مجتمع ذوب آهن فولاد خزر واقع در رشت به همکاری رده های شغلی زیر نیازمند است.

ردیف عنوان شغلی توضیحات
۱ مکانیک با تجربه – جهت کار با ماشین های سنگین
۲ برقکار با تجربه – جهت کار با ماشین های سنگین
۳ راننده پایه یک مسیر ترانزیت رشت به بندرعباس

متقاضیان می توانند با شماره های درج شده درزیر تماس حاصل نمایند و یا حضورا به آدرس زیر مراجعه کنند.

آدرس : رشت- شهر صنعتی- مجتمع ذوب آهن فولاد خزر

تلفن : ۳۳۸۸۳۱۳۹, ۰۱۳۳۳۸۸۴۳۱۸