خانه » استخدام در استان کردستان » اطلاعیه پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت آزمون استخدامی آموزش و پرورش کردستان سال ۹۶

اطلاعیه پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت آزمون استخدامی آموزش و پرورش کردستان سال ۹۶

متن آگهی:

خبر ۱۵ مهر ۹۶: اطلاعیه بررسی مدارک داوطلبان چند برابر ظرفیت آزمون استخدام پیمانی آموزش و پرورش در سال ۹۶

اداره امور اداری آموزش و پرورش کردستان با صدور اطلاعیه ای زمان بررسی اسناد ، مدارک و انجام مصاحبه داوطلبان چند برابر ظرفیت آزمون استخدام پیمانی سال ۹۶ آموزش و پرورش را اعلام کرد .

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش کردستان ایوب قادریان رییس اداره امور اداری آموزش و پرورش استان با اشاره به اعلام  اسامی چند برابر ظرفیت آزمون استخدام پیمانی آموزش وپرورش سال ۱۳۹۶موضوع آزمون ۰۳/۰۶/۹۶ ، طی اطلاعیه های صادره از سازمان سنجش آموزش کشور گفت : داوطلبان استخدام پیمانی درآموزش وپرورش علاوه بر احراز شرایط عمومی و اختصاصی مندرج درآگهی استخدام وزارت آموزش وپرورش وکسب نمره علمی لازم درآزمون استخدامی ، باید شرایط اختصاصی حرفه معلمی مطابق ضوابط ومقررات مصوب کمیسیون منابع انسانی شورای عالی آموزش وپرورش را دارا باشند.

وی افزود : داوطلبان شرکت کننده درآزمون استخدامی ۰۳/۰۶/۹۶ که اسامی آنان درفهرست چند برابر ظرفیت اعلام شده توسط سازمان سنجش آموزش کشورمورخ ۵/۷/۹۶ درج گردیده، می بایست نسبت به اخذ کارنامه آزمون خود از طریق سایت سازمان سنجش کشور اقدام وبرابر جدول زمانبندی پیوست این اطلاعیه ، به همراه سایر مدارک مورد نیاز به کارگروه بررسی مدارک تحویل نمایند.

ایوب قادریان ادامه داد : کلیه داوطلبان مؤظفند «فرم اطلاعات فردی» را ازسایت دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش به نشانیhttp://WWW.gozinesh.Medu.irدریافت و نسبت به تکمیل دقیق فرم و الصاق عکس به آن اقدام وبه همراه ۲ قطعه عکس پرسنلی،تصویر کلیه صفحات شناسنامه وکارت ملی،همزمان با تحویل سایر مدارک ،تحویل نماینده هسته گزینش استان نمایند.

رییس اداره امور اداری آموزش و پرورش کردستان با بیان اینکه داوطلبان محترم درهنگام مراجعه برابر برنامه اعلام شده ،اصل وتصویر مدارک ومستندات لازم را باید به همراه داشته باشند گفت : شناسنامه:اصل وتصویرتمام صفحات آن ، مدارک تحصیلی لازم ( دانشنامه یا گواهی موقت فارغ التحصیلی) ، کارت ملی: اصل وتصویر پشت و روی آن ، کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(ویژه آقایان):اصل وتصویرآن ، عکس ۴×۳ تمام رخ تهیه شده درسال جاری : ۴ قطعه و  مدارک مربوط به استفاده ازسهمیه ها(ایثارگران ،معلولین): معرفی نامه ازبنیاد شهید وامور ایثارگران استان یاسازمان بهزیستی حسب موردبرای افرادیکه ازسهمیه مربوطه استفاده می کنند مدارکی است که باید داوطلبان به همراه داشته باشند .

وی در ادامه بر موارد ذیل تاکید کرد :

*بدیهی است معرفی نامه های فوق باید تحت عنوان اداره کل آموزش و پرورش کردستان صادر شده باشند.

– مدارک مربوط به بومی بودن درکد شغل- محل انتخابی مطابق(اطلاعیه جذب) در زمان ثبت نام درآزمون استخدامی.

– اصل سوابق خدمت غیر رسمی وتمام وقت در دستگاه های اجرایی برای داوطلبانی که ازتاریخ۲۲/۱۱/۵۷ به بعد حقوق خود را از اعتبارات دولتی دریافت نموده اند.(برای داوطلبانی که در زمان ثبت نام به جهت داشتن کبر سن،داشتن سابقه خدمت غیر رسمی تمام وقت را اعلام نموده اند)

– کارنامه آزمون استخدامی اخذ شده ازسایت سازمان سنجش آموزش کشور

– پوشه وگیره

رابه همراه داشته باشند.

۶-معرفی فرد داوطلب برای انجام مصاحبه استخدامی به منزله قبولی فرد تلقی نمی گردد، بلکه درگزینش نهایی با توجه به کد شغل- محل انتخابی ،بر اساس مجموع نمره فضلی داوطلبان معرفی شده با وزن۷۰درصد آزمون کتبی و۳۰ درصد مصاحبه استخدامی ،به تعداد یک برابر ظرفیت پذیرش صورت خواهد گرفت.

۷-گذراندن دوره یکساله مهارت آموزشی وموفقیت درآزمون جامع دوره مذبور مطابق ضوابط ومقررات اعلام شده از سوی دانشگاه مجری،برای پذیرفته شدگان نهایی دارای سهمیه(ایثارگران ومعلولین) وسایر داوطلبان الزامی است .محل برگزاری دوره یکساله مهارت آموزی بعد از قبولی نهایی،توسط دانشگاه مجری دوره اعلام خواهد شد . تغییر محل آموزش وجابجایی مهارت آموزان مجاز نمی باشد.

۸-مطابق شرایط وضوابط مندرج در دفترچه آزمون استخدامی ،بخشی از هزینه های مصوب استخدامی، معاینات پزشکی وبرگزاری دوره یکساله مهارت آموزی(خدمات آموزشی ورفاهی) برعهده داوطلب خواهد بود.

۹-مسئولیت های ناشی از خلل دراستخدام افرادی که توانایی شرکت درتمام یابخشی از دوره مهارت آموزی را ندارند، برعهده خود شخص داوطلب بوده و دانشگاه مسئولیتی درقبال پذیرفته شدگان دارای شرایط خاص مانند بارداربودن،فرزندشیرخواریاکوچک،بیمار نیاز به مراقبت و…ندارد.

۱۰-چنانچه پذیرفته شدگان در طول برگزاری دوره یکساله مهارت آموزی ازادامه تحصیل واشتغال منصرف شوند، وزارت آموزش وپرورش به تشخیص خود نسبت به محاسبه واخذ هزینه آزمون ،مصاحبه استخدامی و برگزاری دوره اقدام خواهد نمود.

۱۱-دانشگاه مجری دوره یکساله مهارت آموزی مسئولیتی درقبال اسکان وتغذیه  مهارت آموزان ندارد.درصورت تقاضای مهارت آموز و وجود امکانات ، امکان ارائه خدمات با اخذ هزینه مربوطه خواهد بود.

۱۲-رعایت کلیه شرایط وضوابط دفترچه راهنمای آزمون استخدامی وزارت آموزش وپرورش درچهارمین آزمون متمرکز دستگاه های اجرایی مورخ (۰۳/۰۶/۹۶) مندرج درسایت سازمان سنجش آموزش کشور واطلاعیه های بعدی آن ،ازسوی داوطلبان الزامی است.

۱۳-عدم مراجعه درزمان مقرربراساس این اطلاعیه به منزله انصراف ازادامه روند استخدام می باشد وداوطلب حق اعتراض نخواهد داشت.

۱۴- شرایط بومی بودن : ( دارا بودن یکی از شرایط ذیل) :

الف : شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر با شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.

ب: همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت یا نیروهای مسلح که شهرستان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی والدین داوطلب با شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد .

ج: داوطلب ۴ سال ازسنوات تحصیلی(ابتدایی ،راهنمایی،متوسطه یا دانشگاه )را به صورت متوالی ویا متناوب در شهرستان مورد تقاضا طی کرده باشد .

د: داوطلب حداقل ۴ سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشد .

ه: پدر ،مادر ویا همسر داوطلب حداقل ۴ سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشد.

توضیح۱: ارائه مدارک مستند هر کدام از موارد فوق حسب مورد در زمان بررسی مدارک توسط داوطلب الزامی است

توضیح۲: مبنای بومی بودن داوطلب،آخرین تقسیمات کشوری اعلام شده توسط وزارت کشور در زمان ثبت نام می باشد.

جدول زمانبندی مراجعه به کارگروه بررسی مدارک ومستندات

ردیفرشته شغلی مورد تقاضاجنسیتروزتاریخساعت مراجعه
۱آموزگارابتداییزنسه شنبه۱۸/۰۷/۹۶۸ صبح تا۱۴بعد از ظهر
۲آموزگار ابتداییمردچهارشنبه۱۹/۰۷/۹۶۸ صبح تا۱۴بعد از ظهر
۳آموزگار ابتدایی(افراد جامانده)زن و مردپنج شنبه۲۰/۰۷/۹۶۸ صبح تا۱۴بعد از ظهر

*تذکرات:

۱- حضور شخص داوطلب جهت تشکیل پرونده وبررسی آن الزامی است وعدم مراجعه به منزله انصراف از استخدام خواهد بود.

۲- درصورت ناقص بودن مدارک ویا مغایرت آن با اطلاعات ثبت شده درزمان ثبت نام، داوطلب جزو افراد فاقد شرایط تلقی می شود. واز انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد .

۳-زمان ومکان مصاحبه وانجام معاینات پزشکی پس از بررسی مدارک ومستندات  طی اطلاعیه جداگانه به اطلاع افراد پذیرفته شده خواهد رسید .

آدرس محل استقرارکارگروه بررسی مدارک ومستندات :

سنندج-بلوار پاسداران-سه راه جام جم(نرسیده به سه راه شالمان) باشگاه فرهنگیان ، پژوهشکده تعلیم و تربیت.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با این آگهی و تمامی زمینه های استخدامی ؛
بدون نیاز به پیش شماره از خط ثابت با شماره 9099071614 ( از سراسر کشور ) تماس بگیرید.
پاسخگویی کارشناسان مشاور گروپ از 8صبح الی 12 شب

کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.