مجتمع ذوب آهن فولاد خزر واقع در رشت به همکاری رده های شغلی زیر نیازمند است.

ردیفعنوان شغلیتوضیحات
۱مکانیکبا تجربه – جهت کار با ماشین های سنگین
۲برقکاربا تجربه – جهت کار با ماشین های سنگین
۳راننده پایه یکمسیر ترانزیت رشت به بندرعباس

متقاضیان می توانند با شماره های درج شده درزیر تماس حاصل نمایند و یا حضورا به آدرس زیر مراجعه کنند.

آدرس : رشت- شهر صنعتی- مجتمع ذوب آهن فولاد خزر

تلفن : ۳۳۸۸۳۱۳۹, ۰۱۳۳۳۸۸۴۳۱۸