خانه » استخدام در استان اصفهان » آگهی استخدام یک شرکت معتبر آرایشی و بهداشتی

آگهی استخدام یک شرکت معتبر آرایشی و بهداشتی

متن آگهی:

آگهی استخدام یک شرکت معتبر آرایشی و بهداشتی

یک شرکت آرایش و بهداشتی جهت مشاغل خود در شهرهای زیر نیاز به نیروهای زیر دارد.


 • شهرهای مورد نیاز : تهران،کرمان،اصفهان،دزفول،اهواز،هرمزگان،اراک،قم،کرج
 • تعداد مورد نیاز : مشخص نشده
 • تاریخ انقضا : ۲۰ دی ماه ۹۱

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : نماینده علمی
 • مقطع تحصیلی : حداقل دیپلم
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : سابقه کار نمی خواهد
 • شهرهای محل خدمت : اصفهان
 • جنسیت : مرد
 • حداکثر سن : ۲۰ تا ۳۰ سال
 • شرایط : —-

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : نماینده علمی(آرایشگاه)
 • مقطع تحصیلی : ترجیحا فوق دیپلم یا لیسانس
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : ۱ سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : خانم
 • حداکثر سن : ۳۰ سال
 • شرایط : —-

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : نماینده علمی
 • مقطع تحصیلی : حداقل دیپلم
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : ۱ سال
 • شهرهای محل خدمت : حومه تهران (اسلامشهر ، رباط کریم ، شهر قدس)
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : ۲۵ تا ۳۰ سال
 • شرایط : —-

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : نماینده علمی
 • مقطع تحصیلی : لیسانس
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : ۲ سال
 • شهرهای محل خدمت : دزفول
 • جنسیت : زن
 • حداکثر سن : ۲۴ تا ۳۰ سال
 • شرایط : —-

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : نماینده علمی
 • مقطع تحصیلی : حداقل دیپلم
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : سابقه کار نمی خواهد
 • شهرهای محل خدمت : اهواز
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداقل سن : ۲۰ سال
 • شرایط : —-

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : نماینده علمی
 • مقطع تحصیلی : حداقل دیپلم
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : ۱ سال
 • شهرهای محل خدمت : قم
 • جنسیت : ترجیحا زن
 • حداکثر سن : ۲۵ تا ۳۰ سال
 • شرایط : —-

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : نماینده علمی
 • مقطع تحصیلی : حداقل دیپلم
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : ۲ سال
 • شهرهای محل خدمت :کرج
 • جنسیت : مرد
 • حداکثر سن : ۲۰ تا ۳۰ سال
 • شرایط : —-

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : نماینده علمی
 • مقطع تحصیلی : حداقل دیپلم
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : سابقه کار نمی خواهد
 • شهرهای محل خدمت : کرمان
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : ۲۰ تا ۳۰ سال
 • شرایط : —-

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : نماینده علمی
 • مقطع تحصیلی : حداقل دیپلم
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : سابقه کار نمی خواهد
 • شهرهای محل خدمت : هرمزگان
 • جنسیت : زن
 • حداقل سن : ۲۲ سال
 • شرایط : —-

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : نماینده علمی
 • مقطع تحصیلی : حداقل دیپلم
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : سابقه کار نمی خواهد
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن :  ۳۰ سال
 • شرایط : —-

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس حسابداری
 • مقطع تحصیلی : حداقل دیپلم
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : ۱ سال
 • شهرهای محل خدمت : اراک
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : ۲۳ تا ۳۵ سال
 • شرایط :  تسلط به Office

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس حسابداری
 • مقطع تحصیلی : حداقل دیپلم
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : ۱ سال
 • شهرهای محل خدمت : قم
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : ۲۳ تا ۳۵ سال
 • شرایط : تسلط به Office

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : سرپرست حسابداری
 • مقطع تحصیلی : حداقل لیسانس
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : ۷ سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : بدون محدودیت
 • شرایط : —-

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس آمار
 • مقطع تحصیلی : حداقل فوق دیپلم
 • رشته تحصیلی : علوم پایه و علوم انسانی
 • حداقل سابقه کار : سابقه کار نمی خواهد
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : زن
 • حداکثر سن : ۲۰ تا ۲۵ سال
 • شرایط : —-

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس حسابداری
 • مقطع تحصیلی : حداقل دیپلم
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : ۱ سال
 • شهرهای محل خدمت : کرمان
 • جنسیت : زن
 • حداکثر سن : ۲۰ تا ۳۰ سال
 • شرایط : تسلط به Office

——————————————————————————————————————————-

آدرس و نحوه تماس

 • ایمیل : HRM@tezlabs.com
 • فکس : ۲۲۹۲۴۸۶۸

——————————————————————————————————————————-

متن آگهی
یک شرکت آرایش و بهداشتی جهت مشاغل خود در شهرهای زیر نیاز به نیروهای زیر دارد.

کد شغل

واحد

محل فعالیت

شرایط احراز

۱۱۱

نماینده علمی

اصفهان

حداقل دیپلم ، سن ۲۰-۳۰ سال ، فقط آقا

۱۱۲

نماینده علمی (آرایشگاه)

تهران

ترجیحاً فوق دیپلم یا لیسانس ، سن حداکثر ۳۰ سال ، فقط خانم و حداقل ۱ سال سابقه کار

۱۱۳

نماینده علمی

حومه تهران (اسلامشهر ، رباط کریم ، شهر قدس)

حداقل دیپلم ، سن بین ۲۵-۳۰ سال ، حداقل ۱ سال سابقه کار

۱۱۴

نماینده علمی

دزفول

لیسانس، سن ۲۴-۳۰سال ، فقط خانم ، ترجیحاٌ ۲سال سابقه مرتبط

۱۱۵

نماینده علمی

اهواز

حداقل دیپلم ، حداقل سن ۲۰ سال

۱۱۶

نماینده علمی

قم

حداقل دیپلم ، سن ۲۵-۳۰ سال ، ترجیحاً خانم و ۱ سال سابقه مرتبط

۱۱۷

نماینده علمی

کرج

حداقل دیپلم ، سن ۲۰-۳۰ سال ، ترجیحاً آقا و ۲ سال سابقه مرتبط

۱۱۸

نماینده علمی

کرمان

حداقل دیپلم ، سن ۲۰-۳۰ سال

۱۱۹

نماینده علمی

هرمزگان

حداقل دیپلم ، سن حداقل ۲۲ سال ، فقط خانم

۱۲۰

نماینده علمی

تهران

حداقل دیپلم ، سن حداکثر ۳۰ سال

۱۲۱

کارشناس حسابداری

اراک

  ، سن ۲۳- ۳۵سال  ، حداقل یک سال سابقه کار Office تسلط به    حداقل دیپلم   ،

۱۲۲

کارشناس حسابداری

قم

  ، سن ۲۳-۳۵ سال ، حداقل یک سال سابقه کار Office تسلط به    حداقل دیپلم   ،

۱۲۳

سرپرست حسابداری

تهران

حداقل لیسانس ، حداقل ۷ سال سایقه کار مرتبط

۱۲۴

کارشناس آمار

تهران

لیسانس ،قوق دیپلم و لیسانس ترجیحاً علوم پایه و یا علوم انسانی، سن ۲۰-۲۵ سال ، فقط خانم،

۱۲۵

کارشناس حسابداری

کرمان

  ، سن ۲۰-۳۰ سال ، ترجیحاً یک سال سابقه کار Office تسلط به    حداقل دیپلم   ،

  

واجدین شرایط با قید کد شغل درخواستی رزومه خود را به یکی از طرق ذیل  ارسال نمایند

فکس: ۲۲۹۲۴۸۶۸

پست الکترونیک: HRM@tezlabs.com

کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

۳ دیدگاه تاکنون.

 1. مینا گفت:

  من همون نماینده علمی هستم نو قم اگه منظورتونم ویزیتوره بازم مشکلی ندارم راهنمایی کنید

  [پاسخ]

 2. shima گفت:

  من کارشناس میکروبیولوزی هستم واقعا نیاز به کار دارم دانشجو ارشد هم هستم خواهش میکنم اگه امکانش هست تو کرمان راهنماییم کنین

  [پاسخ]

 3. طاهره گفت:

  نماینده علمی؟؟؟؟نکنه همون ویزیتوره

  [پاسخ]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *