خانه » استخدام در استان البرز (کرج) » آگهی استخدام شرکت اورند پلاستیک

آگهی استخدام شرکت اورند پلاستیک

متن آگهی:

آگهی استخدام شرکت مدیران آگهی استخدام شرکت اروند پلاستیک

شرکت اورند پلاستیک فعال در زمینه قطعه سازی خودرو، جهت تکمیل نیروی انسانی خود نیاز به افراد واجد شرایط با مشخصات ذیل دارد.

 • شهرهای مورد نیاز : کرج،تهران
 • تعداد مورد نیاز : مشخص نشده
 • تاریخ انقضا : ۱۵ تیر ماه ۹۲

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : مدیر تولید
 • مقطع تحصیلی : حداقل کارشناسی
 • رشته تحصیلی : پلیمر/مهندسی
 • حداقل سابقه کار : ۳ سال
 • شهرهای محل خدمت : کارخانه حومه کرج
 • جنسیت : مرد
 • شرایط : تسلط کامل به الزامات خودروسازان، آشنائی با خواص موارد پلیمری، و فرایندهای و قطعات پلیمری

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : مدیر مرغوبیت
 • مقطع تحصیلی : حداقل کارشناسی
 • رشته تحصیلی : فنی و مهندسی
 • حداقل سابقه کار : ۳ سال
 • شهرهای محل خدمت : کارخانه حومه کرج
 • جنسیت : مرد
 • حداکثر سن : ۳۵ سال
 • شرایط : تسلط کامل به الزامات خودرو سازان، تکنیک های مهندسی کیفیت و استانداردها و آشنایی با مدلهای تعالی سازمان،حداقل ۵ سال سابقه مرتبط در صنعت خودرو

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس نرم افزار
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی : نرم افزار
 • حداقل سابقه کار : ۳ سال
 • شهرهای محل خدمت : کارخانه شهریار
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : ۳۵ سال
 • شرایط : تسلط کامل به برنامه نویسی تحت وب با C#،حداقل ۳ سال سابقه مرتبط

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : رئیس دفتر مدیر عامل
 • مقطع تحصیلی : حداقل کارشناسی
 • رشته تحصیلی :بهداشت حرفه ای
 • حداقل سابقه کار : ۳ سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : ۳۵ سال
 • شرایط : تسلط کامل به زبان انگلیسی ، مدیریت زمان وامور دفتری ترجیحاً آشنایی با زبان دوم

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس HSE
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی : بهداشت حرفه ای
 • حداقل سابقه کار : ۳ سال
 • شهرهای محل خدمت : کارخانه حومه کرج
 • جنسیت : مرد
 • حداکثر سن : ۳۵ سال
 • شرایط :تسلط کامل به OHSAS و ISO14001

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس صادرات و توسعه بازار
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی : MBA ،زبان خارجی
 • حداقل سابقه کار : ۲ سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : ۳۵ سال
 • شرایط : تسلط کامل به زبان انگلیسی تسلط کامل به -ICDL بازرگانی

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس حسابداری فروش
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی : حسابداری
 • حداقل سابقه کار : ۲ سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : زن
 • حداکثر سن : ۳۵ سال
 • شرایط : تسلط به دانش حسابداری تسلط به – ms Office تسلط کامل به – ICDL آشنایی با – زبان انگلیسی

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس خرید خارجی
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی : —
 • حداقل سابقه کار : ۳ سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : ۳۵ سال
 • شرایط :تسلط کامل به زبان انگلیسی و مکاتبات بازرگانی تسلط -کامل به خرید خارجی تسلط کامل به اعتبارات اسنادی – وامور حمل و نقل و ترخیص و امور گمرکی

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس کارگزینی
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی : مدیریت
 • حداقل سابقه کار : ۳ سال
 • شهرهای محل خدمت : کارخانه حومه کرج
 • جنسیت : مرد
 • حداکثر سن : ۳۵ سال
 • شرایط : تسلط کامل به قوانین کار و تامین اجتماعی، آشنایی کامل با نرم افزار های حضور و غیاب

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : مسئول دفتر بازرگانی
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی : —
 • حداقل سابقه کار : ۲ سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : زن
 • حداکثر سن : ۳۵ سال
 • شرایط : تسلط کامل به زبان انگلیسی، تسلط کامل به امور دفتری -تسلط کامل به امور بلیطهای خارجی و ویزا تسلط کامل به -ICDL

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : رئیس مرغوبیت
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی : فنی و مهندسی
 • حداقل سابقه کار : ۳ سال
 • شهرهای محل خدمت : کارخانه حومه کرج
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : ۳۵ سال
 • شرایط :تسلط کامل به الزامات خودروسازان، تکنینک های مهندسی کیفیت و آشنائی با مدلهای تعالی سازمان،حداقل ۳ سال سابقه مرتبط در صنعت خودرو

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس مهندسی
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی : مهندسی مکانیک، پلیمر
 • حداقل سابقه کار : ۲ سال
 • شهرهای محل خدمت : کارخانه حومه کرج
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : ۳۵ سال
 • شرایط : آشنایی کامل با صنعت خودرو و استانداردهای مربوطه،قالبهای تزریق پلاستیک و الزامات صنعت خودرو

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس مالی
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی : حسابداری
 • حداقل سابقه کار :۲ سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : ۳۵ سال
 • شرایط : آشنائی با نرم افزارهای رایورز و استانداردهای حسابداری،مهارت در ارائه گزارشات مالی

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس برنامه ریزی
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی : مهندسی صنایع
 • حداقل سابقه کار : ۲ سال
 • شهرهای محل خدمت : کارخانه حومه کرج
 • جنسیت : مرد
 • حداکثر سن : ۳۵ سال
 • شرایط : تسلط بر الزامات خودرو سازان ، آشنایی با سیستم های کانبان و کنترل موجودی، برنامه ریزی

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس حسابداری صنعتی
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی : حسابداری
 • حداقل سابقه کار : ۲ سال
 • شهرهای محل خدمت : کارخانه حومه کرج
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : ۳۵ سال
 • شرایط : تسلط بر حسابداری بهای تمام شده، آشنائی با استانداردهای حسابداری و تسهیم هزینه

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس آزمایشگاه
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی : آزمایشگاه
 • حداقل سابقه کار : ۲ سال
 • شهرهای محل خدمت : کارخانه حومه کرج
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : ۳۵ سال
 • شرایط : آشنا به استانداردهای تست و آزمون قطعات پلیمری

——————————————————————————————————————————-

آدرس و نحوه تماس

 • ایمیل : employment.hr91@gmail.com
 • سایت : http://avrand.com

——————————————————————————————————————————

متن آگهی شرکت اورند پلاستیک فعال در زمینه قطعه سازی خودرو، جهت تکمیل نیروی انسانی خود نیاز به افراد واجد شرایط با مشخصات ذیل دارد.

 • حداکثر سن متقاضیان ۳۵ سال می باشد. متقاضیان می توانند حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ درج آگهی رزومه های خود را به آدرس پست الکترونیک  employment.hr91@gmail.com با ذکر موضوع( عنوان شغل در قسمت Subject ) ارسال نمایند.
کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *