خانه » استخدام در استان سمنان » استخدام دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

استخدام دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متن آگهی:

خر ۲۱ مهر ماه ۹۷ – معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شاهرود در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۲۰۹/۸۲۸۰/دمورخه ۹۶/۱۰/۱۷ اداره کل منابع انسانی وزارت متبوعه و دراجرای مصوبه شماره ۴ صورتجلسه مورخه ۹۵/۰۵/۱۶هیات امناء دانشگاه ۲۲ نفر دانش آموز و مهارت آموز بهورزی را طبق مفاد دستورالعمل اجرایی پذیرش بهورز از بین افراد واجد شرایط و از طریق آزمون عمومی ، تخصصی ، مصاحبه و گزینش برای پذیرش رشته شغلی بهورزی تحت عنوان فراگیر بهورزی به شرح جدول زیر پذیرش نماید .

جدول نیازهای خانه های بهداشت

ردیفعنوان رشته شغلیمحل جغرافیائیجنسیتتعداد موردنیازشرایط احراز
مردزن
۱بهورزبکران، ،نام نیک، چهارطاق ، قلعه نوخالصه*۴ نفردارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه و یا کاردانی بهداشت عمومی (مبارزه با بیماریها )،بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای،بهورزی
۲بهورزکردآباد،دشت شاد،کرنگ،نردین،دهملا،صالح آباد، دیزج،خیج ،چهار طاق، میان آباد،حسین آبادکالپوش(۲نفر)،قلعه نوخرقان(۲نفر)،میقان(۲نفر)،ابرسج (۲نفر)*۱۸ نفردارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه و یا کاردانی در رشته های بهداشت عمومی(بهداشت خانواده)، مامایی، بهورزی

–    شرایط عمومی :

۱/۱ – اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی کشور

۲/۱- داشتن تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران

۳/۱ – التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۴/۱- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت(ویژه برادران)

تبصره : معافیت پزشکی در صورتی پذیرفته خواهد شد که بر اساس اعلام کمیسیون پزشکی دانشگاه با وظایف بهورزی منافات نداشته باشد.

۵/۱- عدم اعتیاد به دخانیات ، مواد مخدر و روانگردان

۶/۱-عدم سابقه محکومیت جزائی موثر

۷/۱-داشتن سلامت جسمانی و روانی،اجتماعی و توانایی برای انجام کار بهورزی و قابلیت انجام فعالیت های مرتبط با آن از جمله دهگردشی و انجام سیاری ها در روستاهای تحت پوشش با تایید کمیسیون پزشکی

۸/۱- نداشتن سابقه اخراج از مراکز آموزش بهورزی و سایر واحدهای دانشگاه

۹/۱- داوطلبان نباید مستخدم رسمی ، ثابت و پیمانی و یا بازخرید شده خدمت موسسه و سایر دستگاههای دولتی باشند.

تبصره : نیروهای قراردادی دانشگاه مجاز به شرکت در آزمون مزبور می باشند. (مشروط به دارا بودن سایر مفاد فراخوان ازقبیل بومی بودن، شرط سنی ، مدرک تحصیلی و …)

۱۰/۱- نداشتن منع استخدام در دستگاه های دولتی به موجب آرای مراجع قانونی

شرایط اختصاصی :

۱/۲ – رعایت شرایط احراز طبقه بندی مشاغل الزامی است،لذا شرکت داوطلبان بهورزی دارای مدرک تحصیلی بالاتر از مقطع فوق دیپلم مرتبط و دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم و یا بالاتر در رشته های غیرمرتبط مندرج در شرایط احراز طرح طبقه بندی مشاغل مجاز نمی باشد.

۲/۲- شرکت دانشجویان در آزمون فوق الذکر بلامانع است و در صورت احراز قبولی ، پذیرش آنان مستلزم ارائه انصراف قطعی و گواهی دانشگاه محل تحصیل مبنی بر عدم امکان دریافت هر گونه مدرک دانشگاهی ، قبل از شروع کلاس های بهورزی می باشد.

۳/۲ -پذیرش بهورز صرفاً باید به صورت بومی صورت گیرد.پذیرش بهورز غیربومی به هیچ عنوان مجاز نمی باشد. داوطلبان بایستی  یکی از شرایط زیر را داشته باشند تا به عنوان بومی تلقی گردند.

الف) محل تولد داوطلب (طبق مندرجات شناسنامه) با روستا یا شهرستان مورد تقاضای پذیرش بهورز یکی باشد و همچنین سکونت داوطلب حداقل در دوسال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام در روستای مورد نظر محرز گردد.

ب)حداقل دو مقطع کامل از مقاطع تحصیلی(ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه) را در روستا و یا شهرستان مورد تقاضای پذیرش بهورز طی کرده باشد .

تبصره ۱: داوطلبان زن که شرایط بند «الف»و«ب»را نداشته باشند ولی با فرد واجد شرایط مطابق موارد «الف»و«ب» بند  ۲ (شرایط اختصاصی) ازدواج کرده و حداقل ۲سال از تاریخ ازدواج آنان تا اولین روز ثبت نام در آزمون گذشته باشد و سکونتشان در محل مورد تقاضای پذیرش بهورز در این مدت محرز شده باشد،به عنوان بومی تلقی می شوند و پذیرش آنان بلامانع است . بدیهی است افراد بومی موارد «الف» و «ب» نسبت به این افراد در اولویت هستند و این افراد نسبت به بومیان قمر در اولویت پذیرش خواهند بود.

تبصره ۲: احراز شرایط سکونت داوطلبان مندرج در موارد الف و ب و تبصره ۱ از طریق گواهی شورای اسلامی روستا (ممهور به مهر و امضای تمامی اعضای شورا) با تایید شبکه بهداشت (مرکز بهداشت شهرستان مربوطه) و یا خانه بهداشت (منضم به رونوشت از پرونده بهداشتی متقاضی)با تایید مرکز بهداشت شهرستان صورت می پذیرد.

تبصره ۳:چنانچه داوطلبان بهورزی تا قبل از ثبت نام به دلیل ادامه تحصیل ، گذرندان طرح و یا انجام دوره خدمت ضرورت سربازی در خارج از محل روستا سکونت داشته اند مشروط به آن که شورای اسلامی روستا سکونت آنان را گواهی کند و خانه بهداشت و مرکز بهداشت شهرستان بومی بودن فرد و اقامت وی را قبل از وضعیت های فوق الاشاره در روستای اصلی یا قمر منطقه مورد تقاضا تایید نماید پذیرش آنها بلامانع است.لذا برای گروه های مذکور اقامت در دو سال اخیر در روستای مورد نظر ضرورت ندارد مشروط بر این که خانواده وی اقامت دائم در روستای مورد نظر داشته باشند.

تبصره ۴: در صورت عدم وجود تعداد کافی از افراد واجد شرایط به تعداد حداقل ۲ نفر به ازای هر مورد پذیرش می بایست از افراد واجد شرایط ساکن در روستاهای همجوار همان خانه بهداشت به ترتیب ذیل ثبت نام به عمل  خواهد آمد:

الف) روستاهای قمر تحت پوشش خانه بهداشت بر اساس طرح گسترش شهرستان

ب)در صورت عدم وجود تعداد کافی متقاضی واجد شرایط در روستاهای تحت پوشش خانه بهداشت از روستاهای همجوار تحت پوشش مرکز خدمات جامع سلامت مربوطه تا شعاع ۱۵ کیلومتر، پس از تایید مرکز بهداشت شهرستان از افراد واجد شرایط ثبت نام خواهد شد. گزینش بهورز از مناطق شهری در هر شرایطی ممنوع می باشد.

تبصره ۵ : در مناطق عشایری پذیرش بهورز با رعایت سایر مواد این آیین نامه از بین داوطلبان هر ایل و با تایید بزرگان و ریش سفیدان ایل با تایید اداره کل عشایری استان مربوطه انجام می گیرد.

۴/۲ : حداقل سن برای دارندگان مدرک دیپلم ۱۶ و حداکثر ۲۶ سال (۲۵ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز) و حداقل سن برای دارندگان مدرک فوق دیپلم ۱۸ و حداکثر ۲۸ سال (۲۷ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز) می باشد . تاریخ اولین روز شروع ثبت نام (۱۳۹۷/۰۷/۲۱) مبنای محاسبه سن قرار می گیرد.

تبصره ۶ : موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد. در هر صورت سن داوطلب دارای مدرک تحصیلی دیپلم با در نظر گرفتن موارد زیر نباید از ۲۸ سال (۲۷ سال و ۱۱ماه و ۲۹روز) و سن داوطلب دارای مدرک فوق دیپلم نباید از ۳۰ سال(۲۹ سال و ۱۱ماه و ۲۹روز) تجاوز نماید.

الف)داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق

ب)مدت خدمت وظیفه دوره ضرورت آقایان بر اساس کارت پایان خدمت

تبصره ۷:سقف سنی ایثارگران برابر قوانین مربوطه تعیین می گردد.

تبصره۸:مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که واجد طرح طبقه بندی مشاغل و سایر شرایط مندرج در بند ۲ (شرایط اختصاصی)هستند در حین انجام طرح مجاز به شرکت در آزمون یاد شده می باشند ، مشروط بر آن که قبل از شروع دوره کار آموز بهورزی از ادامه طرح انصراف و یا پایان یافته باشد.

۵/۲: چنانچه در هریک از مراحل پذیرش خلاف اطلاعات اعلام شده توسط داوطلب محرز شود مراحل طی شده کان لم یکن تلقی شده و حتی در صورت شرکت در کلاس های آموزشی ضمن اخراج داوطلب برابر تعهد اخذ شده موظف به پرداخت هزینه های مربوطه می باشد و حتی در صورت صدور قرارداد حقوقی  قرارداد صادره لغو و بلااثر می گردد.

مدارک موردنیاز ثبت نام:

الف) تکمیل برگ درخواست شغل ( با دقت و خط خوانا تکمیل گردد )

ب) رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ ۱۵۷۰۰۰(یکصد و پنجاه و هفت هزار) ریال برای دارندگان مدرک دیپلم و مبلغ ۲۹۵۰۰۰(دویست و نود و پنج هزار) ریال برای دارندگان مدرک فوق دیپلم به حساب شماره ۱۸۱۰۸۹۰۲۶

 

IR660130100000000181089026

 

   یا شماره شبای

نزد بانک رفاه مرکزی به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود بعنوان حق شرکت در آزمون (جانبازان و  فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذکور معاف می‌باشند و سایر ایثارگران ملزم به پرداخت ۵۰ درصد مبلغ مذکور می باشند.)

ج) دوقطعه عکس ۴ ×۳ جدید , تمام رخ , پشت نویسی شده .( یک قطعه عکس روی برگ ثبت‌نام الصاق شود.)

د) تصویر آخرین مدرک تحصیلی

ه) تصویر تمام صفحات شناسنامه

و)  تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم (ویژه برادران)

ز) تصویر پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان یا معافیت از آن

ح) مدارک دال بر بومی بودن(مطابق فرمهای یک و دو پیوست)

ط) مدارک دال بر ایثارگری ، معلولین عادی حسب مورد از مراجع ذیربط .

ی) سایر مدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت

  1. نحوه ارسال مدارک و مهلت ثبت نام :

متقاضیان واجد شرایط ، مدارک لازم را به ترتیب ذکر شده حداکثر لغایت روز شنبه مورخه ۱۲ /۰۸ / ۹۷ با پست سفارشی پیشتاز به نشانی: شاهرود، خیابان فردوسی، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود،واحدکارگزینی ارسال نمایند. ( روی پاکت حتماً قید گردد که مدارک مربوط به آزمون پذیرش بهورز  می باشد ) . مدارک ناقص قابل بررسی نخواهد بود و مسئولیت آن نیز متوجه شخص متقاضی خواهد بود.

به مدارکی که پس از انقضاء مهلت ثبت نام ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.ضمناً ملاک تاریخ تحویل مدارک به پست، تاریخ ثبت شده چاپی مندرج بر روی مرسوله پستی می باشد.

مدارک ارسالی و  وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی شود .

۵٫زمان و محل توزیع کارت:

۱/۵- کارت ورود به جلسه امتحان توانمندیهای عمومی و تخصصی متعاقباً از طریق سایت اینترنتی دانشگاه به آدرسwww.shmu.ac.ir اعلام خواهد شد.

۲/۵- زمان و محل برگزاری امتحان در هنگام توزیع کارت باطلاع داوطلبان خواهد رسید.

۳/۵- تحویل کارت فقط به خود داوطلب با ارائه اصل شناسنامه یا کارت ملی امکان پذیر است.

۶٫به منظور سنجش توانمندی های عمومی و تخصصی ، آزمون های کتبی به شرح ذیل از داوطلبان به عمل خواهد آمد:

الف-برای سنجش داوطلبان دارای مدرک فوق دیپلم:

الف/۱ – آزمون توانمندی های عمومی برای کلیه داوطلبان به صورت کتبی به عمل خواهد آمد. سوالات آزمون توانمندی های عمومی از دروس معارف اسلامی ، زبان و ادبیات فارسی ، زبان انگلیسی و اطلاعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانونی ، هر درس ۱۵ سوال و مجموعاً ۶۰ سوال خواهد بود که به صورت سوالات چهارگزینه ای (با اعمال یک نمره منفی به ازای هر سه پاسخ غلط) طراحی می شود . آزمون توانمندی های عمومی مجموعاً ۶۰ نمره (معادل ۳۰% از کل نمره آزمون) را به خود اختصاص خواهد داد.

تبصره ۱:متقاضیان اقلیت های مذهبی به ۱۵ سوال معارف اسلامی پاسخ نداده و امتیاز آن به سایر دروس عمومی به صورت مساوی اختصاص داده خواهد شد.

الف/۲ : آزمون تخصصی برای کلیه داوطلبان به صورت کتبی به عمل خواهد آمد.سوالات آزمون اختصاصی از واحدهای درسی اختصاصی شامل : نظام ارایه خدمات بهداشتی درمانی (۳۰سوال)، آمار حیاتی و اپیدمیولوژی(۱۵سوال) آموزش بهداشت (۱۵سوال) و جمعاً ۶۰ سوال تهیه می گردد که به صورت چهار گزینه ای ( با اعمال یک نمره منفی به ازای هر سه پاسخ غلط) طراحی خواهد شد. آزمون توانمندی های تخصصی مجموعاً ۶۰ نمره (معادل ۳۰% از کل نمره آزمون) را به خود اختصاص خواهد داد.

الف/۳ -مصاحبه: از بین داوطلبانی پذیرفته شده در مرحله اول حداکثر به میزان سه برابر ظرفیت پذیرش مصاحبه به عمل خواهد آمد که ۸۰ نمره(معادل ۴۰% از کل نمره آزمون) رابه خود اختصاص خواهد داد.

ب- برای سنجش داوطلبان دارای مدرک تحصیلی دیپلم:

ب/۱-جهت سنجش توانمندی های عمومی ، آزمون کتبی به عمل خواهد آمد . سوالات آزمون عمومی از دروس دیپلم کامل متوسطه (شامل دروس ادبیات فارسی ، زبان انگلیسی و دین و زندگی) و اطلاعات سیاسی ، اجتماعی و مبانی قانونی هر درس ۱۵ سوال و مجموعاً ۶۰ سوال خواهد بود که بصورت چهارگزینه ای (با اعمال یک نمره منفی بازای هر سه پاسخ غلط) طراحی می شود.آزمون توانمندی های عمومی مجموعاً ۶۰ نمره (۶۰% از کل نمره آزمون)را به خود اختصاص خواهد داد.

تبصره ۲: متقاضیان اقلیت های مذهبی به ۱۵ سوال دین و زندگی پاسخ نداده و امتیاز آن به سایر دروس عمومی به صورت مساوی اختصاص داده خواهد شد.

ب/۲ – مصاحبه: مصاحبه ۴۰% از کل نمره آزمون را به خود اختصاص خواهد داد.

۷: از میان شرکت کنندگان در آزمون کتبی حداکثر تا ۳ برابر ظرفیت مورد نیاز افراد به ترتیب اولویت های مقرر قانونی و نمرات فضلی انتخاب و جهت انجام مصاحبه به کمیته مصاحبه معرفی می گردند تا پس از انجام مصاحبه نسبت به انتخاب ۲ برابر ظرفیت مورد نیاز (اصلی و ذخیره) بر اساس مجموع نمرات کتبی و مصاحبه اقدام و به هسته گزینش دانشگاه اعلام گردد.

۸: انتخاب پذیرفته شدگان به میزان ۲ برابر جهت معرفی به هسته گزینش به ترتیب نمره کل ماخوذه(جمع امتیاز آزمون کتبی و امتیاز مصاحبه) و به صورت فضلی با رعایت بند ۷ همین آگهی می باشد.

تبصره۱: برای پذیرش هر یک از دانش آموزان و مهارت آموزان بهورزی ، افراد دارای مدرک تحصیلی کاردانی در اولویت هستند . لذا در صورتی که برای یک دانش آموز و مهارت آموز ، تعداد واجدین شرایط با مدرک کاردانی حداقل ۲ نفر باشد از میان دو نفر ذکر شده اقدام به گزینش دانش آموزان و مهارت آموزان می گردد . در صورتیکه تعداد واجدین شرایط با مدرک کاردانی کمتر از دو نفر باشد از متقاضیان با مدرک دیپلم که در آزمون شرکت نموده اند به ترتیب نمره فضلی و با رعایت اولویت های قانونی انتخاب خواهند شد.

بدیهی است پس از ورود افراد برای مصاحبه ، نتیجه نهایی بر اساس نمره کل(جمع آزمون کتبی و امتیاز مصاحبه) محاسبه خواهد شد.

۹٫تذکرات :                                                                                    

۱/۹: استفاده از سهمیه ایثارگران مشروط به برخورداری داوطلبان از شرایط موضوع بند۱/۲ (احراز مدرک تحصیلی) و بند۳/۲ شرایط اختصاصی (بومی بودن) با رعایت سایر مفاد این دستورالعمل و طبق قوانین ایثارگران می باشد.

تبصره : استفاده از سهمیه معلولین با رعایت مفاد این آگهی بلامانع است.

۲/۹ :لیست نهایی پذیرفته شدگان پس از تایید صلاحیت عمومی توسط هسته گزینش دانشگاه اعلام می گردد.

۳/۹ : پذیرفته شدگان اصلی پس از ابلاغ نتایج نهائی حداکثر یک ماه فرصت خواهند داشت جهت تکمیل مدارک و طی مراحل پذیرش به مرکز بهداشت شهرستان مراجعه نمایند.

تبصره ۱: در صورت عدم مراجعه پذیرفته شدگان در مهلت مقرر و یا انصراف آنان قبل از شروع دوره آموزشی از پذیرفته شدگان ذخیره جهت شرکت در دوره، دعوت به عمل خواهد آمد مشروط بر این که فرد ذخیره قبل از شروع دوره توسط هسته گزینش دانشگاه معرفی گردد.

تبصره ۲:درصورت انصراف پذیرفته شدگان دوره های فراگیر یا کارآموز بهورزی تا یک ماه پس از شروع دوره آموزشی جایگزین کردن افراد ذخیره بلامانع خواهد بود و پذیرش افراد ذخیره بعد از این مدت مقدور نمی باشد.

۴/۹ : مرکز بهداشت شهرستان مربوطه موظف است از پذیرفته شدگان نهایی جهت شرکت در دوره آموزشی به صورت کتبی (با پست پیشتاز یا تحویل حضوری )دعوت بعمل آورد.

تبصره: پذیرفته شدگان نهایی پس از وصول دعوت نامه حداکثر ۱۵ روز فرصت خوهند داشت جهت تکمیل مدارک و طی مراحل پذیرش به مرکز آموزش بهورزی شهرستان مربوطه مراجعه نمایند و در صورت عدم مراجعه پذیرفته شدگان در مهلت مقرر و یا انصراف آنان مطابق تبصره ۱ و ۲ ماده ۲۴ دستورالعمل اجرایی جذب و پذیرش بهورز اقدام خواهد شد.

۵/۹ : سپردن تعهد رسمی به دانشگاه قبل از شروع به تحصیل مبنی بر این که پس از اتمام دوره آموزش بهورزی در خانه بهداشت مورد تعهد حداقل به مدت ۱۵ سال و به صورت شیفت های مورد نظر دانشگاه همراه با بیتوته در روستا انجام وظیفه نمایند الزامیست و این تعهد برای کلیه بهورزان تا پایان تعهد( اعم از سهمیه ایثارگری و غیر سهمیه ایثارگری و… ) قابل خرید و انتقال نمی باشد.

تبصره: پذیرفته شدگانی که پس از شروع دوره آموزش بهورزی از ادامه دوره انصراف نمایند ضمن پرداخت هزینه های مربوطه مجاز به ثبت نام در آگهی های بعدی پذیرش بهورز دانشگاه نمی باشد.

برگ درخواست شرکت در آزمون فراگیران  بهورزی

فرم شماره یک

فرم شماره دو

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با این آگهی و تمامی زمینه های استخدامی ؛
بدون نیاز به پیش شماره از خط ثابت با شماره 9099071613 ( از سراسر کشور ) تماس بگیرید.
پاسخگویی کارشناسان مشاور گروپ از 8صبح الی 12 شب

کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.