خانه » استخدام در استان چهار محال بختیاری » دستورالعمل و شرایط جهت تکمیل پرونده مصاحبه شوندگان آزمون استخدام آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری

دستورالعمل و شرایط جهت تکمیل پرونده مصاحبه شوندگان آزمون استخدام آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری

متن آگهی:

اطلاعیه ۱۱ خرداد ۹۶: اطلاعیه پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون استخدامی جهت تکمیل پرونده

اطلاعیه پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون استخدامی

به اطلاع  پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون استخدامی آموزش وپرورش می رساند  ،جهت تکمیل پرونده   خود براساس زمانبندی مشخص شده  به اداره کل  آموزش وپرورش استان چهار محال وبختیاری (بلوار طالقانی روبروی مصلی امام خمینی (ره )  با در دست داشتن مدارک ذکر شده مراجعه نمایید.

خواهران :  روز سه شنبه ۱۶ خرداد  ۹۶  از ساعت ۸صبح لغایت ساعت ۱۳ بعد ظهر

برادران:  روز چهارشنبه مورخ ۱۷ خرداد  ۹۶از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۳ ساعت بعد ظهر

مدارک مورد نیاز :

۱- اصل مدرک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس بهمراه دو سری کپی

۲- اصل شناسنامه و کارت ملی و کارت پایان خدمت بهمراه هر کدام دو سری کپی

۳- داشتن کارنامه قبولی در آزمون

۴- عکس ۶ قطعه


اطلاعیه ۲۴ فروردین ۹۶: نحوه گزینش پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری 

احتراما به اطلاع پذیرفته شدگان آزمون استخدامی سال ۱۳۹۵ می رساند، با در دست داشتن مدارک ذیل و براساس جدول زمان بندی اعلام شده در موعد مقرر به این اداره کل مراجعه نمایند. عدم مراجعه به منزله انصراف تلقی می گردد .

احتراما به اطلاع پذیرفته شدگان آزمون استخدامی سال ۱۳۹۵ می رساند، با در دست داشتن مدارک ذیل و براساس جدول زمان بندی اعلام شده در موعد مقرر به این اداره کل مراجعه نمایند. عدم مراجعه به منزله انصراف تلقی می گردد .

مدارک مورد نیاز:

اصل مدرک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس به همراه دو سری کپی
اصل کارنامه قبولی شرکت در آزمون
اصل و کپی مدرک ایثارگزی
اصل و یک سری کپی از تمام صفحات شناسنامه
۶ قطعه عکس ۴*۳
در صورت استفاده از سهمیه و یا  سابقه خدمت قراردادی در دستگاه های دیگر، ارائه اصل گواهی الزامی است.
اصل کارت پایان خدمت به همراه یک سری کپی
اصل کارت ملی به همراه یک سری کپی
یک عدد پوشه سفید رنگ

تذکر: صرفا افرادی که در کارنامه آنان کد قبولی ذکر شده است، مراجعه نمایند و دیگر افراد پس از تکمیل ظرفیت و دریافت کارنامه قبولی مراجعه خواهند نمود.

جدول زمان بندی حضور پذیرفته شدگان:

برادران: دوشنبه مورخ ۲۸  فروردین ماه ۹۶ ساعت ۸ الی ۱۳

خواهران: سه شنبه مورخ ۲۹ فروردین ۹۶  ساعت ۸ الی ۱۳

مکان: امور اداری اداره کل آموزش و پرورش استان


اطلاعیه ۴ اسفند ۹۵: زمانبندی بررسی مدارک پذیرفته شدگان ذخیره سه برابر مرحله سوم آزمون استخدام آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری اعلام شد.

به اطلاع پذیرفته شدگان ذخیره سه برابر مرحله سوم  آزمون استخدام پیمانی سال ۹۵ آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری می رساند به منظوربررسی اسناد مدارک و مستندات مطابق آگهی استخدام سازمان سنجش  بر اساس جدول ذیل  به آدرس مذکور  مراجعه نمایند.

«شهرکرد  بلوار طالقانی پائین تر از مصلی امام خمینی (ره) درمانگاه فرهنگیان شهرکرد»

جنسیت روزو تاریخ ساعت حضور
خواهران و برادران شنبه ۷ اسفند ماه ۹۵ ساعت ۸ صبح

ضمنا” مدارک مورد نیاز ذیل را بهمراه داشته باشند

 • کارنامه دریافتی از سایت  سازمان سنجش مبنی بر پذیرش در مصاحبه
 • اصل شناسنامه بهمراه تصویر تمام صفحات آن  دو سری
 • اصل کارت پایان خدمت بهمراه دو سری کپی
 • اصل کارت ملی  بهمراه دو سری کپی
 • اصل مدرک تحصلی و کپی آن  دو سری  لیسانس و بالاتر
 • عکس ۴*۳شش قطعه سال جدید
 • گواهی دال بر سهمیه ایثارگری
 • همراه داشتن اصل گواهی سوابق غیر  رسمی در دستگاههای  دولتی
 • پوشه سبز رنگ جهت خواهران وقرمز رنگ  جهت برداران

نیروهای غیر بومی شهرستان داشتن مدارک بومی الزامی است توضیحات در صفحه ۹ دفترچه آزمون استخدامی می  باشد
تــــــــــــــــذکر
*** عدم مراجعه در موعد مقرر بر اساس زمان اعلام شده به منزله انصراف می باشد

*افرادی که با مدرک فوق لیسانس شرکت نموده اند  همراه داشتن مدرک لیسانس بهمراه کپی آن الزامی می باشد
*همراه داشتن مسندات ،تجربیات و مدارک مثبته در راستای مصاحبه تخصصی الزامی  است
*جهت پاسخگوئی به شماره تلفن ۴ -۳۲۲۲۴۰۰۱داخلی ۳۱۵ آقای کریمی تماس حاصل نمائید

 اطلاعیه مربوط آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سایت رسمی آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری 


اطلاعیه ۳ بهمن ۹۵: دستورالعمل و شرایط جهت تکمیل پرونده مصاحبه شوندگان آزمون استخدام آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری اعلام شد.

دعوت به مصاحبه آزمون استخدامی سال ۹۵

دستورالعمل و شرایط جهت تکمیل پرونده مصاحبه شوندگان اعلام شد

به اطلاع پذیرفته شدگان سه برابر آزمون استخدام پیمانی سال ۹۵آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری می رساند به منظوربررسی اسناد مدارک  و مستندات و انجام مصاحبه  مطابق آگهی استخدام سازمان سنجش  بر اساس جدول ذیل  به آدرس مذکور  مراجعه نمایند شهرکرد  بلوار طالقانی پائین تر از مصلی امام خمینی (ره) درمانگاه فرهنگیان شهرکرد

جنسیت روز تاریخ رشته ها ساعت حضور
خواهران سه شنبه ۵ بهمن ۹۵ ابتدائی هشت صبح
خواهران چهارشنبه ۶ بهمن ۹۵ عربی –کاروفناوری- انیمیشن- کامپیوتر- صنایع دستی هشت صبح
خواهران پنج شنبه ۷بهمن ۹۵ زیست شناسی- هنر – تاریخ- فیزیک هشت صبح
برادران شنبه ۹ بهمن ۹۵ ابتدائی –جغرافیا- عربی هشت صبح
برادران یکشنبه ۱۰ بهمن ۹۵ صنایع فلز – تاسیسات – مکانیک – کامپیوتر – کارو فناوری – الکترونیک هشت صبح
برادران دوشنبه ۱۱ بهمن ۹۵ ریاضی –ادبیات فارسی – زیست شناسی –  علوم اجتماعی – علوم تجربی – معارف هشت صبح
برادران سه شنبه ۱۲ بهمن ۹۵ تاریخ – زبان  انگلیسی – پرورشی – هنر هشت صبح

ضمنا” مدارک مورد نیاز ذیل را بهمراه داشته باشند

 1. گواهی دال بر سهمیه ایثارگری
 2. عکس ۴*۳شش قطعه سال جدید
 3. اصل مدرک تحصلی و کپی آن  دو سری  لیسانس و بالاتر
 4. اصل کارت ملی  به همراه دو سری کپی
 5. اصل کارت پایان خدمت به همراه دو سری کپی
 6. اصل شناسنامه به همراه تصویر تمام صفحات آن  دو سری
 7. کارنامه دریافتی از سایت  سازمان سنجش مبنی بر پذیرش در مصاحبه
 8. همراه داشتن اصل گواهی سوابق غیر  رسمی در دستگاههای  دولتی

تــــــــــــــــذکر

*** عدم مراجعه در موعد مقرر بر اساس زمان اعلام شده به منزله انصراف می باشد .

*افرادی که با مدرک فوق لیسانس شرکت نموده اند  همراه داشتن مدرک لیسانس به همراه کپی آن الزامی می باشد .

*همراه داشتن مسندات ،تجربیات و مدارک مثبته در راستای مصاحبه تخصصی الزامی  است .

*جهت پاسخگوئی به شماره تلفن ۴ -۳۲۲۲۴۰۰۱داخلی ۳۱۵آقای کریمی تماس حاصل نمائید  .

مشاهده اطلاعیه مربوط آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سایت رسمی آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری


خبر ۱۱ دی ماه ۹۵- اطلاعیه استان چهارمحال و بختیاری

اطلاعیه اداره اموراداری وتشکیلات استان در خصوص آزمون استخدامی سال ۹۵
بدین وسیله به اطلاع داوطلبانی که در سومین آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش که در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۹۵ شرکت نموده‌اند می‌رساند ، تاکنون از طریق وزارت آموزش و پرورش لیست نتایج داوطلبان به اداره کل ابلاغ نگردیده است .
بنابر این از مراجعه حضوری و یا تماس تلفنی خودداری فرمایید لذا به محض وصول نتایج مربوطه ، مراتب جهت انجام اقدامات بعدی از طریق سایت اداره کل به آدرس www.chb.medu.ir اطلاع رسانی خواهد شد.

اطلاعیه مربوط آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سایت رسمی آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری

کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

۱ دیدگاه تاکنون.

 1. ن گفت:

  سلام
  لطف کنین تاریخ اطلاعیه ها را بخصوص استخدامی را بروز کنین که هم شما راحت باشین هم ارباب رجوع
  ممنون.

  [پاسخ]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *