خانه » استخدام در استان فارس » استخدام دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه

استخدام دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه

متن آگهی:

خیر ۱ آذر ماه ۹۶ – دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود در واحدهای تحت پوشش طبق مفاد دستورالعمل اجرای پذیرش و استخدام بهورز در نظر دارد از محل سهمیه استخدامی شماره ۸۵/۲۰۹/د مورخ ۱/۲/۹۵ معاونت توسعه مدیریت ومنابع وزارت متبوع تعداد ۱۵ نفر از افراد واجد الشرایط را از طریق امتحان عمومی ، مصاحبه و گزینش برای پذیرش در رشته شغلی بهورز به صورت قراردادی به شرح ذیل استخدام نماید:

جدول نیازهای استخدامی

عنوان رشته شغلیشهرستانمحل جغرافیاییتعداد مورد نیازجمع تعدادمورد نظرشرایط احراز
بهورز زنساوهروستای قشلاق کرد۱ 

۹

 

 

 

دارا بودن گواهینامه دیپلم کامل متوسطه

روستای احمدآباد۱
روستای یاتان۱
روستای آقچه قلعه۱
روستای مقصود آباد۱
روستای مرق۱
زرندیهروستای خشکرود۱
روستای مصرقان۱
روستای ازبیزان۱
بهورز مردساوهروستای قشلاق کرد۱۶
روستای غازم آباد مرکزی۱
روستای امام آباد۱
زرندیهروستای حسین آباد۱
روستای خشکرود۱
روستای صدر آباد۱

شرایط عمومی :

 1. اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 2. داشتن تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران
 3. التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 4. داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران)

تبصره :

معافیت پزشکی در صورتی پذیرفته خواهد شد که براساس اعلام کمیسیون پزشکی دانشگاه با وظایف بهورزی منافات نداشته باشد.

 1. عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روانگردان
 2. عدم سابقه محکومیت جزائی موثر
 3. داشتن سلامت جسمانی و روانی، اجتماعی و توانایی برای انجام کار بهورزی و قابلیت انجام فعالیتهای مرتبط با آن از جمله دهگردشی و انجام سیاریها در روستاههای تحت پوشش (با تائید کمیسیون پزشکی)
 4. نداشتن سابقه اخراج از مراکز آموزش بهورزی و سایر واحدهای دانشگاه
 5. داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی و یا بازخرید خدمت موسسه و سایر دستگاههای دولتی باشند.
 6. نداشتن منع استخدام در دستگاههای دولتی به موجب آراء مراجع قانونی

۱۱- پذیرفته شدگان دوره آزمون بهورزی که از دوره های قبل انصراف داده اند حق ثبت نام در آزمون را ندارند .

شرایط اختصاصی

۱-دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم در رشته های مختلف (غیر از دیپلم های متعهد خدمت) که مدرک آنان مورد تائید اداره آموزش و پرورش باشد.

تبصره :

– شرکت داوطلبان دارای مدرک تحصیلی بالاتر از دیپلم مجاز نمی باشد .

– شرکت دانشجویان در آزمون های پذیرش بهورز بلامانع است و در صورت احراز قبولی ، پذیرش آنان مستلزم ارائه انصراف قطعی و گواهی دانشگاه محل تحصیل مبنی بر عدم امکان دریافت هر گونه مدرک دانشگاهی قبل از شروع کلاس های بهورزی می باشد.

 1. پذیرش بهورز صرفاً به صورت بومی صورت می گیرد :

-داوطلبان بایستی برای هر خانه بهداشت یکی از شرایط ذیل را داشته باشند تا بومی محسوب گردند.

الف : محل تولد داوطلب (طبق مندرجات شناسنامه) با روستا و یا شهرستان مورد تقاضای بهورز یکی باشد و همچنین سکونت داوطلب حداقل در دو سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام در روستای مورد نظر محرز گردد.

ب: حداقل دو مقطع کامل تحصیلی از مقاطع تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان ) را در روستا یا شهرستان مورد تقاضای پذیرش بهورز طی کرده باشد و همچنین سکونت داوطلب حداقل در دوسال اخیر تا اولین روز شروع ثبت نام در روستای مورد نظر محرز گردد.

تبصره ۱: داوطلبان زن که شرایط بند الف و ب نداشته باشند ولی با فرد واجد شرایط مطابق با بندهای الف و ب ردیف ۲ شرایط اختصاصی ازدواج کرده و حداقل دو سال از تاریخ ازدواج آنان تا اولین روز ثبت نام در آزمون گذشته باشد وسکونت شان در محل مورد تقاضا پذیرش بهورز در این مدت محرز شده باشد به عنوان بومی تلقی می شوند و پذیرش آنان بلامانع است. بدیهی است افراد بومی بند الف وب نسبت به این افراد در اولویت هستند واین افراد نسبت به بومیان قمر در اولویت پذیرش خواهند بود.

تبصره ۲: احراز شرایط سکونت داوطلبان مندرج در بندهای الف وب وتبصره ۱ از طریق گواهی شورای اسلامی روستا ( ممهور به مهر وامضای تمامی اعضای شورا) با تائید شبکه بهداشت ( مرکز بهداشت شهرستان مربوطه ) و یا خانه بهداشت (منضم به رونوشت از پرونده بهداشتی متقاضی) با تایید مرکز بهداشت شهرستان صورت می پذیرد.

تبصره۳ : چنانچه داوطلبان بهورزی تا قبل از ثبت نام به دلیل ادامه تحصیل و یا انجام دوره خدمت ضروری سربازی در خارج از محل روستا سکونت داشته اند مشروط به آن که شورای اسلامی روستا سکونت آنان را گواهی کند وخانه بهداشت و مرکز بهداشت شهرستان بومی بودن فرد واقامت وی را قبل از وضعیت های فوق الاشاره در روستای اصلی یا قمر منطقه مورد تقاضا تایید نماید پذیرش آنها بلامانع است لذا برای گروه های مذکور اقامت در دو سال اخیر در روستای مورد نظر ضرورت ندارد مشروط بر این که خانواده وی اقامت دائم در روستای مورد نظر داشته باشند.

تبصره ۴: در صورت عدم وجود تعداد کافی از افراد واجد شرایط به تعداد حداقل ۲ نفر به ازای هر مورد پذیرش، می بایست از افراد واجد شرایط ساکن در روستاهای همجوار همان خانه بهداشت به ترتیب ذیل ثبت نام به عمل آورد:

الف ) روستاهای قمر تحت پوشش خانه بهداشت براساس طرح گسترش شهرستان

ب) درصورت عدم وجود تعداد کافی متقاضی واجد شرایط در روستاهای تحت پوشش خانه بهداشت می توان از روستاهای همجوار تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی مربوطه تا شعاع ۱۵ کیلومتر، پس از تأیید مرکز بهداشت شهرستان اقدام به ثبت نام از افراد واجد شرایط نمود. گزینش بهورز از مناطق شهری در هر شرایطی ممنوع می باشد.

 

سن : حداقل سن برای دارندگان مدرک دیپلم ۱۶ و حداکثر ۲۶ سال ( ۲۵ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز ) می باشد. تاریخ اولین روز شروع ثبت نام مبنای محاسبه سن قرار می گیرد.

تبصره ۱ : موارد ذیل به شرط ارائه تائیدیه های معتبر به حداکثر سن مقرراضافه خواهد شد در هر صورت سن داوطلب دیپلم با درنظر

گرفتن موارد زیر نباید از ۲۸ سال ( ۲۷ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز ) تجاوز کند.

الف : مدت خدمت انجام وظبفه دوره ضرورت آقایان بر اساس کارت پایان خدمت

ب: جانبازان و آزاداگان ، همسر و فرزندان شهدا ، همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر ، همسر و فرزندان یک سال و بالای یک سال اسارت و رزمندگان ( با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ) از شرط حداکثر سن معاف می باشند .

ج : خواهر و برادر شهدا ، همسر و فرزند جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵% ) همسر و فرزند آزاده کمتر از یکسال اسارت تا میزان ۵ سال

آزمون ورودی :

سنجش داوطلبان دارای مدرک تحصیلی دیپلم

الف) آزمون توانمندیهای عمومی: برای کلیه داوطلبان به صورت کتبی به عمل خواهد آمد. سئوالات آزمون توانمندیهای عمومی از دروس دیپلم کامل متوسطه (شامل دروس ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، دین و زندگی) و اطلاعات سیاسی، اجتماعی و مبانی قانون، هر درس ۱۵ سئوال و مجموعاً ۶۰ سئوال خواهد بود که به صورت چهارگزینه ای (با اعمال یک نمره منفی به ازاء هر سه پاسخ غلط) طراحی می شود. آزمون توانمندیهای عمومی مجموعاً ۶۰ نمره (معادل ۶۰ درصد از کل نمره آزمون) را به خود اختصاص خواهد داد.

تبصره: متقاضیان اقلیت های دینی از پاسخگویی به سوالات دین و زندگی معاف می باشند و امتیاز آن در سایر موارد امتحان توزیع می شود

ب) مصاحبه : از کلیه افراد قبول شده مصاحبه به عمل خواهد آمد که مصاحبه ۴۰ درصد از کل نمره آزمون را به خود اختصاص می دهد.

* تبصره : از میان داوطلبان شرکت کننده در آزمون کتبی حداکثر به تعداد سه برابر ظرفیت پذیرش ، به ترتیب نمره فضلی انتخاب و جهت انجام مصاحبه ضمن اطلاع رسانی از طریق سایت دانشگاه دعوت به عمل می آید. پس از انجام مصاحبه بالاترین امتیازات به تعداد دو برابر ظرفیت مورد نیاز هر خانه بهداشت به هسته گزینش دانشگاه معرفی می گردند.

نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز

ثبت نام ازطریق آموزشگاههای بهورزی شهرستان ساوه در دو مرحله به شرح ذیل انجام می گیرد.

 

الف: تحویل مدارک و ثبت نام مقدماتی

داوطلبان بایستی در مرحله اول با در دست داشتن مدارک ذیل از تاریخ ۱/۹/۹۶ لغایت پایان وقت اداری ۱۵/۱۰/۱۳۹۶ به آموزشگاه بهورزی شهرستان ساوه به آدرس : خیابان سلمان ساوجی – روبروی سلمان ساوجی ۱۶ حضوراً ارائه و رسید دریافت نمایند. واحدهای مذکور موظفند کلیه تصاویر مدارک را با اصل آنها مطابقت داده و نسبت به ثبت نام داوطلبان اقدام نماید.

۱) تکمیل برگ درخواست شغل (موجود در سایت)

۲) رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ ( ۱۵۷۰۰۰) ریال به حساب شماره ۲۱۷۷۸۶۵۲۶۹۰۰۸ نزد بانک ملی بنام تمرکز وجوه درآمداختصاصی بهداشتی و درمانی دانشکده بعنوان حق شرکت در امتحان عمومی داوطلبان قابل پرداخت می باشد. (جانبازان و فرزندان شهید از پرداخت مبلغ مذکور معاف بوده و سایر ایثارگران ۵۰ درصد مبلغ مذکور را می پردازند.)

۳) یک قطعه عکس ۴×۳ به انضمام فیش بانکی اسکن شده (حداکثر حجم ۱۰۰ کیلوبایت )

– اصل به همراه تصویر آخرین مدرک تحصیلی

– اصل به همراه تصویر کارت ملی

– اصل به همراه تصویر تمام صفحات شناسنامه

– اصل به همراه تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم (ویژه برادران)

– اصل به همراه تصویر مدارک دال بر بومی بودن (منطبق با شرایط اختصاصی و تائیدیه سکونت)

– اصل به همراه تصویر مدارک دال بر ایثارگری و معلولیت حسب مورد از مراجع ذیربط

– اصل به همراه تصویر سایر مدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت

تبصره : معافیت از مراجع ذیربط استعلام خواهد شد وتطبیق اولیه انجام شده در بند فوق ملاک قطعی بر اصالت مدارک نخواهد بود.

ب: ثبت نام الکترونیکی

آموزشگاههای بهورزی پس از تحویل و تائید مدارک داوطلبان ملزم هستند حداکثر تا تاریخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۶ نسبت به ثبت نام الکترونیکی اقدام نموده و کلیه مدارک تحویلی را به معاونت بهداشتی دانشکده جهت تایید نهایی ارسال نمایند.

– به ثبت نام ناقص و یا ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی شود.

زمان و محل توزیع کارت

کارت ورود به جلسه امتحان توانمندیهای عمومی از روز سه شنبه مورخ ۳/۱۱/۹۶ لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۴/۱۱/۹۶ از طریق آموزشگاههای بهورزی شهرستان مورد نظر قابل دریافت خواهد بود. زمان و همچنین محل برگزاری امتحان در هنگام توزیع کارت به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

تذکرات:

– استفاده از سهمیه استخدامی ایثارگران شامل جانبازان،آزادگان و رزمندگانی که حداقل ۶ ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی دارند و نیز خانواده های معظم شهداء، مفقودین و جانبازان مشروط به برخورداری داوطلبان از شرایط موضوع مفاد ردیف ۱ و ۲ (شرایط احراز مدرک تحصیلی) و ردیف ۳ شرایط اختصاصی (بومی بودن) و با رعایت سایر مفاد این دستورالعمل و طبق قوانین ایثارگران می باشد.

– استفاده از سهمیه معلولین با رعایت مفاد این دستورالعمل بلامانع است.

۲- از کل مجوز تخصیص یافته به دانشگاه سی (۳۰) درصد آن برابر قوانین و مقررات برای پذیرش ایثارگران اختصاص می یابد بیست و پنج (۲۵ ) درصد آن به جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهداء، همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج (۲۵)درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آزادگان بالای یکسال اسارت و خواهر و برادر شاهد معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان اختصاص می یابد و پنج درصد سهمیه استخدامی باقیمانده را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست وپنج (۲۵) درصد و فرزندان آزادگان زیر یک (۱) سال اسارت اختصاص می یابد در مواردی که نیاز به تخصص دارد رعایت شرایط علمی (شرایط احراز مندرج درآگهی) الزامی است.

۳- انتخاب ایثارگران در حد سهمیه ۵ درصد به ترتیب نمره فضلی از بین ایثارگران واجد شرایط که در زمان مقرر ثبت نام  نموده اند انجام خواهد شد.

۴- پذیرش مازاد بر ۳۰ درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت.

۵- جانبازان و خانواده محترم شهدا درصورت داشتن کارت شناسایی از بنیاد شهید و امور ایثارگران با ارائه تصویر آن نیازی به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد مذکور ندارند.

تبصره: اولویت استخدامی در بین مشمولین سهمیه بیست و پنج درصد به ترتیب با جانبازان، آزادگان، فرزندان شاهد، فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان بالای یکسال اسارت و بیشتر می باشد. در صورت عدم تکمیل ظرفیت از بین ایثارگران فوق الذکر مانده سهمیه قابل تسری به سایر ایثارگران مشمول این سهمیه به ترتیب به همسر شهید، همسر جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر، همسر آزادگان بالای یک سال اسارت، خواهر و برادر شهید تعلق می گیرد.

۶- معلولین عادی بشرط دارا بودن شرایط مندرج درآگهی وکسب حد نصاب نمره به ترتیب نمره فضلی ازسه(۳ ) درصد سهمیه قانونی مربوطه برخوردار خواهند بود.

۷- تمامی باقیمانده سهمیه استخدامی به داوطلبان بومی در صورت برخورداری از شرایط مندرج درشرایط اختصاصی آگهی به ترتیب نمره فضلی اختصاص می یابد.

۸- به مدارک ارسالی دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر و پائین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنین مدارک معادل ترتیب اثرداده نخواهد شد.

۹- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب محرز شود داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج درآگهی است؛ داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد حتی در صورت انعقاد قرارداد کار معین، قرارداد مزبور لغو و بلااثرمی گردد.

۱۰- اخذ تائیدیه مدارک تحصیلی متقاضیان استخدام در صورت پذیرفته شدن در امتحان (حداکثر ۲ ماه پس از اعلام نتیجه) ازسوی دانشگاه الزامی است.

۱۱- سپردن تعهد رسمی به دانشگاه قبل از شروع به تحصیل مبنی بر این که پس از اتمام دوره آموزش بهورزی در خانه بهداشت مورد تعهد حداقل به مدت ۱۵ سال در روستا مورد نظر انجام وظیفه نماید الزامیست و این تعهد برای کلیه بهورزان تا پایان تعهد (اعم از سهمیه ایثارگری و غیر سهمیه ایثارگری) قابل خرید و انتقال نمی باشد.

۱۲- پذیرفته شدگان که پس از شروع دوره آموزش بهورزی از ادامه دوره انصراف نمایند ضمن پرداخت هزینه های مربوطه مجاز به به ثبت نام در آگهی های بعدی پذیرش بهورز دانشگاه نمی باشند.

۱۳- انتخاب نهایی پذیرفته شدگان امتحان پس از طی مراحل مصاحبه و گزینش صورت خواهد گرفت.

۱۴- هرگونه اطلاع رسانی درخصوص آزمون از طریق سایت اینترنتی savaehums.ac.ir وارسال پیامک به شماره تماس اعلام شده در آموزشگاه بهورزی به صورت همزمان خواهد بود و داوطلبان اطلاعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد.

۱۵- با توجه به اینکه ملاک ثبت نام از متقاضیان تکمیل برگ درخواست شغل موجود در آموزشگاه بهورزی                می باشد لازم است در تکمیل آن نهایت دقت را به عمل آورده و هیچگونه اصلاحاتی پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.

۱۶- داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب یک شغل و یک محل جغرافیایی خواهند بود.

۱۷- متقاضیان مربوطه حداکثر به مدت پانزده روز پس از اعلام نتیجه مهلت دارند تا نسبت به ارائه اعتراضات اقدام نمایند و کمیته پذیرش بهورز تحت نظر کمیته آزمون دانشگاه موظف است طی دو هفته کاری بررسی واعلام نتیجه نماید.

۱۸- چنانچه در هر یک از مراحل پذیرش خلاف اطلاعات اعلام شده توسط داوطلب محرز شود مراحل طی شده کان لم یکن تلقی و حتی در صورت شرکت در کلاس های آموزشی ضمن اخراج ، داوطلب برابر تعهد اخذ شده موظف به پرداخت هزینه های مربوطه می باشد و حتی در صورت صدور قرارداد ، قرارداد مربوطه لغو و بلااثر می گردد.

جهت دانلود و مشاهده ی فرم درخواست شغل کلیک نمایید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با این آگهی و تمامی زمینه های استخدامی ؛
بدون نیاز به پیش شماره از خط ثابت با شماره 9099071613 ( از سراسر کشور ) تماس بگیرید.
پاسخگویی کارشناسان مشاور گروپ از 8صبح الی 12 شب

کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.