خانه » استخدام شهرستان ها » اعلام نتایج نهایی آزمون استخدامی شهرداری امیدیه

اعلام نتایج نهایی آزمون استخدامی شهرداری امیدیه

متن آگهی:

خبر ۷ مهر ماه ۹۷ – نتایج نهایی آزمون استخدامی شرکت های طرف قرارداد شهرداری امیدیه اعلام گردید.

جهت مشاهده نتایج آزمون اینجا کلیک نمایید


خبر ۳۰ شهریور ماه ۹۷ – اعلام نتایج و زمان مصاحبه  رشته‌های شغلی جوشکار، استادکار ساختمانی، لوله‌کش و راننده پایه‌یک؛
اعلام نتایج و زمان مصاحبه رشته‌های شغلی جوشکار، استادکار ساختمانی، لوله‌کش و راننده پایه‌یک؛
متقاضیان محترم تصدی جایگاه‌های شغلی استادکار ساختمانی، لوله‌کش، جوشکار و راننده پایه‌یک آزمون استخدامی شرکت های طرف قرارداد شهرداری امیدیه می‌توانند نتایج آزمون استخدامی را در سامانه استخدامی شرکت‌های طرف قرارداد شهرداری امیدیهمشاهده نمایند. همچنین متقاضیان محترمی که به مصاحبه دعوت شده اند، طبق برنامه ذیل در وقت مقرر با در دست داشتن اصل و کپی کلیه مدارک شناسایی(شناسنامه فرد و همسر و فرزندان، کارت ملی، پایان خدمت سربازی، مدرک تحصیلی، مدارک تحصیلی و…) و مدارک مربوط به سهمیه و امتیاز(کمیته امداد امام خمینی(ره)، اداره بهزیستی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بسیج و…) در شهرداری امیدیه جهت مصاحبه حضور یابند.
 1. استاد کار ساختمانی   دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ساعت ۱۴ (۲ بعدازظهر)
 2. لوله کش               دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ساعت ۱۴ (۲ بعدازظهر)
 3. جوشکار                دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ساعت ۱۴ (۲ بعدازظهر)
 4. راننده پایه‌یک           دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ساعت ۱۶ (۴ بعدازظهر)

خبر ۲۸ شهریور ماه ۹۷ – اطلاعیه دعوت به مصاحبه
متقاضیان محترم آزمون استخدامی شرکت های طرف قرارداد شهرداری امیدیه که به مصاحبه دعوت شده اند، طبق برنامه ذیل در وقت مقرر با در دست داشتن اصل و کپی کلیه مدارک شناسایی(شناسنامه فرد و همسر و فرزندان، کارت ملی، پایان خدمت سربازی، مدرک تحصیلی، مدارک تحصیلی و…) و مدارک مربوط به سهمیه و امتیاز(کمیته امداد امام خمینی(ره)، اداره بهزیستی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بسیج و…) در شهرداری امیدیه جهت مصاحبهحضور یابند.
 1. مهندسی کامپیوتر       شنبه ۱۳۹۷/۶/۳۱  ساعت ۹ صبح
 2. حسابداری               شنبه ۱۳۹۷/۶/۳۱  ساعت ۱۰ صبح
 3. مهندسی عمران         شنبه ۱۳۹۷/۶/۳۱   ساعت ۱۱ صبح
 4. برنامه ریزی کنترل پروژه  شنبه ۱۳۹۷/۶/۳۱  ساعت ۱۵ عصر
 5. مهندسی برق           شنبه ۱۳۹۷/۶/۳۱  ساعت ۱۶ عصر
 6. مهندسی کشاورزی      شنبه ۱۳۹۷/۶/۳۱  ساعت ۱۷ عصر
 7. پاکبانی               یک شنبه ۱۳۹۷/۷/۱    ساعت ۸ صبح         کد داوطلبی های: ۱۱۵۰۱-۱۱۵۰۳-۱۱۵۱۲-۱۱۵۱۴-۱۱۵۲۰-۱۱۵۲۳-۱۱۵۳۱-۱۱۵۳۵-۱۱۵۳۷-۱۱۵۳۹-۱۱۵۴۲-۱۱۵۴۶-۱۱۵۵۲-۱۱۵۷۳-۱۱۵۷۷-۱۱۵۸۰-۱۱۵۸۲-۱۱۵۸۳-۱۱۶۰۰-۱۱۶۰۱-۱۱۶۰۳-۱۱۶۱۷-۱۱۶۲۳-۱۱۶۲۴-۱۱۶۴۴-۱۱۶۴۶-۱۱۶۵۲-۱۱۶۵۷-۱۱۶۵۸-۱۱۶۶۶-۱۱۶۷۸-۱۱۶۹۰-۱۱۶۹۶-۱۱۶۹۸-۱۱۷۰۳-۱۱۷۰۹-۱۱۷۱۲-۱۱۷۱۸-۱۱۷۲۳-۱۱۷۳۲-۱۱۷۳۴-۱۱۷۳۹-۱۱۷۵۱-۱۱۷۵۵-۱۱۷۵۶-۱۱۷۵۷-۱۱۷۵۹-۱۱۷۶۰-۱۱۷۶۳-۱۱۷۶۴-۱۱۷۶۵-۱۱۷۶۶-۱۱۷۷۰-۱۱۷۷۷
 8. پاکبانی              یک شنبه ۱۳۹۷/۷/۱    ساعت ۱۴ عصر         کد داوطلبی های: ۱۱۷۸۵-۱۱۷۹۰-۱۱۷۹۲-۱۱۷۹۶-۱۱۸۰۲-۱۱۸۰۴-۱۱۸۰۵-۱۱۸۰۸-۱۱۸۱۵-۱۱۸۱۸-۱۱۸۲۰-۱۱۸۳۵-۱۱۸۳۶-۱۱۸۳۸-۱۱۸۴۸-۱۱۸۵۰-۱۱۸۵۲-۱۱۸۵۷-۱۱۸۶۶-۱۱۸۶۷-۱۱۸۷۱-۱۱۸۷۶-۱۱۸۷۸-۱۱۸۷۹-۱۱۸۸۱-۱۱۸۸۴-۱۱۸۸۶-۱۱۸۸۹-۱۱۸۹۳-۱۱۸۹۴-۱۱۹۰۲-۱۱۹۰۵-۱۱۹۰۹-۱۱۹۱۲-۱۱۹۲۰-۱۱۹۲۶-۱۱۹۳۵-۱۱۹۳۷-۱۱۹۴۳-۱۱۹۵۰-۱۱۹۵۱-۱۱۹۵۲-۱۱۹۵۳-۱۱۹۵۴-۱۱۹۶۰-۱۱۹۶۱-۱۱۹۶۳-۱۱۹۷۶-۱۱۹۷۷-۱۱۹۷۸-۱۱۹۸۱-۱۱۹۸۶-۱۱۹۸۸-۱۱۹۸۹
 9. پاکبانی              دوشنبه ۱۳۹۷/۷/۲      ساعت ۸ صبح          کد داوطلبی های: ۱۱۹۹۲-۱۱۹۹۳-۱۲۰۰۰-۱۲۰۰۱-۱۲۰۰۲-۱۲۰۰۵-۱۲۰۲۳-۱۲۰۳۶-۱۲۰۳۸-۱۲۰۴۲-۱۲۰۴۷-۱۲۰۴۸-۱۲۰۵۹-۱۲۰۶۱-۱۲۰۶۴-۱۲۰۶۵-۱۲۰۶۶-۱۲۰۷۹-۱۲۰۸۲-۱۲۰۸۹-۱۲۰۹۱-۱۲۰۹۲-۱۲۰۹۶-۱۲۰۹۹-۱۲۱۰۳-۱۲۱۰۶-۱۲۱۰۸-۱۲۱۰۹-۱۲۱۱۸-۱۲۱۲۰-۱۲۱۲۵-۱۲۱۴۰-۱۲۱۴۲-۱۲۱۴۳-۱۲۱۴۵-۱۲۱۴۶-۱۲۱۴۷-۱۲۱۴۹-۱۲۱۵۰-۱۲۱۵۱-۱۲۱۵۳-۱۲۱۵۴-۱۲۱۵۵-۱۲۱۵۷-۱۲۱۵۸-۱۲۱۵۹-۱۲۱۶۲-۱۲۱۶۴-۱۲۱۶۵-۱۲۱۶۶-۱۲۱۷۰-۱۲۱۷۳-۱۲۱۷۵-۱۲۱۷۷

خبر ۲۷ شهریور ماه ۹۷ – اطلاعیه جایگاه شغلی  حسابداری، مهندس عمران، کارشناس برنامه‌ریزی و کنترل‌پروژه، کارشناس رایانه، کارشناس کشاورزی و کارشناس برق

قابل توجه متقاضیان محترم تصدی جایگاه‌های شغلی حسابداری، مهندس عمران، کارشناس برنامه‌ریزی و کنترل‌پروژه، کارشناس رایانه، کارشناس کشاورزی و کارشناس برق آزمون استخدامی شرکت ‌های طرف قرارداد شهرداری امیدیه که دعوت به مصاحبه شده‌اند می‌رساند، مصاحبه استخدامی شنبه مورخ ۹۷/۰۶/۳۱ در شهرداری امیدیه برگزار خواهد شد. همچنین مصاحبه متقاضیان محترم تصدی سایرجایگاه‌های شغلی نیز در روزهای یکشنبه مورخ ۹۷/۰۷/۰۱ و دوشنبه مورخ ۹۷/۰۷/۰۲ برگزار خواهد شد.

اطلاعات بیشتر طی اطلاعیه‌های بعدی از طریق وب‌سایت شهرداری به اطلاع متقاضیان محترم رسانده خواهد شد.

نکات مهم:

 • متقاضیان محترم می بایست در زمان مصاحبه کپی و اصل کارت ملی و شناسنامه و کارت پایان خدمت مقدس سربازی، اصل و کپی مدرک تحصیلی، اصل و کپی سایر مدارک و مدارج طی کرده، مدارک مربوط به سهمیه‌ها و امتیازات (کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره)، بنیاد شهید و امور ایثارگران، احکام قهرمانی و تاییدیه مربوطه، بسیج، اداره بهزیستی و …) که در زمان ثبت نام اظهار داشته‌اند را همراه خود داشته‌ باشند.

خبر ۲۶ شهریور ماه ۹۷ – اطلاعیه جایگاه شغلی راننده پایه یک
به اطلاع متقاضیان محترم تصدی جایگاه شغلی راننده پایه یک که دارای گواهینامه ویژه ماشین‌آلات راهسازی و ساختمانی بوده و در آزمون عملی شرکت های طرف قرارداد شهرداری امیدیه (دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۶)  شرکت کرده‌اند می‌رساند، جهت شرکت در آزمون عملی ماشین‌آلات راهسازی و ساختمانی فردا سه‌شنبه مورخ ۹۷/۶/۲۷ ساعت ۷ صبح با در دست داشتن مدرک شناسایی معتبر (کارت ملی یا شناسنامه) و همراه داشتن اصل و کپی گواهینامه‌های ویژه ماشین آلات راهسازی و ساختمانی(در صورت وجود) در محل امیدیه – پارک کوهستانی طبیعت حضور بهم رسانید.

نکات مهم:

 • حضور در ساعت مقرر در محل، الزامی می باشد.
 • همراه داشتن کارت شناسایی معتبر( کارت ملی یا شناسنامه) در زمان آزمون الزامی می باشد.
 • همراه داشتن اصل و کپی گواهینامه‌ ویژه ماشین آلات ساختمانی و راهسازی الزامی می باشد.

خبر ۲۴ شهریور ماه ۹۷ – اعلام نتایج آزمون پاکبانی

به اطلاع متقاضیان محترم تصدی جایگاه شغلی پاکبانی می‌رساند، جهت اطلاع از نتیجه آزمون کتبی به سامانه استخدامی شرکت های طرف قرارداد شهرداری امیدیه مراجعه نمایید. تاریخ مصاحبه متعاقباً از طریق سامانه های اطلاع رسانی شهرداری امیدیه به داوطلبین اعلام خواهد شد.


خبر ۲۴ شهریور ماه ۹۷ –  آزمون عملی متقاضیان تصدی جایگاه شغلی راننده پایه یک

به اطلاع متقاضیان محترم تصدی جایگاه شغلی راننده پایه یک که در آزمون کتبی شرکت های طرف قرارداد شهرداری امیدیه (جمعه مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۶)  شرکت کرده‌اند می‌رساند، جهت شرکت در آزمون عملی طبق جدول زیر در زمان مقرر با در دست داشتن مدرک شناسایی معتبر (کارت ملی یا شناسنامه) و همراه داشتن اصل و کپی گواهینامه پایه یک و گواهینامه‌های ویژه ماشین آلات ساختمانی و راهسازی (در صورت وجود) در محل امیدیه – پارک کوهستانی طبیعت حضور بهم رسانید.

جدول زمانبندی
ردیفشماره داوطلبیزمان حضورتوضیحات
تاریخساعت
۱۱۲۲۵۹ الی ۱۲۳۳۰دوشنبه ۱۳۹۷/۶/۲۶۷ صبحآزمون پایه یک
۲۱۲۳۳۱ الی ۱۲۴۰۴دوشنبه ۱۳۹۷/۶/۲۶۱۴ (دو بعد از ظهر)
ضمنا آزمون عملی از دارندگان گواهینامه ویژه ماشین آلات ساختمانی و راهسازی در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۷ راس ساعت ۷ برگزار می‌گردد. مکان آزمون ویژه متعاقبا از همین طریق اعلام می‌گردد.نکات مهم:

 • حضور در ساعت مقرر در محل، الزامی می باشد.
 • همراه داشتن کارت شناسایی معتبر( کارت ملی یا شناسنامه) در زمان آزمون الزامی می باشد.
 • همراه داشتن اصل و کپی گواهینامه پایه یک و گواهینامه‌های ویژه ماشین آلات ساختمانی و راهسازی (در صورت وجود) الزامی می باشد

خبر ۲۴ شهریور ۹۷: اعلام زمان برگزاری آزمون عملی استخدام شهرداری امیدیه جایگاه شغلی پارکبانی

به اطلاع متقاضیان محترم تصدی جایگاه شغلی پاکبانی می‌رساند، جهت اطلاع از نتیجه آزمون کتبی به سامانه استخدامی شرکت های طرف قرارداد شهرداری امیدیه مراجعه نمایید. تاریخ مصاحبه متعاقباً از طریق سامانه های اطلاع رسانی شهرداری امیدیه به داوطلبین اعلام خواهد شد.


خبر ۱۹ شهریور ۹۷: اعلام زمان برگزاری آزمون عملی استخدام شهرداری امیدیه جایگاه شغلی استادکار ساختمان

به اطلاع متقاضیان محترم تصدی جایگاه شغلی استاد کار ساختمانی که در آزمون کتبی شرکت های طرف قرارداد شهرداری امیدیه (جمعه مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۶) شرکت کرده‌اند می‌رساند، جهت شرکت در آزمون عملی پنج‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۲ راس ساعت ۷ صبح با در دست داشتن مدرک شناسایی معتبر (کارت ملی یا شناسنامه) و همراه داشتن البسه مناسب (لباس کار، دستکش و کفش ایمنی) در شهرداری امیدیه حضور بهم رسانید.

نکات مهم:

*حضور در ساعت مقرر در محل، الزامی می باشد.
*همراه داشتن کارت شناسایی معتبر( کارت ملی یا شناسنامه) در زمان آزمون الزامی می باشد.
*همراه داشتن البسه مناسب (لباس کار، دستکش و کفش ایمنی) الزامی می باشد.
*آزمون عملی در زمینه آماده سازی ملات، ترازیابی و جدول کاری برگزار خواهد شد.


خبر ۱۹ شهریور ۹۷: اعلام زمان برگزاری آزمون عملی استخدام شهرداری امیدیه جایگاه شغلی جوشکار

به اطلاع متقاضیان محترم تصدی جایگاه شغلی جوشکار که در آزمون کتبی شرکت های طرف قرارداد شهرداری امیدیه (جمعه مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۶)  شرکت کرده‌اند می‌رساند، جهت شرکت در آزمون عملی طبق جدول زیر در زمان مقرر با در دست داشتن مدرک شناسایی معتبر (کارت ملی یا شناسنامه) و همراه داشتن البسه مناسب جوشکاری(لباس کار، دستکش و کفش ایمنی) در محل آزمون حضور بهم رسانید.
جدول زمانبندی
ردیفشماره داوطلبیزمان حضورمحل حضور
تاریخساعت
۱۱۲۱۷۸لغایت ۱۲۱۸۶پنج‌شنبه ۱۳۹۷/۶/۲۲۷ صبحشهرداری امیدیه
۲۱۲۱۸۷لغایت ۱۲۱۹۷پنج‌شنبه ۱۳۹۷/۶/۲۲۱۳ (یک بعد از ظهر)
۳۱۲۱۹۹لغایت ۱۲۲۰۹جمعه    ۱۳۹۷/۶/۲۳۷ صبح
۴۱۲۲۱۱لغایت ۱۲۲۲۱جمعه    ۱۳۹۷/۶/۲۳۱۳ (یک بعد از ظهر)
نکات مهم:

 • حضور در ساعت مقرر در محل، الزامی می باشد.
 • همراه داشتن کارت شناسایی معتبر( کارت ملی یا شناسنامه) در زمان آزمون الزامی می باشد.
 • همراه داشتن البسه مناسب جوشکاری (لباس کار، دستکش و کفش ایمنی) الزامی می باشد.
 • آزمون عملی جوشکاری در رشته های برشکاری، مونتاژکاری و جوشکاری برگزار خواهد شد.

خبر ۱۹ شهریور ماه ۹۷ – اعلام زمان برگزاری آزمون عملی استخدام شهرداری امیدیه جایگاه شغلی لوله کش

 به اطلاع متقاضیان محترم تصدی جایگاه شغلی لوله کش که در آزمون کتبی شرکت های طرف قرارداد شهرداری امیدیه (شنبه مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۴)  شرکت کرده‌اند می‌رساند، جهت شرکت در آزمون عملی طبق جدول زیر در زمان مقرر با در دست داشتن مدرک شناسایی معتبر (کارت ملی یا شناسنامه) و همراه داشتن البسه مناسب (لباس کار، دستکش و کفش ایمنی) در شهرداری امیدیه حضور بهم رسانید.

جدول زمانبندی
ردیفشماره داوطلبیزمان حضورمحل حضور
تاریخساعت
۱۱۲۲۴۴ لغایت ۱۲۲۳۳شنبه ۱۳۹۷/۶/۲۴۷ صبحشهرداری امیدیه
۲۱۲۲۵۸ لغایت ۱۲۲۴۵شنبه ۱۳۹۷/۶/۲۴۱۳ (یک بعد از ظهر)
    نکات مهم:

 • حضور در ساعت مقرر در محل، الزامی می باشد.
 • همراه داشتن کارت شناسایی معتبر( کارت ملی یا شناسنامه) در زمان آزمون الزامی می باشد.
 • همراه داشتن البسه مناسب (لباس کار، دستکش و کفش ایمنی) الزامی می باشد.
 • آزمون عملی در زمینه دایس زدن، لوله سبز، پلی اتیلن، لوله پلیکا، بستن شیرآلات و شناخت و تعمیر دستگاه‌های آب تصفیه برگزار خواهد شد .

خبر ۱۹ شهریور ماه ۹۷ –  اعلام زمان برگزاری آزمون عملی استخدام شهرداری امیدیه جایگاه شغلی استاد کار ساختمانی

به اطلاع متقاضیان محترم تصدی جایگاه شغلی استاد کار ساختمانی که در آزمون کتبی شرکت های طرف قرارداد شهرداری امیدیه (جمعه مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۶)  شرکت کرده‌اند می‌رساند، جهت شرکت در آزمون عملی پنج‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۲ راس ساعت ۷ صبح با در دست داشتن مدرک شناسایی معتبر (کارت ملی یا شناسنامه) و همراه داشتن البسه مناسب (لباس کار، دستکش و کفش ایمنی) در شهرداری امیدیه حضور بهم رسانید.

نکات مهم:

 • حضور در ساعت مقرر در محل، الزامی می باشد.
 • همراه داشتن کارت شناسایی معتبر( کارت ملی یا شناسنامه) در زمان آزمون الزامی می باشد.
 • همراه داشتن البسه مناسب (لباس کار، دستکش و کفش ایمنی) الزامی می باشد.
 • آزمون عملی در زمینه آماده سازی ملات، ترازیابی و جدول کاری برگزار خواهد شد.

خبر ۱۹ شهریور ماه ۹۷ –  اعلام زمان برگزاری آزمون عملی استخدام شهرداری امیدیه جایگاه شغلی جوشکار

به اطلاع متقاضیان محترم تصدی جایگاه شغلی جوشکار که در آزمون کتبی شرکت های طرف قرارداد شهرداری امیدیه (جمعه مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۶)  شرکت کرده‌اند می‌رساند، جهت شرکت در آزمون عملی طبق جدول زیر در زمان مقرر با در دست داشتن مدرک شناسایی معتبر (کارت ملی یا شناسنامه) و همراه داشتن البسه مناسب جوشکاری(لباس کار، دستکش و کفش ایمنی) در محل آزمون حضور بهم رسانید.

جدول زمانبندی
ردیفشماره داوطلبیزمان حضورمحل حضور
تاریخساعت
۱۱۲۱۷۸لغایت ۱۲۱۸۶پنج‌شنبه ۱۳۹۷/۶/۲۲۷ صبحشهرداری امیدیه
۲۱۲۱۸۷لغایت ۱۲۱۹۷پنج‌شنبه ۱۳۹۷/۶/۲۲۱۳ (یک بعد از ظهر)
۳۱۲۱۹۹لغایت ۱۲۲۰۹جمعه    ۱۳۹۷/۶/۲۳۷ صبح
۴۱۲۲۱۱لغایت ۱۲۲۲۱جمعه    ۱۳۹۷/۶/۲۳۱۳ (یک بعد از ظهر)
نکات مهم:

 • حضور در ساعت مقرر در محل، الزامی می باشد.
 • همراه داشتن کارت شناسایی معتبر( کارت ملی یا شناسنامه) در زمان آزمون الزامی می باشد.
 • همراه داشتن البسه مناسب جوشکاری (لباس کار، دستکش و کفش ایمنی) الزامی می باشد.
 • آزمون عملی جوشکاری در رشته های برشکاری، مونتاژکاری و جوشکاری برگزار خواهد شد.

خبر ۱۵ شهریور ماه ۹۷ -به اطلاع آن دسته از داوطلبین گرامی متقاضی شغل پاکبانی که موفق به گذراندن آزمون آمادگی جسمانی نشده‌اند می‌رساند فردا جمعه مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۶ راس ساعت ۸:۰۰ صبح می‌توانند با حضور در محل برگزاری آزمون (سالن تربیت بدنی دانشکده سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه) نسبت به گذراندن تست فوق اقدام نماید.
شایان ذکر است زمان فوق آخرین مهلت بوده و به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.


خبر ۱۵ شهریور ماه ۹۷  – قابل توجه متقاضیان محترم تصدی جایگاه شغلی پاکبان؛

آن دسته از داوطلبانی که تا کنون موفق به شرکت در آزمون آمادگی جسمی نشده‌اند، می‌توانند فردا پنج‌شنبه مورخ ۹۷/۶/۱۵ ساعت ۷ صبح و ساعت ۱۳ به محل آزمون مراجعه نمایند.
محل برگزاری آزمون: روبروی پایانه مسافربری قدس امیدیه _ دانشکده سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
لطفا البسه ورزشی مناسب و همراه داشتن کارت شناسایی معتبر فراموش نشود.

خبر ۱۰ شهریور ۹۷: اعلام نتایج آزمون استخدام شهرداری امیدیه 

به اطلاع متقاضیان محترم تصدی جایگاه های شغلی حسابداری، مهندسی عمران، کارشناس برنامه‌ریزی و کنترل پروژه،کارشناس رایانه، کارشناس کشاورزی، کارشناس برق جهت اطلاع از نتیجه آزمون کتبی به سامانه استخدامی شرکت های طرف قرارداد شهرداری امیدیه مراجعه نمایید. بدیهیست تاریخ مصاحبه متعاقباً از طریق سامانه های اطلاع رسانی شهرداری امیدیه به داوطلبین اعلام خواهد شد.

جهت مشاهده نتایج آزمون اینجا کلیک نمایید

برای دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با این آگهی و تمامی زمینه های استخدامی ؛
بدون نیاز به پیش شماره از خط ثابت با شماره 9099071613 ( از سراسر کشور ) تماس بگیرید.
پاسخگویی کارشناسان مشاور گروپ از 8صبح الی 12 شب

کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

۱ دیدگاه تاکنون.

 1. طالبی فرد گفت:

  سلام
  وقت بخیر
  مگر آ زمون عملی رشته های پاکبانی، جوشکاری، راننده پایه۱،لوله کش، استاد کار ساختمانی برگزار نشده است که با وارد کردن کد پیگیری این پیام را می دهد : ” نتایج آزمون رشته های پاکبانی، جوشکاری، راننده پایه۱،لوله کش، استاد کار ساختمانی بعد از آزمون عملی اعلام می شود”

  [پاسخ]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.