاحبه مقطع کارشناسی مکانیک-جامدات

تاریخ مراجعه

زمان حضور

ردیف

رشته

مقطع امتحانی

نام

نام خانوادگی

کد ملی

دو شنبه

۷/۱۲/۹۱

بعدازظهر

ساعت ۱۶

۱

مکانیک

کارشناسی جامدات

عبدالرضا

شمس خوزانی

۱۱۴۲۲۳۶۶۱۷

۲

مکانیک

کارشناسی جامدات

رسول

امراللهی پور

۱۹۵۱۰۳۵۳۵۶

۳

مکانیک

کارشناسی جامدات

مهدی

ابراهیمی تمندگانی

۱۱۱۲۰۹۱۶۱۰

۴

مکانیک

کارشناسی جامدات

محمد

فخاری

۱۲۹۲۴۹۰۳۷۳

۵

مکانیک

کارشناسی جامدات

احسان

پریشانی

۱۱۴۲۲۶۰۱۴۳

۶

مکانیک

کارشناسی جامدات

امیرحسین

افلاکی

۱۲۸۷۲۸۵۰۶۶

۷

مکانیک

کارشناسی جامدات

حسین

میرزایی

۱۰۹۲۳۴۵۵۹۰

اطلاعیه قبلی

پیرو برگزاری آزمون شرکت مترو منطقه اصفهان بدینوسیله از افراد نامبرده در جدول ذیل در مقطع کارشناسی برق-الکترونیک جهت انجام مصاحبه دعوت بعمل می آید.

 مقتضی است افراد نامبرده طبق برنامه زمانبندی ذیل به آدرس خیابان کاوه ، مجاور پایانه مسافربری کاوه- ساختمان سازمان قطارشهری – طبقه پنجم جهت انجام مصاحبه در محل حضور بهم رسانند.

توجه : بدیهی است عدم حضور متقاضی راس ساعت در محل تعیین شده به منزله انصراف از ادامه فرآیند تلقی شده و متقاضی حق هیچگونه ادعایی نخواهد داشت.

شایان ذکر است، جهت انجام مصاحبه(در صورت وجود) رزومه کاری همراه خود بیاورید.

جدول اسامی زمانبندی انجام مصاحبه مقطع کارشناسی برق-الکترونیک

کد ملی

نام خانوادگی

نام

مقطع امتحانی

رشته

ردیف

زمان حضور

تاریخ مراجعه

۱۲۸۵۱۵۶۴۹۸

باقری خولنجانی

محمود

کارشناسی الکترونیک

برق

۱

بعدازظهر

ساعت ۱۵

چهار شنبه

۲/۱۲/۹۱

۱۲۸۸۳۶۴۶۴۴

جعفرزاده

عباس

کارشناسی الکترونیک

برق

۲

۱۲۸۹۲۲۰۰۹۳

دودانگه

مجید

کارشناسی الکترونیک

برق

۳

۱۱۱۱۹۲۴۰۹۰

بتواز

فرحان

کارشناسی الکترونیک

برق

۴

۱۰۹۲۱۰۲۶۷۱

میرزایی

ابوذر

کارشناسی الکترونیک

برق

۵

۴۶۲۱۸۲۲۱۰۱

مجیدی دهکردی

رضا

کارشناسی الکترونیک

برق

۱

بعدازظهر

ساعت ۱۵

شنبه

۵/۱۲/۹۱

۱۲۸۶۱۰۴۴۰۸

کوهی کمالی

احسان

کارشناسی الکترونیک

برق

۲

۱۲۹۱۹۷۶۵۰۷

صباغ زاده

سعید

کارشناسی الکترونیک

برق

۳

۱۲۹۱۵۷۷۲۵۴

قاسمی

روح اله

کارشناسی الکترونیک

برق

۴

۱۳۸۲۶۳۰۰۲۶

آقا کشکولی

محمد رضا

کارشناسی الکترونیک

برق

۵

 

پیرو برگزاری آزمون شرکت مترو منطقه اصفهان بدینوسیله از افراد نامبرده در جدول ذیل در مقطع کارشناسی برق-قدرت جهت انجام مصاحبه دعوت بعمل می آید. مقتضی است افراد نامبرده طبق برنامه زمانبندی ذیل به آدرس خیابان کاوه ، مجاور پایانه مسافربری کاوه- ساختمان سازمان قطارشهری – طبقه پنجم مراجعه و جهت انجام مصاحبه در محل حضور بهم رسانند.
توجه : بدیهی است عدم حضور متقاضی راس ساعت در محل تعیین شده به منزله انصراف از ادامه فرآیند تلقی شده و متقاضی حق هیچگونه ادعایی نخواهد داشت.
شایان ذکر است، جهت انجام مصاحبه (در صورت وجود ) رزومه کاری همراه خود بیاورید.

جدول اسامی زمانبندی انجام مصاحبه مقطع کارشناسی برق – قدرت

کارشناسی برق – قدرت : سه شنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۱ ساعت ۱۵ بعدازظهر
۱- محمدرضا سلیمانی ریزی، کدملی ۱۱۷۰۷۶۴۰۵۳
۲- امیر کاویانی جزی، کدملی ۵۱۱۰۷۰۸۲۱۵
۳- صادق امانی بنی، کدملی ۴۶۲۳۶۱۶۵۸۴
۴- احسان اعتمادی، کدملی ۱۲۹۲۰۷۶۴۸۸
۵- محمدجواد بیرژندی، کدملی ۱۲۹۲۰۵۲۰۶۶
۶- محسن صادقی، کدملی ۱۲۸۹۲۴۹۱۹۹
۷- محمدحسین عشوریان جوزدانی، کدملی ۱۲۸۶۱۱۸۷۶۱
۸- هادی شفیعی، کدملی ۱۲۹۳۱۹۶۴۳۶

کارشناسی برق – قدرت : شنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۱ ساعت ۱۵ بعدازظهر
۱- محمد امین باقری اشکاوندی، کدملی ۱۲۹۰۸۴۸۹۳۹
۲- محمدحسین افشاری ابوالکرلو، کدملی ۵۱۲۹۹۴۷۵۹۲
۳٫ مجید باتقوا، کدملی ۶۲۲۹۹۲۲۳۵۵
۴- حامد عرب زاده، کدملی ۱۲۸۹۲۰۷۳۳۱
۵- احسان سعیدی، کدملی ۱۲۸۵۰۹۱۹۶۵
۶- جواد ناطقی قمبوانی، کدملی ۵۴۱۹۹۰۳۲۹۶
۷- میثم سهرابی، کدملی ۱۲۹۰۸۷۹۶۷۲
۸- محمدجواد صمیمی، کدملی ۱۲۹۲۳۳۵۵۷۲

——————————————————

پیرو برگزاری آزمون استخدامی شرکت مترو منطقه اصفهان بدینوسیله از افراد نامبرده در جدول ذیل در مقطع کاردانی جهت انجام مصاحبه دعوت بعمل می آید.
مقتضی است افراد نامبرده طبق برنامه زمانبندی ذیل به آدرس خیابان کاوه ، مجاور پایانه مسافربری کاوه – ساختمان سازمان قطارشهری – طبقه پنجم مراجعه و جهت انجام مصاحبه و ارائه مدارک لازم در محل حضور بهم رسانند.
توجه : بدیهی است عدم حضور متقاضی راس ساعت در محل تعیین شده به منزله انصراف از ادامه فرآیند تلقی شده و متقاضی حق هیچگونه ادعایی نخواهد داشت.
مدارک لازم جهت انجام مصاحبه :
۱- اصل و کپی مدرک تحصیلی
۲- اصل و کپی شناسنامه(تمام صفحات)
۳- اصل و کپی کارت ملی(پشت و رو)
۴- اصل و کپی کارت پایان خدمت یا معافیت(پشت و رو)
۵- پوشه فنردار آبی
۶- دو قطعه عکس ۴*۳ رنگی تمام رخ جدید(مربوط به سه ماه اخیر)
۷- ارائه روزمه کاری(در صورت وجود)
۸- پیرو آگهی شماره ۲ جهت احراز شرایط بومی بودن ، متقاضی در صورتی که متولد شهر اصفهان نباشد، بایستی مدارکی دال بر سکونت در شهر اصفهان حداقل در ۵ سال گذشته ارائه نماید.
تذکر : یاد آور می شود استخدام در این شرکت منوط به موفقیت در کلیه مراحل استخدامی شامل مصاحبه فنی، طب کار و گزینش می باشد که عدم قبولی در هر یک از مراحل یاد شده ، فرآیند استخدام فرد را متوقف خواهد کرد.
اسامی افرادی که در سایر مقاطع جهت انجام مصاحبه دعوت خواهند شد متعاقباً اعلام خواهد گردید.

دانلود لیست اسامی پذیرفته شدگان

کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

۱ دیدگاه تاکنون.

  1. علی گفت:

    دوستان حتما توجه کنید!!! برید توی سایت رسمی مترو اصفهان بعدش اسامی قبول شدگان کاردانیو زده و اسمی کلیه ی شرکت کنندگان در ازمونم توی پی دی اف زده جالبه که توی دو تا جدول اولی اسم کسانی که قبول شدن برا مصاحبه رو توی سایت اصلی زده ولی اسمشون توی افراد شرکت کننده توی ازمون نیس که نمراتشون توی اون پی دی افه ارسال شده !!!!!! دارم درست میبینم اینا از کجا اومدن ؟!!! توی ازمون شرکت نکردن و اسمشون توی افراد شرکت کننده در ازمون نیست ولی قبول شدن برا مصاحبه ؟!! یکی جواب منو بده !!!!!!!!!!!

    [پاسخ]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *