خانه » استخدام شهرستان ها » اعلام نتایج آزمون استخدامی شهرداری امیدیه(اطلاعیه)

اعلام نتایج آزمون استخدامی شهرداری امیدیه(اطلاعیه)

متن آگهی:

خبر ۲۴ شهریور ۹۷: اعلام زمان برگزاری آزمون عملی استخدام شهرداری امیدیه جایگاه شغلی پارکبانی

به اطلاع متقاضیان محترم تصدی جایگاه شغلی پاکبانی می‌رساند، جهت اطلاع از نتیجه آزمون کتبی به سامانه استخدامی شرکت های طرف قرارداد شهرداری امیدیه مراجعه نمایید. تاریخ مصاحبه متعاقباً از طریق سامانه های اطلاع رسانی شهرداری امیدیه به داوطلبین اعلام خواهد شد.


خبر ۱۹ شهریور ۹۷: اعلام زمان برگزاری آزمون عملی استخدام شهرداری امیدیه جایگاه شغلی استادکار ساختمان

به اطلاع متقاضیان محترم تصدی جایگاه شغلی استاد کار ساختمانی که در آزمون کتبی شرکت های طرف قرارداد شهرداری امیدیه (جمعه مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۶) شرکت کرده‌اند می‌رساند، جهت شرکت در آزمون عملی پنج‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۲ راس ساعت ۷ صبح با در دست داشتن مدرک شناسایی معتبر (کارت ملی یا شناسنامه) و همراه داشتن البسه مناسب (لباس کار، دستکش و کفش ایمنی) در شهرداری امیدیه حضور بهم رسانید.

نکات مهم:

*حضور در ساعت مقرر در محل، الزامی می باشد.
*همراه داشتن کارت شناسایی معتبر( کارت ملی یا شناسنامه) در زمان آزمون الزامی می باشد.
*همراه داشتن البسه مناسب (لباس کار، دستکش و کفش ایمنی) الزامی می باشد.
*آزمون عملی در زمینه آماده سازی ملات، ترازیابی و جدول کاری برگزار خواهد شد.


خبر ۱۹ شهریور ۹۷: اعلام زمان برگزاری آزمون عملی استخدام شهرداری امیدیه جایگاه شغلی جوشکار

به اطلاع متقاضیان محترم تصدی جایگاه شغلی جوشکار که در آزمون کتبی شرکت های طرف قرارداد شهرداری امیدیه (جمعه مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۶)  شرکت کرده‌اند می‌رساند، جهت شرکت در آزمون عملی طبق جدول زیر در زمان مقرر با در دست داشتن مدرک شناسایی معتبر (کارت ملی یا شناسنامه) و همراه داشتن البسه مناسب جوشکاری(لباس کار، دستکش و کفش ایمنی) در محل آزمون حضور بهم رسانید.
جدول زمانبندی
ردیف شماره داوطلبی زمان حضور محل حضور
تاریخ ساعت
۱ ۱۲۱۷۸لغایت ۱۲۱۸۶ پنج‌شنبه ۱۳۹۷/۶/۲۲ ۷ صبح شهرداری امیدیه
۲ ۱۲۱۸۷لغایت ۱۲۱۹۷ پنج‌شنبه ۱۳۹۷/۶/۲۲ ۱۳ (یک بعد از ظهر)
۳ ۱۲۱۹۹لغایت ۱۲۲۰۹ جمعه    ۱۳۹۷/۶/۲۳ ۷ صبح
۴ ۱۲۲۱۱لغایت ۱۲۲۲۱ جمعه    ۱۳۹۷/۶/۲۳ ۱۳ (یک بعد از ظهر)
نکات مهم:

 • حضور در ساعت مقرر در محل، الزامی می باشد.
 • همراه داشتن کارت شناسایی معتبر( کارت ملی یا شناسنامه) در زمان آزمون الزامی می باشد.
 • همراه داشتن البسه مناسب جوشکاری (لباس کار، دستکش و کفش ایمنی) الزامی می باشد.
 • آزمون عملی جوشکاری در رشته های برشکاری، مونتاژکاری و جوشکاری برگزار خواهد شد.

خبر ۱۹ شهریور ماه ۹۷ – اعلام زمان برگزاری آزمون عملی استخدام شهرداری امیدیه جایگاه شغلی لوله کش

 به اطلاع متقاضیان محترم تصدی جایگاه شغلی لوله کش که در آزمون کتبی شرکت های طرف قرارداد شهرداری امیدیه (شنبه مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۴)  شرکت کرده‌اند می‌رساند، جهت شرکت در آزمون عملی طبق جدول زیر در زمان مقرر با در دست داشتن مدرک شناسایی معتبر (کارت ملی یا شناسنامه) و همراه داشتن البسه مناسب (لباس کار، دستکش و کفش ایمنی) در شهرداری امیدیه حضور بهم رسانید.

جدول زمانبندی
ردیف شماره داوطلبی زمان حضور محل حضور
تاریخ ساعت
۱ ۱۲۲۴۴ لغایت ۱۲۲۳۳ شنبه ۱۳۹۷/۶/۲۴ ۷ صبح شهرداری امیدیه
۲ ۱۲۲۵۸ لغایت ۱۲۲۴۵ شنبه ۱۳۹۷/۶/۲۴ ۱۳ (یک بعد از ظهر)
    نکات مهم:

 • حضور در ساعت مقرر در محل، الزامی می باشد.
 • همراه داشتن کارت شناسایی معتبر( کارت ملی یا شناسنامه) در زمان آزمون الزامی می باشد.
 • همراه داشتن البسه مناسب (لباس کار، دستکش و کفش ایمنی) الزامی می باشد.
 • آزمون عملی در زمینه دایس زدن، لوله سبز، پلی اتیلن، لوله پلیکا، بستن شیرآلات و شناخت و تعمیر دستگاه‌های آب تصفیه برگزار خواهد شد .

خبر ۱۹ شهریور ماه ۹۷ –  اعلام زمان برگزاری آزمون عملی استخدام شهرداری امیدیه جایگاه شغلی استاد کار ساختمانی

به اطلاع متقاضیان محترم تصدی جایگاه شغلی استاد کار ساختمانی که در آزمون کتبی شرکت های طرف قرارداد شهرداری امیدیه (جمعه مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۶)  شرکت کرده‌اند می‌رساند، جهت شرکت در آزمون عملی پنج‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۲ راس ساعت ۷ صبح با در دست داشتن مدرک شناسایی معتبر (کارت ملی یا شناسنامه) و همراه داشتن البسه مناسب (لباس کار، دستکش و کفش ایمنی) در شهرداری امیدیه حضور بهم رسانید.

نکات مهم:

 • حضور در ساعت مقرر در محل، الزامی می باشد.
 • همراه داشتن کارت شناسایی معتبر( کارت ملی یا شناسنامه) در زمان آزمون الزامی می باشد.
 • همراه داشتن البسه مناسب (لباس کار، دستکش و کفش ایمنی) الزامی می باشد.
 • آزمون عملی در زمینه آماده سازی ملات، ترازیابی و جدول کاری برگزار خواهد شد.

خبر ۱۹ شهریور ماه ۹۷ –  اعلام زمان برگزاری آزمون عملی استخدام شهرداری امیدیه جایگاه شغلی جوشکار

به اطلاع متقاضیان محترم تصدی جایگاه شغلی جوشکار که در آزمون کتبی شرکت های طرف قرارداد شهرداری امیدیه (جمعه مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۶)  شرکت کرده‌اند می‌رساند، جهت شرکت در آزمون عملی طبق جدول زیر در زمان مقرر با در دست داشتن مدرک شناسایی معتبر (کارت ملی یا شناسنامه) و همراه داشتن البسه مناسب جوشکاری(لباس کار، دستکش و کفش ایمنی) در محل آزمون حضور بهم رسانید.

جدول زمانبندی
ردیف شماره داوطلبی زمان حضور محل حضور
تاریخ ساعت
۱ ۱۲۱۷۸لغایت ۱۲۱۸۶ پنج‌شنبه ۱۳۹۷/۶/۲۲ ۷ صبح شهرداری امیدیه
۲ ۱۲۱۸۷لغایت ۱۲۱۹۷ پنج‌شنبه ۱۳۹۷/۶/۲۲ ۱۳ (یک بعد از ظهر)
۳ ۱۲۱۹۹لغایت ۱۲۲۰۹ جمعه    ۱۳۹۷/۶/۲۳ ۷ صبح
۴ ۱۲۲۱۱لغایت ۱۲۲۲۱ جمعه    ۱۳۹۷/۶/۲۳ ۱۳ (یک بعد از ظهر)
نکات مهم:

 • حضور در ساعت مقرر در محل، الزامی می باشد.
 • همراه داشتن کارت شناسایی معتبر( کارت ملی یا شناسنامه) در زمان آزمون الزامی می باشد.
 • همراه داشتن البسه مناسب جوشکاری (لباس کار، دستکش و کفش ایمنی) الزامی می باشد.
 • آزمون عملی جوشکاری در رشته های برشکاری، مونتاژکاری و جوشکاری برگزار خواهد شد.

خبر ۱۵ شهریور ماه ۹۷ -به اطلاع آن دسته از داوطلبین گرامی متقاضی شغل پاکبانی که موفق به گذراندن آزمون آمادگی جسمانی نشده‌اند می‌رساند فردا جمعه مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۶ راس ساعت ۸:۰۰ صبح می‌توانند با حضور در محل برگزاری آزمون (سالن تربیت بدنی دانشکده سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه) نسبت به گذراندن تست فوق اقدام نماید.
شایان ذکر است زمان فوق آخرین مهلت بوده و به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.


خبر ۱۵ شهریور ماه ۹۷  – قابل توجه متقاضیان محترم تصدی جایگاه شغلی پاکبان؛

آن دسته از داوطلبانی که تا کنون موفق به شرکت در آزمون آمادگی جسمی نشده‌اند، می‌توانند فردا پنج‌شنبه مورخ ۹۷/۶/۱۵ ساعت ۷ صبح و ساعت ۱۳ به محل آزمون مراجعه نمایند.
محل برگزاری آزمون: روبروی پایانه مسافربری قدس امیدیه _ دانشکده سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
لطفا البسه ورزشی مناسب و همراه داشتن کارت شناسایی معتبر فراموش نشود.

خبر ۱۰ شهریور ۹۷: اعلام نتایج آزمون استخدام شهرداری امیدیه 

به اطلاع متقاضیان محترم تصدی جایگاه های شغلی حسابداری، مهندسی عمران، کارشناس برنامه‌ریزی و کنترل پروژه،کارشناس رایانه، کارشناس کشاورزی، کارشناس برق جهت اطلاع از نتیجه آزمون کتبی به سامانه استخدامی شرکت های طرف قرارداد شهرداری امیدیه مراجعه نمایید. بدیهیست تاریخ مصاحبه متعاقباً از طریق سامانه های اطلاع رسانی شهرداری امیدیه به داوطلبین اعلام خواهد شد.

جهت مشاهده نتایج آزمون اینجا کلیک نمایید

کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

۱ دیدگاه تاکنون.

 1. طالبی فرد گفت:

  سلام
  وقت بخیر
  مگر آ زمون عملی رشته های پاکبانی، جوشکاری، راننده پایه۱،لوله کش، استاد کار ساختمانی برگزار نشده است که با وارد کردن کد پیگیری این پیام را می دهد : ” نتایج آزمون رشته های پاکبانی، جوشکاری، راننده پایه۱،لوله کش، استاد کار ساختمانی بعد از آزمون عملی اعلام می شود”

  [پاسخ]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.