خانه » استخدام در استان آذربایجان شرقی » آگهی استخدام یک شرکت معتبر فنی و مهندسی رتبه یک

آگهی استخدام یک شرکت معتبر فنی و مهندسی رتبه یک

متن آگهی:

یک شرکت معتبر فنی و مهندسی رتبه یک در زمینه پیمانکاری مستقر در شهر اصفهان در خصوص پروژه های جدید خود به صورت( EPC– EPCF-BOT) و در زمینه های احداث تصفیه خانه آب و فاضلاب ، شبکه، سد سازی و پروژه های نفت و گاز از افراد واجد شرایط و فارغ التحصیل از دانشگاههای معتبر به شرح ذیل دعوت به همکاری می نماید:

ردیف ردیف شغلی عنوان شغل تعداد نفرات مقطع و رشته تحصیلی سابقه کار و شرایط احراز محل کار
۱ zkf4- مدیر پروژه ۵ کارشناسی و بالاتر/عمران،مکانیک،صنایع حداقل ۱۵ سال سابقه کار مرتبط در زمینه اجرا پروژه های تصفیه خانه آب و فاضلاب، سد، شبکه، نفت و گاز سایر شهرستانها
۲ zkf9- سرپرست کارگاه ۵ کارشناسی و بالاتر/عمران،مکانیک،صنایع حداقل ۱۵ سال سابقه کار مرتبط در زمینه اجرا پروژه های تصفیه خانه آب و فاضلاب، سد، شبکه، نفت و گاز سایر شهرستانها
۳ zkf – ۶۱ مدیر بهره برداری ۳ کارشناس و بالاتر/ عمران، محیط زیست، برق، مکانیک حداقل ۱۰ سال سابقه در زمینه بهره برداری پروژه های آب و فاضلاب(تصفیه خانه / شبکه) اصفهان-سایرشهرستانها
۴ zkf11- مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه(PMO) ۱ کارشناسی و بالاتر / صنایع،عمران حداقل ۱۰ سال سابقه در زمینه پروژه های عمرانی(EPC-EPCF) دفتر مرکزی اصفهان
۵ zkf12- کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه ۳ کارشناسی و بالاتر / صنایع،عمران حداقل ۳ الی ۵ سال سابقه در زمینه پروژه های عمرانی(EPC-EPCF) دفتر مرکزی اصفهان
۶ zkf1-52- مدیر دفتر فنی ۱ کارشناسی و بالاتر / عمران حداقل ۱۰ سال سابقه مرتبط و تسلط به فهرست بهاء ، صورت وضعیت، شرایط عمومی پیمان دفتر مرکزی اصفهان
۷ zkf52-  سرپرست دفتر فنی ۵ کارشناسی و بالاتر/ عمران،مکانیک حداقل ۱۰ سال مرتبط وآشنا به فهرست بها و شرایط عمومی پیمان و صورت وضعیت اصفهان-سایرشهرستانها
۸ zkf10- کارشناس دفتر فنی ۵ کارشناسی و بالاتر/ عمران، مکانیک حداقل ۵ سال سابقه مرتبط و آشنا به شرایط عمومی پیمان، فهرست بها و صورت وضعیت دفتر مرکزی اصفهان
۹ zkf13 مدیر امور پیمانها و کلیم ۱ کارشناسی و بالاتر / صنایع،عمران حداقل ۱۰ سال سابقه مرتبط و تسلط به شرایط عمومی پیمان،صورت وضعیت ها، مدیریت ادعا و اصول مذاکره دفتر مرکزی اصفهان
۱۰ zkf18- مدیر تجهیزات ۱ کارشناسی و بالاتر/ مکانیک، برق حداقل ۷ سال مرتبط در زمینه طراحی و نصب تجهیزات مکانیکال والکتریکال و ابزار دقیق دفتر مرکزی اصفهان
۱۱ zkf75-  مدیر طراحی مهندسی ۱ کارشناسی ارشد عمران/ مکانیک حداقل ۱۰ سال مرتبط در زمینه مدیریت طراحی و بهینه سازی و اجرای تصفیه خانه آب و فاضلاب / سد سازی دفتر مرکزی اصفهان
۱۲ zkf69- کارشناس ارشد فرایند ۲ کارشناسی و بالاتر / عمران، محیط زیست، شیمی حداقل ۵ سال سابقه مرتبط در زمینه بهره برداری و فرایند تصفیه خانه های آب و فاضلاب اصفهان-سایرشهرستانها
۱۳ zkf15- کارشناس ارشد برق ۲ کارشناس و بالاتر / برق حداقل ۷ سال سابقه در زمینه طراحی و کنترل و بهینه سازی تجهیزات برقی تصفیه خانه فاضلاب دفتر مرکزی اصفهان
۱۴ zkf16- مدیر بازرگانی ۱  کارشناسی و بالاتر / بازرگانی، مکانیک، برق حداقل ۱۰ سال سابقه کار مرتبط در زمینه خرید خارجی، اعتبارات اسنادی، بازاریابی دفتر مرکزی اصفهان
۱۵ zkf17- کارشناس بازرگانی خارجی ۳  کارشناسی و بالاتر / بازرگانی، مکانیک، برق حداقل ۵ سال سابقه در زمینه خرید خارجی، مسلط به زبان انگلیسی،خرید تجهیزات و آشنا به قوانین اینکوترمز دفتر مرکزی اصفهان
۱۶ zkf26- مدیر امور حقوقی ۱ کارشناسی ارشد و بالاتر / حقوق حداقل ۱۰ سال سابقه در زمینه امور حقوقی و قراردادهای شرکتها(ترجیحا دارای پروانه وکالت) دفتر مرکزی اصفهان
۱۷ zkf48- مدیر HSE ۱ کارشناسی و بالاتر / ایمنی صنعتی، بهداشت حداقل۷ سال سابقه در زمینه مدیریت ایمنی پروژه های عمرانی و صنعتی دفتر مرکزی اصفهان
۱۸ zkf49-  کارشناسHSE ۳ کارشناسی و بالاتر / ایمنی صنعتی، بهداشت حداقل ۵ سال سابقه در زمینه ایمنی صنعتی و بهداشت پروژه اصفهان-سایرشهرستانها
۱۹ zkf2- مدیر مالی ۱ کارشناسی و بالاتر / حسابداری، مالی حداقل ۱۰ سال سابقه مرتبط، مسلط به زبان انگلیسی،حسابداری پیمانکاری و بین المللی،استانداردهای (IFAC) دفتر مرکزی اصفهان

 

ردیف ردیف شغلی عنوان شغل تعداد نفرات مقطع و رشته تحصیلی سابقه کار و شرایط احراز محل کار
۲۰ zkf7- مدیر مالی و اداری پروژه ۳ کارشناسی و بالاتر / حسابداری، مالی حداقل ۱۰ سال مرتبط در زمینه امورمالی و اداری پروژه، تنخواه داری،حقوق و دستمزد، اداری، بیمه سایر شهرستانها
۲۱ zkf23- کارشناس حسابداری ۵ کارشناسی و بالاتر / حسابداری حداقل ۵ سال سابقه و مسلط به حسابداری پروژه و پیمانکاری دفتر مرکزی اصفهان
۲۲ zkf71- رئیس حسابداری ۲ کارشناسی و بالاتر / حسابداری،مالی حداقل ۷ سال سابقه مرتبط در زمینه حسابداری عمومی، پیمانکاری دفتر مرکزی اصفهان
۲۳ zkf83- کارشناس بیمه و مالیات ۱ کارشناسی و بالاتر / بیمه، حسابداری، مدیریت حداقل ۷ سال سابقه مرتبط در زمینه امور مالیاتی شرکتها و بیمه تأمین اجتماعی دفتر مرکزی اصفهان
۲۴ zkf8- مدیر امور اداری و منابع انسانی ۱ کارشناسی و بالاتر / مدیریت، منابع انسانی حداقل ۱۰ سال سابقه در زمینه امور اداری، فرآیندهای منابع انسانی و مسلط به قوانین اداره کار و بیمه دفتر مرکزی اصفهان
۲۵ zkf27- کارشناس اداری و منابع انسانی ۲ کارشناسی و بالاتر / مدیریت، علوم اداری حداقل ۴ سال سابقه در زمینه امور اداری و پرسنلی،جذب و استخدام،حقوق و دستمزد، آشنا به قوانین اداره کار و بیمه دفتر مرکزی اصفهان
۲۶ zkf84- مدیر سیستم ها و روشها ۱ کارشناسی و بالاتر / صنایع، عمران حداقل ۱۰ سال سابقه مرتبط و تسلط بر بهبود فرایندها، ساختار سازمانی، استانداردهای ISO، مدلهای تعالی سازمانی دفتر مرکزی اصفهان
۲۷ zkf85- کارشناس سیستم ها و روشها ۱ کارشناسی و بالاتر / صنایع حداقل ۳ سال سابقه مرتبط در زمینه استانداردهای ISO، بهبود فرایندها دفتر مرکزی اصفهان
۲۸ zkf55- کارشناس تضمین کیفیت ۱ کارشناسی و بالاتر / صنایع، رشته های مرتبط حداقل ۵ سال سابقه مرتبط در زمینه مدیریت کیفیت، HSE، استانداردهای ISO، دفتر مرکزی اصفهان
۲۹ zkf31- مسئول روابط عمومی و تشریفات ۱ کارشناسی و بالاتر / روابط عمومی،ارتباطات،تبلیغات حداقل ۷ سال سابقه در زمینه روابط عمومی و تشریفات دفتر مرکزی اصفهان
۳۰ zkf21- سرپرست انبار / انباردار ۳ کاردانی و بالاتر/رشته های مرتبط حداقل ۵ سال سابقه در زمینه انبارداری پروژه های عمرانی و تجهیزات دفتر مرکزی اصفهان
۳۱ zkf61- مسئول انفورماتیک ۱ کارشناسی و بالاتر/ IT ، نرم افزار حداقل ۵ سال سابقه در زمینه IT و ICT دفتر مرکزی اصفهان
۳۲ zkf51- مدیر تدارکات ۱ کاردانی و بالاتر/ رشته های مرتبط حداقل ۱۰ سال سابقه در زمینه خرید داخلی و تأمین کالا دفتر مرکزی اصفهان
۳۳ zkf28- کارپرداز تدارکات و تأمین ۵ دیپلم و بالاتر حداقل ۵ سال سابقه در زمینه تأمین و خرید در پروژه های عمرانی و تجهیزاتی اصفهان-سایرشهرستانها
۳۴ zkf72- کارشناس مستند سازی و آرشیو(DCC) ۱ کارشناسی و بالاتر / نرم افزار،عمران و رشته های مرتبط حداقل ۳ سال سابقه مرتبط در زمینه فرایند آرشیو و گردش مدارک مهندسی در پروژه هایEPC دفتر مرکزی اصفهان
۳۵ zkf73- رئیس دفتر مدیر عامل ۱ کاردانی و بالاتر حداقل ۵ سال سابقه در زمینه مسئول دفتری مدیران عامل و معاونین دفتر مرکزی اصفهان
۳۶ zkf25- مسئول حراست ۱ دیپلم و بالاتر حداقل ۷ سال سابقه در زمینه حراست و امور حفاظت فیزیکی دفتر مرکزی اصفهان
۳۷ zkf29- کارمند دبیرخانه ۲ کارشناسی و بالاتر / مدیریت، نرم افزار،رشته های مرتبط حداقل ۳ سال سابقه مرتبط و تسلط به نرم افزارهای مکاتبات اداری، ICDL، تایپ سریع فارسی / لاتین دفتر مرکزی اصفهان
۳۸ zkf32- مسئول دفتر ۳ کاردانی و بالاتر/ رشته های مرتبط  حداقل ۵ سال مرتبط در زمینه منشی گری، مسلط به برنامه ریزی جلسات، ICDL، تایپ سریع دفتر مرکزی اصفهان

 

متقاضیان می توانند رزومه شغلی خود را به همراه عکس به آدرس ایمیل  estekhdam.96@gmail.com  و یا به شماره فکس ۰۳۱۳۲۶۱۶۴۵۴ ارسال نمایند. (ذکر ردیف شغلی مورد درخواست الزامی می باشد)

منبع : روزنامه بازار کار

اطلاعات تماس

 • تلفن: ۰۳۱۳۲۶۱۶۴۵۴
 • ایمیل: estekhdam.96@gmail.com
کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

۱۰ دیدگاه تاکنون.

 1. علی علیزاده گفت:

  کارشناسی حسابداری ودارای مدرکicdl2 وicdil1وحسابداری پیشرفته از فنی حرفه ی

  [پاسخ]

 2. کامیار گفت:

  من کارشناس عمران هستم سه سال سابقه سرپرست کارگاه دارم در شرکت فنی مهندسی ساختمان وراه

  [پاسخ]

 3. علیرضا سجادی نژاد گفت:

  در زمینه های حراست و منشی و مسئول تدارکات و کار با کامپیوتر توانایی لازم را دارم.

  [پاسخ]

 4. علیرضا سجادی نژاد گفت:

  درزمینه های حفاظتی و منشی گری و مسئول

  [پاسخ]

 5. علیرضا سجادی نژاد گفت:

  در زمینه های حراست و منشی

  [پاسخ]

 6. ارش گفت:

  من کارشناسی معماری هستم و دنبال کار میگردم.اتوکد فتوشاپ تری دی

  [پاسخ]

 7. mohammad گفت:

  سلام من لیسانس عمران هستم با سابقه سه ماه کار در شرکت راه و ساختمان و به دنبال کار هستم بخصوص کسب علم بصورت اجرای بیشتر

  [پاسخ]

 8. mohammad گفت:

  سلام من لیسانس عمران خستم با سابقه سه ماه کار در شرکت راه و ساختمان و به دنبال کار هستم بخصوص کسب علم بصورت اجرای بیشتر

  [پاسخ]

 9. حبیبه سارانی گفت:

  سلام لیسانس دستیارقضایی در امور کیفری هستم و دنبال کار…

  [پاسخ]

 10. سمیه بیابانی گفت:

  سلام من دانشجوی ارشد حسابداری هستم ودنبال کار میباشن

  [پاسخ]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *