خانه » استخدام در استان خوزستان » استخدام نگهبان در دانشگاه علوم پزشکی دزفول (زمان دریافت کارت)

استخدام نگهبان در دانشگاه علوم پزشکی دزفول (زمان دریافت کارت)

متن آگهی:

خبر ۴ شهریور ۹۷: جزئیات برگزاری آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی دزفول

به اطلاع داوطلبین گرامی می رساند آزمون جذب نیروهای شرکتی نگهبان- سرایدار در روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ در دانشگاه جندی شاپور دزفول برگزار می گردد؛لذا جهت دریافت کارت ورود به جلسه میتوانید در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ لغایت ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ به سایت دانشگاه مراجعه نموده و کارت خود را دریافت نمایید.


خبر ۲۱ مرداد ۹۷: زمان دریافت کارت آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی دزفول 

تاریخ صدور کارت ورود به جلسه آزمون جذب شرکتی نگهبان-سرایدار به ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ و ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ و همچنین تاریخ برگزاری آزمون روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۱موکول شده است.


خبر ۱۶ مرداد ۹۷: تمدید مهلت ثبت نام و ویرایش اطلاعات آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی دزفول 

تاریخ ثبت نام آزمون شرکتی نگهبان-سرایدار تا ساعت ۱۷روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ تمدید و همچنین داوطلبین میتوانند در همان روز یعنی پنج شنبه تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ از ساعت ۸صبح لغایت ۱۷ عصر به ویرایش اطلاعات خود بپردازند، لازم به ذکر است تاریخ ثبت نام و ویرایش اطلاعات بعد از این تاریخ تمدید نخواهد شد.

جهت ثبت نام در آزمون اینجا کلیک کنید


خبر ۱۳ مرداد ماه ۹۷ – اطلاعیه شماره ۲ آگهی جذب نیروی شرکتی سرایدار نگهبان: ۱-اضافه شدن مرکز بهداشتی درمانی روستایی عبید و مهاجرین ودرمان بستر روستایی خیبر به مراکز جذب نیروی شرکتی سرایدار نگهبان و حذف مرکز بهداشتی درمانی شهید منتظری ۲-مبلغ واریزی (۳۰۰.۰۰۰)،سیصد هزار ریال صحیح است


خبر ۱۱ مرداد ماه ۹۷ – دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی دزفول در نظر دارد جهت تامین نیروی سرایدار نگهبان تعدادی از مراکز بهداشتی درمانی شهرستان شهرستان های (دزفول، شوش و گتوند) از بین افراد بومی همان روستا(مرد و متاهل بودن ) که دارای شرایط احراز مندرج در این آگهی می باشند. از طریق برگزاری آزمون و مصاحبه ، بصورت شرکتی پیمانکاری(خرید خدمات) بکار گیری نماید.

دانلود نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی 

جدول رشته شغلی مورد نیاز

عنوان شغلی محل جغرافیایی خدمت تعداد مورد نیاز جنسیت/وضعیت مدرک تحصیلی مورد نیاز توضیحات
سرایدار نگهبان مرکز بهداشتی ودرمانی روستایی مهاجرین- دزفول یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی روستا براساس تایید رئیس شورا و بخشدار منطقه
سرایدار نگهبان مرکز بهداشتی ودرمانی روستایی سنجر-دزفول یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی روستا براساس تایید رئیس شورا و بخشدار منطقه
سرایدار نگهبان مرکز بهداشتی ودرمانی روستایی شمس اباد-دزفول یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی روستا براساس تایید رئیس شورا و بخشدار منطقه
سرایدار نگهبان مرکز بهداشتی ودرمانی روستایی میانرود-دزفول یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی روستا براساس تایید رئیس شورا و بخشدار منطقه
سرایدار نگهبان مرکز بهداشتی ودرمانی روستایی اسلام آباد-دزفول یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی روستا براساس تایید رئیس شورا و بخشدار منطقه
سرایدار نگهبان مرکز بهداشتی ودرمانی روستایی بنوت-دزفول یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی روستا براساس تایید رئیس شورا و بخشدار منطقه
سرایدار نگهبان مرکز بهداشتی ودرمانی روستایی حمزه سردشت-دزفول یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی روستا براساس تایید رئیس شورا و بخشدار منطقه
سرایدار نگهبان مرکز بهداشتی ودرمانی روستایی الوان-شوش یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی روستا براساس تایید رئیس شورا و بخشدار منطقه
سرایدار نگهبان مرکز بهداشتی ودرمانی روستایی صالح مشطت- شوش یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی روستا براساس تایید رئیس شورا و بخشدار منطقه
سرایدار نگهبان مرکز بهداشتی ودرمانی روستایی شاوور-شوش یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی روستا براساس تایید رئیس شورا و بخشدار منطقه
سرایدار نگهبان مرکز بهداشتی ودرمانی روستایی الجزایر-شوش یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی روستا براساس تایید رئیس شورا و بخشدار منطقه
سرایدار نگهبان مرکز بهداشتی ودرمانی روستایی حرریاحی-شوش یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی روستا براساس تایید رئیس شورا و بخشدار منطقه
سرایدار نگهبان مرکز بهداشتی ودرمانی روستایی سیدحمادی-شوش یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی روستا براساس تایید رئیس شورا و بخشدار منطقه
سرایدار نگهبان مرکز بهداشتی ودرمانی روستایی مزرعه-شوش یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی روستا براساس تایید رئیس شورا و بخشدار منطقه
سرایدار نگهبان مرکز بهداشتی ودرمانی خویس(میثم تمار)-شوش یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی روستا براساس تایید رئیس شورا و بخشدار منطقه
سرایدار نگهبان مرکز بهداشتی ودرمانی روستایی خلف مسلم-شوش یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی روستا براساس تایید رئیس شورا و بخشدار منطقه
سرایدار نگهبان مرکز بهداشتی ودرمانی روستایی محمدصافی-شوش یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی روستا براساس تایید رئیس شورا و بخشدار منطقه
سرایدار نگهبان مرکز بهداشتی ودرمانی روستایی دو سالق-شوش یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی روستا براساس تایید رئیس شورا و بخشدار منطقه
سرایدار نگهبان مرکز بهداشتی ودرمانی روستایی جنت مکان-گتوند یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی روستا براساس تایید رئیس شورا و بخشدار منطقه
سرایدار نگهبان مرکز بهداشتی ودرمانی روستایی شهید محمدی-گتوند یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی روستا براساس تایید رئیس شورا و بخشدار منطقه
سرایدار نگهبان مرکز بهداشتی ودرمانی روستایی ایستادگی-گتوند یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی روستا براساس تایید رئیس شورا و بخشدار منطقه
سرایدار نگهبان مرکز بهداشتی ودرمانی شهری شماره یک_ گتوند یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی اساس (محل تولد  و یا دو مقطع تحصیلی در شهر گتوند) و ساکن شهر گتوند بودن
سرایدار نگهبان مرکز بهداشتی ودرمانی شهری شماره دو_ گتوند یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی بر اساس (محل تولد  و یا دو مقطع تحصیلی در شهر گتوند) و ساکن شهر گتوند بودن
سرایدار نگهبان مرکز بهداشتی ودرمانی روستایی عبید-شوش یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی روستا براساس تایید رئیس شورا و بخشدار منطقه
سرایدار نگهبان مرکزدرمان بستر روستایی خیبر-دزفول یک نفر مرد / متاهل دیپلم، فوق دیپلم و یا لیسانس بومی روستا براساس تایید رئیس شورا و بخشدار منطقه

۱- شرایط عمومی

۱/۱- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی

۲/۱- داشتن تابعیت ایران

۳/۱- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران)

۴/۱- عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان

۵/۱- عدم سابقه محکومیت جزایی موثر

۶/۱- نداشتن منع استخدام دردستگاه­های دولتی به­ موجب آرای مراجع قانونی

۷/۱- داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاه­های دولتی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت باشند.

۸/۱- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۹/۱- داشتن سلامت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کاری که برای آن استخدام می­شوند بر اساس دستورالعمل مصوب از سوی هیات امناء موسسه

۲- شرایط اختصاصی

بومی محل بودن
متاهل بودن
داشتن گواهی عدم سوءپیشینه کیفری
داشتن گواهی سلامت پزشکی مورد تایید دانشگاه
حداقل مدرک دیپلم و حداکثر دارا بودن مدرک کارشناسی
شرایط سنی:حداقل سن ۲۵ و حداکثر۳۷ سال تمام با احتساب سربازی برای واجدین شرایط
افرادی که دارای سابقه بسیجی فعال می باشند در اولویت جذب قرار می گیرند.
افرادی که دارای سوابق ورزشی(با تاکید بر رشته های رزمی) می باشند در اولویت جذب قرار می گیرند.

تبصره: ملاک محاسبه تاریخ فراغت از تحصیل، سن حداکثر تا پایان مهلت ثبت نام(۹۷/۰۵/۱۶)

۳ – نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز:

۱/۳- متقاضیان واجد شرایط می توانند از تاریخ ۹۷/۰۵/۱۳ لغایت تا تاریخ ۹۷/۰۵/۱۶ از طریق لینک مربوطه که بر روی پورتال دانشگاه بارگذاری میگردد نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

۲/۳ -الف – اسکن رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ سیصد هزار ریال (۰۰۰،۳۰۰) ریال به حساب شماره ۲۳۱۴۴۵۹۶۹ و به شناسه۹۷۰۵۰۶۸۳۰۲۵۰۰۰۰۹۴ دانشگاه/ نزد بانک رفاه کارگران به­عنوان حق شرکت درآزمون کتبی و مصاحبه

۳/۳_مشمولین ۲۵%سهمیه بنیاد شهید با اسکن تصویرکارت ایثارگری و یا مدرک مربوطه به جایگزینی رسید بانکی، نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

تبصره۱: شرایط بومی روستا بودن، تایید رئیس شورای اسلامی روستا و بخشدار منطقه میباشد.

تبصره۲: شرایط بومی برای مراکز بهداشتی درمانی شهری یک و دو شهر گتوند، بر اساس (محل تولد و یا دو مقطع تحصیلی در شهر گتوند) و ساکن شهر گتوند بودن بدین معنی سایر نقاط شهرستان مورد قبول نمی باشد.

۴-زمان،مکان و موارد آزمون:

تاریخ کارت ورود به جلسه آزمون۹۷/۰۵/۲۲ لغایت۹۷/۰۵/۲۳ و تاریخ بر گزاری آزمون کتبی پنج شنبه۹۷/۰۵/۲۵ محل برگزاری نتایج آزمون و تاریخ مصاحبه متعاقباٌ از طریق سایت دانشگاه علوم دزفول اطلاع رسانی می گردد.

سوالات آزمون شامل: سوالات عمومی شامل ۳۰سوال(ادبیات فارسی، معارف اسلامی و اطلاعات عمومی) به صورت چهارگزینه ای می باشد. ضمناً یک پاسخ صحیح به ازای هر چهار پاسخ غلط، حذف خواهد شد.

تذکرات مهم :

۱- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعلام شده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود ودر هر مرحله از مراحل ثبت نام، آزمون و جذب محرز شود که داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد، حتی در صورت اشتغال، و امکان استرداد وجه پرداختی امکان پذیر نخواهد بود..

۲- باتوجه به این که ملاک ثبت نام ازمتقاضیان تکمیل برگ درخواست شغل می باشد لازم است درتکمیل آن نهایت دقت را به عمل آورده وهیچگونه اصلاحاتی پس از ثبت نام امکان پذیر نخواهد بود.

۳- داوطلبان موظفند پس از اعلام اسامی مرحله اول پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی درمهلت مقرر جهت حضور برای مصاحبه مراجعه نمایند. درصورت عدم مراجعه، قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده می گردد.

۴- داوطلبان موظفند پس از اعلام اسامی پذیرفته شدگان(بعد از مصاحبه) طبق برنامه تنظیمی درمهلت مقرر به هسته گزینش دانشگاه برای تکمیل پرونده گزینشی مراجعه نمایند. درصورت عدم مراجعه، قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده واز افراد ذخیره به جای وی به گزینش معرفی خواهد شد.

۶- هر گونه تغییر در مفاد مندرج از طریق سایت دانشگاه اطلاع رسانی می گردد.

دانلود نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی 

در صورت نیاز به راهنمایی در مورد این مطلب و یا هر مشکلی در زمینه تمامی آزمون های استخدامی ( استخدام ها ، زمان ثبت نام ها ، کارت ها ورود به جلسه ، مصاحبه ها و... ) نیاز به مشاوره و یا راهنمایی دارید
از خط ثابت با شماره 9099071613 ( از سراسر کشور ) تماس بگیرید.
پاسخگویی کارشناسان مشاور گروپ از 8صبح الی 12 شب

کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

۱ دیدگاه تاکنون.

 1. علی گفت:

  بسم الله الرحمن الرحیم
  با سلام واحترام
  اینجانب ….از روستای…..ازمون شرکت نکردم زیارت بودم مجال دارد
  نفری که در حال حاضر از روستای ما شرکت کرده شرایط لازم را ندارد
  در این صورت امکان دارد تا ما از این فرصت استفاده بکنیم.؟

  [پاسخ]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.