خانه » استخدام در استان سمنان » اعلام نتایج و نحوه مراجعه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان سمنان

اعلام نتایج و نحوه مراجعه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان سمنان

متن آگهی:

اطلاعیه ۲۵ اردیبهشت ۹۶: اطلاعیه درخصوص نحوه اعلام نتیجه و اعمال سهمیه ها در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی سال ۹۵سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص نحوه اعلام نتیجه و اعمال سهمیه ها در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش درسال ۱۳۹۵ اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش اداره اطلاع رسانی وروابط عمومی آموزش وپرورش استان سمنان،اطلاعیه سازمان سنجش جهت اطلاع داوطلبین استخدام ۱۳۹۵ آموزش و پرورش به شرح زیر بیان می شود :

پیرو اطلاعیه منتشره مورخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۶ سازمان سنجش  موضوع اعلام نتیجه آزمون استخدامی ۲۱/۰۸/۱۳۹۵ وزارت آموزش و پرورش، بدین‌وسیله به اطلاع آن گروه از داوطلبانی که در تاریخ فوق برای آن ها کارنامه مشروط صادر شده است، اعلام می دارد، نتایج آزمون مذکور مشخص و کارنامه جدید برای داوطلبان دی نفع صادر شده است.

ضمنا داوطلبینی که برای آن ها کارنامه “قبولی” صادر گردیده است، لازم است در اسرع وقت جهت انجام سایر مراحل استخدامی  با در دست داشتن مدارک ذیل به اداره کل آموزش و پرورش استان ذیربط مراجعه نمایند.

کارنامه قبولی

۲ قطعه عکس ۳*۴

شناسنامه ، کارت ملی، کارت پایان خدمت برای آقایان

جهت مشاهده نتایج در سازمان سنجش به آدرس مراجعه نمایید.

جهت مشاهده نتایج اینجا کلیک نمایید


اطلاعیه ۴ اسفند ۹۵: برنامه حضور داوطلبین چند برابر ظرفیت معرفی شده تکمیلی جهت بررسی مدارک و انجام مصاحبه آزمون استخدامی آموزش پرورش استان سمنان اعلام شد.

اطلاعیه شماره ۶

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی

پیرو اطلاعیه های قبلی در خصوص استخدام پیمانی ، ۱۳۹۵برنامه حضور داوطلبین چند برابر ظرفیت معرفی شده تکمیلی جهت بررسی مدارک و انجام مصاحبه به شرح ذیل اعلام می گردد. لازم است داوطلبین گرامی پس از مطالعه دقیق اطلاعیه های قبلی و با همراه داشتن مدارک کامل در موئد مقرر در محل اعلام شده حضور یابند.

خواهران:

محل مراجعه : سمنان – میدان ارگ – دانشگاه فرهنگیان – پردیس الزهرا
زمان مراجعه: یکشنبه مورخ ۰۸/۱۲/۹۵

خواهران
ردیف شماره داوطلبی کد ملی ساعت روز و تاریخ و مکان مصاحبه
۱ ۴۲۶۵۹۲ ۴۵۷۰۰۲۶۷۲۹ ۸ صبح روز یکشنبه مورخ ۰۸/۱۲/۹۵  سمنان – میدان ارگ – دانشگاه فرهنگیان – پردیس الزهرا
۲ ۴۲۶۵۴۸ ۴۵۷۹۶۶۷۶۱۱ ۸ صبح
۳ ۴۲۳۹۰۴ ۴۵۶۹۹۶۶۳۳۰ ۸ صبح
۴ ۴۲۴۰۶۰ ۴۵۹۲۱۰۰۸۶۷ ۸ صبح
۵ ۴۲۴۱۱۸ ۴۵۶۹۹۴۵۴۰۶ ۸ صبح
۶ ۴۲۳۸۶۵ ۲۱۲۲۵۳۶۵۲۷ ۸ صبح
۷ ۴۲۴۰۲۱ ۴۵۷۰۰۴۲۸۱۳ ۸ صبح
۸ ۴۲۳۹۶۴ ۴۶۰۹۹۲۵۳۳۸ ۸ صبح
۹ ۴۲۴۰۰۹ ۴۶۰۹۸۲۱۲۴۹ ۸ صبح
۱۰ ۴۲۴۰۸۹ ۴۶۰۰۰۰۵۲۵۲ ۸ صبح
۱۱ ۴۲۴۰۸۷ ۵۳۰۹۹۷۸۷۴۷ ۸ صبح
۱۲ ۴۲۳۸۳۵ ۵۳۰۹۹۲۰۷۳۰ ۸ صبح
۱۳ ۴۲۶۶۶۴ ۴۵۸۰۰۳۵۱۲۷ ۸ صبح
۱۴ ۴۲۶۶۴۳ ۲۱۱۰۳۱۹۶۰۷ ۸ صبح
۱۵ ۴۲۶۴۸۷ ۶۲۴۹۹۳۸۱۶۸ ۸ صبح
۱۶ ۴۲۶۵۸۲ ۴۵۹۲۰۴۷۹۶۶ ۸ صبح
۱۷ ۴۲۶۳۳۸ ۴۵۹۲۲۴۵۳۲۶ ۱۱ صبح
۱۸ ۴۲۶۳۴۰ ۴۵۹۰۱۷۸۸۷۷ ۱۱ صبح
۱۹ ۵۹۴۱۷۵ ۲۱۹۰۱۰۷۳۰۱ ۱۱ صبح
۲۰ ۴۲۶۳۱۴ ۴۵۹۲۱۴۴۰۶۶ ۱۱ صبح
۲۱ ۵۵۹۵۵۷ ۴۵۹۲۱۶۵۲۹۲ ۱۱ صبح
۲۲ ۵۹۷۶۳۲ ۴۵۹۲۱۲۸۶۳۱ ۱۱ صبح
۲۳ ۳۶۷۳۳۳ ۵۲۰۹۹۵۶۳۹۳ ۱۱ صبح
۲۴ ۴۲۳۷۲۶ ۴۵۶۰۰۴۱۲۱۰ ۱۱ صبح
۲۵ ۴۲۶۲۴۹ ۴۵۷۹۹۴۱۵۲۷ ۱۱ صبح
۲۶ ۴۲۶۱۲۹ ۴۵۹۱۸۱۶۰۲۸ ۱۱ صبح
۲۷ ۴۲۶۱۶۷ ۴۵۹۲۱۸۴۷۷۷ ۱۱ صبح
۲۸ ۴۹۱۸۱۳ ۳۸۶۵۲۷۳۴۲ ۱۱ صبح

برادران
محل مراجعه : سمنان – انتهای بلوار شریف واقفی – دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید رجایی
زمان مراجعه:  دوشنبه ۰۹/۱۲/۹۵

برادران
ردیف شماره داوطلبی کد ملی ساعت روز و تاریخ و مکان مصاحبه
۱ ۴۲۶۹۳۲ ۴۵۷۰۰۲۸۵۸۶ ۸ صبح روز دوشنبه مورخ ۰۹/۱۲/۹۵  سمنان – انتهای بلوار شریف واقفی – دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید رجایی
۲ ۴۲۶۹۲۹ ۴۵۷۰۰۵۹۰۷۴ ۸ صبح
۳ ۴۲۴۲۸۶ ۴۵۶۰۰۲۱۹۴۵ ۸ صبح
۴ ۴۲۶۹۷۰ ۴۵۸۰۱۵۲۰۳۴ ۸ صبح
۵ ۴۲۲۰۱۰ ۴۲۷۰۰۵۹۵۱۶ ۸ صبح
۶ ۴۲۶۹۴۱ ۵۲۰۰۰۲۸۳۴۵ ۸ صبح
۷ ۴۲۶۸۸۹ ۴۵۷۰۰۲۵۹۰۰ ۸ صبح
۸ ۴۲۶۸۹۵ ۴۵۷۹۸۸۳۰۹۸ ۸ صبح
۹ ۴۲۴۲۶۳ ۵۷۶۹۹۷۱۶۹۱ ۸ صبح
۱۰ ۴۲۴۲۶۸ ۴۵۶۰۰۲۵۲۹۰ ۸ صبح
۱۱ ۶۰۴۱۹۶ ۲۰۸۰۰۳۳۶۸۹ ۸ صبح
۱۲ ۴۲۴۲۷۱ ۵۳۰۹۹۶۸۱۲۱ ۸ صبح
۱۳ ۴۲۴۲۲۸ ۴۶۰۹۹۴۸۰۶۰ ۹/۳۰ صبح
۱۴ ۴۲۴۲۳۸ ۴۵۶۰۰۷۸۵۱۳ ۹/۳۰ صبح
۱۵ ۴۲۶۸۲۹ ۵۲۰۰۰۰۰۱۶۵ ۹/۳۰ صبح
۱۶ ۴۲۶۸۳۳ ۴۵۹۰۱۷۶۸۷۴ ۹/۳۰ صبح
۱۷ ۴۲۴۲۴۵ ۵۷۶۹۹۲۸۴۱۷ ۹/۳۰ صبح
۱۸ ۴۲۶۸۳۲ ۴۵۹۲۲۶۷۷۰۲ ۹/۳۰ صبح
۱۹ ۴۲۴۲۴۰ ۸۲۴۵۴۹۸۱ ۹/۳۰ صبح
۲۰ ۴۲۶۸۰۵ ۴۵۸۰۰۴۹۸۴۵ ۹/۳۰ صبح
۲۱ ۴۹۳۸۳۸ ۱۰۶۲۸۹۸۳۴۶ ۹/۳۰ صبح
۲۲ ۴۲۶۷۹۱ ۴۵۷۰۰۱۷۵۹۲ ۹/۳۰ صبح
۲۳ ۴۲۶۸۱۵ ۴۵۷۹۸۹۶۱۶۵ ۹/۳۰ صبح
۲۴ ۴۲۴۲۱۵ ۴۵۶۹۴۳۸۳۳۴ ۹/۳۰ صبح
۲۵ ۴۲۶۷۹۷ ۴۵۹۱۸۰۶۳۴۰ ۹/۳۰ صبح
۲۶ ۳۲۳۹۹۱ ۵۲۰۰۰۳۲۹۳۸ ۱۱ صبح
۲۷ ۴۲۶۹۰۷ ۴۵۸۰۱۱۴۴۹۳ ۱۱ صبح
۲۸ ۴۲۶۸۴۰ ۴۵۷۹۳۶۵۱۴۳ ۱۱ صبح
۲۹ ۴۲۶۸۴۴ ۴۵۷۰۰۶۹۶۴۹ ۱۱ صبح
۳۰ ۶۰۴۱۶۰ ۵۷۶۹۹۵۷۲۵۵ ۱۱ صبح
۳۱ ۳۷۹۰۹۷ ۵۲۰۰۰۴۲۴۴۵ ۱۱ صبح
۳۲ ۴۲۷۰۵۸ ۴۵۹۲۱۵۳۱۹۷ ۱۱ صبح
۳۳ ۴۲۴۴۳۲ ۴۵۶۰۰۳۶۰۷۱ ۱۱ صبح
۳۴ ۴۲۷۱۵۰ ۴۵۹۲۰۶۱۶۷۵ ۱۱ صبح
۳۵ ۴۲۷۱۵۲ ۵۲۰۹۷۵۲۶۸۲ ۱۱ صبح
۳۶ ۵۶۲۳۵۶ ۴۵۸۰۰۴۹۹۸۵ ۱۱ صبح
۳۷ ۴۲۷۱۳۹ ۵۲۰۹۹۹۰۵۴۰ ۱۱ صبح
۳۸ ۴۲۶۸۵۱ ۴۵۸۰۰۰۶۵۱۸ ۱۱ صبح

اطلاعیه ۴ اسفند ۹۵: فرم استعلام سوابق خدمت پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش پرورش استان سمنان

اطلاعیه شماره ۴:

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی سال ۱۳۹۵

به اطلاع آن دسته از پذیرفته شدگانی که از بند “د” شرایط عمومی استخدام مربوط به ” سوابق خدمت رسمی و غیر رسمی جهت اضافه شدن به حداکثر سن ” استفاده نموده اند می رساند. لازم است فرم پیوست ( فرم استعلام سوابق خدمت ) را دریافت و با مراجعه به ارگان مربوطه تکمیل و تایید و در زمان تحویل و بررسی مدارک و مصاحبه ارائه نمایند.

جهت دریافت فرم استعلام سوابق خدمت اینجا کلیک کنید

 اطلاعیه مربوط آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سایت رسمی آموزش و پرورش سمنان


اطلاعیه ۳ بهمن ۹۵: لیست مدارک موردنیاز جهت ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی آموزش و پرورش استان سمنان

قابل توجه داوطلبین گرامی پذیرفته شده  تکمیلی در آزمون استخدامی توجه شما را به اطلاعیه شماره ۵ اداره امور اداری جلب می نماید تا نسبت به تکمیل مدارک مورد نیاز اقدام نمایید.

داووطلبین آمادگی کامل داشته باشند، برنامه حضور شما جهت ارائه مدارک و ادامه مراحل مصاحبه متعاقبا اعلام می گردد.

داوطلبان گرامی معرفی شده تکمیلی ؛

ضمن آرزوی موفقیت، دقت در مطالعه و ارائه مدارک کامل که در این مرحله به شرح زیر توصیه می‌گردد:
تذکر۱ – برابر مقررات به مدارک ناقص به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نمی‌شود و با توجه به برنامه ریزی و زمان بندی انجام شده جهت حضور داوطلبین، دلایلی مانند مفقودی، عدم امکان دسترسی به مدارک و… قابل پذیرش نبوده و امکان دریافت مدارک در فرصت‌های بعد فراهم نمی‌باشد. لذا داوطلب می بایست جهت ارائه مدارک کامل پیش از زمان مراجعه توجه کافی داشته باشد.
تذکر۲-  در مواردی که بر اساس دفترچه، داوطلب حسب بندهای پیش بینی شده  به واسطه (همسر، پدر و مادر و…) از سهمیه یا امتیازاتی مانند ( بومی بودن، ایثارگری، افزایش سن مقرر و…) استفاده می کند ارائه اصل شناسنامه و کارت ملی افراد یادشده ضروری است.
تذکر ۳- گواهی‌های ارائه شده حسب مورد می بایست با عنوان اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان صادر شده باشد.
تذکر۴_ ارائه ۲ سری تصویر ( کپی) از موارد ۴ ،۵، ۶، ۷، ۸ ، ۱۰ و ۱۴ ضروری است.
تذکر ۵_ تصویر ( کپی) تهیه شده از مدارک می بایست خوانا، واضح و با کیفیت مطلوب و بر روی صفحات A4 تهیه شود و تاکید می‌گردد به همراه داشتن اصل تمامی مدارک جهت تطبیق ضروری است.
مدارک مورد نیاز
۱) پوشه نارنجی رنگ.
۲) گیره.
۳) عکس ۴*۳، سه عدد.  با کیفیت مطلوب، مربوط به سال جاری، رنگی و زمینه روشن، بدون روتوش.
۴) اصل شناسنامه ** (تصویر تمام صفحات.)
۵) اصل کارت ملی.
توجه: مبنای محاسبه سن ۱۸/۷/۹۵ می‌باشد.
۶) اصل مدرک تحصیلی دانشگاهی مورد تایید که در آگهی استخدام ذکر شده است. ( دانشنامه یا گواهی موقت عکس دار پایان تحصیلات) که رشته تحصیلی و تاریخ فراغت از تحصیل در آن مشخص است.
۱-۶)  برای دارندگان مدرک فوق لیسانس ارائه اصل مدرک معتبر لیسانس الزامی است و می بایست از قبل تهیه و به همراه سایر مدارک ارائه گردد.
تذکر۱: رشته و گرایش آخرین مدرک تحصیلی می بایست با اطلاعاتی که داوطلب در سامانه درج نموده است، مغایرت نداشته باشد و گرایش مدرک تحصیلی فوق لیسانس داوطلب با لیسانس مرتبط باشد.
توجه: تاریخ فراغت از تحصیل/ پایان خدمت نظام وظیفه/ صدور کارت معافیت دائم می بایست قبل از ۲۱/۰۸/۹۵ باشد.
داوطلبان برادر
۷) اصل مدرک پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت دائم از خدمت.
طلاب
۸) اصل کارت معافیت دائم.
داوطلبان معلول
۹) ارائه گواهی معلولیت از سازمان بهزیستی که بر اساس آن در سامانه سازمان سنجش ثبت نام صورت گرفته است.
ایثارگری یا مدارک مربوط به افزایش حداکثر سن مقرر
۱۰) ارائه گواهی از بنیاد شهید و امور ایثارگران برای:
داوطلبان جانباز- آزاده – افراد ( بستگان درجه۱) خانواده معظم شهدا – فرزند و همسر جانبازان ۲۵% به بالا. فرزندان جانباز زیر ۲۵%. همسر و فرزندان آزادگان که دارای یک سال و بالاتر اسارت می باشند و فرزندان آزادگان کمتر از  یک سال اسارت.
۱۱) ارائه گواهی حضور داوطلبانه در جبهه با رعایت نامه شماره ۵۰/۱۴/۲۰۱/م/۴/ن مورخ ۲۲/۶/۹۳ معاونت نیروی انسانی معاون ارکان و امور مشترک ستاد کل ن.م- اداره منابع انسانی با موضوع یکنواخت سازی گواهی جبهه رزمندگان برای:
رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و رزمندگان کمتر از ۶ ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه.
تذکر: در این بند کارت ایثارگری و گواهی از سایر مراجع قابل پذیرش نمی باشد.
گواهی استعلام سوابق خدمت غیر رسمی و تمام وقت
۱۲) تاییدیه معتبر از مراجع و دستگاه های ذیصلاح و مسئول با شرایط اعلام شده در بند (د) دفترچه راهنمای آزمون برای داوطلبانی که بند مزبور را تکمیل نموده اند. ( بشرح فرم پیوست.)
مدارک دال بر بومی بودن (شهرستان)
دارا بودن یکی از مدارک زیر چنانچه در سهمیه بومی شهرستان ثبت نام نموده‌اید:
۱۳) اصل شناسنامه و کارت ملی همسر چنانچه محل تولد همسر با شهرستان مورد تقاضا برای استخدام یکی است.
۱۴) ارائه کارت شناسایی و اصل آخرین حکم کارگزینی/ بازنشستگی مهمور به مهر رونوشت برابر اصل و همچنین گواهی اشتغال به کار از اداره محل خدمت والدین/ همسر چنانچه داوطلب همسر یا فرزندکارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح باشد و شهرستان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با شهرستان مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.
۱۵) ارائه گواهی از مدیریت / اداره آموزش و پرورش برای داوطلبی که حداقل ۴ سال از سنوات تحصیلی ( ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان) خود را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان مورد تقاضا برای استخدام گذرانده است.
۱۶) ارائه گواهی معتبر از سابقه پرداخت حداقل ۴ سال حق بیمه داوطلب یا پدر، مادر و همسر وی در شهرستان مورد تقاضا برای استخدام.
تذکر: چنانچه شهر محل تولد داوطلب با محل استخدام یکی باشد، به ارائه مدارک این بند نیازی نیست.
مدارک دال بر بومی بودن (استان)
همانند مدارک داوطلب بومی شهرستان با قید سایر شهرهای استان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تذکر۱: از مراجع ذی صلاح در خصوص گواهی و مدارک ارائه شده توسط داوطلب استعلام به عمل خواهد آمد.
تذکر۲: چنانچه در هر مرحله از آزمون، اعلام نتیجه ، مصاحبه استخدامی ، پذیرش نهایی مشخص شود که مدارک ارائه داوطلب مغایر با شرایط مندرج در دفترچه آزمون استخدام می‌باشد، داوطلب از فرایند جذب و استخدام حذف خواهد شد و حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

 اطلاعیه مربوط آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سایت رسمی آموزش و پرورش سمنان 


اطلاعیه شماره ۴- ۲۸ دی ۹۵: فرم استعلام سوابق خدمت پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش سمنان

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی سال ۱۳۹۵

به اطلاع آن دسته از پذیرفته شدگانی که از بند “د” شرایط عمومی استخدام مربوط به ” سوابق خدمت رسمی و غیر رسمی جهت اضافه شدن به حداکثر سن ” استفاده نموده اند می رساند. لازم است فرم پیوست ( فرم استعلام سوابق خدمت ) را دریافت و با مراجعه به ارگان مربوطه تکمیل و تایید و در زمان تحویل و بررسی مدارک و مصاحبه ارائه نمایند.

+جهت مشاهده اطلاعیه مربوط آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سایت رسمی آموزش و پرورش سمنان اینجا کلیک نمایید

جهت دریافت فرم استعلام سوابق خدمت اینجا کلیک کنید


 اطلاعیه شماره ۳- ۲۸ دی ۹۵: زمان انجام مصاحبه تخصصی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی  آموزش و پرورش سمنان اعلام شد.

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال ۱۳۹۵

اطلاعیه جدید در خصوص زمان انجام مصاحبه تخصصی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی سال ۹۵ دراستان سمنان اعلام شد.

به گزارش اداره اطلاع رسانی وروابط عمومی آموزش وپرورش استان سمنان، پیرو اطلاعیه های قبلی ، به اطلاع پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت آزمون استخدام پیمانی سال ۹۵ آموزش و پرورش استان سمنان می رساند؛ به منظور ارائه و بررسی مدارک و مستندات (مطابق آگهی استخدام و اطلاعیه های قبلی) برابر جدول زمانبندی، به آدرس زیر مراجعه نمایید.

آدرس برادران: سمنان – انتهای بلوار شریف واقفی – دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید رجایی

زمان مراجعه:ازروز پنج شنبه ۷/۱۱/۹۵ صبح وبعدازظهر تا روزجمعه ۸/۱۱/۹۵(طبق جدول زمانبدی ذیل)

آدرس خواهران: سمنان – میدان ارگ – دانشگاه فرهنگیان – پردیس الزهرا

زمان مراجعه:ازروز چهارشنبه ۶/۱۱/۹۵ صبح وبعدازظهر(طبق جدول زمانبدی ذیل)

تذکر؛در ضمن فرم اطلاعات فردی گزینش وجدول زمانبندی  به پیوست درقالب پی دی اف درلینک زیرمی باشد.

 اطلاعیه مربوط آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سایت رسمی آموزش و پرورش سمنان

جهت دریافت فرم اطلاعات فردی اینجا کلیک کنید

جهت دریافت فایل زمانبندی اینجا کلیک کنید


اطلاعیه ۲۳ دی ۹۵: لیست مدارک مورد نیاز تشکیل پرونده پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان سمنان اعلام شد.

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی سال ۹۵ آموزش و پرورش

توجه شما را به اطلاعیه شماره ۱ اداره امور اداری جلب می نماید تا نسبت به تکمیل مدارک مورد نیاز اقدام نمایید.
ضمنا برنامه حضور شما جهت ارائه مدارک و ادامه مراحل مصاحبه متعاقبا اعلام می گردد.

داوطلبان گرامی معرفی شده؛

ضمن آرزوی موفقیت، دقت در مطالعه و ارائه مدارک کامل که در این مرحله به شرح زیر توصیه می‌گردد:

تذکر۱ – برابر مقررات به مدارک ناقص به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نمی‌شود و با توجه به برنامه ریزی و زمان بندی انجام شده جهت حضور داوطلبین، دلایلی مانند مفقودی، عدم امکان دسترسی به مدارک و… قابل پذیرش نبوده و امکان دریافت مدارک در فرصت‌های بعد فراهم نمی‌باشد. لذا داوطلب می بایست جهت ارائه مدارک کامل پیش از زمان مراجعه توجه کافی داشته باشد.

تذکر۲-  در مواردی که بر اساس دفترچه، داوطلب حسب بندهای پیش بینی شده  به واسطه (همسر، پدر و مادر و…) از سهمیه یا امتیازاتی مانند ( بومی بودن، ایثارگری، افزایش سن مقرر و…) استفاده می کند ارائه اصل شناسنامه و کارت ملی افراد یادشده ضروری است.

تذکر ۳- گواهی‌های ارائه شده حسب مورد می بایست با عنوان اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان صادر شده باشد.

تذکر۴_ ارائه ۲ سری تصویر ( کپی) از موارد ۴ ،۵، ۶، ۷، ۸ ، ۱۰ و ۱۴ ضروری است.

تذکر ۵_ تصویر ( کپی) تهیه شده از مدارک می بایست خوانا، واضح و با کیفیت مطلوب و بر روی صفحات A4 تهیه شود و تاکید می‌گردد به همراه داشتن اصل تمامی مدارک جهت تطبیق ضروری است.

مدارک مورد نیاز
۱) پوشه نارنجی رنگ.
۲) گیره.
۳) عکس ۴*۳، سه عدد.  با کیفیت مطلوب، مربوط به سال جاری، رنگی و زمینه روشن، بدون روتوش.
۴) اصل شناسنامه ** (تصویر تمام صفحات.)
۵) اصل کارت ملی.
توجه: مبنای محاسبه سن ۱۸/۷/۹۵ می‌باشد.
۶) اصل مدرک تحصیلی دانشگاهی مورد تایید که در آگهی استخدام ذکر شده است. (دانشنامه یا گواهی موقت عکس دار پایان تحصیلات) که رشته تحصیلی و تاریخ فراغت از تحصیل در آن مشخص است.
۱-۶) برای دارندگان مدرک فوق لیسانس ارائه اصل مدرک معتبر لیسانس الزامی است و می بایست از قبل تهیه و به همراه سایر مدارک ارائه گردد.
تذکر۱: رشته و گرایش آخرین مدرک تحصیلی می بایست با اطلاعاتی که داوطلب در سامانه درج نموده است، مغایرت نداشته باشد و گرایش مدرک تحصیلی فوق لیسانس داوطلب با لیسانس مرتبط باشد.
توجه: تاریخ فراغت از تحصیل/ پایان خدمت نظام وظیفه/ صدور کارت معافیت دائم می بایست قبل از ۲۱/۰۸/۹۵ باشد.
داوطلبان برادر
۷) اصل مدرک پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت دائم از خدمت.
طلاب
۸) اصل کارت معافیت دائم.
داوطلبان معلول
۹) ارائه گواهی معلولیت از سازمان بهزیستی که بر اساس آن در سامانه سازمان سنجش ثبت نام صورت گرفته است.

ایثارگری یا مدارک مربوط به افزایش حداکثر سن مقرر

۱۰) ارائه گواهی از بنیاد شهید و امور ایثارگران برای:
داوطلبان جانباز- آزاده – افراد ( بستگان درجه۱) خانواده معظم شهدا – فرزند و همسر جانبازان ۲۵% به بالا. فرزندان جانباز زیر ۲۵%. همسر و فرزندان آزادگان که دارای یک سال و بالاتر اسارت می باشند و فرزندان آزادگان کمتر از  یک سال اسارت.
۱۱) ارائه گواهی حضور داوطلبانه در جبهه با رعایت نامه شماره ۵۰/۱۴/۲۰۱/م/۴/ن مورخ ۲۲/۶/۹۳ معاونت نیروی انسانی معاون ارکان و امور مشترک ستاد کل ن.م- اداره منابع انسانی با موضوع یکنواخت سازی گواهی جبهه رزمندگان برای:
رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و رزمندگان کمتر از ۶ ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه.
تذکر: در این بند کارت ایثارگری و گواهی از سایر مراجع قابل پذیرش نمی باشد.

گواهی استعلام سوابق خدمت غیر رسمی و تمام وقت

۱۲) تاییدیه معتبر از مراجع و دستگاه های ذیصلاح و مسئول با شرایط اعلام شده در بند (د) دفترچه راهنمای آزمون برای داوطلبانی که بند مزبور را تکمیل نموده اند. ( بشرح فرم پیوست.)
مدارک دال بر بومی بودن (شهرستان)
دارا بودن یکی از مدارک زیر چنانچه در سهمیه بومی شهرستان ثبت نام نموده‌اید:
۱۳) اصل شناسنامه و کارت ملی همسر چنانچه محل تولد همسر با شهرستان مورد تقاضا برای استخدام یکی است.
۱۴) ارائه کارت شناسایی و اصل آخرین حکم کارگزینی/ بازنشستگی مهمور به مهر رونوشت برابر اصل و همچنین گواهی اشتغال به کار از اداره محل خدمت والدین/ همسر چنانچه داوطلب همسر یا فرزندکارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح باشد و شهرستان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با شهرستان مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.
۱۵) ارائه گواهی از مدیریت / اداره آموزش و پرورش برای داوطلبی که حداقل ۴ سال از سنوات تحصیلی ( ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان) خود را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان مورد تقاضا برای استخدام گذرانده است.
۱۶) ارائه گواهی معتبر از سابقه پرداخت حداقل ۴ سال حق بیمه داوطلب یا پدر، مادر و همسر وی در شهرستان مورد تقاضا برای استخدام.
تذکر: چنانچه شهر محل تولد داوطلب با محل استخدام یکی باشد، به ارائه مدارک این بند نیازی نیست.
مدارک دال بر بومی بودن (استان)
همانند مدارک داوطلب بومی شهرستان با قید سایر شهرهای استان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تذکر۱: از مراجع ذی صلاح در خصوص گواهی و مدارک ارائه شده توسط داوطلب استعلام به عمل خواهد آمد.
تذکر۲: چنانچه در هر مرحله از آزمون، اعلام نتیجه ، مصاحبه استخدامی ، پذیرش نهایی مشخص شود که مدارک ارائه داوطلب مغایر با شرایط مندرج در دفترچه آزمون استخدام می‌باشد، داوطلب از فرایند جذب و استخدام حذف خواهد شد و حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

 اطلاعیه مربوط آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سایت رسمی آموزش و پرورش سمنان


اطلاعیه ۲۳ دی ۹۵: مدارک مورد نیاز گزینش آزمون استخدامی پیمانی ۹۵

به اطلاع پذیرفته‌شدگان مرحله اول آزمون استخدامی آموزش و پرورش می‌رساندجهت تکمیل مدارک گزینش لازم است معرفی‌شدگان موارد ذیل را در روز مصاحبه و هنگام پذیرش تحویل نماینده گزینش نمایند:

  • تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کامل، دقیق، خوانا و امضای آن
  • کپی تمام صفحات شناسنامه
  • کپی کارت ملی(پشت و رو)
  • عکس ۳ قطعه(یک قطعه به فرم الصاق شود)
  • مدارک عضویت در نهادهای انقلابی و …. مانند هلال احمر، بسیج و ….
  • کپی افتخارات کسب شده فرهنگی، ورزشی، هنری و ….

* لازم به ذکر است مدارک خواسته شده، غیر از مدارکی است که به پذیرش مصاحبه تخصصی می‌دهید. هم چنین فرم مشخصات فردی از لینک زیر قابل دریافت می‌باشد.

 اطلاعیه مربوط آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سایت رسمی آموزش و پرورش سمنان 

جهت دریافت فرم اطلاعات فردی اینجا کلیک کنید


اطلاعیه ۷ دی ۹۵: اعلام نتایج و نحوه مراجعه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان سمنان
قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی سال ۹۵ آموزش و پرورشتوجه شما را به اطلاعیه شماره ۱ اداره امور اداری جلب می نماید تا نسبت به تکمیل مدارک مورد نیاز اقدام نمایید.ضمنا برنامه حضور شما جهت ارائه مدارک و ادامه مراحل مصاحبه متعاقبا اعلام می گردد.

داوطلبان گرامی معرفی شده؛

ضمن آرزوی موفقیت، دقت در مطالعه و ارائه مدارک کامل که در این مرحله به شرح زیر توصیه می‌گردد:
تذکر۱ – برابر مقررات به مدارک ناقص به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نمی‌شود و با توجه به برنامه ریزی و زمان بندی انجام شده جهت حضور داوطلبین، دلایلی مانند مفقودی، عدم امکان دسترسی به مدارک و… قابل پذیرش نبوده و امکان دریافت مدارک در فرصت‌های بعد فراهم نمی‌باشد. لذا داوطلب می بایست جهت ارائه مدارک کامل پیش از زمان مراجعه توجه کافی داشته باشد.
تذکر۲-  در مواردی که بر اساس دفترچه، داوطلب حسب بندهای پیش بینی شده  به واسطه (همسر، پدر و مادر و…) از سهمیه یا امتیازاتی مانند ( بومی بودن، ایثارگری، افزایش سن مقرر و…) استفاده می کند ارائه اصل شناسنامه و کارت ملی افراد یادشده ضروری است.
تذکر ۳- گواهی‌های ارائه شده حسب مورد می بایست با عنوان اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان صادر شده باشد.
تذکر۴_ ارائه ۲ سری تصویر ( کپی) از موارد ۴ ،۵، ۶، ۷، ۸ ، ۱۰ و ۱۴ ضروری است.
تذکر ۵_ تصویر ( کپی) تهیه شده از مدارک می بایست خوانا، واضح و با کیفیت مطلوب و بر روی صفحات A4 تهیه شود و تاکید می‌گردد به همراه داشتن اصل تمامی مدارک جهت تطبیق ضروری است.

مدارک مورد نیاز
۱)    پوشه نارنجی رنگ.
۲)    گیره.
۳)    عکس ۴*۳، سه عدد.  با کیفیت مطلوب، مربوط به سال جاری، رنگی و زمینه روشن، بدون روتوش.
۴)    اصل شناسنامه ** (تصویر تمام صفحات.)
۵)    اصل کارت ملی.
توجه: مبنای محاسبه سن ۱۸/۷/۹۵ می‌باشد.
۶)    اصل مدرک تحصیلی دانشگاهی مورد تایید که در آگهی استخدام ذکر شده است. ( دانشنامه یا گواهی موقت عکس دار پایان تحصیلات) که رشته تحصیلی و تاریخ فراغت از تحصیل در آن مشخص است.
۱-۶)  برای دارندگان مدرک فوق لیسانس ارائه اصل مدرک معتبر لیسانس الزامی است و می بایست از قبل تهیه و به همراه سایر مدارک ارائه گردد.
تذکر۱: رشته و گرایش آخرین مدرک تحصیلی می بایست با اطلاعاتی که داوطلب در سامانه درج نموده است، مغایرت نداشته باشد و گرایش مدرک تحصیلی فوق لیسانس داوطلب با لیسانس مرتبط باشد.
توجه: تاریخ فراغت از تحصیل/ پایان خدمت نظام وظیفه/ صدور کارت معافیت دائم می بایست قبل از ۲۱/۰۸/۹۵ باشد.
داوطلبان برادر
۷)    اصل مدرک پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت دائم از خدمت.
طلاب
۸)    اصل کارت معافیت دائم.
داوطلبان معلول
۹)    ارائه گواهی معلولیت از سازمان بهزیستی که بر اساس آن در سامانه سازمان سنجش ثبت نام صورت گرفته است.

ایثارگری یا مدارک مربوط به افزایش حداکثر سن مقرر

۱۰)    ارائه گواهی از بنیاد شهید و امور ایثارگران برای:
داوطلبان جانباز- آزاده – افراد ( بستگان درجه۱) خانواده معظم شهدا – فرزند و همسر جانبازان ۲۵% به بالا. فرزندان جانباز زیر ۲۵%. همسر و فرزندان آزادگان که دارای یک سال و بالاتر اسارت می باشند و فرزندان آزادگان کمتر از  یک سال اسارت.
۱۱)    ارائه گواهی حضور داوطلبانه در جبهه با رعایت نامه شماره ۵۰/۱۴/۲۰۱/م/۴/ن مورخ ۲۲/۶/۹۳ معاونت نیروی انسانی معاون ارکان و امور مشترک ستاد کل ن.م- اداره منابع انسانی با موضوع یکنواخت سازی گواهی جبهه رزمندگان برای:
رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و رزمندگان کمتر از ۶ ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه.
تذکر: در این بند کارت ایثارگری و گواهی از سایر مراجع قابل پذیرش نمی باشد.

گواهی استعلام سوابق خدمت غیر رسمی و تمام وقت
۱۲)    تاییدیه معتبر از مراجع و دستگاه های ذیصلاح و مسئول با شرایط اعلام شده در بند (د) دفترچه راهنمای آزمون برای داوطلبانی که بند مزبور را تکمیل نموده اند. ( بشرح فرم پیوست.)
مدارک دال بر بومی بودن (شهرستان)

دارا بودن یکی از مدارک زیر چنانچه در سهمیه بومی شهرستان ثبت نام نموده‌اید:

۱۳)    اصل شناسنامه و کارت ملی همسر چنانچه محل تولد همسر با شهرستان مورد تقاضا برای استخدام یکی است.
۱۴)    ارائه کارت شناسایی و اصل آخرین حکم کارگزینی/ بازنشستگی مهمور به مهر رونوشت برابر اصل و همچنین گواهی اشتغال به کار از اداره محل خدمت والدین/ همسر چنانچه داوطلب همسر یا فرزندکارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح باشد و شهرستان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با شهرستان مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.
۱۵)    ارائه گواهی از مدیریت / اداره آموزش و پرورش برای داوطلبی که حداقل ۴ سال از سنوات تحصیلی ( ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان) خود را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان مورد تقاضا برای استخدام گذرانده است.
۱۶)    ارائه گواهی معتبر از سابقه پرداخت حداقل ۴ سال حق بیمه داوطلب یا پدر، مادر و همسر وی در شهرستان مورد تقاضا برای استخدام.
تذکر: چنانچه شهر محل تولد داوطلب با محل استخدام یکی باشد، به ارائه مدارک این بند نیازی نیست.

مدارک دال بر بومی بودن (استان)

همانند مدارک داوطلب بومی شهرستان با قید سایر شهرهای استان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تذکر۱: از مراجع ذی صلاح در خصوص گواهی و مدارک ارائه شده توسط داوطلب استعلام به عمل خواهد آمد.

تذکر۲: چنانچه در هر مرحله از آزمون، اعلام نتیجه ، مصاحبه استخدامی ، پذیرش نهایی مشخص شود که مدارک ارائه داوطلب مغایر با شرایط مندرج در دفترچه آزمون استخدام می‌باشد، داوطلب از فرایند جذب و استخدام حذف خواهد شد و حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

در صورت نیاز به راهنمایی در مورد این مطلب و یا هر مشکلی در زمینه تمامی آزمون های استخدامی ( استخدام ها ، زمان ثبت نام ها ، کارت ها ورود به جلسه ، مصاحبه ها و... ) نیاز به مشاوره و یا راهنمایی دارید
از خط ثابت با شماره 9099071613 ( از سراسر کشور ) تماس بگیرید.
پاسخگویی کارشناسان مشاور گروپ از 8صبح الی 12 شب

کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.