آگهی استخدام شرکت صنایع غذایی پاک تلیسه

شهر های مورد نیاز :
تعداد مورد نیاز :
تاریخ انقضاء :
متن آگهی

استخدام شرکت صنایع غذایی پاک تلیسه

شرکت صنایع غذایی پاک تلیسه تولید کننده مواد غذایی آماده در محدوده ی کرج برای راه اندازی واحد تولیدی جدید خود به مدیران زیر نیازمند است.

 

 • شهرهای مورد نیاز : کرج
 • تعداد مورد نیاز : مشخص نشده
 • تاریخ انقضا : ۱۵ اردیبهشت ماه ۹۲

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی: مدیر بازاریابی و فروش
 • رشته تحصیلی : —-
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • حداقل سابقه کار : ۸ سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد / زن
 • حداکثر سن : بدون محدودیت
 • شرایط : حداقل ۸ سال سابقه ی مفید

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی: مدیر کارخانه
 • رشته تحصیلی : —-
 • مقطع تحصیلی :
 • حداقل سابقه کار : ۱۰ سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد / زن
 • حداکثر سن : بدون محدودیت
 • شرایط : حداقل ده سال سابقه ی مفید

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی: مدیر مالی
 • رشته تحصیلی : —-
 • مقطع تحصیلی :
 • حداقل سابقه کار : ۸ سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد / زن
 • حداکثر سن : بدون محدودیت
 • شرایط : حداقل ده سال سابقه ی مفید

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی: مدیر منابع انسانی و اداری
 • رشته تحصیلی : —-
 • مقطع تحصیلی :
 • حداقل سابقه کار : ۱۰ سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد / زن
 • حداکثر سن : بدون محدودیت
 • شرایط : حداقل ده سال سابقه ی مفید

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی: مدیر بازرگانی(تدارکات داخلی و خارجی)
 • رشته تحصیلی : —-
 • مقطع تحصیلی :
 • حداقل سابقه کار : ۸ سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد / زن
 • حداکثر سن : بدون محدودیت
 • شرایط : حداقل هشت سال سابقه ی مفید

——————————————————————————————————————————-

آدرس و نحوه تماس

 • ایمیل : hr@202.ir
 • فکس: ۰۲۱۸۸۰۳۱۸۶۷
 • سایت : http://202.ir

——————————————————————————————————————————-

متن آگهی

شرکت صنایع غذایی پاک تلیسه تولید کننده مواد غذایی آماده در محدوده ی کرج برای راه اندازی واحد تولیدی جدید خود به مدیران زیر نیازمند است.

مدیر بازاریابی و فروش،حداقل هشت سال سابقه ی مفید
مدیر کارخانه با حداقل ده سال سابقه ی مفید
مدیر مالی با حداقل هشت سال سابقه ی مفید
مدیر منابع انسانی و اداری با حداقل ده سال سابقه ی مفید
مدیر بازرگانی (تدارکات داخلی و خارجی) با حداقل هشت سال سابقه ی مفید

آدرس ایمیل: hr@202.ir
فاکس: ۰۲۱۸۸۰۳۱۸۶۷

 

اطلاعات تماس
نشانی :
تلفن :
وبسایت :
دیدگاه ها