خانه » استخدام در استان خراسان شمالی » آگهی استخدام جهاد کشاورزی در خراسان شمالی

آگهی استخدام جهاد کشاورزی در خراسان شمالی

متن آگهی:

آگهی استخدام جهاد کشاورزی در خراسان شمالی

سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود استخدام می کند.


 • شهرهای مورد نیاز : اسفراین , بجنورد , گرمه , جاجرم , فاروج , مانه و سملقان , شیروان , حصار گرمخان-ایستگاه تحقیقات سیساب
 • تعداد مورد نیاز : ۳۶ نفر
 • تاریخ انقضا : ۲۹ مرداد ۱۳۹۱

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس امور حقوقی
 • رشته تحصیلی : دارابودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های حقوق عمومی ، حقوق قضایی
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی و بالاتر
 • حداقل سابقه کار : سابقه کار نمی خواهد
 • شهرهای محل خدمت : اسفراین
 • جنسیت : مرد/زن
 • محدوده سنی : بدون محدودیت

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس امور حقوقی
 • رشته تحصیلی : دارابودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های حقوق عمومی ، حقوق قضایی
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی و بالاتر
 • حداقل سابقه کار : سابقه کار نمی خواهد
 • شهرهای محل خدمت : بجنورد
 • جنسیت : مرد
 • محدوده سنی : بدون محدودیت

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس روابط عمومی
 • رشته تحصیلی : دارابودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های روابط عمومی ، ارتباطات اجتماعی ، تحقیق در ارتباطات اجتماعی ، برنامه ریزی علوم اجتماعی ، خدمات اجتماعی ، ارتباطات فرهنگی
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی و بالاتر
 • حداقل سابقه کار : سابقه کار نمی خواهد
 • شهرهای محل خدمت : بجنورد
 • جنسیت : مرد/زن
 • محدوده سنی : بدون محدودیت

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس امور زمین
 • رشته تحصیلی : دارابودن مدرک تحصیلی لیسانس وبالاتر دررشته حقوق قضایی
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی و بالاتر
 • حداقل سابقه کار : سابقه کار نمی خواهد
 • شهرهای محل خدمت : بجنورد ، گرمه
 • جنسیت : مرد
 • محدوده سنی : بدون محدودیت

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس امور زمین
 • رشته تحصیلی : دارابودن مدرک تحصیلی لیسانس وبالاتر دررشته زراعت
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی و بالاتر
 • حداقل سابقه کار : سابقه کار نمی خواهد
 • شهرهای محل خدمت : جاجرم , فاروج
 • جنسیت : مرد/زن
 • محدوده سنی : بدون محدودیت

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس صنایع کشاورزی
 • رشته تحصیلی : دارا بودن دانشنامه لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های مهندسی کشاورزی با گرایش ( علوم و صنایع غذایی – صنایع کشاورزی – تولیدات دامی – تولیدات گیاهی – شیمی با گرایش صنایع غذایی )
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی و بالاتر
 • حداقل سابقه کار : سابقه کار نمی خواهد
 • شهرهای محل خدمت : فاروج
 • جنسیت : مرد/ زن
 • محدوده سنی : بدون محدودیت

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی :کارشناس دامپروری
 • رشته تحصیلی : دارابودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر دریکی از رشته های دامپروری – مهندسی تولیدات دامی – مهندسی کشاورزی با گرایش علوم دامی
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی و بالاتر
 • حداقل سابقه کار : سابقه کار نمی خواهد
 • شهرهای محل خدمت : بجنورد
 • جنسیت : مرد
 • محدوده سنی : بدون محدودیت

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس صنایع کشاورزی
 • رشته تحصیلی :دارابودن دانشنامه لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های مهندسی کشاورزی با گرایش علوم و صنایع غذایی – صنایع کشاورزی
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی و بالاتر
 • حداقل سابقه کار : سابقه کار نمی خواهد
 • شهرهای محل خدمت : مانه و سملقان
 • جنسیت : مرد/زن
 • محدوده سنی : بدون محدودیت

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس اموراداری
 • رشته تحصیلی : دارابودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر دریکی از رشته های مدیریت اداری- مدیریت خدمات اداری – علوم اداری – امور اداری و مدیریت – مدیریت دولتی – مدیریت آموزشی – مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی ، مدیریت صنعتی
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی و بالاتر
 • حداقل سابقه کار : سابقه کار نمی خواهد
 • شهرهای محل خدمت : بجنورد , اسفراین , فاروج
 • جنسیت : مرد/زن
 • محدوده سنی : بدون محدودیت

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس آمار
 • رشته تحصیلی : دارابودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر دریکی از رشته های آمار- آمار کامپیوتر- آمار ریاضی
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی و بالاتر
 • حداقل سابقه کار : سابقه کار نمی خواهد
 • شهرهای محل خدمت : بجنورد
 • جنسیت : مرد/زن
 • محدوده سنی : بدون محدودیت

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : حسابدار
 • رشته تحصیلی : دارابودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر دریکی از رشته های حسابداری – حسابرسی – حسابداری وامورمالی –کاربرد کامپیوتر در امورمالی –مدیریت مالی
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی و بالاتر
 • حداقل سابقه کار :سابقه کار نمی خواهد
 • جنسیت : مرد/زن
 • شهرهای محل خدمت : بجنورد
 • محدوده سنی : بدون محدودیت

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس گزینش
 • رشته تحصیلی : دارابودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر دریکی از رشته های مدیریت اداری – اموراداری ومدیریت – مدیریت خدمات اداری – مدیریت دولتی – مدیریت پرسنلی – مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی – تحقیق درارتباطات اجتماعی
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی و بالاتر
 • حداقل سابقه کار : سابقه کار نمی خواهد
 • شهرهای محل خدمت : بجنورد
 • جنسیت : مرد
 • محدوده سنی : بدون محدودیت

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس حراست
 • رشته تحصیلی : دارابودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در رشته کامپیوتربا گرایش IT
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی و بالاتر
 • حداقل سابقه کار : سابقه کار نمی خواهد
 • شهرهای محل خدمت : بجنورد
 • جنسیت : مرد
 • محدوده سنی : بدون محدودیت

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس امور آموزشی
 • رشته تحصیلی : دارابودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر د ریکی از رشته های مدیریت آموزشی –مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی – برنامه ریزی آموزشی – تحصیلات حوزوی سطح دو وبالاتر
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی و بالاتر
 • حداقل سابقه کار : سابقه کار نمی خواهد
 • شهرهای محل خدمت : بجنورد
 • جنسیت : مرد/زن
 • محدوده سنی : بدون محدودیت

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس روابط عمومی
 • رشته تحصیلی : دارابودن دانشنامه لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های روابط عمومی،ارتباطات اجتماعی، علوم اجتماعی،جامعه شناسی
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی و بالاتر
 • حداقل سابقه کار : سابقه کار نمی خواهد
 • شهرهای محل خدمت : سراسر کشور
 • جنسیت : مرد
 • محدوده سنی : بدون محدودیت

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : حسابدار
 • رشته تحصیلی : دارابودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر د ریکی از رشته های مدیریت آموزشی –مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی – برنامه ریزی آموزشی – تحصیلات حوزوی سطح دو وبالاتر
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی و بالاتر
 • حداقل سابقه کار : سابقه کار نمی خواهد
 • شهرهای محل خدمت : بجنورد
 • جنسیت : مرد/زن
 • محدوده سنی : بدون محدودیت

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس امور بازرگانی
 • رشته تحصیلی : دارا بودن دانشنامه لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های مدیریت بازرگانی، خدمات بازرگانی، مدیریت صنعتی
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی و بالاتر
 • حداقل سابقه کار : سابقه کار نمی خواهد
 • شهرهای محل خدمت : شیروان
 • جنسیت : مرد
 • محدوده سنی : بدون محدودیت

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس راه و ساختمان
 • رشته تحصیلی : دارابودن دانشنامه لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های (مهندسی عمران-عمران) ، مهندسی راه و ساختمان، (مهندسی تکنولوژی عمران – عمران)
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی و بالاتر
 • حداقل سابقه کار : سابقه کار نمی خواهد
 • شهرهای محل خدمت : اسفراین
 • جنسیت : مرد
 • محدوده سنی : بدون محدودیت

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس برنامه ریزی کشاورزی
 • رشته تحصیلی : لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت کشاورزی ، اقتصاد کشاورزی و یا فوق لیسانس در رشته های مدیریت دولتی یابرنامه ریزی به شرط داشتن لیسانس کشاورزی
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی و بالاتر
 • حداقل سابقه کار : سابقه کار نمی خواهد
 • شهرهای محل خدمت : شیروان
 • جنسیت : مرد/زن
 • محدوده سنی : بدون محدودیت

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس جنگل و مرتع
 • رشته تحصیلی : دارا بودن دانشنامه لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های مهندسی منابع طبیعی با کلیه گرایشهای مرتع و آبخیزداری ، مهندسی آبخیزداری، جنگل و مرتع، جنگلداری ، جنگل شناسی ، مرتعداری، بیابانزدایی و مدیریت مناطق بیابانی .
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی و بالاتر
 • حداقل سابقه کار : سابقه کار نمی خواهد
 • شهرهای محل خدمت : فاروج , گرمه , شیروان
 • جنسیت : مرد/زن
 • محدوده سنی : بدون محدودیت

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس کنترل بهداشتی اماکن
 • رشته تحصیلی : لیسانس بهداشت مواد غذایی با منشاء دامی – بهداشت حرفه ای
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی و بالاتر
 • حداقل سابقه کار : سابقه کار نمی خواهد
 • شهرهای محل خدمت : بجنورد
 • جنسیت : مرد/زن
 • محدوده سنی : بدون محدودیت

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس آزمایشگاه
 • رشته تحصیلی :دارا بودن دانشنامه لیسانس علوم آزمایشگاهی دامی
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی و بالاتر
 • حداقل سابقه کار : سابقه کار نمی خواهد
 • شهرهای محل خدمت : بجنورد
 • جنسیت : مرد/زن
 • محدوده سنی : بدون محدودیت

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس مهندسی زراعی
 • رشته تحصیلی : دارا بودن دانشنامه فوق لیسانس و بالاتر در رشته مرتع داری ، مرتع و آبخیزداری
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد به بالا
 • حداقل سابقه کار : سابقه کار نمی خواهد
 • شهرهای محل خدمت : حصار گرمخان-ایستگاه تحقیقات سیساب
 • جنسیت : مرد
 • محدوده سنی : بدون محدودیت

——————————————————————————————————————————-

متن آگهی

سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود وادارات کل وابسته طبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی از محل سهمیه استخدامی شماره ۳۱۲۰۰/۹۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۶معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تعداد ۳۶نفر از واجدین شرایط  صددرصد بومی را از طریق برگزاری آزمون توانمندیهای عمومی و تخصصی ،مصاحبه تخصصی و گزینش بصورت پیمانی بشرح ذیل استخدام می نماید.

شرایط عمومی

– تدین به دین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی
– تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران
– التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
– داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه آقایان تا پایان روز ثبت نام)
– عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر
– نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
– داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می  شوند
-داوطلبان استخدام نباید استخدام رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاههای دولتی یا بازخرید خدمت باشند.

 

شرایط اختصاصی:

-داشتن حداقل سن ۲۰ سال و حداکثر سن۳۵ سال برای دارندگان مدارک تحصیلی کاردانی و کارشناسی و برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا حداکثر ۴۰ سال تا تاریخ انتشار آگهی
تبصره: موارد ذیل بشرط ارائه تاییده های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
-الف)داوطلبانی که در جبهه های نبرد حق علیه باطل(از تاریخ ۱۳۵۹/۶/۳۱لغایت ۱۳۶۷/۵/۲۹) بطور داوطلبانه خدمت نموده اند، به میزان مدت حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحات پزشکی رزمندگان بر اثر مجروحیت در جبهه های نبرد حق علیه باطل.
-ب) افراد خانواده معظم شهدا ، آزادگان ، مفقود الاثر ها و جانبازان از کار افتاده کلی که قادر به کار نمی باشد شامل:همسر ، فرزندان، پدر، مادر ، خواهر و برادر تا میزان ۵ سال.
-ج) فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان(۲۵٪ و بالاتر) و فرزندان آزادگانی که حداقل دارای ۳ سال سابقه اسارت دارند، از شرط حداکثر سن معاف می باشند.
-د)داوطلبانی که بصورت غیر رسمی و تمام وقت در دستگاههای دولت

 

مهلت ثبت نام:

متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند از روز دوشنبه مورخ ۹۱/۴/۱۹لغایت پنج شنبه مورخ ۹۱/۴/۲۹نسبت به ثبت نام الکترونیکی از طریق پورتال سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی به آدرس اینترنتی   www.nkj.ir  اقدام نمایند.

 

توجه:
الف ـ داوطلبان باید فرم ثبت نام را با دقت مطالعه و سپس نسبت به تکمیل و درج اطلاعات خود درفرم در مهلت مقرر اقدام نمایند.
ب ـ رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ۶۰۰۰۰ ریال به حساب جاری ۹۸۰ خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران بعنوان حق شرکت در آزمونهای تخصصی و عمومی داوطلبان استخدام(ایثارگران ۵۰٪ مبلغ مذکور را می پردازند)
مدارک مورد نیاز در هنگام ثبت نام:
( تکمیل فرم ثبت نام ، آخرین مدرک تحصیلی ،کارت پایان خدمت یامعافیت دائم (آقایان)،یک قطعه عکس ۳*۴ و فیش بانکی که می بایست اسکن شوند)

 

فرم ثبت نام

 

مدارک مورد نیاز پس از قبولی در مرحله اول آزمون استخدامی

تکمیل برگ درخواست شغل(با دقت و خط خوانا تکمیل گردد).
تصویر آخرین مدرک تحصیلی
تصویر صفحه اول شناسنامه (در صورت داشتن توضیحات ، تصویر صفحه آخر)
تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم ( ویژه برادران).تاریخ پایان خدمت یا معافیت باید قبل از آخرین مهلت ارسال مدارک باشد.
اصل رسید بانکی
دو قطعه عکس ۴*۳ جدید، تمام رخ ، پشت نویسی شده (یک قطعه عکس روی برگ ثیت نام الصاق شود.
مدرک دال بر ایثار گری ، معلولین عادی بر حسب مورد از مراجع ذیربط
مدارک دال بر بومی بودن.

 

زمان و مکان محل توزیع کارت

کارت ورود به جلسه آزمون توانمندیهای عمومی و تخصصی بصورت اینترنتی در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مورخ ۲۵و۲۶ مرداد ۹۱ از طریق آدرس اینترنتی www.nkj.ir  توزیع خواهد شد.همچنین زمان و محل برگزاری آزمون در هنگام توزیع کارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید .ضمناّ‌نتایج اولیه آزمون پس از تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و یا دفتر منابع انسانی استانداری خراسان شمالی (حدوداّ‌۱ماه پس از آزمون)از طریق آدرس اینترنتی سازمان جهاد کشاورزی استان (www.nkj.ir)اعلام خواهد شد.
تذکرات و نکات مهم

۱-    صد در صد استخدام از محل سهمیه استخدامی مندرج در آگهی استخدام به داوطلبان بومی استان خراسان شمالی اختصاص دارد.
تبصره: بومی شامل افرادی می شود که حداقل یکی از ویژگی های زیر باشد:
الف) محل تولد داوطلب با محل جغرافیایی استان مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.
ب) حداقل دو مقطع از مقاطع تحصیلی ابتدایی ، راهنمایی، متوسطه را در استان خراسان شمالی سپری کرده باشد.
ج) فرزندان پرسنل نیروهای مسلح در صورتی که محل سه سال از سنوات تحصیلی آنها (اعم از ابتدایی ، راهنمایی و دبیرستان ) در استان خراسان شمالی باشد نیز بومی تلقی می شوند.
توجه: داوطلبان موضوع این بندبایستی مدارک لازم رابهمراه سایر مدارک مورد نیاز ارسال نمایند.
۱/۱ – داوطلبان بومی نقطه جغرافیایی پستهای شهرستان در صورت کسب نمره مساوی از اولویت برخوردار خواهند شد.
۲/۱ – شرایط پذیرش در پستهای ستادی برای تمامی داوطلبان بومی استان یکسان می باشد.
۲ – از کل مجوز استخدامی ۳۰ درصد آن برای استخدام ایثارگران بومی اختصاص دارد که ۲۵ درصد آن به فرزندان شاهد، فرزندان جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و فرزندان آزادگانی که حداقل دارای یک سال سابقه اسارت دارند و ۵ درصد باقیمانده به رزمندگان با سابقه حداقل ۶ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر وفرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد و آزادگان زیر یک سال اسارت و خواهران و برادران شهدا اختصاص می یابد.سهمیه ایثارگران مذکور از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران معرفی و جذب خواهند شد. فرزندان معظم شاهد و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر بومی که از سوی بنیاد مذکور معرفی نشده اند می توانند در این آگهی ثبت نام نموده و در صورت عدم تکمیل سهمیه از باقیمانده سهمیه اختصاصی بهره مند شوند.
۱/۲ انتخاب ایثارگران در حد سهمیه تعیین شده به ترتیب نمره کسب شده از بین ایثارگران واجد شرایط که در زمان مقرر ثبت نام نموده اند انجام خواهد شد.
۲/۲- استخدام مازاد بر ۳۰ ٪ سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت .
۳/۲- ایثارگرانی که از بنیاد شهید و امور ایثارگران کارت شناسایی دارند و افراد وابسته به آنان در صورت ارائه تصویر آن نیازی به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد مذکور ندارند
۳-    معلولین عادی بومی بشرط کسب حدنصاب نمره لازم و دارا بودن شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره مکتسبه از ۳ درصد سهمیه قانونی مربوطه برخوردار خواهند بود.
۴-    به استناد ماده ۳ دستورالعمل نحوه و شرایط بکارگیری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاههای اجرایی ۵% سهمیه استخدامی به افراد نخبه و استعداد برتر پس از شرکت در آزمون و کسب حد نصاب نمره لازم  اختصاص خواهد یافت.
۵-    انتخاب داوطلبان استخدامی برای انجام مصاحبه تخصصی حداکثر به میزان ۳ برابر ظرفیت مورد نیاز از میان افرادی که حد نصاب نمره آزمون عمومی(۶۰ درصد  کل نمره آزمون )را کسب کرده اند .به ترتیب از بالاترین نمرات آزمون تخصصی انجام خواهد شد.
۶-    کسب حد نصاب ۶۰درصد نمره لازم در آزمون توانمندیهای عمومی صرفا به منزله تایید صلاحیت عمومی و تصحیح اوراق امتحان بوده و هیچگونه حق استخدامی ایجاد نمی کند و انتخاب داوطلبان بر اساس نمرات آزمون تخصصی و با رعایت اولویت های مقرر صورت می پذیرد.
۷-     کارکنان غیر رسمی (قرارداد کارمعین/ مشخص ) شاغل دردستگاههای اجرایی دولتی موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری  که هم اکنون نیز خدمتشان ادامه دارد به ازای هرسال تجربه مربوط و مشابه ( ۲% )درصد و حداکثر(۲۰%)درصد از امتیاز مکتسبه در هر یک از مراحل آزمون استخدامی بصورت جداکانه برخوردار خواهند شد.
۸-    به مدارک ارسالی توسط دانشجویان و دارندگان مدارک تحصیلی بالاتر و پایین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مذکور در آگهی و همچنین مدارک معادل (به استثنای دارندگان مدارک تحصیلی معادل صادره از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشورکه در آزمون جامع سازمان سنجش آموزش کشور شرکت نموده و قبول شده اند و گواهی مبنی بر امکان ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر با ارزش علمی دارند) ترتیب اثر داده نخواهد شد
۹-    مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی در صورت پذیرفته شدن در آزمون(حداکثر ۲ ماه پس از اعلام نتیجه)بایستی به تایید سازمان مرکزی دانشگاه مذکور برسد
۱۰-    مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا ارسال مدارک بصورت نامه بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل امتحان، مسابقه و جذب محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و در صورت صدور حکم استخدامی،حکم مزبور لغو و بلا اثر می گردد.
۱۱-    انتخاب نهایی پذیرفته شدگان پس از طی مراحل آزمون ، مصاحبه تخصصی و گزینش صورت خواهد گرفت.
۱۲-    اخذ تأییدیه مدارک تحصیلی متقاضیان استخدام در صورت پذیرفته شدن در امتحان (حداکثر ۲ماه پس از اعلام نتیجه ) از سوی دستگاه الزامی است.
۱۳-    پذیرفته شدگان موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه بعد از اعلام نتیجه نهائی به دستگاه مربوطه مراجعه نمایند ودر صورت عدم مراجعه و یا انصراف آنان از افراد ذخیره استفاده خواهد شد.

 

مواد آزمون عبارتند از

الف) آزمون توانمندیهای عمومی شامل ۱- زبان و ادبیات فارسی ۲- زبان انگلیسی عمومی ۳- ریاضی و آمار مقدماتی ۴- فن آوری اطلاعات  ۵- معارف اسلامی ۶- اطلاعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانونی که به تعداد ۱۰۰ سوال ۴ گزینه ای طراحی خواهد شد.
تبصره: اقلیت های دینی از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف می باشند و امتیاز آن در سایر موارد آزمون توزیع می شود.
ب) آزمون تخصصی شامل سوالات مرتبط بارشته شغلی مورد درخواست داوطلب می باشد.
تبصره : سوالات عمومی و اختصاصی نمره منفی ندارند.

کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

۲ دیدگاه تاکنون.

 1. یاسر مقدم گفت:

  منابع درسی تخصصی ذکر نشده است.اگر امکان دارد به ایمیل بنده ارسال کنید.رشته حسابداری.با تشکر

  [پاسخ]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *