بیمارستان چشم پزشکی نور واقع در تهران جهت تکمیل کادر خود به یکنفر کارمند امور ترخیص بیماران (ترجیحا آقا) با مدرک تحصیلی کارشناسی نیازمند است.

رشته های تحصیلی مدارک پزشکی یا مدیریت خدمات بیمارستانی و افراد دااری سابقه کار در الویت هستند.

جهت تکمیل فرم همکاری به سایت بیمارستان نور مراجعه و یا رزومه خود را با مشخصات کامل و شماره تماس به ایمیل اعلام شده ارسال نمایید.

اطلاعات تماس : hr.storekeeper@gmail.com