خانه » استخدام در استان آذربایجان غربی » آگهی استخدام شرکت بانی چاو در آذربایجان غربی

آگهی استخدام شرکت بانی چاو در آذربایجان غربی

متن آگهی:

استخدام شرکت بانی چاو در آذربایجان شرقی

شرکت پخش سراسری بانی چاو آذربایجان وابسته به گروه تولیدی شرکت کاله ،نماینده انحصاری توزیع و فروش محصولات کاله در شمال غرب کشور برای راه اندازی شعبه ی خود از افراد مشروحه ی زیر دعوت به همکاری می نماید.

 

 • شهرهای مورد نیاز : آذربایجان غربی (میاندوآب)
 • تعداد مورد نیاز : مشخص نشده
 • تاریخ انقضا : ۷ بهمن ماه ۹۱

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : مدیر شعبه
 • مقطع تحصیلی : حداقل کارشناسی
 • رشته تحصیلی :
 • حداقل سابقه کار : ۴ سال
 • شهرهای محل خدمت : آذربایجان غربی
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : بدون محدودیت
 • شرایط : مندرج در متن

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : سرپرست فروش
 • مقطع تحصیلی : حداقل کارشناسی
 • رشته تحصیلی :
 • حداقل سابقه کار : ۳ سال
 • شهرهای محل خدمت : آذربایجان غربی
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : ۳۵ سال
 • شرایط : مندرج در متن

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس برنامه ریزی
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی : صنایع
 • حداقل سابقه کار : سابقه کار نمی خواهد
 • شهرهای محل خدمت : آذربایجان غربی
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : ۳۰ سال
 • شرایط : مندرج در متن

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس منابع انسانی
 • مقطع تحصیلی : حداقل کارشناسی
 • رشته تحصیلی : مرتبط
 • حداقل سابقه کار : سابقه کار نمی خواهد
 • شهرهای محل خدمت : آذربایجان غربی
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : ۳۰ سال
 • شرایط : مندرج در متن

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : سرپرست توزیع
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی : مرتبط
 • حداقل سابقه کار : دارای سابقه کار
 • شهرهای محل خدمت : آذربایجان غربی
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : ۳۰ سال
 • شرایط : مندرج در متن

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : سرپرست حسابداری
 • مقطع تحصیلی : حداقل کارشناسی
 • رشته تحصیلی : حسابداری
 • حداقل سابقه کار : ۳ سال
 • شهرهای محل خدمت : آذربایجان غربی
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : ۳۰ سال
 • شرایط : مندرج در متن

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کمک حسابدار
 • مقطع تحصیلی : حداقل کارشناسی
 • رشته تحصیلی : حسابداری
 • حداقل سابقه کار : ۲ سال
 • شهرهای محل خدمت : آذربایجان غربی
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : ۳۰ سال
 • شرایط : مندرج در متن

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : فروشنده حضوری
 • مقطع تحصیلی : حداقل دیپلم
 • رشته تحصیلی :
 • حداقل سابقه کار : ۱ سال
 • شهرهای محل خدمت : آذربایجان غربی
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : ۳۰ سال
 • شرایط : مندرج در متن

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : فروشنده تلفنی
 • مقطع تحصیلی : حداقل دیپلم
 • رشته تحصیلی :
 • حداقل سابقه کار : ۱ سال
 • شهرهای محل خدمت : آذربایجان غربی
 • جنسیت : زن
 • حداکثر سن : ۳۰ سال
 • شرایط : مندرج در متن

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : انباردار
 • مقطع تحصیلی : حداقل دیپلم
 • رشته تحصیلی :
 • حداقل سابقه کار : ۲ سال
 • شهرهای محل خدمت : آذربایجان غربی
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : ۳۰ سال
 • شرایط : مندرج در متن

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارگر انبار
 • مقطع تحصیلی : دیپلم
 • رشته تحصیلی :
 • حداقل سابقه کار : ۱ سال
 • شهرهای محل خدمت : آذربایجان غربی
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : ۳۰ سال
 • شرایط : مندرج در متن

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : مامور پخش
 • مقطع تحصیلی : حداقل دیپلم
 • رشته تحصیلی :
 • حداقل سابقه کار : ۱ سال
 • شهرهای محل خدمت : آذربایجان غربی
 • جنسیت : مرد
 • حداکثر سن : بدون محدودیت
 • شرایط : مندرج در متن

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کاردکس
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی : حسابداری
 • حداقل سابقه کار : سابقه کار نمی خواهد
 • شهرهای محل خدمت : آذربایجان غربی
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : ۳۰ سال
 • شرایط : مندرج در متن

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : خدمات
 • مقطع تحصیلی : دیپلم
 • رشته تحصیلی :
 • حداقل سابقه کار : سابقه کار نمی خواهد
 • شهرهای محل خدمت : آذربایجان غربی
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : ۳۰ سال
 • شرایط : مندرج در متن

——————————————————————————————————————————-

آدرس و نحوه تماس
 • فکس : ۰۴۱۱۳۲۷۰۳۴۶-۰۴۱۱۳۲۷۰۳۴۷-۰۴۱۱۳۲۷۰۳۴۸
 • تلفن تماس : ۰۴۱۱۳۲۷۰۳۴۶-۰۴۱۱۳۲۷۰۳۴۷-۰۴۱۱۳۲۷۰۳۴۸

——————————————————————————————————————————-

متن آگهی

شرکت پخش سراسری بانی چاو آذربایجان وابسته به گروه تولیدی شرکت کاله ،نماینده انحصاری توزیع و فروش محصولات کاله در شمال غرب کشور برای راه اندازی شعبه ی خود از افراد مشروحه ی زیر دعوت به همکاری مینماید.

 

 • مدیر شعبه،لیسانس و بالاتر،حداقل ۴ سال سابقه مرتبط.
 • سرپرست فروش،لیسانس و بالاتر و حداکثر ۳۵ ساله،سه سال سابقه ی مفید.
 • کارشناس برنامه ریزی،لیسانس صنایع،حداکثر ۳۰ ساله.
 • کارشناس منابع انسانی،لیسانس و بالاتر و حداکثر ۳۰ ساله،داشتن تحصیلات مرتبط اولویت می باشد.
 • سرپرست توزیع،انبار با لیسانس مرتبط و حداکثر ۳۰ ساله،ترجیحا با سابقه مرتبط.
 • سرپرست حسابداری،لیسانس و بالاتر حسابداری و حداکثر ۳۰ ساله،سه سال سابقه ی مفید.
 • کمک حسابدار،لیسانس و بالاتر در رشته حسابداری و حداکثر ۳۰ ساله،ترجیحا دارای دو سال سابقه ی مفید.
 • فروشنده حضوری (ویزیتور) ،دیپلم و بالاتر و حداکثر ۳۰ ساله،ترجیحا دارای یک سال سابقه ی مفید.
 • فروشنده تلفنی،خانم،دیپلم و بالاتر و حداکثر ۳۰ ساله،ترجیحا دارای یک سال سابقه ی مفید.
 • انباردار،دیپلم و بالاتر،حداکثر ۳۰ ساله،ترجیحا دارای دو سال سابقه ی مفید.
 • کارگر انبار،دیپلم و حداکثر ۳۰ ساله.
 • مامور پخش (توزیع کننده) ،دیپلم و بالاتر و حداکثر ۳۰ ساله،ترجیحا دارای یک سال سابقه مفید.
 • کاردکس،لیسانس حسابداری و حداکثر ۳۰ ساله.
 • خدمات،دیپلم و حداکثر ۳۰ ساله.

مزایا:

 • حقوق ثابت،پورسانت عالی،بیمه تامین اجتماعی،عیدی،سنوات سالیانه و مرخصی قانونی،بیمه تکمیلی،عمر و حوادث،بهره مندی از مزایای صندوق رفاه کارکنان شامل وام های ضروری،اضطراری و مسکن.

تماس و ارسال رزومه به تلفکس های زیر (تماس،داخلی ۱۰۱ و فکس داخلی ۱۰۲ می باشد) :

تلفن: ۰۴۱۱۳۲۷۰۳۴۶,۰۴۱۱۳۲۷۰۳۴۷,۰۴۱۱۳۲۷۰۳۴۸
فاکس: ۰۴۱۱۳۲۷۰۳۴۶,۰۴۱۱۳۲۷۰۳۴۷,۰۴۱۱۳۲۷۰۳۴۸
کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *