خانه » استخدام در استان تهران » آگهی استخدام شرکت تولیدی اویلا

آگهی استخدام شرکت تولیدی اویلا

متن آگهی:

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : رئیس تولید
 • مقطع تحصیلی : حداقل کارشناسی
 • رشته تحصیلی : صنایع / مدیریت صنعتی
 • حداقل سابقه کار : ۳ سال
 • شهرهای محل خدمت : اشتهارد
 • جنسیت : مرد
 • حداکثر سن : بدون محدودیت
 • شرایط : —–

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : مسئول فنی
 • مقطع تحصیلی : حداقل کارشناسی
 • رشته تحصیلی : صنایع غذایی / شیمی
 • حداقل سابقه کار : ۳ سال
 • شهرهای محل خدمت : اشتهارد
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : بدون محدودیت
 • شرایط : مسلط به زبان انگلیسی و سه سال سابقه کار

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس فرآیند
 • مقطع تحصیلی : حداقل کارشناسی
 • رشته تحصیلی :مهندسی شیمی / شیمی
 • حداقل سابقه کار : ۳ سال
 • شهرهای محل خدمت : اشتهارد
 • جنسیت : مرد
 • حداکثر سن : بدون محدودیت
 • شرایط : مسلط به زبان انگلیسی و سه سال سابقه کار

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس تولید
 • مقطع تحصیلی : حداقل کارشناسی
 • رشته تحصیلی : صنایع غذایی / شیمی
 • حداقل سابقه کار : ۳ سال
 • شهرهای محل خدمت : اشتهارد
 • جنسیت : مرد
 • حداکثر سن : بدون محدودیت
 • شرایط : مسلط به زبان انگلیسی و سه سال سابقه کار

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس فنی
 • مقطع تحصیلی : حداقل کارشناسی
 • رشته تحصیلی : مهندسی مکانیک / برق (ابزار دقیق)
 • حداقل سابقه کار : ۳ سال
 • شهرهای محل خدمت : اشتهارد
 • جنسیت : مرد
 • حداکثر سن : بدون محدودیت
 • شرایط : مسلط به زبان انگلیسی و سه سال سابقه کار

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : تکنسین فنی
 • مقطع تحصیلی : دیپلم،فوق دیپلم
 • رشته تحصیلی : مکانیک / برق / جوشکاری
 • حداقل سابقه کار : ۲ سال
 • شهرهای محل خدمت : اشتهارد
 • جنسیت : مرد
 • حداکثر سن : بدون محدودیت
 • شرایط : ، مسلط به زبان انگلیسی و دو سال سابقه کار

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس آزمایشگاه
 • مقطع تحصیلی : حداقل کارشناسی
 • رشته تحصیلی : صنایع غذایی / شیمی
 • حداقل سابقه کار : ۳ سال
 • شهرهای محل خدمت : اشتهارد
 • جنسیت : مرد
 • حداکثر سن : بدون محدودیت
 • شرایط : —–

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس انبار
 • مقطع تحصیلی : حداقل کارشناسی
 • رشته تحصیلی : صنایع
 • حداقل سابقه کار : ۲ سال
 • شهرهای محل خدمت : اشتهارد
 • جنسیت : مرد
 • حداکثر سن : بدون محدودیت
 • شرایط : —–

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : اپراتور انبار
 • مقطع تحصیلی : دیپلم ،فوق دیپلم
 • رشته تحصیلی : حسابداری
 • حداقل سابقه کار : ۲ سال
 • شهرهای محل خدمت : اشتهارد
 • جنسیت : مرد
 • حداکثر سن : بدون محدودیت
 • شرایط : آشنا به کامپیوتر و آشنایی مقدماتی با حسابداری و دو سال سابقه کار

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : رئیس بازرگانی داخلی
 • مقطع تحصیلی : حداقل کارشناسی
 • رشته تحصیلی : مدیریت بازرگانی یا سایر رشته های مرتبط و پنج سال سابقه کار مرتبط
 • حداقل سابقه کار : ۵ سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد
 • حداکثر سن : بدون محدودیت
 • شرایط : آشنا به کامپیوتر و آشنایی مقدماتی با حسابداری و دو سال سابقه کار

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس بازرگانی داخلی
 • مقطع تحصیلی : حداقل کارشناسی
 • رشته تحصیلی : مدیریت بازرگانی یا سایر رشته های مرتبط
 • حداقل سابقه کار : ۳ سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد
 • حداکثر سن : بدون محدودیت
 • شرایط : —-

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : سرپرست مالی
 • مقطع تحصیلی : حداقل کارشناسی
 • رشته تحصیلی : حسابداری
 • حداقل سابقه کار : ۵ سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد
 • حداکثر سن : بدون محدودیت
 • شرایط : —–

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس مالی
 • مقطع تحصیلی : حداقل کارشناسی
 • رشته تحصیلی : حسابداری
 • حداقل سابقه کار : ۱ سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : بدون محدودیت
 • شرایط :

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس بازرگانی خارجی
 • مقطع تحصیلی : حداقل کارشناسی
 • رشته تحصیلی : مدیریت بازرگانی یا زبان انگلیسی
 • حداقل سابقه کار : ۳ سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : بدون محدودیت
 • شرایط : مسلط به زبان انگلیسی و تسلط کامل بر قوانین بازرگانی خارجی و سه سال سابقه کار

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس منابع انسانی
 • مقطع تحصیلی : حداقل کارشناسی
 • رشته تحصیلی : صنایع / مدیریت
 • حداقل سابقه کار : ۳ سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد
 • حداکثر سن : بدون محدودیت
 • شرایط : مسلط به فرآیندهای منابع انسانی و سه سال سابقه کار مرتبط

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس تحقیق و توسعه
 • مقطع تحصیلی : حداقل کارشناسی
 • رشته تحصیلی : صنایع غذایی
 • حداقل سابقه کار : ۳  سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : بدون محدودیت
 • شرایط : آشنا به کامپیوتر و آشنایی مقدماتی با حسابداری و دو سال سابقه کار

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس کنترل کیفیت
 • مقطع تحصیلی : حداقل کارشناسی
 • رشته تحصیلی : شیمی / صنایع غذایی
 • حداقل سابقه کار : —
 • شهرهای محل خدمت : تاکستان
 • جنسیت : ترجیحا مرد
 • حداکثر سن : بدون محدودیت
 • شرایط :

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : منشی
 • مقطع تحصیلی :دیپلم یا فوق دیپلم
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : ۱ سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : بدون محدودیت
 • شرایط : مسلط به نرم افزارهای office و دارای روابط عمومی بالا و ترجیحا یک سال سابقه کار مرتبط

——————————————————————————————————————————-

یک شرکت تولیدی زیر مجموعه گروه صنعتی گلرنگ برای تکمیل کادر خود از واجدین شرایط در زمینه های زیر دعوت به همکاری می نماید.

 • رئیس تولید آقا ، ساکن کرج  با تحصیلات حداقل لیسانس صنایع / مدیریت صنعتی و حداقل سه سال سابقه سرپرستی در اشتهارد
 • مسئول فنی ساکن کرج یا اشتهارد با تحصیلات حداقل لیسانس صنایع غذایی / شیمی ، مسلط به زبان انگلیسی و سه سال سابقه کار مرتبط در اشتهارد
 • کارشناس فرآیند آقا ، ساکن کرج یا اشتهارد با تحصیلات حداقل لیسانس مهندسی شیمی / شیمی ، مسلط به زبان انگلیسی و سه سال سابقه کار مرتبط در اشتهارد
 • کارشناس تولید آقا ، ساکن کرج یا اشتهارد با تحصیلات حداقل لیسانس شیمی / صنایع غذایی ، مسلط به زبان انگلیسی و سه سال سابقه کار مرتبط در اشتهارد
 • کارشناس فنی آقا ، ساکن کرج یا اشتهارد با تحصیلات حداقل لیسانس مهندسی مکانیک / برق (ابزار دقیق) ، مسلط به زبان انگلیسی و سه سال سابقه کار مرتبط در اشتهارد
 • تکنسین فنی آقا ، ساکن کرج یا اشتهارد با تحصیلات دیپلم یا فوق دیپلم مکانیک / برق / جوشکاری ، مسلط به زبان انگلیسی و دو سال سابقه کار در اشتهارد
 • کارشناس آزمایشگاه ساکن کرج یا اشتهارد با تحصیلات حداقل لیسانس صنایع غذایی / شیمی و سه سال سابقه کار مرتبط در اشتهارد
 • کارشناس انبار ساکن آقا، ساکن کرج یا اشتهارد با تحصیلات لیسانس صنایع و دو سال سابقه کار در اشتهارد
 • اپراتور انبار آقا ، ساکن کرج یا اشتهارد با تحصیلات دیپلم یا فوق دیپلم حسابداری ، آشنا به کامپیوتر و آشنایی مقدماتی با حسابداری و دو سال سابقه کار در اشتهارد
 • رئیس بازرگانی داخلی آقا ، با تحصیلات لیسانس مدیریت بازرگانی یا سایر رشته های مرتبط و پنج سال سابقه کار مرتبط در تهران
 • کارشناس بازرگانی داخلی آقا ، با تحصیلات لیسانس مدیریت بازرگانی یا سایر رشته های مرتبط و سه سال سابقه کار مرتبط در تهران
 • سرپرست مالی آقا ، با تحصیلات حداقل لیسانس حسابداری و پنج سال سابقه کاری مرتبط در تهران
 • کارشناس مالی با تحصیلات حدافل لیسانس حسابداری و یک سال سابقه کار مرتبط در تهران
 • کارشناس بازرگانی خارجی با تحصیلات لیسانس مدیریت بازرگانی یا زبان انگلیسی ، مسلط به زبان انگلیسی و تسلط کامل بر قوانین بازرگانی خارجی و سه سال سابقه کار مرتبط در تهران
 • کارشناس منابع انسانی آقا ، با تحصیلات لیسانس صنایع / مدیریت ، مسلط به فرآیندهای منابع انسانی و سه سال سابقه کار مرتبط در تهران
 • کارشناس تحقیق و توسعه با تحصیلات حداقل لیسانس صنایع غذایی و سه سال سابقه کار مرتبط در تهران
 • کارشناس کنترل کیفیت ترجیحا آقا ، با تحصیلات حداقل لیسانس شیمی / صنایع غذایی در تهران
 • کارشناس کنترل کیفیت ترجیحا آقا ، ساکن قزوین با تحصیلات حداقل لیسانس شیمی / صنایع غذایی و سه سال سابقه کار مرتبط در تاکستان
 • منشی با تحصیلات دیپلم یا فوق دیپلم ، مسلط به نرم افزارهای office و دارای روابط عمومی بالا و ترجیحا یک سال سابقه کار مرتبط در تهران

متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت زیر در قسمت استخدام رزومه خود را ارسال نمایند:

www.oilaoil.com

اطلاعات تماس

کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

۳ دیدگاه تاکنون.

 1. حمید گفت:

  اگه میشه شماره تلفن وآدرس شرکتو بذارین

  [پاسخ]

 2. مرتضی عزیزی گفت:

  اگه میشه یه شماره تلفن بذارید لطفا.ممنون

  [پاسخ]

 3. کورش گفت:

  با سلام
  مسول محترم شرکت آیا فکر میکنید کسی حاضرباشه همه اطلاعات شناسنامه ای وکارت ملی خودش را به راحتی دراختیار شما قراربده بدون اینکه هیچ تضمینی جهت استخدام برایش فراهم باشه ؟هنوز شما کسی را استخدام نکرده اید انتظار دارید که همه اطلاعات شخصی اش را داشته باشید؟ لطفا تصحیح فرمایید با تشکر کورش از تهران

  [پاسخ]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *