خانه » استخدام در استان تهران » آگهی استخدام شرکت داده ورزی سداد

آگهی استخدام شرکت داده ورزی سداد

متن آگهی:

آگهی استخدام شرکت داده ورزی سداد

شرکت داده ورزی سداد جهت تکمیل کادر فنی و تخصصی خود، از دارندگان مدرک کارشناسی و بالاتر در رشته های الکترونیک، مخابرات و کامپیوتر، با برگزاری آزمون دعوت به همکاری می نماید.

 • شهرهای مورد نیاز : تهران
 • تعداد مورد نیاز : مشخص نشده
 • تاریخ انقضا :
 • تاریخ برگزاری آزمون :۴ اسفند ماه ۹۱

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : طراح نرم افزار
 • رشته تحصیلی : نرم افزار یا رشته های مرتبط
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی و بالاتر
 • حداقل سابقه کار : ۳ سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • محدوده سنی : بدون محدودیت
 • توانایی ها و مهارت ها : مفاهیم طراحی، الگوهای طراحی،  معماری نرم افزار و اصول شی گرایی ،آشنایی با UML 2.0

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : تحلیلگر نرم افزار
 • رشته تحصیلی : نرم افزار یا رشته های مرتبط
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی و بالاتر
 • حداقل سابقه کار : ۳ سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • محدوده سنی : بدون محدودیت
 • توانایی ها و مهارت ها : متدولوژی RUP

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : برنامه نویس
 • رشته تحصیلی : نرم افزار یا رشته های مرتبط
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی و بالاتر
 • حداقل سابقه کار : ۲ سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • محدوده سنی : بدون محدودیت
 • توانایی ها و مهارت ها : اصول برنامه نویسی شی گرا ،آشنایی با UML 2.0

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : برنامه نویس تحت ویندوز
 • رشته تحصیلی : نرم افزار یا رشته های مرتبط
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی و بالاتر
 • حداقل سابقه کار : ۲ سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • محدوده سنی : بدون محدودیت
 • توانایی ها و مهارت ها : اصول برنامه نویسی شی گرا ،آشنایی با UML 2.0

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : برنامه نویس پشتیبان سیستم های قدیمی
 • رشته تحصیلی : نرم افزار یا رشته های مرتبط
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی و بالاتر
 • حداقل سابقه کار : ۲ سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • محدوده سنی : بدون محدودیت
 • توانایی ها و مهارت ها : یکی از زبان های برنامه نویسی Foxpro  یا  Cobol

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : مدیر پروژه
 • رشته تحصیلی : نرم افزار یا صنایع ،رشته های مرتبط
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی و بالاتر
 • حداقل سابقه کار : ۵ سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • محدوده سنی : بدون محدودیت
 • توانایی ها و مهارت ها : مفاهیم مدیریت پروژه ،مسلط بر:یکی از استانداردهای مدیریت پروژه

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس کنترل پروژه
 • رشته تحصیلی : نرم افزار یاصنایع یا رشته های مرتبط
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی و بالاتر
 • حداقل سابقه کار : ۲ سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • محدوده سنی : بدون محدودیت
 • توانایی ها و مهارت ها : یکی از نرم افزارهای کنترل پروژه ،آشنایی با مفاهیم نرم افزار

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : طراح و برنامه نویس پایگاه داده ها
 • رشته تحصیلی : نرم افزار یا رشته های مرتبط
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی و بالاتر
 • حداقل سابقه کار : ۲ سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • محدوده سنی : بدون محدودیت
 • توانایی ها و مهارت ها : مسلط بر SQL Server  یا  DB2

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس هوش و کسب و کار
 • رشته تحصیلی : نرم افزار یا رشته های مرتبط
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی و بالاتر
 • حداقل سابقه کار : ۲ سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • محدوده سنی : بدون محدودیت
 • توانایی ها و مهارت ها : مفاهیم پایگاه داده ، طراحی و برنامه نویسی پایگاه داده ها،مفاهیم داده کاوی و هوش کسب و کار

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس خدمات مشتریان
 • رشته تحصیلی : حسابداری یا رشته های مرتبط
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی و بالاتر
 • حداقل سابقه کار : ۲ سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • محدوده سنی : بدون محدودیت
 • توانایی ها و مهارت ها :مفاهیم و فرایندهای بانکی ،اصول ارتباط با مشتریان

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس امنیت شبکه و نرم افزار
 • رشته تحصیلی :کامپیوتر‏،الکترونیک مخابرات،‏فناوری اطلاعات
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی و بالاتر
 • حداقل سابقه کار : ۲ سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • محدوده سنی : بدون محدودیت
 • توانایی ها و مهارت ها : مفاهیم زیرساخت شبکه(Switching & Routing) در سطحCCNP امنیت شبکه، تجربه و توانایی کار با تجهیزات امنیتی Virtualization ذخیره سازی و تجهیزات آن (Shared StorageApplication Security

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس شبکه
 • رشته تحصیلی : کامپیوتر‏،الکترونیک مخابرات،‏فناوری اطلاعات
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی و بالاتر
 • حداقل سابقه کار : ۲ سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • محدوده سنی : بدون محدودیت
 • توانایی ها و مهارت ها : مفاهیم زیرساخت شبکه ،(Switching & Routing) در سطحCCNP Virtualization ،ذخیره سازی و تجهیزات آن (Shared Storage)

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس لینوکس
 • رشته تحصیلی : کامپیوتر‏،الکترونیک مخابرات،‏فناوری اطلاعات
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی و بالاتر
 • حداقل سابقه کار : ۲ سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • محدوده سنی : بدون محدودیت
 • توانایی ها و مهارت ها :سیستم عامل لینوکس آشنایی با:سرویس‌های Apache, Qmail،سرویس Zimbra ،Script Programming ،مفاهیم شبکه

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس پشتیبانی
 • رشته تحصیلی : سخت افزار یا کامپیوتر
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی و بالاتر
 • حداقل سابقه کار : ۱ سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • محدوده سنی : بدون محدودیت
 • توانایی ها و مهارت ها :تعمیرات تجهیزات کامپیوتری

——————————————————————————————————————————-

آدرس و نحوه تماس

 • وب سایت : www.sadad.co.ir

——————————————————————————————————————————-

متن آگهی

شرکت داده ورزی سداد جهت تکمیل کادر فنی و تخصصی خود، از دارندگان مدرک کارشناسی و بالاتر در رشته های الکترونیک، مخابرات و کامپیوتر، با برگزاری آزمون دعوت به همکاری می نماید. علاقمندان می توانند پس از مطالعه دقیق شرایط ذیل و انتخاب یکی از عناوین مشاغل  نسبت به تکمیل نمودن، فرم مربوط به ثبت نام الکترونیکی اقدام نمایند.

این آزمون در روز جمعه ۴ اسفند ماه ۹۱ برگزار خواهد شد.
موارد قابل توجه:
* فیلدهای که ناقص و غیرمرتبط با موارد درخواستی باشد پاسخ داده نخواهد شد.* کلیه متقاضیان استخدام بایستی دارای کلیه موارد درخواست شده باشند.* استخدام فقط مربوط به تهران است.

شرایط عمومی :

۱-   داشتن تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران.

۲-   متدین به یکی از ادیان رسمی کشور و متعهد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران.
۳-   عدم سوء پیشینه کیفری.
۴-   سلامت کامل جسم
۵-   داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم قانونی برای متقاضیان آقا.
۶-   هر یک از متقاضیان، تنها مجاز به انتخاب کد یک ردیف شغل می باشند.

کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

۱ دیدگاه تاکنون.

 1. علي گفت:

  با سلام ایا امکانی برای شما هست که در مورد نتیجه این آزمون جوابی بدست بیاورید چون هنوز بخش شبکه و امنیت شبکه نتیجه ای براش اعلام نشده.
  با تشکر

  [پاسخ]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *