خانه » استخدام در استان اصفهان » آگهی استخدام گروه مدیران بهاور (بیکو)

آگهی استخدام گروه مدیران بهاور (بیکو)

متن آگهی:

آگهی استخدام گروه مدیران بهاور اسپادانا

گروه مدیران بهاور (بیکو) ، جهت تکمیل کادر منابع انسانی شرکت های طرف قرارداد خود ، از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

 • شهرهای مورد نیاز : تهران
 • تعداد مورد نیاز : مشخص نشده
 • تاریخ انقضا : ۴ تیر ماه ۹۲

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : مدیر عامل شرکت فروش روغن
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی :کارشناسی مدیریت ، کلیه گرایش ها،کارشناسی مهندسی صنایع ، کلیه گرایش هاکارشناسی صنایع غذایی
 • حداقل سابقه کار : ۱۵ سال
 • شهرهای محل خدمت :تهران
 • جنسیت : مرد
 • حداقل سن : —-
 • شرایط :شناخت تأمین کنندگان داخلی و خارجی،فنون مذاکره مؤثر،شناخت بازارهای هدف،توانایی سرپرستی،برنامه ریز،آشنایی کامل با office

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : سرپرست فروش مواد پلیمری
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی :کارشناسی مدیریت ، کلیه گرایش ها،کارشناسی مهندسی صنایع ، کلیه گرایش هاکارشناسی صنایع غذایی
 • حداقل سابقه کار : ۵ سال
 • شهرهای محل خدمت :تهران
 • جنسیت : مرد
 • حداکثر سن : بدون محدودیت
 • شرایط :آشنایی با فرآیندو منابع تولید،فنون مذاکره مؤثر،شناخت بازارهای هدف،روابط عمومی مناسب،برنامه ریزآشنایی کامل با office

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : سرپرست فروش مواد نساجی
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی : ارشناسی مدیریت ، کلیه گرایش ها،کارشناسی مهندسی صنایع ، کلیه گرایش ها،کارشناسی مهندسی نساجی ، کلیه گرایش ها
 • حداقل سابقه کار : ۵ سال
 • شهرهای محل خدمت :تهران
 • جنسیت : مرد
 • حداکثر سن : بدون محدودیت
 • شرایط : آشنایی با فرآیندو منابع تولید،فنون مذاکره مؤثر،شناخت بازارهای هدف،روابط عمومی مناسب،برنامه ریزآشنایی کامل با office

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی :سرپرست فروش موادپلیمری(حوزه تخصصی مستربچ)
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی : کارشناسی مهندسی نساجی ، کلیه گرایش ها
 • حداقل سابقه کار : ۵ سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد
 • حداقل سن : —-
 • شرایط :آشنایی با فرآیندو منابع تولید،فنون مذاکره مؤثر،شناخت بازارهای هدف،روابط عمومی مناسب،برنامه ریزآشنایی کامل با office

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس فروش مواد پلیمری
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی : کارشناسی مدیریت ، کلیه گرایش ها،کارشناسی مهندسی صنایع ، کلیه گرایش ها،کارشناسی مهندسی شیمی گرایش های پتروشیمی و پلیمر
 • حداقل سابقه کار : ۵ سال
 • شهرهای محل خدمت :تهران
 • جنسیت : مرد
 • حداقل سن : —-
 • شرایط : آشنایی با فرآیندو منابع تولید،فنون مذاکره مؤثر،شناخت بازارهای هدف،روابط عمومی مناسب،برنامه ریزآشنایی کامل با office

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی :مدیر بازرگانی(حوزه تخصصی کاغذ)
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی : کارشناسی مدیریت ، کلیه گرایش ها،کارشناسی مهندسی صنایع ، کلیه گرایش ها،کارشناسی مهندسی چاپ
 • حداقل سابقه کار : ۵ سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد
 • حداقل سن : —-
 • شرایط : آشنایی با فرآیندو منابع تولید،فنون مذاکره مؤثر،شناخت بازارهای هدف،روابط عمومی مناسب،برنامه ریزآشنایی کامل با office

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی :مدیر بازرگانی(حوزه تخصصی روغن)
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی :کارشناسی مدیریت ، کلیه گرایش ها،کارشناسی مهندسی صنایع ، کلیه گرایش هاکارشناسی صنایع غذایی
 • حداقل سابقه کار : ۵ سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد
 • حداقل سن : —-
 • شرایط :آشنایی با فرآیندو منابع تولید،فنون مذاکره مؤثر،شناخت بازارهای هدف،روابط عمومی مناسب،برنامه ریزآشنایی کامل با office

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی :مدیر بازرگانی(حوزه تخصصی آهن آلات)
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی :کارشناسی مدیریت ، کلیه گرایش ها،کارشناسی مهندسی صنایع ، کلیه گرایش هاکارشناسی مهندسی مواد
 • حداقل سابقه کار : ۵ سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد
 • حداقل سن : —-
 • شرایط : آشنایی با فرآیندو منابع تولید،فنون مذاکره مؤثر،شناخت بازارهای هدف،روابط عمومی مناسب،برنامه ریزآشنایی کامل با office

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی :کارشناس بازرگانی(حوزه های تخصصی کاغذ ، روغن و آهن آلات)
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی :کارشناسی مدیریت ، کلیه گرایش هاکارشناسی مهندسی صنایع ، کلیه گرایش ها
 • حداقل سابقه کار : ۳ سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد
 • حداقل سن : —-
 • شرایط : آشنایی با فرآیندو منابع تولید،فنون مذاکره مؤثر،روابط عمومی مناسب،برنامه ریزآشنایی کامل با office

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی :کارشناس بازرگانی(حوزه تخصصی مواد پلیمری و نساجی)
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی :کارشناسی مدیریت ، کلیه گرایش هاکارشناسی مهندسی صنایع ، کلیه گرایش ها
 • حداقل سابقه کار : ۳ سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد
 • حداقل سن : —-
 • شرایط : آشنایی با فرآیندو منابع تولید،فنون مذاکره ،روابط عمومی مناسب،برنامه ریزآشنایی کامل با office

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس حسابداری مالی
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی : حسابداری
 • حداقل سابقه کار : ۲ سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد
 • حداقل سن : —-
 • شرایط : کارشناسی حسابداری از دانشگاه های معتبر کشور با حداقل معدل ۱۶،مسلط به استانداردهای مالی،امورمالیاتی و بیمه صورت های مالی،مسلط به نرم افزارهای مالی (ترجیحاً همکاران سیستم)آشنایی کامل باoffice

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی :مدیر بازرگانی(حوزه تخصصی آهن آلات)
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی :کارشناسی مدیریت ، کلیه گرایش ها،کارشناسی مهندسی صنایع ، کلیه گرایش ها،کارشناسی مهندسی مواد
 • حداقل سابقه کار : ۳ سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد
 • حداقل سن : —-
 • شرایط : آشنایی با فرآیندو منابع تولید،فنون مذاکره مؤثر،شناخت بازارهای هدف،روابط عمومی مناسب،برنامه ریزآشنایی کامل با office

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی :کارشناس بازرگانی(حوزه های تخصصی کاغذ ، روغن و آهن آلات)
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی :کارشناسی مدیریت ، کلیه گرایش ها،کارشناسی مهندسی صنایع ، کلیه گرایش
 • حداقل سابقه کار : ۳ سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد
 • حداقل سن : —-
 • شرایط : آشنایی با فرآیندو منابع تولید،فنون مذاکره مؤثر،روابط عمومی مناسب،برنامه ریزآشنایی کامل با office

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی :کارشناس بازرگانی(حوزه تخصصی مواد پلیمری و نساجی)
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی :کارشناسی مدیریت ، کلیه گرایش ها
 • حداقل سابقه کار : ۳ سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد
 • حداقل سن : —-
 • شرایط : آشنایی با فرآیندو منابع تولید،فنون مذاکره روابط عمومی مناسب،برنامه ریزآشنایی کامل با office

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس حسابداری مالی
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی : حسابداری
 • حداقل سابقه کار : ۲ سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد
 • حداقل سن : —-
 • شرایط :کارشناسی حسابداری از دانشگاه های معتبر کشور با حداقل معدل ۱۶،مسلط به استانداردهای مالی،امورمالیاتی و بیمه،صورت های مالی،مسلط به نرم افزارهای مالی (ترجیحاً همکاران سیستم)آشنایی کامل باoffice

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس بازاریابی و تحقیقات
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
 • رشته تحصیلی :کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی،کارشناسی ارشد MBA
 • حداقل سابقه کار : ۳ سال
 • شهرهای محل خدمت : اصفهان
 • جنسیت : مرد
 • حداقل سن : —-
 • شرایط : —–

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس خرید و تدارکات
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی : کارشناسی مدیرت
 • حداقل سابقه کار : ۲ سال
 • شهرهای محل خدمت : اصفهان
 • جنسیت : مرد
 • حداقل سن : —-
 • شرایط : ——

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس تبلیغات
 • مقطع تحصیلی : کاردانی،کارشناسی
 • رشته تحصیلی :کاردانی و کارشناسی گرافیک،کاردانی چاپ
 • حداقل سابقه کار : ۲ سال
 • شهرهای محل خدمت : اصفهان
 • جنسیت : مرد
 • حداقل سن : —-
 • شرایط :آشنایی با فرآیندهای چاپ،آشنایی با طراحی

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس طراحی دکوراسیون
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی : طراحی صنعتی
 • حداقل سابقه کار : ۳ سال
 • شهرهای محل خدمت : اصفهان
 • جنسیت : مرد
 • حداقل سن : —-
 • شرایط : ——

——————————————————————————————————————————-

آدرس و نحوه تماس

 • ایمیل : salbeeco@yahoo.com

——————————————————————————————————————————-

متن آگهی

گروه مدیران بهاور (بیکو) ، جهت تکمیل کادر منابع انسانی شرکت های طرف قرارداد خود ، از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. متقاضیان محترم می توانند حداکثر تا تاریخ ۰۴/۰۴/۹۲ رزومه خود را به آدرسsalbeeco@yahoo.com  ارسال نمایند.

کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *