شروع ثبت نام استخدام شرکت ذوب آهن اصفهان

شهر های مورد نیاز :
تعداد مورد نیاز :
تاریخ انقضاء :
متن آگهی

اطلاعیه استخدامی شرکت ذوب آهن اصفهان

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان جهت تامین منابع انسانی مورد نیاز خط تولید و حوزه پشتیبانی خود از بین افراد واجد شرایط ( صرفا برادران) از طریق آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی استخدام مینماید.

  • تاریخ ثبت نام : 25 شهریور 91
  • تاریخ انقضا : 1 مهر 91
  •  تعداد نیروی مورد نیاز : 995

——————————————————————————————————————————-

متن آگهی

 

شركت سهامي ذوب آهن اصفهان جهت تأمين منابع انساني مورد نياز خط توليد و حوزه پشتيباني خود از بين افراد واجد شرايط (صرفاً برادران) از طريق آزمون كتبي، مصاحبه تخصصي، طب صنعتي و گزينش نفراتي را بصورت پيماني بشرح جدول شماره يك جذب مي نمايد.

الف : شرايط عمومي داوطلبان
1. داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
2. اعتقاد به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
3. نداشتن سابقه محكوميت جزائي مؤثر يا سوء پيشينه كيفري كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي شده باشد.
4. عدم اعتياد به مواد مخدر و دخانيات.
5. الزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
6. عدم اشتغال و تعهد خدمت به ساير دستگاه هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و نيز عدم بازخريد خدمت.
7. دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم.
8. دارا بودن حداقل بيست سال سن تا آخرين روز مهلت ثبت نام مندرج در اين آگهي (تاريخ 91/07/01).
9. داشتن تندرستي و توانايي كامل جسماني و رواني كه به تأييد مركز طب كار شركت سهامي ذوب آهن اصفهان خواهد رسيد.
10. داشتن مدرك تحصيلي معتبر و داراي ارزش استخدامي مطابق مفاد مندرج در اين آگهي.
11. نداشتن منع استخدام در دستگاه هاي دولتي به موجب مقررات مربوطه و يا آراء مراجع قانوني.

ب : شرايط اختصاصي داوطلبان
1..دارابودن شرايط و مدارك تحصيلي مطابق با مفاد مندرج در اين آگهي .
2.حداكثر سن براي داوطلبان داراي مقطع تحصيلي ديپلم متولدين 1366/01/01 و بعد از آن ، و براي مقطع تحصيلي فوق ديپلم متولدين 1363/01/01 به بعد ، و براي مقطع تحصيلي كارشناسي و کارشناسي ارشد متولدين 1360/01/01 و بعد از آن مي باشد.
3. موارد زير بشرط ارائه تأييديه معتبر به حداكثر سن مقرر در بند يك اضافه خواهد شد :
3-1- افراد خانواده معظم ايثارگران (شهدا ، جانبازان 25% و بالاتر ، آزادگان بالاي سه سال اسارت شامل: فرزندان ، برادر، خواهر و همسر) براساس شرايط مندرج در تبصره 2 ، بند ” و ” ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران بايستي اقدام نمايند .
3-2- مدت خدمت قانوني نظام وظيفه مشروط به اينكه انجام شده باشد به سقف سني داوطلبان اضافه خواهد شد .(معافيت و موارد خريد خدمت نظام قابل احتساب نمي باشد) .
3-3- براي آندسته از افراد واجد شرايط كه در حال حاضر در پيمانهاي شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان و يا بصورت قرارداد كار معين در اين شركت مشغول بكار مي باشند مشروط به داشتن سابقه خدمت در ذوب آهن اصفهان ، تا سقف 5 سال به سقف سني مذكور اضافه خواهد شد .(مشروط بر اينكه در مرحله كنترل مدارك معتبر ، مدارك مربوطه كه به تأييد سازمان تأمين اجتماعي ، شركت مربوطه و حراست ذوب آهن اصفهان رسيده باشد را ارائه نمايند).
3-4- مدت حضور داوطلبان در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل ، زمان بستري يا استراحت پزشكي رزمندگان داوطلب در اثر مجروحيت و ميزان اسارت آزادگان به سقف سني مذكور اضافه خواهد شد.
4. مدارك تحصيلي متقاضيان بايستي حداكثر تا آخرين تاريخ مهلت ثبت نام (91/07/01) بطور قطعي صادر شده باشد و مدارك صادره حاوي رشته و گرايش تحصيلي ، معدل و تاريخ قطعي فراغت از تحصيل و مشخصات فرد داوطلب باشد . بديهي است به گواهي هاي فراغت از تحصيل صادره براي حوزه نظام وظيفه و يا فاقد معدل ترتيب اثر داده نخواهد شد و در صورت ثبت نام در مرحله بعدي از ليست متقاضيان حذف خواهند شد .
5.در مقاطع ديپلم ، فوق ديپلم و کارشناسي صرفاً متقاضيان بومي استانهاي اصفهان و چهارمحال بختياري مجاز به شرکت در آزمون مي باشند .
تبصره 1 : ملاک احراز بومي بودن متقاضيان محل تولد مندرج در شناسنامه افراد در يکي از استانهاي فوق الذکر بوده و يا اينکه دو مقطع از مقاطع تحصيلي دوره ابتدائي يا دوره راهنمايي و يا دبيرستان را در استانهاي مذکور تحصيل کرده باشند .
تبصره 2 : فرزندان پرسنل نيروهاي مسلح درصورتيکه 3 سال از سنوات تحصيلي آنان تا پايان مقطع دبيرستان در يکي از استانهاي مذکور باشد مجاز به شرکت در آزمون مي باشند .
6.متقاضياني كه گواهي معتبر مدرك تحصيلي و يا كارت پايان خدمت نظام و يا معافيت دائم آنان بعد از تاريخ 91/07/01 باشد مجاز به ثبت نام نمي باشند .
7.مدارك تحصيلي معادل ، آموزش باز و مكاتبه اي و ساير موارديكه پذيرش دانشجو خارج از آزمون هاي سراسري سازمان سنجش و يا خارج از آزمون هاي سراسري دانشگاه آزاد اسلامي و يا دانشگاه جامع علمي كاربردي باشد قابل قبول نبوده و متقاضيان مربوطه حق ثبت نام نخواهند داشت .
8. فارغ التحصيلان مقاطع تحصيلي بالاتر حق شركت در آزمون استخدامي مقاطع تحصيلي ديپلم و فوق ديپلم را نخواهند داشت و درصورت كتمان واقعيت و قبولي حتي در صورت جذب ، استخدام آنان كان لم يكن خواهد شد .
9.متقاضيان بايستي مدارك تحصيلي كاملاً منطبق بر جدول شماره 1 را با درنظر گرفتن رشته ،گرايش و مقطع خواسته شده در اين جدول ارائه نمايند .

جدول شماره 1 – ليست نيازهاي استخدام 995 نفره (صرفا آقايان)

مقطع ليسانس

رديف

اولويت اول شرايط احراز

گرايش

تعداد

1

ليسانس مديريت بيمه

2

2

ليسانس مديريت مالي

3

3

ليسانس مهندسي صنايع

ايمني صنعتي

4

4

ليسانس مواد

سراميك

2

5

ليسانس مواد

كليه گرايشها (به جز سراميك)

13

6

ليسانس مكانيك

حرارت و سيالات

4

7

ليسانس مكانيك

طراحي جامدات

11

8

ليسانس عمران

كليه گرايشها

4

9

ليسانس برق

الكترونيك

9

10

ليسانس برق

قدرت

5

مجموع ليسانس

57

مقطع فوق ديپلم

رديف

اولويت اول شرايط احراز

گرايش

تعداد

11

فوق ديپلم مكانيك

كليه گرايشها (بجز تاسيسات، جوشكاري، ماشين ابزار)

250

12

فوق ديپلم مكانيك

تاسيسات

34

13

فوق ديپلم ماشين افزار

15

فوق ديپلم مكانيك

ماشين ابزار

14

فوق ديپلم جوشكاري

31

فوق ديپلم مكانيك

جوشكاري

 15

فوق ديپلم مواد

كليه گرايشها

191

16

فوق ديپلم عمران

كليه گرايشها

9

17

فوق ديپلم شيمي

كليه گرايشها (بجز صنايع غذايي و پليمر)

24

18

فوق ديپلم برق

الكترونيك

64

19

فوق ديپلم برق

قدرت

92

20

فوق ديپلم كامپيوتر

سخت افزار

13

21

فوق ديپلم صنايع

ايمني صنعتي

2

مجموع فوق ديپلم

725

مقطع ديپلم

رديف

اولويت اول شرايط احراز

گرايش

تعداد

22

ديپلم مكانيك

بجز رشته‌هاي صنايع چوبي، صنايع دريايي، معدن و نسانجي از ديپلم گروه مكانيك كاردانش

28

23

ديپلم رياضي فيزيك و علوم تجربي

125

24

ديپلم مواد

19

25

ديپلم برق

27

26

ديپلم كامپيوتر

5

27

ديپلم جوشكاري

9

مجموع ديپلم

213

9. شرط حداقل معدل كل تحصيلي در مقطع ديپلم و فوق ديپلم 13 و در مقطع كارشناسي 14 مي‌باشد.
تبصره 1: براي داوطلبان مقطع ديپلم، معدل كل دوره سه ساله متوسطه و يا ديپلم نظام قديم ملاك عمل خواهد بود و معدل مدارك پيش دانشگاهي ملاك عمل نمي‌باشد.
تبصره 2: شرط حداقل معدل براي حضور فارغ التحصيلان مقطع كارشناسي ده دانشگاه برتر كشور در آزمون رشته هاي فني و علوم پايه (به استثناي علوم انساني) 13 مي‌باشد. (ليست ده دانشگاه و مركز آموزش عالي كشور به شرح جدول شماره 2 استخراج شده از وب سايت http://ur.isc.gov.ir مي‌باشد)

جدول شماره 2 – فهرست 10 دانشگاه برتر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
در رتبه‌بندي سال 90 پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC)

رتبه

نام دانشگاه يا موسسه تحقيقاتي

1

دانشگاه تهران

2

دانشگاه صنعتي شريف

3

دانشگاه صنعتي اميركبير

4

دانشگاه تربيت مدرس

5

دانشگاه علم و صنعت

6

دانشگاه شيراز

7

دانشگاه صنعتي اصفهان

8

دانشگاه فردوسي مشهد

9

دانشگاه شهيد بهشتي

10

دانشگاه تبريز

10 . براي افراديكه جذب خواهند شد امكان سرويس اياب و ذهاب رفت و برگشت به محل شركت سهامي ذوب آهن اصفهان و بالعكس حداكثر تا شعاع 50 كيلومتري اين شركت و صرفاً در مسيرهايي كه شركت سهامي ذوب آهن اصفهان تعيين مي‌نمايد وجود خواهد داشت.
11. شركت سهامي ذوب آهن اصفهان هيچگونه تعهدي در قبال تامين اسكان و يا منزل مسكوني سازماني براي پذيرفته شدگان نخواهد داشت.
تبصره 3: سهميه‌هاي قانوني خانواده محترم ايثارگران (شهدا، جانبازان 25% و بالاتر و آزادگان بالاي سه سال اسارت) از محل ظرفيت اعلام شده در اين مرحله استخدام تعيين گرديده و اين عزيزان مي توانند طبق قوانين مربوطه در مهلت ثبت نام با مراجعه به بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اصفهان از مزاياي اين مرحله استخدامي برخوردار گردند.
تبصره 4: معلولين عادي در صورت دارابودن شرايط مندرج در اين آگهي و نيز شرايط كار در كارگاه ها و مشاغل مورد نياز ، مشروط به رعايت قوانين مرتبط و تائيد مركز طب كار اين شركت از سهميه قانوني مربوطه برخوردار خواهند بود.

پ: نحوه ثبت نام و مهلت آن
1. متقاضيان پس از مطالعه كامل و دقيق شرايط و مفاد مندرج در اين آگهي فرصت دارند تا از تاريخ 91/06/25 لغايت تاريخ 91/07/01 (بمدت هشت روز) از طريق وب سايت www.ESCOazmoon.ir اقدام به ثبت نام نموده و كد رهگيري مربوطه را دريافت نمايند.
2. 2. متقاضيان بايستي قبل از مراجعه به سايت، نسبت به تهيه مدارك مورد نياز و اسكن آنها اقدام نمايند.

ت: مدارك مورد نياز
الف : تكميل فرم اينترنتي تقاضاي ثبت نام كه بايستي با دقت انجام گردد.
ب : اسكن آخرين مدرك تحصيلي منطبق با شرايط آگهي استخدام (حداقل 250 و حداكثر 350 كيلو بايت)
پ : اسكن صفحه اول شناسنامه، در صورت داشتن توضيحات اسكن صفحه توضيحات، نيز پيوست شود.(حداقل 100 و حداكثر 200 كيلو بايت)
ت : اسكن كارت ملي (حداقل 50 و حداكثر 100 كيلو بايت)
ث : اسكن پشت و روي كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم(حداقل 50 و حداكثر 100 كيلو بايت)
ج : اسكن عكس 3*4 پرسنلي جديد (حداقل 10 و حداكثر 50 كيلوبايت – بين 200*300تا 300*400پيكسل)
تذكر: كليه فايل هاي اسكن شده بايستي با پسوند jpg باشند.
چ : پرداخت الكترونيكي 110.000 (يكصدو ده هزار) ريال بابت ثبت نام در آزمون كه بصورت الكترونيكي از طريق سايت ثبت نام بايستي واريز گردد. لازم به ذكر است كه اين مبلغ غيرقابل استرداد مي باشد.
تذكر: جهت انجام پرداخت الكترونيك نیاز است که دارای یکی از کارتهای بانکی متصل به شبکه شتاب کشور باشید و جهت پرداخت نیاز به شماره کارت، رمز دوم کارت، CVV2 و تاريخ انقضاي كارت می باشد.

ث : زمان توزيع كارت و تاريخ ومكان برگزاري آزمون
1. متقاضيان واجد شرايطي كه اقدام به ثبت نام و دريافت كد رهگيري نموده اند مي بايستي از تاريخ 91/07/16 لغايت 91/07/19 با مراجعه به سايت www.ESCOazmoon.ir و با درج كد رهگيري اقدام به چاپ و دريافت كارت ورود به جلسه آزمون كتبي نمايند.
2. تاريخ، محل و ساعت برگزاري آزمون در كارتهاي ورود به جلسه آزمون درج خواهدشد.
ضمناً متقاضيان مي‌بايست در طول فرايند جذب و استخدام جهت آگهي از اطلاعيه هاي بعدي و نتايج مراحل مختلف، بصورت مستمر به آدرس سايت مراجعه نمايند.

ج : مواد آزمون كتبي (عمومي و تخصصي)
1. در مقطع تحصيلي ديپلم متقاضيان كليه رشته هاي عنوان شده در جدول شماره 1 مي‌توانند صرفاً بر اساس رشته تحصيلي خود يكي از گروه هاي شش گانه ديپلم را انتخاب و با تكميل فرم تقاضاي ثبت نام، در آزمون مربوط به آن گروه شركت نمايند.
2. مواد امتحاني آزمون عمومي در مقاطع تحصيلي ديپلم، فوق ديپلم و كارشناسي شامل زبان و ادبيات فارسي – زبان انگليسي – كامپيوتر – هوش و استعداد تحصيلي و معارف اسلامي و اطلاعات اجتماعي به ميزان 40 نمره مي باشد (اقليت هاي مذهبي از پاسخگوئي به سوالات معارف اسلامي معاف بوده و امتياز آن در ساير مواد آزموني توزيع مي گردد).
3. مواد امتحاني تخصصي مقطع تحصيلي ديپلم بميزان 60 نمره و از مواد درسي در حد كتاب هاي تخصصي دبيرستان وپيش دانشگاهي مي‌باشد.
4. مواد امتحاني آزمون تخصصي مقطع فوق ديپلم و كارشناسي به ميزان 60 نمره شامل سوالات تخصصي رشته هاي مربوطه مي‌باشد.
5. كليه سوالات آزمون عمومي و تخصصي داراي نمره منفي مي‌باشد.

چ : نحوه پيگيري نتايج و اطلاع از مراحل جذب
1. هرگونه دعوت از متقاضياني كه در مرحله آزمون استخدام كتبي پذيرش گردند جهت انجام ساير مراحل جذب تا تكميل پرونده هاي متقاضيان صرفاً از طريق سايت www.ESCOazmoon.ir خواهد بود، لذا مسئوليت كليه اعتراضات ناشي از عدم اطلاع بعهده خود شخص بوده و عدم مراجعه متقاضيان پذيرش شده در مهلت‌هاي اعلامي بمنزله انصراف بوده و هيچگونه تعهدي را براي اين شركت در بر نخواهد داشت.
2. پيگيري نتايج هر يك از مراحل جذب صرفاً از طريق سايت مذكور و از طريق كد رهگيري داوطلب خواهد بود و به مراجعات حضوري يا تلفني پاسخ داده نخواهد شد.

تذكرات مهم
1. داوطلبان نبايد از جمله افرادي باشند كه بموجب آراي هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و يا مراجع قضايي از خدمت اخراج شده باشند.
2. چنانچه داوطلب با ذكر مشخصات غير واقعي و بدون رعايت كامل مفاد مندرج در اين آگهي اقدام به ثبت نام نمايد حتي در صورت جذب و اشتغال به كار، موضوع اشتغال بكار وي در هر مقطعي منتفي خواهد بود و برابر مقررات مربوطه پيگرد قانوني خواهد داشت. قبولي در آزمون كتبي بمنزله پذيرش نهايي نبوده و ماداميكه فرد متقاضي در مابقي مراحل جذب شامل مصاحبه تخصصي، معاينات پزشكي توسط مركز طب كار شركت، گزينش و تشخيص هويت مورد قبول واقع نگردد هيچگونه حقي براي جذب و اشتغال در شركت نخواهد داشت.
3. مشاغل موردنياز اين شركت غالباً مربوط به مشاغل سخت خط توليد بوده، چنانچه افراد متقاضي كه در مرحله كتبي و مصاحبه تخصصي قبول شده‌اند از نظر جسمي و روحي مورد تائيد طب كار اين شركت قرار نگيرند هيچ حقي براي جذب نخواهند داشت و از نفرات بعدي بجاي آنها دعوت بعمل خواهد آمد.


برای ثبت نام کلیک کنید

اطلاعات تماس
نشانی :
تلفن :
وبسایت :
عضویت در کانال تلگرام سایت استخدامی www.estekhdami.org
جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید
هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.
دیدگاه ها
sadegh
۰۹:۱۵ ~ ۱۹ شهریور ۱۳۹۱

سلام
از چه استانهای نیرو می خواد
شرکت در ازمون برای همه مجاز است یا فقط نیروی بومی میتونه شرکت کنه
————
مدیر سایت : در آگهی شرط بومی بودن ذکر نشده به احتمال زیاد بشه.

[پاسخ]

محسن پاسخ در تاريخ شهریور ۱۹ام, ۱۳۹۱ ۳:۱۵ ب.ظ:

استخدام مخصوص استان اصفهان و شهرکرد است.بر اساس استخدامی سال های گذشته ذوب آهن.

[پاسخ]

asd
۱۰:۳۷ ~ ۱۹ شهریور ۱۳۹۱

یعنی چی هر جای خوبه مخصوص پسراست یکم انصاف هم چیز خوبیه. کسی نیست واقعا چیزی بگه؟

[پاسخ]

ايمان
۱۷:۳۱ ~ ۱۹ شهریور ۱۳۹۱

احتمالا پست هايي كه قصد استخدام داره جز دسته مشاغل سخت به حساب مياد و مجاز نيستن خانم ها رو استخدام كنن …من خودم رشتم مكانيك ساخت و توليده اصلا تو ليست درخواستش نيست!!!!

[پاسخ]

شهاب
۲۰:۴۴ ~ ۱۹ شهریور ۱۳۹۱

ببخشید. چرا کسانی که مدرکشون کارشناسی هست نمیتونن با کاردانی شرکت کنن؟
آخه ظرفیت پذیرش تو کاردانی بیشتره
———
مدیر سایت : شاید با اینکار میخوان هر کس بر اساس تحصیلات در پستی که داره استخدام بشه یا فکر میکنند این جوری خیلی ها هستند که با مدارک بالاتر ثبت نام میکنند بعد بین فردی که تحصیلاتش بالاتر هست خب مسلما اون شخص انتخاب میشه.

[پاسخ]

sareh
۰۲:۲۱ ~ ۲۰ شهریور ۱۳۹۱

میخواستم ازاین سایت تشکرکنم واقعا خدماتش عالیه خیلی بروزوانلاینه.بهترین سایتیس ک تاحالارفتم
——
مدیر سایت : ممنون از لطفتون هدف ما هم رضایت کاربرانمون هست.موفق و پیروز باشید.

[پاسخ]

ابوذر
۱۰:۴۸ ~ ۲۰ شهریور ۱۳۹۱

متشكريم ازاين خبر

[پاسخ]

غلامحسين خالقي
۰۱:۱۷ ~ ۲۱ شهریور ۱۳۹۱

خواهشمندم يه کار براي من جور کنيد ساکن مبارکه هستم و اينجا هيچ کس را هم ندارم غريبم کمکم کنيد

[پاسخ]

neda
۱۰:۳۴ ~ ۲۱ شهریور ۱۳۹۱

واقعا که یه بار بگین دخترا برن بمیرن

[پاسخ]

jaber پاسخ در تاريخ شهریور ۲۷ام, ۱۳۹۱ ۴:۱۸ ب.ظ:

حالا

[پاسخ]

حمید پاسخ در تاريخ شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۱ ۵:۱۵ ب.ظ:

واقعا در حق خانومها خیلی خیلی بی انصافی میشه , در حالیکه بیشتر فارغ التحصیلان دانشگاه خانوما هستن

[پاسخ]

محسن
۱۶:۴۹ ~ ۲۱ شهریور ۱۳۹۱

میدونی چرا خانم نمیگیرن؟
چون به مرد بیکار زن نمیدن ولی دختر بیکار شوهر میدن…
3ساله عروسی کردم1 لقمه نون ندارم بدم زن وبچم شما از چی بحث می کنید خانم!!!

[پاسخ]

احمد پاسخ در تاريخ شهریور ۲۲ام, ۱۳۹۱ ۱۰:۵۶ ق.ظ:

سلام.منم کاردانی جوشم کسی بهم زن نمیده.میگن کو کارت؟
آخه کدوم خانوم می تونه بره کنار کوره ذوب آهن.

[پاسخ]

حمید پاسخ در تاريخ شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۱ ۵:۱۷ ب.ظ:

خب میخواستی عروسی نکنی ؛ خانوما نباید برن سر کار چون تو زن و بچه داری؟! مگه کسی مجبورت کرد عیالوار بشی؟؟؟

[پاسخ]

محسن پاسخ در تاريخ مهر ۱۵ام, ۱۳۹۱ ۱۱:۱۷ ق.ظ:

گمونم خبر نداری چندتا جوون دچار مشکل ازدواج هستن و به خاطر بیکاری نمیتونن ازدواج کنن!!!
مقدمه زمینه فساد از همینجا جرقه میزنه
خانوما اصلا نگران نباشن اگه بیکار موندن بازم شوهر میاد براشون

[پاسخ]

حسین
۱۰:۱۶ ~ ۲۳ شهریور ۱۳۹۱

دوره زمونه فرق کرده به خانوما کار میدن آقایون تو خونه میشن زاوو

[پاسخ]

yaser
۱۳:۵۹ ~ ۲۳ شهریور ۱۳۹۱

مچکرم از این خبر

[پاسخ]

مهدی
۱۰:۲۲ ~ ۲۴ شهریور ۱۳۹۱

سلام حداکثرسن مجازشرکت کنندگان کارشناسی چقدره
————
مدیر سایت : تو فایل هست، برای مقطع کارشناسی متولدین 1360/1/1 و بعد از آن.

[پاسخ]

کمال
۲۲:۳۷ ~ ۲۴ شهریور ۱۳۹۱

ای بابام جا ما که نیس همش برا سهمه داراس بقیه آدم نیستن ثبت نامم کنیم قبول نمیشیم

[پاسخ]

دانشمند
۱۲:۴۷ ~ ۲۵ شهریور ۱۳۹۱

سلام اینجانب تمام شرایط را دارم فقط لیسانس ساخت وتولیددارم بامعدل 17ونیم لطفابگیدمیتونم شرکت کنم توی ازمون
———
مدیر سایت : احتمال زیاد نه همون رشته هایی رو که در متن اگهیشون ذکر کردند رو پذیرش دارند.البته میتونید از خودشون بپرسید.

[پاسخ]

دانشمند
۱۶:۵۹ ~ ۲۵ شهریور ۱۳۹۱

ازکی بپرسم که بهم زودجواب بده
————
مدیر سایت : تو سایت ذوب آهن میتونید در بخش ارتباط و یا تماس با ما، با شماره و ایمیل با خودشون تماس بگیرید سوال کنید.

[پاسخ]

علیرضا
۱۷:۲۰ ~ ۲۵ شهریور ۱۳۹۱

سلام من متولد 67 هستم با مدرک پ1 واسه رانندگی میتونم شرکت کنم؟خواهش میکنم دوسال متاهلم وبیکار.

[پاسخ]

علیرضا
۱۷:۳۹ ~ ۲۵ شهریور ۱۳۹۱

مجددا سوال دارم:اگه از طریق آزمون هم نتونم شرکت کنم خود شرکت ذوب آهن راننده احتیاج نداره؟امتحان عملی هم حاظرم بدم چون رانندگیم در حد عالیه.

[پاسخ]

محمد
۱۰:۱۱ ~ ۲۶ شهریور ۱۳۹۱

سلام ممنون از زحماتی که برای سایت میکشید.من ساکن اهواز هستم و دیپلم کامپیوتر دارم ، بنظرتون شانسی دارم که شرکت کنم ؟

[پاسخ]

محسن
۱۲:۱۰ ~ ۲۶ شهریور ۱۳۹۱

ازمونش کجا برگزار میشه؟

[پاسخ]

saeid
۱۶:۵۹ ~ ۲۶ شهریور ۱۳۹۱

سلام خسته نباشی
امکان پارتی بازی هست

[پاسخ]

حاضرجواب پاسخ در تاريخ آبان ۱۶ام, ۱۳۹۱ ۱۱:۰۵ ب.ظ:

بله عزیزم چرا که نه..شما مبلغ بیست ملیون اشلوق بصورت زیرمیزی میدی به ابدارچی شرکت. از فردا صبحش بیا سر کار.ما که تعارف نداریم…با این کار هم کار خودمون رو راحت میکنی هم کار خودت راه میافته.

[پاسخ]

arman
۱۹:۲۶ ~ ۲۶ شهریور ۱۳۹۱

با سلام.من فوق دیپلم مکانیک گرایش خودرو دارم تو اگهی زده بودین کلیه گرایشها ولی امروز زدین فقط گرایش ساخت و تولیدونقشه کشی بگید من چی کار باید بکنم
———
مدیر سایت : بله تغییراتی در آگهی ذوب آهن ایجاد کردند.

[پاسخ]

esmaill
۰۹:۲۰ ~ ۲۷ شهریور ۱۳۹۱

با سلام
نمونه سولات سالهای قبل را می تونید تو سایتون برا دانلود بزارید.
از نحوی اطلاع رسانی و خدمات رسانی سایت شما گمال تشکر رو دارم
———–
مدیر سایت : نمونه سوالات آزمون های استخدامی لینکش در صفحات آگهی هست.

[پاسخ]

حميدرضا چوپاني پاسخ در تاريخ شهریور ۲۷ام, ۱۳۹۱ ۲:۳۰ ب.ظ:

ببخشيد من از صبح تا حالا مي‌خوام نمونه سوالات موجود در سايت رو دانلود كنم با كارت ملت هم ميخوام پرداخت كنم اما نتونستم فكر كنم مشكل مربوط به سايت زربال هست لطفا يه راه حل پيشنهاد بدين يا شما ره حساب بدين من از پايانه بانك ملت براتون بريزم
———–
مدیر سایت : نه دوستان زیادی سوالات رو خریداری میکنند مشکلی ندارند ، میتونید با ایمیل تماس بگیرید و اگر نتونستید ما سوالات رو براتون میل میکنیم.

[پاسخ]

احمد مبشری
۱۷:۳۰ ~ ۲۹ شهریور ۱۳۹۱

سلام افراد ساکن لرستان می تونن توی استخدامی شرکت کنن.

[پاسخ]

maryam
۲۱:۱۱ ~ ۳۱ شهریور ۱۳۹۱

salam khaste nabashid manam harkary kardam natonestam downlod konam lotfan be emailam befrestid mamnon misham
———–
مدیر سایت : چی رو نتونستید دانلود کنید؟

[پاسخ]

ملک پور
۱۴:۵۹ ~ ۱ مهر ۱۳۹۱

سلام معدل 84/12برای ثبت نام پذیرفته میشود(دیپلم کامپیوتر)

[پاسخ]

ساسان
۱۲:۲۱ ~ ۲ مهر ۱۳۹۱

ممنون از سايت بي نظيرتون خيلي عالي و خوب هست ان شاالله كه هميشه موفق باشد و بتوانيد خدمت رساني كنيد

[پاسخ]

hossein
۱۷:۲۱ ~ ۸ مهر ۱۳۹۱

سلام من 2200 را از طریق ملت کارت و درگاه پارسیان پرداخت نمودم و روی لینک دانلود کلیک نمودم ولی دوباره به همان دروازه پرداخت برگشت . ضمنا از دستگاه خود پرداز هم پرینت گرفتم درتاریخ 91.7.8 ساعت 13.14 دقیقه از حساب برداشت شده حالا باید چیکار کنم؟
———–
مدیر سایت : به ایمیلتون ارسال شد، از طریق فرم تماس با ما که ایمیل بزنید بهتره چون اینجا ممکنه دیرتر نظرتون رو بخونیم موفق باشید.

[پاسخ]

حسن
۲۰:۵۴ ~ ۸ مهر ۱۳۹۱

با سلام من موقع ثبت نام فقط کد پیگیری واریز رو گرفتم و کد رهگیری دریافت ننمودم

[پاسخ]

hassan alvar
۱۸:۱۴ ~ ۹ مهر ۱۳۹۱

با سلام من موقع ثبت نام فقط کد پیگیری واریز رو گرفتم و کد رهگیری دریافت ننمودم
لطفا جواب بدین،اقدام به ایمیل به شرکت نمودم ولی جوابی تا به حال دریافت ننموده ام(2روز بیشتره)
——–
مدیر سایت: خب اگر جواب ایمیلتون رو نمیدن باهاشون تماس بگیرید و مطمئن بشید که ثبت نامتون به درستی صورت گرفته.

[پاسخ]

مهدي
۲۱:۴۱ ~ ۲ آبان ۱۳۹۱

با سلام. من براي پرداخت كردن به مشكل ميخورم. نميشه پرداخت كرد.
به سوالات آزمون استخدامي خيلي نياز دارم. اگه ميشه لطف كنين به ايميلم بفرستيد ممنون ميشم.
با تشكر
——–
مدیر سایت : مشکلی نداره هر یک از درگاه هارو میتونید انتخاب کنید در صورتی هم که نتونستید میل بزنید تا شماره کارت بدیم بعد از پرداخت براتون ایمیل کنیم.

[پاسخ]

مهدی قاسمی
۱۲:۲۱ ~ ۲۲ دی ۱۳۹۱

با سلام
برای ادامه خدمت سربازی می توان در جایی مشغول به کار ویا استخدام شد ؟
با تشکر

[پاسخ]

مجتبی
۱۳:۲۹ ~ ۵ آذر ۱۳۹۴

سلام خسته نباشید من یک کارگرم نیاز به کاری دارم ممنونم از تون اگه کاری هست

[پاسخ]