خانه » استخدام در استان سمنان » اطلاعیه پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت آزمون استخدامی آموزش و پرورش سمنان سال ۹۶

اطلاعیه پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت آزمون استخدامی آموزش و پرورش سمنان سال ۹۶

متن آگهی:

خبر ۱۷ مهر ۹۶: اطلاعیه زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش سمنان
اطلاعیه ۳:
قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی
پیروی اطلاعیه های قبلی در خصوص استخدام پیمانی ۱۳۹۶ ، برنامه حضور داوطلبین چند برابر ظرفیت معرفی شده جهت بررسی مدارک و انجام مصاحبه به شرح ذیل اعلام می گردد. لازم است د اوطلبین گرامی پس از مطالعه دقیق اطلاعیه های قبلی و با همراه داشتن مدارک کامل در موعد مقرر در محل اعلام شده حضور یابند .
برادران
محل مراجعه: سمنان – خیابان فرمانداری سابق ( خ پارگ علم و فناوری )- پشت اداره برق – مجتمع آموزشی پژوهشی شهید سیادتی
زمان مراجعه: روز ۴ شنبه مورخ ۹۶/۷/۱۹

خواهران گروه ۱
محل مراجعه: سمنان – خیابان فرمانداری سابق ( خ پارگ علم و فناوری )- پشت اداره برق – مجتمع آموزشی پژوهشی شهید سیادتی
زمان مراجعه: روز ۵ شنبه مورخ ۹۶/۷/۲۰

خواهران گروه۲
محل مراجعه: سمنان – خیابان فرمانداری سابق ( خ پارگ علم و فناوری )- پشت اداره برق – مجتمع آموزشی پژوهشی شهید سیادتی
زمان مراجعه: روز شنبه مورخ ۹۶/۷/۲۲


خبر ۱۵ مهر ۹۶: اطلاعیه تشکیل پرونده پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش سمنان
اطلاعیه ۲:
قابل توجه داوطلبین گرامی پذیرفته شده در آزمون استخدامی
توجه شما را به اطلاعیه شماره ۲ اداره امور اداری جلب می نماید ، نظر به اینکه به هیچ وجه به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نمی شود لازم است تا در فرصت باقی مانده نسبت به تکمیل مدارک مورد نیاز اقدام نمایید.
ضمنا برنامه حضور شما جهت ارائه مدارک و ادامه مراحل مصاحبه متعاقبا اعلام می گردد.
داوطلبان گرامی معرفی شده؛
ضمن آرزوی موفقیت، مطالعه  دقیق و ارائه مدارک به طور کامل به شرح زیر توصیه می‌گردد:
تذکر۱ – برابر مقررات به مدارک ناقص به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نمی‌شود و با توجه به برنامه ریزی و زمان بندی انجام شده جهت حضور داوطلبین، دلایلی مانند مفقودی، عدم امکان دسترسی به مدارک و… قابل پذیرش نبوده و امکان دریافت مدارک در فرصت‌های بعد فراهم نمی‌باشد. لذا داوطلبین می بایست جهت ارائه مدارک کامل پیش از زمان مراجعه اهتمام ورزند.
تذکر۲–  درمواردی که براساس دفترچه،داوطلب حسب بندهایپ یشبینی شده  به واسطه (همسر، پدر و مادر و…) از سهمیه یا امتیازاتی مانند ( بومی بودن، ایثارگری، افزایش سن مقرر و…) استفاده می کند ارائه اصل شناسنامه و کارت ملی افراد یادشده ضروری است.
تذکر ۳– گواهی‌های ارائه شده حسب مورد می بایست با عنوان اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان صادر شده باشد.
تذکر۴_ ارائه ۲ سری تصویر ( کپی) از موارد ۴ ،۵، ۶، ۷، ۸ ، ۱۰ و ۱۴ ضروری است.
تذکر ۵_ تصویر ( کپی) تهیه شده از مدارک می بایست خوانا، واضح و با کیفیت مطلوب و بر روی صفحات A4 تهیه شود و به همراه داشتن اصل تمامی مدارک جهت تطبیق ضروری است.
مدارک مورد نیاز
۱)    پوشه زرد رنگ.
۲)    گیره.
۳)   عکس ۴*۳، سه عدد. (  باکیفیت مطلوب / مربوط به سالجاری / رنگی وزمینه روشن / بدون روتوش)
۴)  اصل شناسنامه عکسدار(تصویر تمام صفحات.)
۵)    اصل کارت ملی.
توجه: مبنای محاسبه سن ۲۹/۰۳/۹۶ می‌باشد.
توجه: تاریخ فراغت از تحصیل/ پایان خدمت نظام وظیفه/ صدور کارت معافیت دائم می بایست قبل از ۳/۶/۹۶ باشد.
۶)  اصل مدرک پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت دائم از خدمت.(داوطلبان برادر)
داوطلبان معلول
۷)  ارائه معرفی نامه از سازمان بهزیستی که بر اساس آن در سامانه سازمان سنجش ثبت نام صورت گرفته است.
ایثارگری یا مدارک مربوط به افزایش حداکثر سن مقرر
۸)  ارائه گواهی از بنیاد شهید و امور ایثارگران برای:
داوطلبان جانباز- آزاده –فرزند،همسر،خواهر،برادر،پدر و مادر شهداءمعظم – فرزند و همسر جانبازان ۲۵% به بالا. فرزندان جانباز زیر ۲۵%. همسر و فرزندان آزادگان که دارای یک سال و بالاتر اسارت می باشند و فرزندان آزادگان کمتر از  یکسال اسارت.
۹)   ارائه گواهی حضور داوطلبانه در جبهه با رعایت نامه شماره ۵۰/۱۴/۲۰۱/م/۴/ن مورخ ۲۲/۶/۹۳ معاونت نیروی انسانی معاون ارکان و امور مشترک ستاد کل ن.م- اداره منابع انسانی با موضوع یکنواخت سازی گواهی جبهه رزمندگان برای:
رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و رزمندگان کمتر از ۶ ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه.
تذکر مهم :تاییدیه مدت حضور داوطلبانه اختیاری در جبهه ها با معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استان ومعاونت توسعه ومنابع وزارت جهاد کشاورزی می باشد و کارت ایثارگری و گواهی از سایر مراجع قابل پذیرش نمی باشد.
گواهی استعلام سوابق خدمت غیر رسمی و تمام وقتجهت افزودن به حداکثر سن مجاز
۱۰)  تاییدیه معتبر از مراجع و دستگاه های ذیصلاح با شرایط اعلام شده در ردیف ۴ تبصره توضیحات عمومی دفترچه راهنمای آزمون برای داوطلبانی که بند مزبور را تکمیل نموده اند. شرح فرم پیوست
مدارک بومی بودن (شهرستان)
دارا بودن یکی از مدارک زیر چنانچه در سهمیه بومی شهرستان ثبت نام نموده‌اید:
۱۱)  اصل شناسنامه و کارت ملی همسر چنانچه محل تولد همسر با شهرستان مورد تقاضا برای استخدام یکی است.
۱۲)  ارائه کارت شناسایی و اصل آخرین حکم کارگزینی/ بازنشستگی مهمور به مهر رونوشت برابر اصل و همچنین گواهی اشتغال به کار از اداره محل خدمت والدین/ همسر چنانچه داوطلب همسر یا فرزندکارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح باشد و شهرستان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با شهرستان مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.
۱۳)  ارائه گواهی از مدیریت / اداره آموزش و پرورش برای داوطلبی که حداقل ۴ سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان) خود را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان مورد تقاضا برای استخدام گذرانده است.
۱۴) ارائه گواهی از دانشگاهی که داوطلب حداقل مدت ۴ سال از سنوات تحصیل خود را  به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان مورد تقاضا برای استخدام گذرانده است.
۱۵)  ارائه گواهی معتبر از سابقه پرداخت حداقل ۴ سال حق بیمه داوطلب یا پدر، مادر و همسر وی در شهرستان مورد تقاضا برای استخدام.
تذکر: چنانچه شهر محل تولد داوطلب با محل استخدام یکی باشد، به ارائه مدارک این بند نیازی نیست.
مدارک دال بر بومی بودن (استان)
همانند مدارک داوطلب بومی شهرستان با قید سایر شهرهای استان مورد بررسی قرار می‌گیرد.
تذکر۱: از مراجع ذی صلاح در خصوص گواهی و مدارک ارائه شده توسط داوطلب استعلام به عمل خواهد آمد.
تذکر۲: چنانچه در هر مرحله از آزمون، اعلام نتیجه ، مصاحبه استخدامی ، پذیرش نهایی مشخص شود که مدارک ارائه داوطلب مغایر با شرایط مندرج در دفترچه آزمون استخدام می‌باشد، داوطلب از فرایند جذب و استخدام حذف خواهد شد و حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت

اطلاعیه مربوط آزمون استخدامی آموزش و پرورش  سمنان


خبر ۱۰ مهر ۹۶: زمان اعلام جدول زمان بندی بررسی مدارک پذیرفته شدگان آزمون استخدام آموزش و پرورش استان سمنان
اطلاعیه ۱:
قابل توجه پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت استخدامی ۹۶
ضمن آرزوی موفقیت به اطلاع پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور که در یکی ازشغل/ محل های این اداره کل پذیرفته شده اند ، می رساند برنامه زمان بندی حضور داوطلبین پذیرفته شده جهت بررسی مدارک وسیر مراحل اداری ، مصاحبه و… متعاقبا طی اطلاعیه های بعدی از طریق همین سامانه اطلاع رسانی می گردد.لازم است داوطلبین نسبت به تهیه مدارک مورد نیاز طبق دفترچه آزمون اقدام نموده وجهت مصاحبه آمادگی داشته باشند

برای دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با این آگهی و تمامی زمینه های استخدامی ؛
بدون نیاز به پیش شماره از خط ثابت با شماره 9099071613 ( از سراسر کشور ) تماس بگیرید.
پاسخگویی کارشناسان مشاور گروپ از 8صبح الی 12 شب

کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.