خانه » استخدام در استان تهران » آگهی استخدام شرکت توسعه بین الملل ماستر

آگهی استخدام شرکت توسعه بین الملل ماستر

متن آگهی:

آگهی استخدام گروه صنعتی گلرنگ

شرکت توسعه بین الملل ماستر یکی از شرکت های تابعه گروه صنعتی گلرنگ صادرکننده محصولات شوینده،سلولوزی،غذایی،آرایشی و بهداشتی جهت تکمیل کادر تخصصی خود در حوزه صادرات و امور بین الملل از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید.

 

 • شهرهای مورد نیاز : تهران
 • تعداد مورد نیاز : ۲۲ نفر
 • تاریخ انقضا : ۲۸ اسفند ماه ۹۱

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : مدیر صادرات
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی : مرتبط
 • حداقل سابقه کار : ۵ سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداقل سن : —-
 • شرایط : مسلط به بازارهای صادراتی مناطق مختلف به ویژه آفریقا و مسلط به زبان انگلیسی و یا فرانسوی

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : مدیر صادرات
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی : مرتبط
 • حداقل سابقه کار : ۵ سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداقل سن : —-
 • شرایط : مسلط به بازارهای صادراتی مناطق مختلف به ویژه آفریقا و مسلط به زبان انگلیسی و یا فرانسوی

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : مدیر صادرات
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی : مرتبط
 • حداقل سابقه کار : ۵ سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداقل سن : —-
 • شرایط : مسلط به بازارهای صادراتی مناطق مختلف به ویژه آفریقا و مسلط به زبان انگلیسی و یا فرانسوی

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : مدیر صادرات
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی : مرتبط
 • حداقل سابقه کار : ۵ سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداقل سن : —-
 • شرایط : مسلط به بازارهای صادراتی مناطق مختلف به ویژه آفریقا و مسلط به زبان انگلیسی و یا فرانسوی

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : مدیر صادرات
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی : مرتبط
 • حداقل سابقه کار : ۵ سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداقل سن : —-
 • شرایط : مسلط به بازارهای صادراتی مناطق مختلف به ویژه آفریقا و مسلط به زبان انگلیسی و یا فرانسوی

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : رئیس منطقه صادرات
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی : مرتبط
 • حداقل سابقه کار : ۵ سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداقل سن : —-
 • شرایط : جهت حوزه های جغرافیایی C.I.S عربی،آفریقایی – مسلط به زبان مرتبط با هر منطقه

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : مدیر خرید و سفارشات خارجی
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی : مرتبط
 • حداقل سابقه کار : ۵ سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداقل سن : —-
 • شرایط : مسلط به زبان انگلیسی و آشنایی کامل به تشریفات گمرکی،مقررات بانکی،ثبت سفارش و قوانین تجاری

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس صادرات
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی : مرتبط
 • حداقل سابقه کار : ۵ سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداقل سن : —-
 • شرایط : جهت حوزه های جغرافیایی C.I.S عربی،آفریقایی – مسلط به زبان مرتبط با هر منطقه

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : بازاریاب المللی
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی : مرتبط
 • حداقل سابقه کار : ۳ سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداقل سن : —-
 • شرایط : جهت حوزه های جغرافیایی C.I.S عربی،آفریقایی

——————————————————————————————————————————-

 شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارمند خرید و سفارشات خارجی
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی : مرتبط
 • حداقل سابقه کار : ۳ سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداقل سن : —-
 • شرایط : آشنایی کامل با تشریفات گمرکی قوانین و مقررات بانکی و قوانین تجاری

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : مسئول دفتر مدیر عامل
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی : مرتبط
 • حداقل سابقه کار : ۳ سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداقل سن : —-
 • شرایط : با حداقل ۳ سال سابقه کار و مسلط به زبان انگلیسی و نرم افزارهای Excel – Word

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس مهندسی صنایع
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی : مرتبط
 • حداقل سابقه کار : ۳ سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداقل سن : —-
 • شرایط : با حداقل ۲ سال سابقه کار – آشنا به زبان انگلیسی و نرم افزارهای کنترل پروژه و برنامه ریزی و MSP

——————————————————————————————————————————-

آدرس و نحوه تماس

 • ایمیل : expo@pakshoo.com
 • فکس :۰۲۱۸۸۲۰۹۹۰۳

——————————————————————————————————————————-

متن آگهی

شرکت توسعه بین الملل ماستر یکی از شرکت های تابعه گروه صنعتی گلرنگ صادرکننده محصولات شوینده،سلولوزی،غذایی،آرایشی و بهداشتی با نام های تجاری Golrang – Ave – Softlan – Home plus – Oila – Famila – Active – Nancy – Mercy جهت تکمیل کادر تخصصی خود در حوزه صادرات و امور بین الملل از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید.

۱- مدیر صادرات – لیسانس مربوطه – با حداقل ۵ سال سابقه کار – مسلط به بازارهای صادراتی مناطق مختلف به ویژه آفریقا و مسلط به زبان انگلیسی و یا فرانسوی –  یک نفر

۲- رئیس منطقه صادرات – لیسانس مرتبط – با حداقل ۵ سال سابقه کار – جهت حوزه های جغرافیایی C.I.S عربی،آفریقایی – مسلط به زبان مرتبط با هر منطقه – سه نفر

۳- مدیر خرید و سفارشات خارجی – لیسانس مرتبط – با حداقل ۵ سال سابقه کار – مسلط به زبان انگلیسی و آشنایی کامل به تشریفات گمرکی،مقررات بانکی،ثبت سفارش و قوانین تجاری – یک نفر

۴- کارشناس صادرات – لیسانس مرتبط – با حداقل ۵ سال سابقه کار – جهت حوزه های جغرافیایی C.I.S عربی،آفریقایی – مسلط به زبان مرتبط با هر منطقه – شش نفر

۵- بازاریابی بین المللی – لیسانس مرتبط – با حداقل ۳ سال سابقه کار – جهت حوزه های جغرافیایی C.I.S عربی،آفریقایی – شش نفر

۶- کارمند خرید و سفارشات خارجی – لیسانس مرتبط – با حداق ۳ سال سابقه کار – آشنایی کامل با تشریفات گمرکی قوانین و مقررات بانکی و قوانین تجاری – دو نفر

۷- مسئول دفتر مدیر عامل – لیسانس – با حداقل ۳ سال سابقه کار و مسلط به زبان انگلیسی و نرم افزارهای Excel – Word – یک  نفر

۸- کارشناس مهندسی صنایع – لیسانس مرتبط – با حداقل ۲ سال سابقه کار – آشنا به زبان انگلیسی و نرم افزارهای کنترل پروژه و برنامه ریزی و MSP – دو نفر

متقاضیان می توانند تا تاریخ ۲۸ اسفند ۹۱ رزومه خود را به ایمیل یا شماره فکس زیر ارسال نمایند:

آدرس ایمیل: expo@pakshoo.com
فاکس: ۰۲۱۸۸۲۰۹۹۰۳
کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *