خانه » اطلاعیه های مهم » آخرین جزئیات در مورد طرح مهر آفرین

آخرین جزئیات در مورد طرح مهر آفرین

متن آگهی:

خبر ۷ دی ماه ۹۲

معاون حقوقی معاونت توسعه انسانی رئیس‌جمهور با اشاره به ماده ۵ و تبصره ۱ و ۲ قانون خدمات کشوری درباره استخدام نیروها گفت: مجوز استخدامی‌‌هایی که در دولت قبلی به دستگاه‌های اجرایی داده شده است با رعایت این تبصره‌ها انجام خواهند شد.

عبدالعلی تاجی درباره تعیین تکلیف طرح مهرآفرین اظهار داشت: معاونت توسعه انسانی رئیس‌جمهور به منظور ساماندهی طرح مهر‌آفرین کمیته‌ای را تحت عنوان کمیته اصلاح مقررات اداری تشکیل داده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، تاجی در ادامه افزود: تعیین تکلیف طرح مهرآفرین یا همان طرح استخدامی‌های دولت در این کمیته مورد بررسی قرار گرفت و در جلسه امروز خود نیز تصمیمات نهایی در این خصوص گرفته شد، تا به منظور اجرا به تمام دستگاه‌ها ابلاغ شود.

معاون حقوقی معاونت توسعه انسانی رئیس‌جمهور با اشاره به ماده ۵ و تبصره ۱ و ۲ قانون خدمات کشوری درباره استخدام نیروها گفت: مجوز استخدامی‌‌هایی که در دولت قبلی به دستگاه‌های اجرایی داده شده است با رعایت این تبصره‌ها انجام خواهند شد.

خبر ۷ آبان ماه ۹۲

درپی لغو مصوبه استخدامی مهرآفرین توسط دولت یازدهم، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور بخشنامه جدیدی را برای ازسرگیری استخدام رسمی، پیمانی و قراردادی در دولت ابلاغ کرد.


به گزارش خبرگزاری تسنیم، در بخشنامه ابلاغی محمود عسکری آزاد، جانشین سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به دستگاه‌های اجرایی آمده است: در اجرای بند دو تصویب‌نامه شماره ۱۳۰۹۴۵/ت۴۸۷۰۲هـ مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۸ و با توجه به ایرادات قانونی رییس محترم مجلس شورای اسلامی به تصویب‌نامه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲هـ مورخ ۱۳۹۱/۹/۳۰ هیأت وزیران (طرح مهرآفرین) که لغو شده است و به‌استناد مواد (۴۱) و (۴۴) قانون مدیریـت خدمات کشوری و نیز مواد (۵۱)، (۵۷) و (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه و به‌منظور تحقق بندهای دوم و سوم سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) مبنی بر «عدالت‌محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی» و «بهبود معیارها و روزآمدی روشهای گزینش منابع انسانی به‌منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ‌نظری‌ها و نگرش‌های سلیقه‌ای و غیرحرفه‌ای» و همچنین هماهنگی و شفاف‌سازی درباره رعایت قوانین و مقررات در فعالیت‌ها و اقدامات مرتبط با موضوعات استخدامی توسط دستگاه‌های اجرایی و رفع ابهامات موجود موارد زیر ابلاغ می‌شود.

۱- با توجه به مسئولیت این معاونت در تعیین تکلیف آن بخش از سهمیه‌های استخدامی موضوع مصوبه لغوشده فوق الاشاره و یا سهمیه‌های تخصیص یافته از محل برنامه پنجم توسعه که بخشی از فرآیندهای استخدامی آن انجام شده است، دستگاه‌های اجرایی موظفند از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، قبل از انجام هرگونه اقدام در هریک از مراحل استخدامی نظیر انتشار آگهی استخدامی، برگزاری آزمون از محل آگهی‌های استخدامی انتشار یافته، اعلام نتایج آزمون‌های استخدامی برگزار شده، معرفی افراد پذیرفته شده از محل آزمون‌های استخدامی برگزار شده برای طی مراحل گزینش، مدارک و مستندات زیر را به‌همراه تکمیل کاربرگ‌های شماره یک و دو پیوست این بخشنامه به این معاونت ارسال نمایند تا پس از بررسی، در مورد آنها اتخاذ تصمیم شود.

الف- تأییدیه پادار بودن اعتبار در بودجه سالانه برای استخدام‌های مورد نظر با تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

ب- برگ تعیین مشخصات شغل که به تأیید کمیته اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل دستگاه رسیده است.

ج- آگهی استخدامی منتشر شده در روزنامه‌های کثیرالانتشار.

د- فهرست پذیرفته شدگان یک و نیم برابر ظرفیت برای آزمون‌هایی که نتایج آنها اعلام شده است.

تبصره- مسئولیت ارسال مدارک درخواستی موضوع این بند در استخدام‌های انجام‌شده توسط استانداری‌ها با استانداری است و ارسال تأییدیه اعتبار از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مبنی بر پادار بودن اعتبار استخدام‌های انجام شده الزامی است.

۲- صدور هرگونه مجوز استخدامی جدید از محل ظرفیت‌های قانون برنامه پنجم توسعه، منوط به ارسال اطلاعات لازم بر اساس کاربرگ‌های شماره یک و دو پیوست و طی فرآیندها و الزامات تعیین شده در ماده (۵۱) قانون مذکور است.

۳- آزمون‌های استخدامی که بدون رعایت الزامات و فرآیندهای قانونی مربوط از جمله استخدام بدون نشر آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار موضوع ماده (۴۴) قانـون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل مربوط انجام شده، فاقد اعتبار است.

۴- با توجه به لغو سهمیه‌های استخدامی (ملی و استانی) در مصوبه مذکور (طرح مهرآفرین)، مسئولیت سیاست‌گذاری و برنامه ریزی در زمینه منابع انسانی و تشخیص ضرورت نیازهای استخدامی واحدهای استانی به‌عهده دستگاه‌های اجرایی است و واحدهای استانی باید نیازهای استخدامی خود را برای بررسی به ستاد دستگاه اجرایی ذی‌ربط منعکس نمایند.

۵- نیازهای استخدامی استانداری‌ها، با رعایت مفاد بند دو این بخشنامه، از طریق وزارت کشور به این معاونت برای طی مراحل قانونی منعکس خواهد شد.

۶- موارد اعلامی و مکاتبات انجام شده از سوی این معاونت با دستگاه‌های اجرایی مبنی بر معرفی افراد با ذکر نام برای استخدام موردی و یا به‌کارگیری به‌صورت قراردادی که قبل از ابلاغ این بخشنامه انجام شده در صورت عدم انطباق با فرآیند قانونی مذکور در این بخشنامه، لغو می‌شود.

۷- در اجرای تبصره دو ماده (۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره دو ماده ۴۶ قانون مدیریـت خدمات کشوری، تبدیل وضع مستخدمان پیمانی به رسمی آزمایشی منوط به دریافت مجوز استخدام رسمی از شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و این معاونت و قبولی در آزمون است. به‌کارگیری نیروی انسانی در بدو ورود به خدمات دولتی به‌صورت پیمانی می‌باشد.

۸- در اجرای بند «هـ» ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه، به‌کارگیری نیروی قرارداد کار معین (کار مشخص) و یا ساعتی با رعایت تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمـات کشوری و بر اساس موارد زیر انجام می‌شود:

الف- چنانچه تعداد نیروهای قرارداد کار معین (کار مشخص) و ساعتی دستگاه اجرایی تا قبل از ۱۳۹۰/۱/۱ برابر یا بیشتر از سقف مقرر قانونی موضوع تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مـدیریت خدمات کشوری باشد، به‌کارگیری نیروی قراردادی جدید یا جایگزینی نیروهای قبلی صرفاً در صورت رسیدن به پایین‌تر از سقف تعیین شده در قانون، در سقف اعتبارات قانونی تا ۱۰% پستهای سازمانی مصوب، مجاز است.

ب- چنانچه تعداد نیروهای قرارداد انجام کار معین (کار مشخص) و ساعتی دستگاه اجرایی قبل از ۱۳۹۰/۱/۱ و یا بعد از آن کمتر از سقف مقرر قانونی موضوع تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مذکور باشد، به‌کارگیری نیروی قراردادی جدید تا رسیدن به سقف ۱۰% پستهای سازمانی مصوب و با رعایت اعتبارات قانونی ممکن خواهد بود.

ج- به‌کارگیری نیروی قراردادی به‌جای نیروهای قراردادی خارج‌شده، بدون رعایت موارد (الف) و (ب) این بند مجاز نمی‌باشد.

د- به‌کارگیری نیروی قراردادی، به‌نسبت ۱۰% پستهای مصوب، برای آن دسته از واحدهای دستگاه‌های اجرایی (ملی و استانی) که بودجه و ذی‌حساب مستقل دارند محاسبه می‌شود و جابه‌جایی این میزان بین واحدها با رعایت ۱۰% کل پستهای سازمانی با تأیید بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه اجرایی امکان پذیر است.

۹- قرارداد انجام کار معین (کار مشخص) و ساعتی منعقد شده با افراد واجد شرایط صرفاً در همان دستگاه اجرایی معتبر است و جابه‌جایی و انتقال این نیروها میان دستگاه‌های اجرایی مجاز نیست. به‌کارگیری این‌گونه افراد در دستگاه‌های اجرایی دیگر تنها با رعایت ضوابط این بخشنامه ممکن است.

۱۰- بند (۱۳) ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۲ موضوع مصوبه شماره ۱۰۱۹۵۹/ت۴۹۴۰۳هـ مورخ ۱۳۹۲/۵/۶ هیأت محترم وزیران با رعایت سقف مشخص شده در تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مـدیریت خدمات کشوری و مواد (۵۱) و (۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه انجام می‌شود.

۱۱- دستگاه‌های اجرایی مکلفند اطلاعات افراد واجد شرایط بند (۸)‌ را که بر اساس مجوزهای قانونی به کار گرفته شده‌اند، پس از تأیید ذی‌حساب از طریق سامانه کارمند ایران منعکس نمایند تا زمینه صدور شناسه قراردادی از طریق سامانه الکترونیکی مذکور فراهم شود.

خبر ۶ آبان ماه ۹۲

به گزارش خبرگزاری ایسنا معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی رییس جمهور با بیان این‌که تنها بخش‌هایی از مهرآفرین که دارای ایرادات قانونی بود منحل شده است، از تنظیم بخشنامه‌ای برای تعیین تکلیف استخدام در دستگاه‌های اجرایی خبر داد.

عبدالعلی تاجی در مورد چگونگی لغو مصوبه مهرآفرین اظهار کرد: مصوبه استخدامی که در دولت دهم تصویب و به اجرا درآمد در سه نوبت مورد ایراد مجلس قرار گرفت که دولت در دو مرحله ایرادات و مشکلات مدنظر رییس مجلس را اصلاح کرد، اما برای رفع مغایرت‌های قانونی اعلام شده در مرحله‌ سوم دیگر فرصتی باقی نماند.

وی افزود: مجلس معتقد بود که اصلاحات دولت برای مطابقت مصوبه‌ مهرآفرین با قانون در مرحله‌ اول و دوم ایرادات اعلام شده کافی نبود و موارد مدنظر هم‌چنان به قوه خود باقی است.

تاجی با اشاره به متوقف‌شدن بخش‌هایی از مهرآفرین در دولت یازدهم توضیح داد: دولت مصوبه‌ مهرآفرین را به‌طور کلی منحل و یا لغو نکرده، بلکه آن سه بخشی که از نظر قانون‌گذار دارای مغایرت‌هایی با قوانین و برنامه پنجم توسعه، قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری بود را لغو کرده است.

معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی رییس‌جمهور تاکید کرد: مفادی از مهرآفرین که همگام با قانون بوده و دولت و مجلس مشکلی در اجرای آن نمی‌بینند منوط به مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در ادامه نیز اجرا خواهد شد.

وی هم‌چنین از طریق بخشنامه‌ای برای تعیین تکلیف مسائل استخدامی در دستگاه‌های اجرایی از سوی عسگری آزاد – جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور – خبر داد و گفت: این بخشنامه شامل بخش‌هایی از مهرآفرین که فاقد ایراد قانونی است هم‌چنین چگونگی و نحوه‌ وضعیت استخدام‌ها خواهد بود که در آینده ابلاغ خواهد شد.

تاجی همچنین در مورد این‌که دولت گذشته مدعی است ۸۰ درصد از نیروهای شرکتی در آن زمان تبدیل وضعیت شده‌اند، اظهار کرد: آمار دقیقی از نیروهای شرکتی و یا میزان تبدیل وضعیت آنها در دولت قبل در دست ندارم، اما دستگاه‌های اجرایی براساس مصوبات موجود عمل کرده و نیروهای بسیاری را تبدیل وضعیت کرده است.

خبر ۱ آبان ماه ۹۲

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ( dolat.ir ): با تصویب هیئت وزیران، تصویب نامه موضوع طرح مهرآفرین و کلیه پیوست ها، اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو شد.
هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد؛ تصویب نامه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲ مورخ ۲۰ آذر ۹۱ موضوع طرح مهرآفرین و کلیه پیوست ها، اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو می شود.

بر این اساس، اقداماتی که در دستگاه های اجرایی و استانداری ها حسب مورد، قبل از تاریخ ملغی الاثر شدن هر یک از بندهای تصویب نامه فوق و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با توجه به نظرات رئیس مجلس شورای اسلامی و با رعایت قوانین و مقررات انجام شده است، با تشخیص معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور صحیح تلقی می شود.

همچنین با توجه به بند یکصد و ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، هر گونه استخدام در دستگاه های اجرایی با رعایت ماده(۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره یک ماده(۵۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات مربوط صورت می گیرد.

این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

یادآور می شود، بر اساس بند یکصد و ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، از ابتدای سال ۱۳۹۲ استخدام نیروی انسانی صرفاً براساس ماده(۵۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مواد ذی ربط قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است و هرگونه استخدام مازاد بر آن تخلف و پرداخت هرگونه وجهی توسط هر دستگاه اجرایی برای جبران استخدام های غیرقانونی تصرف در اموال عمومی و موجب تعقیب قضائی مسئول دستگاه اجرایی است.

اطلاعیه های قبلی

خبر ۱۴ مهر ۹۲  – روزنامه کیهان امروز۱۳۹۲/۷/۱۴صفحه اقتصادی:
جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری با بیان این که، حتی روح کارشناسان این معاونت از مفاد مصوبه مهر‌آفرین خبر نداشت تصریح کرد: این مصوبه در مغایرت و تضاد کامل با عدالت استخدامی است.
محمود عسگری آزاد با اشاره به تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در آینده‌ای نزدیک، معماری نظام اداری را از جمله ماموریت‌ها و وظایف این سازمان و بخش توسعه مدیریت و سرمایه انسانی آن عنوان کرد.

 

طرح استخدامی «مهرآفرین» بار دیگر اجرایی می‌شود
اجرای طرح مهرآفرین که در دولت گذشته به منظور استخدام ۵۰۰ هزار نیروی جدید در دستگاه‌های دولتی به تصویب رسیده و در دولت یازدهم با بخشنامه معاون‌اول رییس‌جمهور باطل شده بود، بار دیگر از سر گرفته شد.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، اجرای طرح مهر آفرین که در دولت گذشته به منظور استخدام ۵۰۰ هزار نیروی جدید در دستگاه های دولتی به تصویب رسیده و در دولت یازدهم با بخشنامه معاون‌اول رییس جمهور باطل شده بود، بار دیگر از سر گرفته شد.
همزمان با روی کار آمدن دولت یازدهم، اسحاق جهانگیری در بخشنامه شماره ۱۰۷۳۹۳ مورخ ۱۵/۵/۹۲ ، اجرای مصوبه مهرآفرین  را ملغی اعلام کرده و روند استخدام های جدید را متوقف کرده بود.
اما امروز ( ۹ شهریور) پایگاه اطلاع رسانی دولت، خبری منتشر کرد که طبق بخشنامه جدید معاون اول رئیس جمهور ،توقف موقت اجرای برخی مصوبات دولت دهم( از جمله طرح مهرآفرین) که موقتا متوقف شده بود از سر گرفته شد.
بنا بر بخشنامه جدید، استخدام نیروهای جدید منوط به اعلام نیاز دستگاه های اجرایی و تامین مالی آن است.

————————————–

روز گذشته و در جلسه هیئت دولت با حضور ۱۵ نفر از وزرایی که موفق به دریافت رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی شده بودند و همچنین سه تن از سرپرستان وزارتخانه ها تصمیماتی در خصوص جدیدترین امور کشوری گرفته شد.

یکی از این تصمیمات لغو  ۱۰ مصوبه قبلی دولت احمدی‌نژاد بود که پیش از این بحث لغو آنها مطرح شده بود.

الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، با اشاره به این مطلب گفت: بر اساس آیین‌‌نامه هیئت دولت هر دولتی می‌تواند نسبت به مصوبات دولت‌های گذشته بازبینی و یا اقدامات متناسب با آن را داشته باشد.

وی افزود: البته قرار است تصمیم نهایی در این باره در روز چهارشنبه و در جلسه هیئت دولت گرفته شود.

همچنین محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و سرپرست منابع انسانی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، تصریح کرد: در این جلسه تنها موارد مرتبط با لغو این مصوبات مورد بررسی قرار نگرفت بلکه برخی از مصوبات برای بازبینی بیشتر به وزارتخانه‌های متبوع آنها عودت داده شد تا بازبینی لازم در این باره صورت بگیرد.

هنوز فهرستی از مصوبات لغو شده منتشر نشده است اما یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اشاره به لیست مصوبات لغو شده، گفت:‌ طرح مهرآفرین که برای استخدام ۵۰۰ هزار نفر نیرو توسط دولت تایید شده بود جزو مصوباتی است که در جلسه دیروز هیئت دولت لغو شد.

وی افزود: همچنین برخی واگذاری‌ها به خصوص واگذاری اموال دولتی در حوزه زمین و یا سهام شرکت های دولتی به برخی دستگاه ها و سازمان‌ها جزو مواردی است که در جلسه هیئت دولت لغو شد.

لازم به ذکر است که معاون اول رئیس‌جمهور در اولین مصوبه خود طرح مهرآفرین را لغو و روند استخدام نیروها را کان‌لم‌یکن اعلام کرد اما دیوان عدالت اداری با غیرقانونی اعلام کردن این اقدام خواستار طی روند قانونی برای لغو مصوبات گذشته بود.

اکبر ترکان نماینده دولت روحانی در کمیته انتقالی در اواخر دولت دهم با انتقاد از برخی از واگذاری ها به خصوص واگذاری نمایشگاه بین المللی به صدا و سیما گفت: واگذاری اراضی نمایشگاه بین المللی توسط دولت به صداوسیما شبهه دارد و می توان گفت نوعی قدردانی متقابل بوده است. حتی اگر این کار با چنین نیتی صورت نگرفته باشد، اما ممکن است این گونه تصور شود که چون صداوسیما در مراسمی از رییس جمهور (احمدی نژاد) تقدیر کرد، او هم متقابلابا واگذاری اراضی با ارزش نمایشگاه بین المللی قصد جبران آن را داشته است. اگر دولت قصد چنین کاری را به صورت عادی داشت، هشت سال برای این کار فرصت بود و می توانستند مثلا شش ماه قبل این کار را انجام دهند.

اطلاعیه قبلی

به گزارش فارس، متن بخشنامه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور که روز گذشته به تمامی وزارتخانه‌ها،شرکت‌ها، موسسات و سازمان‌های دولتی ابلاغ شده است به شرح زیر است: «نظر به ایرادهایی که در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی نسبت به طرح مهر‌آفرین (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۷۶۴۴/ت۴۸۷۰۲هـ) مورخ ۳۰/۹/۹۱ و اصلاحات آن) اعلام شده است مقتضی است کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی؛ موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از هرگونه استخدام و جذب نیروی انسانی، تبدیل وضعیت، نقل و انتقال و مأموریت، انتصاب و جابجایی کارکنان اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی یا هر عنوان دیگر و نیز اصلاح تشکیلات و ساختار اداری تا تصمیم‌گیری دولت نسبت به اصلاح مصوبات مربوطه اجتناب نمایند. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده وزرا، معاونین محترم رئیس‌جمهور، رؤسا و بالاترین مقامات دستگاه‌ اجرایی مربوطه اعم از ملی و استانی می‌باشد.»

اسحاق جهانگیری – معاون اول رئیس جمهور

دوستان ایمیل زدند جویا شدن که کدام آزمون ها شامل این طرح می شود هنوز اطلاعی در این مورد در دسترس نیست در صورت اطلاع در همین صفحه اطلاع رسانی خواهد شد.

کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

۱۷۴ دیدگاه تاکنون.

 1. خلیل ا گفت:

  منم به شخص آقای روحانی رای دادم به امید دولت تدبیر وامید اما چی شد.تدبیر و امید ناامیدم کرد دمش گرم خوب داره حال میده بهمون .پیر شدیم دیگه مگه چند سال دیگه زنده ایم.حالا بعد لیسانس باید بریم رانندگی کاش بعد از دیپلم این کارو میکردم الان واسه خودم ماشین سنگین داشتم…مرحبا به این دولت

  [پاسخ]

 2. سعيد م گفت:

  نامه ای به ریئس جمهور
  جناب آقای دکتر روحانی ، من به شما رای دادم . ولی الان سخت پشیمان هستم. ابن بود امید و نشاطی که شما از اون حرف میزدید؟ این بود حفظ شان و کرامت جوانان و مردم ؟ آقای روحانی این بود بهاء دادن و میدان دادن به جوانان ؟ آقای عسگری آزاد ، شما تا چندی پیش در دولت قبل سمت داشتید . چطور در آن زمان مغایر با قانون نبود ، الان مشکل قانونی پیدا کرده ؟؟؟؟ آیا تامین اعتبار یعنی مشکل قانونی ؟؟!!!!! چرا برای سال ۹۳ در بودجه پیش بینی نکردید ؟؟؟!! کاهش هزینه های دولت به قیمت بالا رفتن نرخ بیکاری ،‌سن ازدواج ، به قیمت ایجاد نا هنجار یهای اجتماعی و باز هم کاهش جمعیت ؟؟؟؟ اقتصادی که ۵ سال است در شریط رکود تورمی سختی به سر میبرد ، مگر رشد و گشترش پیدا کرده که فرغ التحصیلان به بخش خصوصی وارد شوند ؟؟؟!!! مگر بخش خصوصی در این شریط نابه سامان میتواند نیرو جذب کند ؟؟؟!! آیا دولت به سهم خود نباید در کاهش بیکاری بکوشد ؟؟؟ آ‍زمونی که هم آگهی روزنامه شده و تمام مراحل استخدامی آن برابر قانون بوده است چرا به بهانه تامین اعتبار از لفظ مشکل قانونی استفاده میکنید ؟؟؟ تکلیف کسانی که برنامه ریزی کرده اند و ازدواج یا نامزدی کرده اند چه میشود ؟؟!!! آیا این بازی سیاسی است برای اینکه این استخدامی ها به نام دولت شما تمام شود ؟؟ بازی سیاسی به قیمت تباه شدن آینده چندین هزار نفر جوان بی گناه ؟؟؟!! اگر نمی خواستید استخدام کنید پس چرا تا مرحله ی تحقیقات محلی پیش رفتید ؟؟؟؟این جوان ها کسانی هستند که می خواهند این خاک رو عمران و آباد کنند و از دستان شوم و کثیف دشمنان محفوظ بدارند . دل اونها رو به درد نیارید و آزرده خاطر نکنید . این همه بی اعتمادی به وجود نیارید.

  [پاسخ]

 3. سعيد گفت:

  این طرح زجر آفرین بود نه مهر آفرین

  [پاسخ]

 4. سعيد م گفت:

  چرا هیچکی چیزی نمیگه ؟؟!!!
  چرا همه ساکتن ؟؟؟ خوب یه کاری بکنیم. نامه بنویسیم به رئیس جمهور مثلا.

  [پاسخ]

 5. سعيد م گفت:

  سال هم تموم شد ….

  [پاسخ]

 6. سعيد م گفت:

  سلام . من آزمون استانداری هرمزگان را دادم . کارشناسی ارشد حسابداری هستم . برای اداره امور مالیاتی قیول شدم . مصاحبه تخصصی دادم . گزینش شدیم و حتی آمدن و تحقیقات محلی کردند . در نهایت من و ۲ نفر دیگه اسامی نهایی اعلام شدیم . هیچ پارتی بازی هم در کار نبود . من در صتایع کشتی سازی موقیعت شغلی فراهم شد ولی از آنجایی که اطمینان پیدا کرده بودم که استخدام ما حتمی هست و خوشحال از اینکه برای اولین بار در رحمت خداوند بر روی ما گشوده شده ، از اون موقعیت شغلی انصراف دادم و به انتظار نشستم . و الان ۱ سال و ۹ ماه از تارخ برگزاری آزمون میگذرد و هیچ …… . الان هم بیکار هستم . حتی از یه دختر خواستگاری کردم . دیگه نمیدونم چی باید بهش بگم . همش بهش میگم خدا بزرگه . چرا با زندگی ما جوان ها بازی میکنید ؟ این جوان ها کسانی هستند که می خوان این خاک رو عمران و آباد کنند و از دستان شوم و کثیف دشمنان محفوظ بدارند . دل اونها رو به درد نیارید و آزرده خاطر نکنید . این همه بی اعتمادی به وجود نیارید . اگر نمی خواستید استخدام کنید پس چرا تا مرحله ی تحقیقات محلی پیش رفتید ؟ چرا اخه ما باید بازیچه دست شما باشیم ؟ مگه شما کی هستید که با ما اینجوری میکنید و کرامت و شان و شخصیت ما رو زیر پاهاتون له میکنید ؟ کرامت انسانی که آقای روحانی میگفتند همین بود ؟ بهترین سال های عمر زندگی ما تباه شد و مفت مفت تموم شد . وقتی بهار عمرمون اینه دیگه تا آخرش و بخوانید .
  راستش من دیگه از زندگی خسته شدم ، شبها وقتی می خوام بخوابم از خدا آرزو میکنم که فردا دیگه از خواب بیدار نشم . چند سال که دیگه این زندگی رو دوست ندارم . دوست ندارم …..

  [پاسخ]

 7. سعيد م گفت:

  فقط صد سال اولش سخته………

  [پاسخ]

 8. سرباز گمنام گفت:

  محمد عزیز من پدرم جانباز ۶۰ درصد نیروی انتظامیه ۲ ساله استخدام شدم ولی جلوشو بستن موندم با یه بچه بیکار خانومم هم فرزند شهیده به قران دارم قرص اعصاب میخورم به قران درامدی هم ندارم فقط قسم میخورم به پهلوی شکسته زهرا به لحظات گرسنه جان دادن رقیه{ص}هر کس به حر نحوی به این ملت خیانت میکنه انشالا بچش سرطان بگیره درمونش پیدا نشه بمونه رو دستش هی بدووه بفهمه ما چی میکشیم الهم کل لولیک الفرج دیگه وقتشه اقا قربونت برم کجایی

  [پاسخ]

 9. محمد گفت:

  قابل توجه بعضی ها!!!
  بچه ها بخدا یه همسایه ای داریم باباش جانباز ۷۰% یارو ده دقیقه هم تو جبهه نبوده،بچه هاشون از دوره ابتدایی به بالا معلم خصوصی میگرفتن بنیاد پولشو میداد،با سهمیه همه بچه هاشون دانشگاه آآآآزاااد قبول شدن،بخدا تمام ۱۰۰%شهریه دانشگاهو بنیاد میداد،از طرف بنیاد بهشون ماشین تعلق میگرفت با شرایط عالی میرفتن میگرفتن،سهمیه ای بهشون دادند که از امارات بدون اینکه پول گمرک بدن سانتافه وارد کردن دو سه برابر فروختن بخدا بنیاد سهمیه کارت سوخت هم بهشون میدادن!
  حالا بقیش
  یکی از پسراش آموزش پرورش بدون امتحان درآوردنش رفت سر کار یه سال کار کرد استخدام شرکت نفت که اومد بدون آزمون قبول شد آموزش پرورشو بدون اینکه بهشون بگه می خوام برم ول کرد رفت شرکت نفت الان با فوق دیپلم دو میلیون میگیره،بدون نوبت حج ثبت نام میکنن میرن،آهااا اینو یادم رفت بگم دوتا از پسراشو معاف کرد داره خودشو میکشه که سومی هم معاف کنه هر چند ماه همش میره مجلس که یه نامه ای چیزی بگیره که این سومی هم معاف کنه!
  حالا پسر دومش:
  لیسانسشو که گرفت چند سال برا ارشد میخوند در نمیومد برا آزااد!!
  بلند کردن رفتن سازمان مرکزی آقا من پسر جانبازم ۷۰% هستم ۵۰% ها دراومدن چرا من در نمیام!! دادوو بیداد کردن تا بالاخره دانشگاه تهران مرکزی در اومد بعد خیلی راحت انتقالیشو همون ترم اول بهش دادن اومد شهر خودش،این پسر دومی که لیسانسشو گرفت آزمون دانشگاه علوم پزشکی داد انداختنش بیمارستان گفت از بیمارستان بدم میاد نمییی خوااام!!!! بعد هر روز میرفت بنیاد میگفت پس چرا کاری نمیکنید برا ما بهشون میگفتن بابا استخدامی نداریم خو! تا اینکه بنیاد به یارو گفت می خوای بفرستمت اداره محیط زیست؟ قبول کردو رفت کارشو شروع کرد آزمون آموزش پرورش با اون یکی برادرش قبول شد اون رفت ولی این گفت از آموزش پرورش خوشم نمیاد خلاصه اینکه آزمون فولاد اومد بدون امتحان آزمون دادو قبول شدو سه سال مشغول شد حدود یکونیم میگرفت باز ایندفه گفت ما قرار دادی هستیم به درد نمیخوره تا اینکه آزمون نفت سال ۹۲ بدون آزمون قبول شد انداختنش حسابرسی الان ۲ میگیره بدون اون کارت نفت که هر دوماه حدود ۶۰۰،۷۰۰ شارژ میشه آخه اینا نه فرزند جانباز بودن از همون اول رسمی شدن الان دو تا پسرا تو شرکت نفتن منتظرن سومی هم معاف کنن که برن پدره بنیاده در بیارن که اینم ببرید سر کار آرههه اینه عزیز من مملکت
  پدره من که ۸ سال توجبهه بود هیچ هیچ اونوقت….. تازه هم جدیدا دارن بهشون وام مسکن میدن ۶۰میلیون ۲۰ ساله بگو چند درصد؟
  ۴%
  سرتونو درد آوردم بخدا همه اینایی که گفتم عین واقعیته

  [پاسخ]

 10. sasan گفت:

  همه خوابیدیم

  [پاسخ]

 11. امید گفت:

  لیسانس هوافضا – از دانشگاه سراسری … معدل ۱۵
  دارای سابقه تحقیقاتی و عملی عالی – از برج ۸ سال ۹۱ به دنبال کار – با ارسال ۶۳ رزومه و ۱۹ بار مصاحبه – همچنان بیکار . لعن الله علی الظالمین

  [پاسخ]

 12. akhare khat گفت:

  تورو به فاطمه زهرا قسم میدم تا تهش بخونی؟فقط ۱ ساعت خودتو جامن تصور کن؟فقط ا ساعت؟
  من وحید دانشجو حقوق خصوصی مقطع ارشد بودم که به دلیل شهریه نتونستم ادامه بدم
  من از روستای قوچان درحالی این پیام رو مینویسم که به اخر خط رسیدم/چون ۱ساله نامزدم به دلیل اینکه بیکارم و کاردولتی ندارم تاعیدفرصت داده اگ سرکارخوب نرم ازم جداشه/من ازروستایم وهیچ پارتی و سرمایه ای ندارم/چون درهفته ۵روز میرم کارگری تاشهریه خاهرمو بدم اولا پول ثبت نام ازمونهای حقوقی رو ندارم دوما بااینکه ۲روزو بکوب درس میخانم احتمال قبولیم ۱درصده
  وهر روز ناامیدتر از زندگی میشم تاجایی که چندوقته فقط بخودکشی فکرمیکنم/من فقط کارمیخاهم.هرجایی شد
  سوادعلمیم هم بدنیست/هرچقدبیشتر دعامیکنم ونمازمیخونم وضعم بدترمیشود/بخدا به اخرخط رسیدم/من ۲۷سالمه/به فاطمه زهرا وضعم از کمک به سوریه بدتره/فقط خودتوجامن بزا؟
  ازروستایم وبا ابرویم وهیشکیو ندارم چرا وضعم اینه؟مگ من چکاکردم؟بخدا به اخر رسیدم/تمام درهابسته است/فقط کارمیخام

  [پاسخ]

 13. بدبخت بیچاره الا ف بیکار گفت:

  من از چیم بگم از کارم از زندگیم ازمال و منالم فقط میدونم از بچگی بهم میگفتن درس بخون تا یه زندگی خوبی درست کنی ولی افسوس که این همه درس خوندم وخودم الاف کردم.تو این کشور با اینهمه منابع وذخایر ارزوی جوناش شده یه کار دولتی که بتونن حداقل بول کارت شارز شون و در بیارن .منی که نه سهمیه دارم نه بومی حساب میشم چیکار باید بکنم تا برم سر کار .استخدامی میزنن میگن ۶۰درصد سهمیه بومی من چند سوال بزنم تا به بومیها برسم .ارشد مهندسی شیمی

  [پاسخ]

 14. sasan گفت:

  خوب اگه روزگارت بهتره تو این سایت چیکار میکنی ؟
  حتما اومدی هوا خوری !

  [پاسخ]

 15. مرمری گفت:

  سلام
  من تازه از راه رسیدم
  و دنبال کار دولتی نیستم
  مغازه ای دارم و بدلیجات میفروشم
  لیسانس ای سی تی دارم
  روزگارم از رفیقای کارمندم بهتر است

  [پاسخ]

 16. آرزو گفت:

  میگم ما نسل شصتیا خیلی بیچاره ایم خواهرم دانشجو ارشد ازهمین نشل شصتیا آرزوی سرکار رفتن با خودش برد اون دنیا انقدر باسواد بود قدرت بیان داشت که بچه در حد نمره ۲رسوند ۱۸اما همه جاپارتی میخواست که بره سرکار آخرشم تصمیم گرفت ارشدبخونه شاید فرجی بشه که سفر کرد اینم عاقبت بچه درس خونای مملکت که پای درساشون هیچ تفریحی نکردن تا دیدنیا آرزو…

  [پاسخ]

 17. شاهینی گفت:

  من ۱۱ سال قراردادی هستم واقعا بی عدالت و نابرابری رو در حقوق کارکنان دولت لمس میکنم ما حداقل حقوق رو میگیریم و حتی خدمات بعضی از دستگاها چند برابر ما حقوق میگیرند و از بدو استخدام پیمانی یا رسمی شدند .

  [پاسخ]

 18. فراموش شده گفت:

  میخام از اینجا به تمام اون آدمهایی که امید صد ها جوون به تصمیمات شونه بگم واقعا براتون متاسفم.
  امیدوارم خدا نا امیدتون کنه که دل مارو خون میکنین.البته اگه به خدا اعتقاد داشته باشین که من شک دارم.
  میخام بگم واسه خودم متاسفم که ایرانی هستم.

  [پاسخ]

 19. مکانیک گفت:

  فکر نان باش که خربزه آب است
  فکر کار دولتی اشتباه است

  [پاسخ]

 20. مجید گفت:

  اگه یک روز به آخر عمرم مونده باشه انتقام این توهین رو ازشون میگیرم.

  [پاسخ]

 21. حسين گفت:

  اگه استخدامی در کار نیست حداقل یه هزینه سر دست اینهمه بیکار نزارین

  [پاسخ]

 22. behzad گفت:

  کاردانی رو گرفتم ولی به عنوان نیروی شرکتی داخل یکی از ادارات همدان کارمیکنم شرکت زیرقانون کار بهمون حقوق میده اونم ۴ماه یکبار تیکه تیکه.از طرفیم نیروهای قراردادی بهمون زور میگن.واقعا از همه بیشتر کارمیکنیم.کاش همه یکسان بشن شرکت خصوصی هم ریشه کن بشه ازدولت واقعا شرکت ها ظلم میکنن.به خدا ماهم دوس داریم ازدواج کنیم ولی کی با این وضع میشه .شرکت ظلم میکنه به خداااااااااا

  [پاسخ]

 23. قادری گفت:

  تبدیل وضعیت قراردادی ها حقشان هستش و ربطی به هیچ طرحی نداره. در ضمن طرح مهرآفرین طرح بسیار خوب و کاملی هستش. اگه درست اجرا میشد دیگه حجم بالای بیکاری تحصیل کرده ها را نداشتیم. حتی وزیر تعاون اعلام کرد توو این چند روزه که بیکاری فارغ التحصیلان بسیار بالا هستش و حالا دولت یازدهم می خواهد با این حجم بیکاری بازهم تعداد زیادی را بیکار کند. جناب آقای روحانی اولین شعار انتخاباتی شما مبارزه با بیکاری بود. شعارتان را از یاد نبرید

  [پاسخ]

 24. محمود گفت:

  ای خدا ماها چه گناهی کردیم با این همه زحمت که برای این کشور کشیدم حالا می خان بگن بجای یه مرحله به جلو رفتن یه مرحله به عقب بریم اونم با این بلا ها که تو این نظام اداری برا قراداد ی ودن سر ما اوردن خدایا مگه ما مخلوق تو نیستیم که به دریا میرسیم دریا خشک میشه ما گفتیم به اقای روحانی رآی بدیم کشور درست میشه حلا باید بگیم قربون کریمی خدا برم با این …………

  [پاسخ]

 25. سیامک گفت:

  لطفا همه به سایت پایش برید و برای جلوگیری از لغو کامل طرح مهرآفرین و تبدیل وضعیت نیروهای قرارادادی به پیمانی پیام بزارید

  [پاسخ]

 26. محسنی گفت:

  دوستان همه به سایت برنامه پایش مراجعه کنید و در مورد جلوگیری از لغو طرح مهرآفرین و تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی پیام بگذارید. همه متحد بشویم. حتما به سایت سر بزنید و پیام بذارید. خیلی ها در این سایت برنامه پایش پیام جلوگیری از لغو طرح مهرآفرین و تبدیل وضعیت نیروهای قرارادادی به پیمانی گذا شته اند. حتما مراجعه کنید و پیام بذارید

  [پاسخ]

 27. بیکارfarhad گفت:

  این مسئولین اذربایجانشرقیهم که همواره درابرازخودفروختگی برامرکزپیشتازن!چقدرزودوحیرت اوردرناامیدکردن جوون مردم پیشقدم شدن وبانعره نکره اعلامکردن جوونابرین موادبفروشین!طرح لغوشد!وامیدشونوبرباددادن!اینم هدیه استاندارجدیدمون!استانهای دیگرکه غیرازاین پنیرفروشاهمچینکاری نکردن!بعدشم همش تقصیراین قراردادیابودکه رئیسجمورقبلی بیحسابوکتاب سرازیرکرده بودن ادارات وبودجشوندیده بودو کارمندقبلیشوبازنشست نکرده بودتاجابازشود!دیگرون مثل من واقعاگناهداریم!بمادرم نگفتم تابازم امیدوارباشد!چه ارزوهاکه برام نداره!

  [پاسخ]

 28. اميني گفت:

  امید وار باشید

  [پاسخ]

 29. حسام گفت:

  تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی باید در اولویت برنامه های دولت یازدهم قرار بگیره تا سطح معیشت بالاتر بره. بعدشم مگه با تبدیل وضعیت چقد حقوق بالا میره که مسئولان دولت یازدهم از این کار می خواهند جلوگیری کنند. تبدیل وضعیت باید انجام بگیرد

  [پاسخ]

 30. زهرا گفت:

  با این طرح مهر صد آفرین تون اگر فردا رفتیم کراک و شیشه و .. فروختیم اونوقت نیایین بگین آمار معتادین هم بالا رفتااااا !!! :O
  از ما گفتم پیشگیری بهتر از درمان :|

  [پاسخ]

 31. masaod گفت:

  سلام دوستان چرا ساکت نشسته اید. به سایت ارتباط مردمی با ریاست جمهوری برید و اونجا پیام بزارید که طرح مهرآفرین را اجرا کنند. دوما: به نمایندگان مجلس شهرهاتون تلفن بزنید یا توو سایتشون پیام جلوگیری از لغو طرح مهرآفرین رو بذارید. همه متحد بشویم و نگذاریم طرح مهرآفریت لغو شود. ما میتونیم. نا امید نشویدددددددددددددددددددددددددددددددددددد

  [پاسخ]

 32. zahra گفت:

  استخدامی استانداری زنجان هم جزو طرح مهر آفرین بوده؟؟؟؟؟
  وااای چ بد…مگه ما مسخره دست اینایییم؟؟؟با کلی بدبختی درس خوندم!!! مثلن فارغ التحصیل بهترین دانشگام!!خدا ازشون نگذره….

  [پاسخ]

 33. یک بیکارازهمه جاناامید گفت:

  ایخدایعنی دوسال امیدواری ودرسخوندن!دوسال نذرونیازهمش پرید؟بخداگناهداره!!!آیامسئولین اگرپسرای کاکلزریشون این مشکل بیکاری جانفرساروداشتن!بازم باهاش همین برخوردومیکردن؟آیااینهمه سالهاانواع اختلاس درادارات اتفاق افتاده وملیاردهاهدررفته!فقط براچندرغازحقوق چندتاجوون بدبخت پول ندارن؟آیااستخدامای قبل ازاینطرحکه من همشودیدم!که هراداره یک اگهی فرمالیته براخالیکردن جیب امثالمن میذاشت!ونورچشمیای خودشونوقبلابرمیداشتن!عادلانه بودیااین!اگراین عادلانه نبودبازم به امثالمن اجازه نمیدادن تامرحله گزینش برم!پس وقتی تااینجاش رسیدم!چراامیدمنوخونواموناامیدمیکنن؟؟؟

  [پاسخ]

 34. ایمان گفت:

  احمدی نژاد بیا جواب بده ببینم چه کردی تو این هشت سال؟؟؟؟؟؟؟؟
  جواب ما جوونا رو تو میدی یا ……….؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  [پاسخ]

 35. شرکتی پیام نور گفت:

  بیچاره نیروهای شرکتی که هیچکس ندارند هر دولتی میاد بایست بلایی بسرشون بیاره شعرمون مهدی بیا مهدی بیا مهدی اومد قحطی اومد روحانی همه را نامید کرد

  [پاسخ]

 36. حسابدار. گفت:

  منکه ازمون بانک کشاورزی رد شدم…. بعد ۷ماه بالاخره اعلام کردن……خیلی امید داشتم…….مثل اینکه فقط نو چشمیا قبول شدن…….خدایا ………………….چه کنیم

  [پاسخ]

 37. رادمرد گفت:

  ‘گیریم طرح مهرآفرین هم کلا لغو بشه. بالاخره که چی؟ بالاخره باید جوانان فارغ التحصیل استخدام بشوند یا تبدیل وضعیت بشوند. دولت یازدهم اولین شعارشون کاهش بیکاری بود حالا برعکس شده یعنی افزایش بیکاری. در ضمن این عزیزانی هم که در طرح مهرآفرین استخدام شده اند از جوانهای سختی دیده کشور عزیزمان هستند و اون عزیزانم مشکلات خودشونو دارند. پس همگی وارد سایت ارتباط مردمی با ریاست جمهور شویم و برای ریاست جمهوری مستقیم پیام بذاریم تا این طرح خوب را لغو نکنند. من و دوستانم پیام دادیم همه عزیزان هم بروند و پیام بدهند. سریع عمل کنید

  [پاسخ]

 38. محمد گفت:

  کلا اینا شده بازار درآمد مسئولین!!
  وقتی با این همه تاخیر میزنن و از مردم پول میگیرن واسه آزمون و لااقل عذرخواهی از این همه مردمی که سرکار گذاشتن نمیکنن معلومه که فک و فامیل ها و پارتی بازی هایی بوده.
  ضمنا آزمون علوم پزشکی بوشهر هم که کشک بود!!
  ۶ ماهه نتیجه نزدن . و شنیدم که نیروهاشونم گرفتن.!!
  یه بررسی کنید ببینید صحاب نداره این ملت؟؟

  [پاسخ]

 39. حامد نظری گفت:

  با سلام و طی تماس با نهاد ریاست جمهوری و گفتگو با کارشناسان این چنین شد: تمامی کسانی که با این طرح تا تاریخ ۱۳۹۲/۸/۱استخدام شده اند و یا تبدیل وضعیت شده اند بدون هیچ مشکلی در سرکار خود حاضر خواهند شد و کارمند دولت محسوب می شوند. عزیزان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با سامانه ۱۱۱ نهاد ریاست جمهوری تماس بگیرند

  [پاسخ]

 40. امیر kh گفت:

  سلام یک سوال داشتم خواهش میکنم راهنمایی کنید استخدامی وزارت نیرو اسفند ۹۱ که با آزمون تخصصی و… بوده نیز لغو گردیده است؟
  من امروز تماتس گرفتم گفتن لغو نشده سر کار نباشیم…
  مرسی
  راستی کسی ۵ میلیون نداره بهم قرض بده :-)

  [پاسخ]

 41. مینا گفت:

  اصلا خوب شد که لغو شد خیلی ها آزمون قبول شدن بدون این که هیچ مشکلی داشته باشند بی دلیل از مصاحبه رد شدند معلومه که عدالت در این آزمون ها رعایت نشده

  [پاسخ]

 42. الف گفت:

  سلام دوستان منم ازمون شهرداری قبول شدم ینی اونم لغو؟چندروزپیش نتایج روزدن.ایناکه میخواستن این طرح رولغوکنن پس چرانتایج رواعلام کردن؟فقط میخواستن ازنظرروحی لهمون کنننننننننننننن؟

  [پاسخ]

 43. خوشبین زده گفت:

  این صدای خسته من خبر از یه دنیا درده
  خوندنم فقط بهونه است که بدونی زنده هستم
  همیشه با این بهونه کمر غم رو شکستم
  واقع بین باشیم ” هیچ امیدی نیست “

  [پاسخ]

 44. سارا گفت:

  سلام بچه ها منم تو این ازمون استانداری قبول شدم همش منتظر بودم بهم زنگ بزنن واسه مصاحبه که یهو دیدم کلا لغو شده کاش میمردم راحت میشدم چون هیچ امیدی به این زندگی ندارم کلی زحمت کشیدم فوق لیسانس گرفتم سنم رفت بالا به امید استخدامی اما زندگیمونو نابود کردن هیییییییییییییییییییییی

  [پاسخ]

 45. ایلام - سرزمین آلامتو گفت:

  با سلام خدمت تمامی جونان عزیز هم وطنم که از فرط دغدغه اشتغال روز های سختی رو پشت سر میگذارید. این رو مطمین باشید بار کج به منزل نمی رسه با هم اینقدر مجادله نکنید اگر طرح مهر آفرین اجرا میشد کسای که مشغول می شدند غیر از همین جوانهای تحصیل کرده وطن خودمون بودن ؟و به آن دسته از کسانی که در آزمون های قبلی شرکت کرده وقبول شدن بگم که خیالتون راحت بابت اینکه کاراتون ردیف میشه مگر اینکه خدای ناکرده در مراحل بعدی گزینش و مصاحبه و…مشکلی پیش بیاد . بر طبق شنیده ها :طی روزهای شنبه یا یکشنبه هفته آینده بخشنامه ای از سوی معاونت محترم توسعه وسرمایه انسانی ریاست جمهور به همه ارگانها ابلاغ میشود.بنده هم دانشجوی مقطع دکتری می باشم و هیچ آزمونی را بعداز آن که حقم را تباه کردن شرکت نکردم از این به بعدببینیم چی پیش میاد>با آرزوی شادکامی برای هم وطن های عزیزم.

  [پاسخ]

 46. پندار گفت:

  تعدا بیکارا زیاده حداقل بیکارای اقایان رو حل کنند بعد اگه جا بود خانما
  خانما باید بشینن ظرفشون رو بشویند هر جا میری میگن خانم استخدام میکنیم

  [پاسخ]

 47. only گفت:

  هی برن بودجشونو بدن به سورسه و افغانستان اونوقت واس استخدام جوونا پول نداشته باشن!!!!!!!
  مالیات چی شد اخرش؟؟؟

  [پاسخ]

 48. نام شما گفت:

  این طرح چه لغو بشه چه نشه اونهایی که باید استخدام بشند میشند . هنوز نتیجه آزمون شهرداری نیومده بود دو تا از دوستام تو شهرداری استخدام شدند.

  [پاسخ]

 49. مالیاتی گفت:

  معمولا دولت های قبلی اخرهای کارشون خلف وعده می کنند.ولی دم این دولت گرم که از همین اول امید رو از مردم و جوانها گرفت.
  وبهمون گفت اقا دیگه امید نداشته باشید برید پی کارتون دیگه.

  [پاسخ]

 50. ایرانی گفت:

  منم ازمون مالیاتی قبول شدم.خاک توی سرم.
  دلمون خوش بود بعد از چندسال درس خوندن بالاخره عاقبت به خیر شدیم.بابا این ازمون که زیر نظر سازمان سنجش برگزار شد پارتی بازیش کجابود.

  [پاسخ]

 51. salavati گفت:

  آقایان دولت یازدهم بچه های خودتان در رفاه و استخدامی هستند مشکل جوانان دیگر را نمیفهمید. بابا بخدا کسایی که با این طرح استخدام شده اند هیچ پارتی نداشته اند. بخدا خودم حتی یک نفرو نداشتم پارتی. اگه داشتم همون سالهای قبل استخدام می شودم. جوانهای مثل من دارند سنشان بالا می ره. اگه این استخدامی لغو بشه دیگه هیچ وقت نمیتونن استخدام بشوند و آیندشون تباه میشه. خیلی به امید استخدامی ازدواج کردند و شنیدم با لغو این خبر در زندگیشون مشکل پیش آمده و شاید طلاق بگیرند. شماها حق ندارید با زندگی جوان ها بازی کنید

  [پاسخ]

 52. امیرعلی گفت:

  سلام دوستان. منم جزء قبول شدگان اداره کل راه وشهرسازی هستم حالا باید ناامید باشیم که استخدامی مالید یا امید وار؟؟؟؟؟؟؟

  [پاسخ]

 53. رضا مروتی گفت:

  مسئولان دولت یازدهم ، با لغو طرح مهرآفرین بدبینی بدی میان جامعه ایجاد کرده اید که همه از دادن رای به آقای روحانی پشیمان شده اند. پس حرفهای شما هم شعار بود که بیکاری را کم می کنید؟ شما دولتمردان قول دادید سطح معیشت مردم را بالا ببرید پس چی شد؟ سطح معیشت بالا نرفت هیچی مردم فقیرتر هم شدند. قرار بود نگرانی را از مردم بگیرید و امید بدهید، این بود امیدتون؟ همه را که نا امید کردید. دوستانی که خوشحال هستند مهرآفرین لغو شده و جا برای استخدامی براشون باز میشه، اشتباه فکر می کنید. چون دولت اعلام کرده تا پایان سال۱۳۹۳ هیچ استخدامی دولتی انجام نخواهد گرفت. حداقل با اجرای مهرآفرین مجبور بودند ۴۰۰۰۰۰ نفر دیگرو استخدام کنند ولی با لغو این طرح زیر بار مسئولیت شانه خالی کردند. با لغو طرح مهرآفرین هم به شاغلان و هم به بیکاران ضربه بدی زدند

  [پاسخ]

 54. کاوه یزدانی گفت:

  دوستان، لغو طرح مهرآفرین بیشتر به ضرر بیکاران تمام شد چون اگر این طرح اجرا میشد نزدیک ۴۰۰۰۰۰ نفر بیکار دیگه جذب و استخدام می شدند. پس کسانی که اینجا خوشحال هستند که مهرآفرین لغو شده به خداوندی خدا به ضرر این عزیزان تمام شد. دوما : کسانی که فکر می کنند با لغو طرح مهرآفرین استخدامی جدید و قانونمندی شروع میشود کاملا اشتباه می کنند چون دولت ماه پیش اعلام کرد که تا پایان سال ۱۳۹۳ هیچ استخدامی انجام نخواهد گرفت. پس همگی اعم از بیکاران و شاغلان متحد شویم و نذاریم طرح مهرآفرین لغو شود.

  [پاسخ]

 55. خودکشی گفت:

  به نظرتون کسی که نفر اول دانشگاه بوده
  بهش میگن مهندس برق
  avr و plc و pic و تابلو برق و هزار کوفت دیگه رو بلده
  سهمیش فقط فقره
  با هزار بدبختی خرج تحصیلشو جور کرده
  با هزار بدبخنی و قرض پول ده تا استخدامی رو ریخته حساب
  حالا تو این دهتا بالاخره تو یکیش بهش گفتن آقققققا تمومه تو استخدامییییییی
  اونم بره به هوای استخدامی خواستگاری و …
  حالا یهو بگن آقا همش کشک بوده
  راهی جز خودکشی میمونههههههههههههههههههههه؟؟؟؟؟؟
  اگه واقعا نشه ما دیگه قید این دنیاتونو زدیم

  [پاسخ]

 56. سایا گفت:

  یعنی استخدام استانداری ها هم لغو شده؟ تکلیف ما که تو مرحله اول قبول شدیم چیه؟؟ این همه هم هزینه ثبت نام گرفتن …

  [پاسخ]

 57. احمد گفت:

  یک کلام…………..کاش د رس نمی خوندم…..والا برای دیپلما الان بیشتر کار گیر میاد……………یعنی سرنوشت ما چی میشه با این مسولین خیلی لایق.

  [پاسخ]

 58. مهناز گفت:

  سلام دوستان
  منم۳ ازهمین طرح مهرآفرین ۳سال باحقوق خیلی اندک وبدون بیمه وراه دورو… وبه معنای کلمه جاتون خالی تاتونستم کلی خرکاری کردم تویه اداره ای ولی بعد۳ سال گفتن بسلامت طرح مضخرفیه همون بهترکه حذف بشه وهیچ کس رو الکی امیدوارنکنن….

  [پاسخ]

 59. قدمی گفت:

  مسئولان دولت یازدهم و مجلس شمورای اسلامی
  طرح مهرآفرین نباید لغو بشود

  [پاسخ]

 60. برادری گفت:

  دوستان هی میگید پارتی بازی شده مگه در دولتهای قبلی استخدام ضابطه و قانونمند بود ؟ اگر استخدامی در دولتهای دیگر قانونمند بود پس چرا الان بیکارید؟ طرح مهرآفرین طرح بسیار خوبی است که می تواند حجم بیکاری را کم کند. هنوز ۴۷۰۰۰ نفر با این طرح استخدام شده اند و نزدیک ۴۵۰۰۰۰ نفر دیگه می توانستند استخدام بشوند و شاید یکی از این استخدامی ها شما بودید. پس تلاش کنید طرح مهرآفرین اجرای بشه

  [پاسخ]

 61. صامتی گفت:

  هر دم از این باغ بری می رسد. باید آماده بی تدبیری ها و نا امیدی های دیگری از دولت یازدهم باشیم. همه مردم با استرس دارن زندگی می کنند که نکند شب بخوابند و فردا قانونی ضد مردم تصویب بشه. یارانه که حذف، استخدامی کلا تا پایان ۹۳ حذف- مرخصی زایمان حذف و چندین مورد دیگه. آخه بابا به جای این کارا گرانی را مهار کنید که امان مردم را بریده. قیمت ماشین را پایین ببرید. کمی از مشکلات مردم کم کنید نه مشکل اضافه کنید. فقط زورتون به جوانان تحصیل کرده رسید که نمیذارید استخدام بشند؟

  [پاسخ]

 62. بهار جهانبازنژاد گفت:

  خدارو شاکرم که این طرح بالاخره لغو شد چرا که از ۱۰۰ نفری که در این آزمونها استخدام شدند ۹۸ تاشم بر اساس عدالت انتخاب نشده بودند . من جزء کسانی بودم که تو این آزمون استخدامی ، تو روز روشن حقمو خوردن . برای سازمان بهزیستی امتحان داده بودم و اولین رتبه علمی بدون سهمیه رو آوردم ، ۱۰ نفرو انتخاب کردن ولی من که اولین رتبه علمی بدون سهمیه بودم و مدرک فوق لیسانسم رو از دانشگاه علامه گرفتم رو پذیرش نکردن . جالب اینجاست که از این ۱۰ نفر ، ۹ نفر دارای مدرک لیسانس از دانشگاه آزاد و پیام نور و یک نفر مدرک فوق لیسانس از دانشگاه آزاد است که همشون نمره کتبی آزمون علمیشون پایین تر از من بودن (به جز ۳نفری که با سهمیه قراردادی نمره شون بالاتر از من شد) اما قطعا پارتی اونا خیلی کلفتتر از من بود که من خیلی راحت کنار زده شدم ، در واقع پارتی من مدرک علمی دانشگام و نمره علمیم تو این آزمون بود که به دادم نرسید . من حتی موضوع این تخلف رو تو روزنامه اعتماد تو تاریخ ۳۰ شهریور چاپ کردم . فقط کافیه تو گوگل بنویسن ” تخلف آشکار در طرح مهر آفرین دولت سابق ” . اونوقت میتونین مطلب نوشته شده منو که تو روزنامه اعتماد چاپ شده رو بخونین .

  [پاسخ]

 63. مجید رسایی گفت:

  مجلس بجای اینکه حامی جوانان باشد ، جوانان را نابود میکند. نماینده های مجلس بلد هستند فقط هنگام تبلیغات خودشونو نشون بدهند. الان باید از اشتغال جوانان و استخدامشون در مجلس دفاع می کردند و اقعا شورشو در آوردند. گناه ما جوانان تحصیل کرده چیه؟ نمایندگان مجلس، همه جوانان ایران از شما کمک میخواهند که مصوبه طرح مهرآفرین لغو نشود. با لغو این مصوبه دیگر چیزی برای جوانان باقی نمی ماند. خانواده ها در روزه عیدی عزادار شده اند

  [پاسخ]

 64. نسیبه جهرمی گفت:

  آقای لاریجانی چرا مصوبه مهرآفرین را لغو کردید؟ چرا با آرزو و امید جوانان بازی کردید؟ چرا زندگی جوانان را خراب کردید؟ با پافشاری بر لغو طرح مهرآفرین چه چیز عاید شما شد؟شما با آقای احمدی نژاد مشکل دارید دیگر چرا جوانان را قربانی مشکل خودتان می کنید؟. شب عیدی عوض اینکه خبر خوش به مردم بدهید باعث نگرانی شدیدی میان تمام جامعه شده اید. جوانان سردرگم شده اند. به جای جشن عید در خانه ها عزاداری برپا شده

  [پاسخ]

 65. سمیه گفت:

  سلام اینهم ازعیدی دولت درشب عیدغدیر.دوستان اینهم ازدولت تدبیر خواهش میکنم این کاردولت رافراموش نکنید.بازگول شعارهای انتخاباتی آینده رانخورید بیایید این دولت را ۴ساله کنیم .امیدجوانان راناامیدمیکنند .کسانی دراین طرح ۲۰سال سابقه کارداشتندوتا امروز با پارتی بازی نتوانستند استخدام شوند وبااین طرح چقدر خوشحال بودند نشاط را ازخانواده هایمان گرفتند آبروی مان درخانواده رفت حداقل این دولت بایداز تاریخ امروز به بعد اقدام به لغو آن میکرد.ولی دوستان آخرخدمت خودشان ببینیدچه تعداد از آشنایان خودرا استخدام میکنند اینها همش نقشه برای نفع خودشان است .آقای حقوقدان درقانون استخدامی وهمه دنیا کارمند بعداز۳سال رسمی شود.میتوانی این قانون را که باتبصره های قلابی عقب انداختند برگردانی

  [پاسخ]

 66. جوان ایرانی گفت:

  عیدی خوبی بود ..بیچاره جوونا رو پیر کردین این همه درس ۳۵ سالت باشه به هوای اینکه استخدام بشی ازدواج نکنی..دکتر روحانی این اعتدال ؟ما درد دلمون به کی بگیم ؟چرا ؟به خدا مدیونید با سرنوشت این همه جوون بازی نکنید ما با تمام وجود اومدیم شما رو انتخاب کردیم که به دادمون برسی.انصاف نیست به علی انصاف نیست ما پارتی و پول نداریم چکار کنیم؟خواهشا منتشر کنید ترکیدیم از غصه..

  [پاسخ]

 67. فرزاد گفت:

  برید مسوول های سایت شما هم سایتتون را جمع کنید که غیر از اون دولت بی تدبیر نا امید کننده که برا خودشون مصوبه تصویب و لغو می کنند و می خواهند کس وکارای خودشون را بیارند شما هم اینقدر اطلاعیه استخدام فرمالیته نزنید.

  [پاسخ]

 68. قناری گفت:

  سلام دوستان عیدتون مبارک..
  چه کنند گرتحمل نکنند زیردستان توخودآن ستم که خواهی بکنی که پادشاهی.!.دوستان بدبخت ترین قشرمملکت ما تحصیلکرده ها هستن..چون از دوست بریدنند وبه یار هم نرسیدن..دل به تحصیل وکار دولتی خوش کردیم وثرمایه وعمرمونو گذاشتیم پای درس .اینم آخرش..بعدازبیست سال تحصیل حالا تازه برگشتیم خونه اول.بیکار وآس وپاس..خدا ذلیلشون کنه که با ما اینجور میکنن

  [پاسخ]

 69. حمید یاری گفت:

  مگه استخدامی های دولتهای قبلی رو ضوابط بوده که طرح مهرآفرین رو ضابطه باشه. طرح مهرآفرین طرح خوب و جامعی بود که می توانست حجم بیکاری را کم کند و خانوادها رو از نگرانب بیکاری جوانهایشان در بیاورد و جوانان امید وار بشوند ولی با خبر لغو این طرح خدا میداند چه بلایی سر جوانها و خانوادهایشان می آید

  [پاسخ]

 70. milad گفت:

  خدمت مدیریت سایت سلام و خسته نباشید.این دیگه چه تصمیمی هستش. بسیاری از دولتمردان دولت یازدهم بیش از چند تا پست اداری دارند اونوقت ما حتی نمیتونیم یک پست اداری داشته باشیم. این بود تدبیر و امید؟ بخدا بسیاری از زندگی ها با شنیدن خبر لغو طرح مهرآفرین داره ازهم می پاشه. خانوادها نگران شدند. جوانها همه نا امید و نگران شدند. بیکاری در جامعه بیداد می کنه با لغو این طرح حجم بیکاری بیشتر می شود و بزهکاری و کارهای خلاف هم بیشتر. اگه کار و استخدام نباشه جوانان همه برای سیر کردن شکم خود و خانواده دست به خلاف می زنند. لطفا این حرفها را به گوش آقای روحانی برسانید.

  [پاسخ]

 71. قاسم گفت:

  ای بابا از اولشم هممونو سرکار گذاشتن مثلا میخوان عدالتو برقرار کنن با اساس همون بند ها و ماده هایی که گفتن باز هم پارتی بازی میکنن خیلی هارو که دوست دارن به راحتی استخدامشون میکنن

  [پاسخ]

 72. حسین گفت:

  اینکه گفتید لغو شده خودش خوبه. خوبیشم اینه که مردم بیخودی دل به چیزی که نیست خوش نمیکنن. آدم بهتر پا در هوا نباشه.

  [پاسخ]

 73. sasan گفت:

  طرح کلا لغو شد

  [پاسخ]

 74. sasan گفت:

  بازم سلام. اولا زلزله ۱۰ ریشتر نداریم مقیاس تا ۹٫۹ هست. ثانیا ول کنین دیگه استخدامو. من تو ۲تا ازمونم قبول شدم تا مصاحبم رفتم فعلا خبری نیست. رفتم کار ازاد. شمام وقت عزیزتونو صرف این چرتو پرتا نکنین.اینا میگن اون دنیا حساب کتابی هست ببینیم اگه هست چطو میخوان اونجا جواب بدن به این همه جوون این کشور !

  [پاسخ]

 75. مهدی گفت:

  من لیسانسمو از دانشگاه تهران گرفتم و دوران سربازییمو رو بصورت امریه در سازمان جهاد کشاورزی و بعنوان کارشناس مشغول خدمت بودم بعد از خدمت هم مدیر وقت ازم خواست باهاشون همکاری کنم به من گفتن امکان استخدام وجود نداره ولی بصورت نیروی شرکتی میشه یه کاری کرد. خوب ما هم قبول کردیم و از سال ۸۵ تا ۹۰ شرکتی بودیم و واقعا استثمار شدیم و خیلی بهمون کم لطفی شده.دولت احمدی نژاد به دادمون رسید و ما رو تبدیل وضع کرد و ما از ایشون ممنونیم. از دولت آقای روحانی می خوایم که این نیروها رو به عنوان نیروی های دولتی بحساب بیارن و مورد حمایت خودشون قرار دهند.

  [پاسخ]

 76. منتظر گفت:

  اره بنظرایناغیرعادلانه س!چون اولا اولین ازمونی بودکه چندین اداره روامتحانشوباهم میگرفتن!بنابراین فقط افرادلایق بلحاظ علمی قبول میشن!وفرصت سواستفاده کمترشدودیگرمثل قبلانبودکه هراداره براخودش یک ازمون الکی برپاکندوهزاران جوانوسرکیسه کنن!ویکی ازاشناهاشوازقبل باپارتیبازی استخدامکنن!وبریش مردم بخندن!ثانیانمیتونن همون وراث شغلی روکه باپارتیبازی فکوفامیلشون بطورقراردادی شغلوبه ارث بردنودرواقع توابنمک خابوندو!نمیتونن مثل قبل باپارتی رسمیش کنن!

  [پاسخ]

 77. پری گفت:

  من دو سال به عنوان نیروی قراردادی جهاد کشاورزی مشغول بکار بودم و بیمه ام نکردند آخر سر هم گفتند اعتبار نیست برو قرارداد تمدید نمی شه حال با مدرک کارشناسی ارشد خانه نشین شده ام این دردم را باید به کدامیک از مسئولین بگویم ؟؟؟امان از این همه بی عدالتی و نمک نشناسی و بی رحمی و پارتی بازی

  [پاسخ]

 78. نگین بیکار گفت:

  چقد پارتی بازیه آخه. با رشته های غیر مرتبط توادارات دولتی اند خدا از این همه پارتی بازی نگذره چرا کسی به داد ما افراد بی پارتی نمی رسه به اعتراض ما رسیدگی نمی کنه اماااااااان از این همه بی عدالتی تو این مملکتی که دم از عدالت و مهرورزی می زنه با مدرک کارشناسی ارشد کشاورزی خانه نشین و افسرده شده ام

  [پاسخ]

 79. سیمرغ گفت:

  با آقای ساسان موافقم که گفتن”یعنی ما داریم زندگی میکنیم تو این کشور ؟ انشالله زلزله ۹٫۹ ریشتری هممونو یجا خلاص کنه”….الهی آمین.

  [پاسخ]

 80. نمکی گفت:

  باسلام به همه دوستان تحصیلکرده..رک بگم برین دنبال پارتی باشید وتوهر شرکت خصوصی یادولتی میتونید کارپیداکنید.مدرکتون رابی خیال بشید.من فوق لیسانس دارم اما بیکارم دیگه وای به حال لیسانساش..بعداز خدا ،پارتی حرف اولو میزنه..تاحالاکسی رادیدید که توآزمون استخدامی قبول بشه وتومصاحبه رد نشه،..میدونید چرا.؟چون نیروها راقبلآگرفتن وآزمون سوری هست..

  [پاسخ]

 81. علي گفت:

  برو شیر درنده باش ای دغل — مینداز خود را چو روباه شل
  بابا یه مدرک گرفتین اینقد به خودتون ننازید. من خودم فوق دیپلم دارم ولی اگه دکتری هم داشتم با نظرات شما مخالف بودم. آدم کارکن باشه و حسشو داشته باشه کار هست و روزی رو هم خدا میرسونه شما همتون نا شکرید. شماها اگه همراه مدرک کار هم بلد بودید استخدام میشدید!

  [پاسخ]

 82. sara گفت:

  من کلا با نظر ساسان موافقم انشاله یه زلزله ۱۰ریشتری بیاد همه باهم بریم اون دنیا وخلاص از هر چی سختی وبدبختی

  [پاسخ]

 83. احمد.میم گفت:

  سلام میخواستم بدونم که این آقای جهانگیری از قسط بانک واجاره خونه وخرج ومخارج بالای زندگی چیزی سرش درمیاد؟منکه بعیدمیدونم چون اگه میفهمیدکه برای نجات ماازدست شرکتهای جلادپیمانکاری تلاش میکردحالاهرطورکه شده نه اینکه بشه سنگ جلوی پای لنگونمک روی زخم و…. ازخدامیخوام که یکی ازفرزندان عزیز ایشون بشه اسیردست شرکتهای پیمانکاری ودستش از زمین وآسمون کوتاه باشه اونوقت میفهمه که من چی میگم وخانواده من وامثال من از دست این شرکتهای زالوصفت چی میکشه.اینوبدون آقای جهانگیری که همیشه دنیابه مراد دل شمانیست میدونم که به مراد دل من هم نخواهدبودولی انشاا… برات بشه دوزخ عظیم وتمام عزیزانت جلوچشمات زجربکشن ودرحقشون یکی ظلم بکنه تابفهمی که ماچقدر زجرکشیدیم تا اینقدر راحت ومثا آب خوردن بخشنامه صادر نکنن واقعا”که ماچقدربدبختیم که برای رسیدن به حقمون به کیا دل خوش کردیم.لعنت برشمالعنت

  [پاسخ]

 84. پناه گفت:

  آفرین آزاده خوب کاری کردی که رای ندادی.منم همین کارو کردم.من خودم فرزند شهیدم و لیسانس مدیریت برنامه ریزی دارم ولی بیکارم.و مجبورم برم ارشد بخونم از بیکاری.با اسم ما هر کاری دوست دارن می کنن و منتشو میذارن روی سر ما و هیچ کاری هم نمی کنن و فقط اسم ما رو خراب می کنن.

  [پاسخ]

 85. پناه گفت:

  چرا اینو میگین؟چرا فکر می کنین فرزند قبل از همه جانباز و شهدا میرن سر کار؟!اینا دروغه…منی که فرزند شاهدم دارم میگم.بچه جانبازا رو به بهونه ی اینکه اول باید خانواده ی شهدا رو بذاریم سر کار دک می کنن.بعد که نوبت ما میرسه میگن بودجه نیست و کار نیست و از این حرفا!باور کنین ما هم جزو همین ملت و مملکتیم.
  ما هم مثل شما بیکار زیاد داریم و شب و روز دنبال استخدامی می گردیم.امیل من پر از آگهیهای استخدامه که هیچ کدومش هم به درد نمی خورن و الکین.به خداوندی خدا وضعیت خانواده های شهدا و جانبازا توی شهرای کوچیک اونطور که شما فکر می کنین نیست.ما اینجا فرزند جانباز و شهید داریم که فوق لیسانس و لیسانس دارن و واسه اینکه بیکارن مجبورن بازم ادامه ی تحصیل بدن.در ضمن شمایی که میگین فرزند شهدا و جانبازا در اولویتن اگه تونستین پدرا و برادرای ما رو برگردونین ما هم تموم حق و حقوقی رو که مثلا میگن به ما اختصاص داره به شماها می بخشیم.خواهشا اینو نگین.

  [پاسخ]

 86. مریم گفت:

  آفرین آزاده کار خوبی کردی رای ندادی.منم همین کارو کردم.اینا او فقط وعده میدن وقتی خرشون از پل گذشت دیگه بی خیال مردم میشن.من کارشناسی مدیریت برنامه ریزی خوندم و یه فرزند شهید بیکارم .میبینین ؟اینا کلی وعده میدن و کلی منت میذارن که بله ما بهتون رسیدیگی می کنیم ولی همه ش دروغه.الان میگن بودجه نداریم کار براتون پیدا کنیم.همه ش حرفای صد من یه غاز.

  [پاسخ]

 87. سعيد گفت:

  بچه ها این استخدامهای جدید اصلا تامین اعتبار نشده .بنابر این امسال هیچ حکمی نمی زنند . این حرف من کاملا موثق هست می توانید به فیس بوک دکتر نوبخت برین و درخواست بدین تا شاید رسیدگی کنن.

  [پاسخ]

 88. سعيد گفت:

  اگه دقت کرده باشین چندسالی هست که دیگه سیاست سازمان ستجش در مورد پذیرش دانشجو تغییر کرده.یعنی هرکسی هم که درس نخونده باشه میتونه بره دانشگاه.این فاجعست.سیاستش اینه که جوون ۴ سال با درس خوندن سرش گرم بشه و بعد از اتمام درسش ۲ سالم سربازی بره و ۶ سال از بهترین سالای زندگیش اینجوری بگذره و ۶ سال از دولت توقع کار نداشته باشه و آمار بیکاری بیاد پایین.دلم واسه این کنکوریایی که تازه دانشگاه قبول شدن میسوزه که نمیدونن پشت پرده چه خبراییه …!!!

  [پاسخ]

 89. امین گفت:

  سلام بر همه
  بعد از ۳سال کارگری با کارشناسی حقوق شدم مدیر امور اداری و حقوقی یه شرکت دو سال اولش عالی بود ولی الان هر ۴ ماه حقوق میدن ولی خداییش حقوق خوبی میدن ولی از وقتی طایفه کلید سازا اومدن اوضاع داره بد و بدتر میشه .ازمون جهاد هم قبول شدم که معاون محترم رئیس جمهور زد توی برجکمون ما بدبختای این کشور باید چیکار کنیم .

  [پاسخ]

 90. سارینا گفت:

  ای بابا……خیر سرم من مسئول امورمالی هستم تو یه شرکت صددرصد دولتی حالا بعد ۷ سال میگن شرکت باید جم شه من بعد از۷ سال کجا برم
  آیا جایی هست که منواستخدام کنن باسنی که گذشته ؟

  [پاسخ]

 91. adel گفت:

  بچه ها منو هم تو غم خودتون شریک کنین:((((((((((((

  [پاسخ]

 92. وحید گفت:

  منم تو آزمون استانداری شرکت کردو و واسه مصاحبه هم رفتم اما دیگه فعلا خبری نشده و هر روز منتظرم که گوشیم زنگ بخوره و خبری بشنوم.
  مقصر احمدی نژاده که ۸ سال از این طرح ها خبری نبود و تو چند ماهه آخر خواست خودشو عزیز کنه و بار مالی استخداها رو رو دوش دولت یازدهم بندازه.

  [پاسخ]

 93. sahra گفت:

  با سلام وخدا قوت خدمت مدیریت سایت
  ضمن عرض تشکر از شماوممنون از اینکه همه ما بچه ها رو شاد کردید وما رو از همه ی خبر ها آگاه میکنید.

  [پاسخ]

 94. ghazal گفت:

  خواهش می کنم اگه بهمون کمک نمیکنید حداقل از این ملت بیچاره نچاپید.

  [پاسخ]

 95. hamid گفت:

  با سلام و عرض خسته نباشید خدمت مدیریت سایت. جوانان ایران اسلامی بسیار خوشحال شدند که طرح مهرآفرین دوباره اجرا می شود. همه جامعه دوباره امیدوار شدند. شور و شوق بسیاری زیادی در خانوادهای جوانان ایرانی ایجاد شده. طرح مهرآفرین طرحی بسیار خوب و کاملی است و باعث کم شدن بیکاری می شود. از مسئولان دولت یازدهم و دیوان عدالت اداری بسیار ممنون هسستیم که طرح خوب مهرآفرین باز اجرا می شود. جامعه شاد شد با خبر اجرای طرح مهرآفرین در دولت آقای روحانی

  [پاسخ]

 96. مخلوق خدا گفت:

  خدا کنه امام زمان ( عج ) زود ظهور کنه و چهره ی اصلی بعضی از آدمایی که خود رو به دروغ شیعه حضرت علی ( ع ) معرفی میکنند و راه یزید و معاویه رو ادامه میدن برملا بشه .
  بگو انشاء الله

  [پاسخ]

 97. آزاده گفت:

  خوش به حال خودم که اصلا رای ندادم که دلم بسوزه. صدای طبل انتخابات که میاد همه جوگیر میشن که انگار چه خبره.دعا میکنم خدا یه کمکی به همه جوونای طفلکی مون بکنه.

  [پاسخ]

 98. بدبخت وحیدم گفت:

  فکر کن اگه از۷سالگی سالی یه بز عربی خر یده بودیم حلاکه ۲۳سالمه میشه ۱۶سال۳۲تا بز داشتیم و توپ تکونمون نمی دادکاش جا این چند سال درس خوندن رفته بودیم دنبال پیدا کردن یه پارتی گردن کلفتم نه گردن باریکشم کفایت میکرد.ولی اخرش خدا رو عشقه عاشقتم خدا

  [پاسخ]

 99. sasan گفت:

  dige chera gerye mikoni !
  hame ye hal darim,jur mshe,kodet talash kon

  [پاسخ]

 100. آزی گفت:

  توروخدا ی کاری تو شهرم بهم بدید بخدا بدجور به کار و پولش احتیاج دارم

  [پاسخ]

 101. آزی گفت:

  بچه ها باور کنید من بیشتر از همه شما احتیاج بکار دارم .لیسانس it هم دارم.اما همه جا شده پارتی ماهایی که پارتی نداریم مرگ هم سراغمن نمیاد چون اونم پارتی بازی شده.خدایا خودت بداده ما جوونای تحصیل کردت برس

  [پاسخ]

 102. ستاره گفت:

  من یک سال و سه ماه پیش امتحان دادم پهارماه پیش رفتم مصاحبه تخصصی گفتن برای مصاحبه عقیدتی خبرت میکنیم ولی هنوز خبری نشده منم موندم اخرش چی شد…ببینم این طرح مهرافرین شامل منم میشه .امتحانومن یک سال و چهار ماه پیش بوده

  [پاسخ]

 103. کارمند گفت:

  سلام به همگی. می خوام بگم ناراحت و بدبین نباشید که دولت تصمیم گرفته در مورد مهرآفرین وقت بیشتری بگذاره. با تعداد محدودی که خدا باهاشون یار بوده و قبوا شدن کاری ندارم اما اکثراً از آشناها و سفارش شده های مدیران دستگاهها و نمایندگان مجلس و وزرا و … بودند. در اداره خودمون کارمندای بی سواد قراردادی عمشون قبول شدن اما بچه های با مدارج بالای دانشگاهی قبول نشدن. مطمئن باشید حتی اگه این طرح لغو هم بشه باز هم بیشتر به عدالت نزدیکه تا شقاوت. یعنی ۹۸% پارتی دارا و سفارش شده ها بودن و فقط ۲% افراد عادی. فقط به اون ۲% ظلم میشه. خدا بزرگه. ان شالله در دولت جدید دوباره آزمون استخدامی برگزار بشه و حق به حقدار برسه. برای همه زحمت کشیده ها آرزوی موفقیت می کنم

  [پاسخ]

 104. leila گفت:

  همش الکیه… کدوم استخدامی بابا!!!!… همش از قبل تعیین شده است

  [پاسخ]

 105. orkide گفت:

  خدایا بهمون صبر عطا کن ‘اگه ناشکری نباشه این دنیا که هیچ شد خدایا اون دنیا موون رو خوب کن ،خدایا راضی ام به رضای تو

  [پاسخ]

 106. lpln گفت:

  بچه ها این آگهی های استخدامی که دولت میده بخدا فقط واسه اینه که کسریه بودجشو از پولای ۱۰ یا ۲۰ یا ۳۰ هزار تومانی که واسه ثبت نام از ما میگیره تامین کنه.

  [پاسخ]

 107. الی گفت:

  ببین مطمعن باش اگه اوضاع این باشه اولین کسایی که استخدامو پارتی براشون لغو میشه خونواده های شهدا و جانبازا هستن پس حرف مفت نزن اونا بچه چهارتا گردن کلفت مثه خودشونو میذارن بغل دست خودشون که اگه هر کار کردن دمش درنیاد نه چهارتا مال حلال خورده مثله ماااا
  افتاد؟؟؟؟

  [پاسخ]

 108. نگین گفت:

  آره دیگه.زور الکی نزنید.خیلی شانسم که بیارید و طرح مهرآفرین ملغی نشه همش سهم بچه های جانباز و شهید میشه.یه عمره دارن از قبلش میخورن و حق الناس میکنن.

  [پاسخ]

 109. شاغل و الاف گفت:

  دلتون رو خوش نکنید،همیشه الویت با خانواده شهدا و جانبازان هستش،اگر چیزی موند برای سایر پارتی دارها و در نهایت برای افراد معمولی مثل من و شما.
  چیزایی که گفتم مشاهدات عینی خودم هست بدون هیچ گونه دهن بینی از دیگران
  الباقی شماها مثل من جذب ۱ شرکت خصوصی میشید که فقط از بیکار بودن بهتره.

  [پاسخ]

 110. سعيد گفت:

  و این داستان همچنان ادامه دارد…

  [پاسخ]

 111. گور به گور گفت:

  چه میشه کرد ؟ حالم بد شد از این همه تکرار………………..

  [پاسخ]

 112. زينب گفت:

  دهه شصتی های عزیز لیسانس و فوق لیسانسمون فقط به درد اسم و رسم دار بودن سنگ قبرمون میخوره این جز و ولز کردنا فایده نداره گفتن و نگفتنش بی تاثیره پس هیچی نگیم سنگین تریم

  [پاسخ]

 113. سمیرا گفت:

  میخواستم بگم منم واسه امور مالیاتی قبول شدم. و منتظرم یزنگن بهم .
  از اونایی که قبول شدن و احیانا هم رفتن واسه مصاحبه میخوام که اطلاعاتشون رو به اشتراک بذارن
  چطوری تماس میگیرن ؟ به موبایل ؟

  [پاسخ]

 114. فرزاد گفت:

  عزیزم زلزله ۹/۹ فقط برا من و تو و امسال ماست . از ما بهترون نونشون از نونواخونه و گوشتشونم از قصابخونه میاد و منو تو موندیم آواره…

  [پاسخ]

 115. حالا گفت:

  وقتی رای آورد چه زیبا حرف میزد
  ولی از اونجا که ما ها عاشق شنیدن حرفای خوب ولی پوشالی هستیم پس حقمون همینه که یه سریا میلیارد میلیارد بریزن تو جیبشون و اقازاده هاشون خارج کشور درس بخونن دیگه بقیه بدبخت بیچاره ها به جهنم

  [پاسخ]

 116. شهروند برازجانی گفت:

  ما به چی دلمون رو خوش کردیم نمیدونم……!
  همه این بدبختی ها زیر سر کشور های آمریکا،انگلیس،رژیم سهیونستی هست و اینو همه مردم میدونن…من نمیدونم واسه چی آمریکا با این همه دروغ،و کشتن مردم بیگناه و و و و چرا نابود نمیشه……چرا کشور ها ساکت نشستن،چرا هیچ کاری انجام نمیدن چرا جلو این کشور متجاوز نمی ایستند…برای ظهور آقا صلوات

  [پاسخ]

 117. فاطمه گفت:

  عزیزای من غصه نخورید درست میشه…..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  [پاسخ]

 118. مونا گفت:

  سلام
  دوستان کسی میدونه آزمون استخدامی شهرداری ۹۲ بالاخره چی شد؟ نتایج میاد اصلا یا بازم سرکاریم؟
  ای خدااااااااااا خسته شدم

  [پاسخ]

 119. maryam گفت:

  آره به خدا کاش جنگ میشد میمردیم راحت میشدیم.خدا لعنتشون کنه که باعث شدند بهترین سالای زندگیمون اینقد بد و سخت بشه واسمون که آرزومون مردن باشه.

  [پاسخ]

 120. کاظم گفت:

  ای بابااااااااااااااااااااااااا…

  [پاسخ]

 121. mahdi گفت:

  هرکسی این نظرات رو بخونه متوجه اوضاع کشور میشه
  جوونای ایران عزیز اونم قشر تحصیلکرده اینهمه افسرده و مشوش شدن فقط بخاطر ندانم کاری عده ای مسؤول که بدون شایستگی پستهایی گرفتن.
  خود من فوق لیسانس دارم و ۹ماهه سربازیم تموم شده و دریغ از یه کاری که حداقل کرایه رفت و آمدم تأمین بشه
  نه روح و روان سالمی داریم، نه جیب پر که نیازمند نباشیم یا سرمایه فراهم کنیم، نه فرصتی که خودمون رو نشون بدیم، نه پارتی و آشنایی که بتونه کاری جور کنه.

  [پاسخ]

 122. مصطفی گفت:

  شیرین ترین سالهای عمر خودمون رو در دانشگاه سپری کردیم و لیسانس و فوق گرفتیم. نتیجه برای من و چندین همکلاسی ام این بوده که همه بدهکار شدیم و افسوس سالهای تلف شده رو می خوریم. کارگری می کردیم حال و روزمون بهتر از این بود. مدارک فوق لیسانس از دانشگاه دولتی معتبر ما در مملکتی که تعداد دانشگاه ها از تعویض روغنی ها بیشتره، ارزشی نداره.

  [پاسخ]

 123. hossein گفت:

  کاش جنگ میشد میرفتم میمردم حداقل

  [پاسخ]

 124. نام شما گفت:

  آخه گلهای من خودشو که راحت نشستن حقوقای میلیونی می گیرن نون هفت کسشون را تا هفت نسل فراهم کردن چه می فهمن ما جوونا چی می کشیم

  [پاسخ]

 125. سرگردان گفت:

  کشتن ما رو از استرس
  ما شدیم خوکچه آزمایشگاهی اینا

  [پاسخ]

 126. فاطمه گفت:

  همسرم لیسانسه کارمن شهرداری ۶ ماه به ۶ ماه حقوق نمیدن اون موقع هم که میدن حقوق یه ماه رو میدن حالا بگو چند میگیره ۴۵۰ هزار تومن تازه دم به دقیقه هم بیرونشون میکنن یه ماه بیرون از کار دوباره احتیاج دارن میبرنش تازه مثلا یه جای مهمی از شهرداریه تورو خدا غصه کار دولتی رو نخورین البته بجز شرکت نفت و معلمی

  [پاسخ]

 127. سعید گفت:

  بعد از لیسانس دو ساله بیکارم نسل من منقرض شد چون
  باید مجرد بمونم نمیتونم با جیب خالی متاهل بشم و دختری رو بدبخت کنم

  [پاسخ]

 128. وحید گفت:

  سلام . منم مثلا تو آزمون استخدامی امور مالیاتی قبول شدم تنها حسنش این بود که چن ماهه الافم دو ماه پیش قرار بود نتایج نهاییش اعلام شه .زنگ میزنم میگن خودمون واسه مصاحبه دعوتتون میکنیم باشین تا صبح دولتتان بدمد.جوابم نمیدن که آدم تکلیفشو بدونه برا سراغه یه کاره تمام وقت

  [پاسخ]

 129. محبوب گفت:

  سلام به همه……………. من چی بگم که به خاطر وضع مالی خراب الان نتونستم ازدواج کنم.الهیییی خدا ازشون نگذره…………برام خالصانه دعا کنید

  [پاسخ]

 130. مهنا گفت:

  سلام به همه بروبچ!واقعابه همتون حق میدم که گله وشکایت کنیدمملکت مافقط سرمیدوونه و قصدشم به قول خودش ریشه کن کردن بی سوادیه!تحصیلات عالی وشغل دلخواه همش کشکه ادم بی سوادبمونه سگش شرف داره به تحصیلات و………..البته بااین اوضاع کشورماکه معلوم نیس کی به کیه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  [پاسخ]

 131. کارمند واقعی کیست؟ گفت:

  خانم ها وآقایانی که فقط استخدام شدید شما هنوز سر کار نرفتید پس ما چی بگیم که حقومون رو ۴ ماهی یکبار میدن،۴۴ ساعت در هفته کار می کنیم ،بیمه هم نشدیم اسممون کارمند گذاشتند،دلمون خوش بود به این طرح که بعد از ۷ سال بیمه بشیم که این هم ملغی شد،لعنت بر افکار بی ریشه،لعنت بر فقر،لعنت بر تصمیمات غلط،تو این مملکت فقط به فکر رسمیهاشونند دیگه کاری با بقیه نیروها که در سازمان دولتی کار می کنند اما هیچ مزایایی ندارند،کاری ندارن،خب خوش غیرتا ما داریم تو نهاد دولتی کار می کنیم به یکی ۱میلیون و۶۰۰ میدن به یکی دیگه ۴ ماهی یکبار ۵۰۰ تومن
  ما نه شرکتیم،نه قراردادی ،نمیدونیم با ما می خوان چکار کنند بعد از ۱۰ سال قول این طرح رو دادن

  [پاسخ]

 132. نیروهای قراردادی گفت:

  در دولت یازدهم هم باید تمام نیروهای قراردادی زحمت کش به پیمانی تبدیل وضعیت بشند تا امنیت شغلی پیدا کنند. نیروهای قراردادی حقشان هستش که به پیمانی تبدیل وضعیت بشند

  [پاسخ]

 133. جوانان ایرانی گفت:

  با لغو طرح مهرآفرین همه جامعه آسیب می بینند. خدا به داد جوانها برسه که دلشون به استخدام شدنشان یا تبدیل وضعیت خوش بود. حالا با لغو طرح مهرآفرین چه آینده ای پیدا خواهند کرد خدا می داند. خدایا خودت کمک کن طرح مهرآفرین لغو نشود. خیلی از جوانهای تازه استخدام شده و تبدیل وضعیت شده در حال ازدواج و گرفتن عروسی هستند که با خیر لغو احتمالی طرح مهرآفرین زندگیشان در حال نابودی هستش و عروسی ها به عزا تبدیل شده. جامعه دچار نگرانی بدی شده. خانواده ها همه نگرانند

  [پاسخ]

 134. sasan گفت:

  معاون رئیس جمهور در پاسخ به سؤالات مردمی در خصوص طرح مهر آفرین اظهار داشت: توقف طرح مهرآفرین که در روزهای پایانی دولت دهم با هدف گزینش تعداد زیادی از افراد در سیستم و دستگاه دولتی در قالب استخدام انجام شد، به این دلیل بود که این طرح بار مالی حدود ۱۱ هزار میلیارد تومانی برای دولت داشت که در شرایط کنونی منابع دولت برای تأمین این اعتبارات، ناکافی است.

  وی اضافه کرد: دولت فعلاً این طرح را متوقف کرده تا بازبینی و بررسی های لازم را انجام دهد و به هر حال اگر تعداد کارکنان دولت کمتر بشود، می توانیم درآمد بیشتری را برای کارمندان اختصاص بدهیم.

  معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اضافه کرد: هزینه های سنگین مهر آفرین در حالی پیش روی ما قرار دارد که منابع کافی برای این هزینه در بودجه وجود نداشته و از سوی دیگر بخش قابل توجهی از درآمدها صرف پرداخت حقوق و دستمزد می شود.این درحالی است که حداقل ۳۰۰۰ طرح عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد اما زبان فریاد زدن برای تکمیل در آن ها نیست.

  دولت دهم در شرایط نامساعدی مهرآفرین را تصویب کرد

  نوبخت ادامه داد: دولت دهم در شرایطی نامساعد و نامتعادل درآمد و هزینه ای اقدام به تصویب مهرآفرین کرد از این رو ترجیح می دهیم که این طرح را فعلا تا زمان بررسی و بازبینی دقیق متوقف تا منابع آن پیش بینی و تأمین شود.

  [پاسخ]

 135. sasan گفت:

  کی ؟
  ماهایی که نمیتونیم حقمونو بگیریم ؟
  حق گرفتنیه نه دادنی ؟
  حیف ماها تو این خراب شده

  [پاسخ]

 136. سیامک عبدی گفت:

  دوستان لطفا دقت کنید اگه طرح مهرآفرین لغو بشه و کسانی که استخدام شدند بیکار بشند بازم حجم بیکاری بالا میاد. اگه این دوستان تازه استخدام شده سره کارشون برند دیگه بیکاری کم میشه و در آزمونهای استخدامی تعدادکمتری شرکت میکنند و شانس قبولی بالا میره. اگه دولت دهم کاری توو ۸ سال در مورد استخدامی نکرد اما با این طرح مهرآفرین میتونه اون ۸ سال رو جبران کنه. طرح مهرآفرین رو اگه مطالعه کنید میبینید که طرح خیلی خوبیه و میتونه خیلی ها رو از بیکاری نجات بده در ضمن فقط ۱۹۲۰ نفر با این طرح استخدام شدند اگه این طرح ادامه پیدا کنه نزدیک به ۴۸۰۰۰۰ نفر نیز میتونند استخدام بشند. پس سعی کنیم نذاریم این طرح لغو بشه

  [پاسخ]

 137. حسین اشرفی گفت:

  دلمون خوش بود که بعد از مدتی سختی و حقوق کم و حرف زور شنیدن از قراردی به پیمانی تبدیل وضعیت میشیم. ولی با شنیدن لغو طرح مهرآفرین انگار دنیا رو سرم خراب شده. به دخترم قول داده بودم که اگه پیمانی بشم براش دوچرخه بگیرم ولی افسوس. هر روز میاد بالای سرم و دوچرخه میخاد ولی فقط میتونم با چشمان گریه آلود از اتاق برم بیرون. کی میخاد جواب دل شکسته دخترم رو بده؟ کی میخاد جواب خانواده کسانی که به امید تبدیل وضعیت بودند رو بده؟

  [پاسخ]

 138. مهدی زایر- جواد غفوری- مهران احمدی- مرتضی ابیوردی گفت:

  با سلام و خسته نباشید و تشکر از سایت کامل و خوبتان. لطفا به مسئولان دولت یازدهم برسانید که با لغو طرح مهرآفرین بیکاری و نگرانی عظیمی به جامعه باز میگردد. بسیاری از جوانان تازه استخدام شده و تبدیل وضعیت شده در حال بدست آوردن آرامش و درست کردن زندگی مشترک بودند که با آمدن خبر احتمالی لغو طرح مهرآفرین زندگی مشترک و آرامش در حال نابودی هستش و بسیاری از مراسمات عروسی به عزا تبدیل شده و همه پدر و مادر ها نگرانند. چرا از تبدیل وضعیت نیروهای زحمتکش قراردادی به پیمانی که حقوقشان هم ناچیز بود جلوگیری کردن. همه این عزیزان به امید پیمانی شدن این همه سختی و حقوق ناچیز رو تحمل می کردند. شما را به خدا این حرف ها رو به مسئولان و جناب آقای روحانی برسانید. منتظر خبرهای خوب از سایت خوبتان هستیم

  [پاسخ]

 139. آنا گفت:

  نه امیدی نه انگیزه ای..
  منم مرحله اول استانداری قبول شدم واسه مصاحبه هم رفتم ولی انگار هیچی..

  [پاسخ]

 140. نام شما گفت:

  خیلی نامردیه بخدا از کنکور خیلی بیشتر واسه این آزمون استانداری خوندم

  [پاسخ]

 141. sasan گفت:

  tamum shod raft dige,che kashki !

  [پاسخ]

 142. سعيد گفت:

  فقط میتونم بگم به جوونی و تحصیلاتمون افسوس…

  [پاسخ]

 143. محمد گفت:

  دوستان اگه شبکه خبر رو نگاه کرده باشید غروب. آقای نهاوندیان به صراحت اعلام کرد طرح مهرآقرین لغو نشده. بسیاری از سایت ها هم این خبر رو زدن. متن اصلی آقای نهاوندیان که توو سایت ها و در شبکه خبر گفت: **((در کنار خبرهای منتشر شده در زمینه لغو این مصوبه سخنان محمد نهاوندیان به رد تمام فرضیه‌های موجود می‌پردازد.نهاوندیان روز گذشته در پاسخ به این پرسش که در جلسه هیات دولت ۱۰ مصوبه دولت قبلی ملغی شد اما اشاره‌ای به جزئیات این مصوبات نشد؛ آیا طرح مهر آفرین یا نشان خدمت و لیاقت به مدیران دولت دهم نیز جزو این مصوبات بوده است؟ گفت: «سیستم اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری به زودی جزئیات این مصوبات را اعلام می‌کند.طرح مهر آفرین جزو مصوبات ملغی شده نیست اما مواردی که در لیست دیروز به تصویب رسید از سوی اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اعلام می‌شود.»))

  [پاسخ]

 144. sasan گفت:

  har 4 sal yebar kharemun mikonan

  [پاسخ]

 145. سهیل گفت:

  سلام-لیسانس مخابرات بیکار- الاف
  همهجا پارتی میخوان پول ندارم که برم کلاس های تخصصی که بتونم کار پیدا کنم و کار کنم و وپول در بیارم
  پس در نتیجه بااین وضیعت همچنان همانگونه خواهم ماند

  [پاسخ]

 146. سعيد گفت:

  منم مثل شما.۲۵ سالمه و عیدامسال خدمتمو تموم کردم و یک ماه بالیسانس شیمی کاربردی دنبال کارگشتم و هرجام میرفتم میگفتن سابقه کار ! آخرش مجبورشدم برم توکارآهنگری وکارگری کنم،تازه اونم با پارتی.الانم که ۳ ماهه تویه شرکت سازه فولادی کار میکنم و هنوزم که هنوزه حقوقی نگرفتم.اگه اعتراضم بکنم اخراج و دوباره دوران بیکاری.دیگه پولی ندارم حتی تامحل کار برم!

  [پاسخ]

 147. محمد گفت:

  در خصوص لغو بعضی استخدامی ها اینو بدونید که تخلفات بسیاری صورت گرفته که حق خیلی از بچه ها تو این ازمونا از بین رفته؛ ببینید جواب نتایج ازمون نهاد ریاست جمهوری رو چطور اعلام کردن یا وزارت امور خارجه و …

  [پاسخ]

 148. محمد گفت:

  سلام، دوست گرامی که مالیاتی قبول شدی:
  منم تو آزمون مالیاتی قبول شدم و چند روز پیش برای مصاحبه رفتم تهران و راجع به این لغو طرح استخدام هم پرسیدم و جوابشون این بود که امتحان دارایی جزو طرح ها نیست. نگران نباش …

  [پاسخ]

 149. amin گفت:

  ما ایرانی ها افرادی بسیار خودکامه خودخواه وتنبل و مفت خوریم از این بیشتر حقمونه

  [پاسخ]

 150. صبا گفت:

  فقط میتونم بگم هیییییییییییییییییییییییییییی روزگار ، بچه های ۶۰ تا ۶۶ عمرشون تلف شد ، خدایا خودت کمکمون کن ، اون واسه کنکورمون و قبول شدنمون واسه دانشگاه که چه زجری کشیدیم ، اینم واسه استخدامیمون که دیگه سنمونم داره میره بالا ، هیچی به هیچی ، اینم واسه کنکور ارشدمون که انقده دوباره تعداد شرکت کننده ها مثل زمان کنکور کارشناسیمون زیااااااااد بود ، هر چی رنج و سختیه واسه ماست ، یه مدت دیگه هم کنکور ارشدم مثل کنکور کارشناسی حذف میشه ، من نمیگذرم ازشون ، به خدا نمیگذرم ، آدم خیلی مهربونیم ولییییییییی واقعا” زجر کشیدم ، داداشم که مهندسی برقه و بیکار ، خودمم که کارشناسی ریاضی کاربردی ، به خدا درسامون خیلی سخت و مشکل بودن ، من به کی بگم ، چرا هیچ کی به داد ما دهه شصتیا نمیرسه ، زمان جنگ به دنیا اومدیم ، اینم سرنوشت الآنمونه ، نه پارتی داریم نه هیچی ، خداااااااااااااااااااا خودت کمکمون کن

  [پاسخ]

 151. ایمان گفت:

  سلام؛
  موقعی که سر رای آوردن رررررروحانی بالا و پایین می‌پریدند ؛ کجا بودین ؟!
  این حرفا را اون موقع باید می‌گفتین ، نه الان که آب از سرمون گذشته ؛
  مملکت ما بیشتر از این نمیشه ؛
  اون وقت میگن یارو رفته خارج کلاس گذاشته واسه ما .
  دیگه نمیگن که عزیزم ،‌ اون یارو از دست یه مشت احمق فرار کرده خارج .

  [پاسخ]

 152. زیبا گفت:

  من با چه سختی ای ارشد دانشگاه ع پ شهید بهشتی قبول شدم و درس خوندم ولی هیج جا برای کار راهم نمیدن . لعنت ب این ….

  [پاسخ]

 153. hadi گفت:

  ببخشید لغو کردن این طرح شامل آزمون های استانداری که برای دستگاه های دولتی در سطح استان ها برگزار شد میشود؟

  [پاسخ]

 154. مصطفی گفت:

  من فرزند شهیدم الان ۴ سال هست متاهلم با این وضع افتضاح گرونی چندبار تاحالا به من قول دادن ببرن سر کار پس کو؟ آدم درد دلش رو به کی بگه؟ من که یک ماه بعداز شهید شدن پدرم دنیا اومدم ازدیدن پدر محروم بودم.آیا عدالت اینه؟

  [پاسخ]

 155. مریم گفت:

  همسر من در آزمون استانداری سال ۹۲ پذیرفته شده وطبق گفته منابع نیروی انسانی استانداریمدارک در حال بررسیه.وان شاا.. در اسرع وقت نتایج قطعی اعلام میشه.البته جزء طرح مهر آفرین نبودن.

  [پاسخ]

 156. sasan گفت:

  بابا من مصاحبه ام رفتم الان بلاتکلیفم. شما نرفته نگرانی

  [پاسخ]

 157. elaheh گفت:

  واقعا متاسفم!!!!!!!!!!!!!!!!!اینم از اوضاع مملکتمون!!!!!!!!!!

  [پاسخ]

 158. زیبا گفت:

  پس پولی که بابت استخدامیا دادیم چی میشه؟؟؟؟

  [پاسخ]

 159. برده شركتي گفت:

  خدا وکیلی دولت روحانی اینطور می خواد امید رو به مردم برگردونه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟با با دم دولت احمدی نچاد گرم خدا پشت وپناهش جهانگیری هم حقوق اندازه شرکتی ها بود اینگور با آرامش خاطر لغو می کرد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  [پاسخ]

 160. maryam گفت:

  سلام.ای بابا ما هممون دلمون خوشه درس خوندیم بریم سر کار و پشت میز میز بشینیم و ماهی ۴۰۰یا ۵۰۰ بگیریم اونم با هزار منت .اینم شد زندگی…

  [پاسخ]

 161. لیلا نعمتی گفت:

  سلام.من تو آزمون استخدامی استانداری قبول شدم .خداییش اصلا هم پارتی نبود.بیش از ۸ نوع کتاب عمومی خوندم و تخصصی هام رو هم فوله فول بودم.
  پارتی نمیدونم بوده یا نه ولی خدا شاهده من خودم قبول شدم. الانم نمیدونم دعا کنم که آزمون حذف نشه یا بشه آخه آزمون صد در صد بومی برگزار شد و خیلی از بچه ها نتونستن شرکت کنن.

  [پاسخ]

 162. کارمند گفت:

  دوستان زیاد جوش نزنین من یه کارمندم که ماهی ۶۰۰ هزار تومن حقوقمه
  من از شما میپرسم آیا این حقوق کفاف پوشاک بچه رو میده؟
  تازه امسال شده ۶۰۰ هزار پارسال ۵۲۰ هزار بود پیارسالم ۴۴۰ هزار
  حالا شما در حسرت کارمند شدنین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  [پاسخ]

 163. صبا گفت:

  سلام من تو آزمون مور مالیاتی قبول شدم، فکر کنم جزء مهر آفرین (زجر آفرین) هستش. یعنی برای مصاحبه دعوتمون نمیکننننننننن؟!!!!!!!!!!!!!!

  [پاسخ]

 164. reza گفت:

  برین خوش باشین که بد سرِ کار گذاشتنمون اونم چی ،به خرجِ خودمون،خداااااااااااایا به فریادِ این بیچاره های تحصیل کرده برس

  [پاسخ]

 165. بیکار گفت:

  بابا شما هم دلتون خوشه ها… کدوم استخدم…. اینا همش از قبل تعیین شدست.. من هرجا که بگی ثبت نام کردم خیر سرم لیسانسم دارم ولی کو کار؟؟؟؟

  [پاسخ]

 166. mosi گفت:

  از نظر سمیرا خانم ممنونیم اره واقعا فقط خدا

  [پاسخ]

 167. سمیرا.م گفت:

  اتفاقا خوب کاری کردی درس خوندی حداقلش اینکه سرت رو میگیری بالا و راه میری… نگران نباش اونی که باید ببخشه خداست که وسعت دستاش زیاده

  [پاسخ]

 168. نام شما گفت:

  ما کلی درس خوندیم و چندساله (ممتاز) فارغ التحصیل شدیم،و هروز دنبال کاریم.!!
  کاش نمیخوندیمو فارغ التحصیل نمی شدیمو خوشی میکردیم وحسرت روزهای گذشته رو نمی خوردیم.!!

  [پاسخ]

 169. sasan گفت:

  یعنی ما داریم زندگی میکنیم تو این کشور ؟ انشالله زلزله ۹٫۹ ریشتری هممونو یجا خلاص کنه

  [پاسخ]

 170. ض گفت:

  زنگ زدم میگن نتایج اعلام شده!!! مطمئنم درغکی میگن! ما رو جیگر فرض کردن! خدایا….

  [پاسخ]

 171. حسین گفت:

  دیوان عدالت اداری که گفته بخشنامه غیرقانونیه! و طبق قانون نظر دیوان عدالت ارجح می باشد

  [پاسخ]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *