آگهی استخدام نیروی ارتش جمهوری اسلامی ایران جدید

شهر های مورد نیاز :
تعداد مورد نیاز :
تاریخ انقضاء :
متن آگهی

آگهی استخدام نیروی ارتش جمهوری اسلامی ایران

 

قرارگاه پدافند هوايي خاتم الانبياء(ص)ارتش جمهوري اسلامي ايران،به منظورتأمين نيروي انساني خود از دارندگان مدارك كارشناسي ارشد،كارشناسي و كارداني در رشته هاي مختلف بصورت نظامي(پيماني) داوطلب مرد مي‌پذيرد. • شهرهای مورد نیاز : تهران , اصفهان , تبریز , بوشهر , مشهد , بابلسر , اراک , کرمانشاه , اهواز , شیراز
 • تعداد مورد نیاز : 100 نفر
 • تاریخ انقضا : 25 مرداد 91

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : كارشناس ارشد روانشناسي
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
 • رشته تحصیلی : باليني ، مشاوره
 • حداقل سابقه کار : سابقه کار نمی خواهد
 • شهرهای محل خدمت : تهران , اصفهان , تبریز , بوشهر , مشهد , بابلسر , اراک , کرمانشاه , اهواز , شیراز
 • جنسیت : مرد
 • حداکثر سن : 25 سال کاردانی، 27 کارشناسی ، 29 کارشناسی ارشد
 • شرایط : مندرج در آگهی

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس فیزیک
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی : ليزر- اپتيك
 • حداقل سابقه کار : سابقه کار نمی خواهد
 • شهرهای محل خدمت : تهران , اصفهان , تبریز , بوشهر , مشهد , بابلسر , اراک , کرمانشاه , اهواز , شیراز
 • جنسیت : مرد
 • حداکثر سن : 25 سال کاردانی، 27 کارشناسی ، 29 کارشناسی ارشد
 • شرایط : مندرج در آگهی

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : كارشناس هواشناسي
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی :
 • حداقل سابقه کار : سابقه کار نمی خواهد
 • شهرهای محل خدمت : تهران , اصفهان , تبریز , بوشهر , مشهد , بابلسر , اراک , کرمانشاه , اهواز , شیراز
 • جنسیت : مرد
 • حداکثر سن : 25 سال کاردانی، 27 کارشناسی ، 29 کارشناسی ارشد
 • شرایط : مندرج در آگهی

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس عمران آب
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی : عمران – آب
 • حداقل سابقه کار : سابقه کار نمی خواهد
 • شهرهای محل خدمت : تهران , اصفهان , تبریز , بوشهر , مشهد , بابلسر , اراک , کرمانشاه , اهواز , شیراز
 • جنسیت : مرد
 • حداکثر سن : 25 سال کاردانی، 27 کارشناسی ، 29 کارشناسی ارشد
 • شرایط : مندرج در آگهی

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : كارشناس برق
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی : قدرت
 • حداقل سابقه کار : سابقه کار نمی خواهد
 • شهرهای محل خدمت : تهران , اصفهان , تبریز , بوشهر , مشهد , بابلسر , اراک , کرمانشاه , اهواز , شیراز
 • جنسیت : مرد
 • حداکثر سن : 25 سال کاردانی، 27 کارشناسی ، 29 کارشناسی ارشد
 • شرایط : مندرج در آگهی

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : كارشناس شيمي
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی : کاربردی
 • حداقل سابقه کار : سابقه کار نمی خواهد
 • شهرهای محل خدمت : تهران , اصفهان , تبریز , بوشهر , مشهد , بابلسر , اراک , کرمانشاه , اهواز , شیراز
 • جنسیت : مرد
 • حداکثر سن : 25 سال کاردانی، 27 کارشناسی ، 29 کارشناسی ارشد
 • شرایط : مندرج در آگهی

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : كارشناس علوم و صنايع غذايي
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی :
 • حداقل سابقه کار : سابقه کار نمی خواهد
 • شهرهای محل خدمت : تهران , اصفهان , تبریز , بوشهر , مشهد , بابلسر , اراک , کرمانشاه , اهواز , شیراز
 • جنسیت : مرد
 • حداکثر سن : 25 سال کاردانی، 27 کارشناسی ، 29 کارشناسی ارشد
 • شرایط : مندرج در آگهی

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : كارشناس صنایع
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی : ایمنی صنعتی و صنایع
 • حداقل سابقه کار : سابقه کار نمی خواهد
 • شهرهای محل خدمت : تهران , اصفهان , تبریز , بوشهر , مشهد , بابلسر , اراک , کرمانشاه , اهواز , شیراز
 • جنسیت : مرد
 • حداکثر سن : 25 سال کاردانی، 27 کارشناسی ، 29 کارشناسی ارشد
 • شرایط : مندرج در آگهی

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : كارشناس تغذيه
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی :
 • حداقل سابقه کار : سابقه کار نمی خواهد
 • شهرهای محل خدمت : تهران , اصفهان , تبریز , بوشهر , مشهد , بابلسر , اراک , کرمانشاه , اهواز , شیراز
 • جنسیت : مرد
 • حداکثر سن : 25 سال کاردانی، 27 کارشناسی ، 29 کارشناسی ارشد
 • شرایط : مندرج در آگهی

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : كارشناس  تربيت بدني
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی : کلیه گرایش ها
 • حداقل سابقه کار : سابقه کار نمی خواهد
 • شهرهای محل خدمت : تهران , اصفهان , تبریز , بوشهر , مشهد , بابلسر , اراک , کرمانشاه , اهواز , شیراز
 • جنسیت : مرد
 • حداکثر سن : 25 سال کاردانی، 27 کارشناسی ، 29 کارشناسی ارشد
 • شرایط : مندرج در آگهی

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : كارشناس زبان انگليسي و عربي
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی : ادبیات و مترجمی
 • حداقل سابقه کار : سابقه کار نمی خواهد
 • شهرهای محل خدمت : تهران , اصفهان , تبریز , بوشهر , مشهد , بابلسر , اراک , کرمانشاه , اهواز , شیراز
 • جنسیت : مرد
 • حداکثر سن : 25 سال کاردانی، 27 کارشناسی ، 29 کارشناسی ارشد
 • شرایط : مندرج در آگهی

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : كارشناس ارشد و كارشناس  حقوق
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی و بالاتر
 • رشته تحصیلی : داخلي و قضايي
 • حداقل سابقه کار : سابقه کار نمی خواهد
 • شهرهای محل خدمت : تهران , اصفهان , تبریز , بوشهر , مشهد , بابلسر , اراک , کرمانشاه , اهواز , شیراز
 • جنسیت : مرد
 • حداکثر سن : 25 سال کاردانی، 27 کارشناسی ، 29 کارشناسی ارشد
 • شرایط : مندرج در آگهی

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : كارشناس بهداشت
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی : عمومي ، محيط ، مبارزه با بيماري‌ها ، خانواده
 • حداقل سابقه کار : سابقه کار نمی خواهد
 • شهرهای محل خدمت : تهران , اصفهان , تبریز , بوشهر , مشهد , بابلسر , اراک , کرمانشاه , اهواز , شیراز
 • جنسیت : مرد
 • حداکثر سن : 25 سال کاردانی، 27 کارشناسی ، 29 کارشناسی ارشد
 • شرایط : مندرج در آگهی

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : آتش نشان
 • مقطع تحصیلی : کاردان
 • رشته تحصیلی :
 • حداقل سابقه کار : سابقه کار نمی خواهد
 • شهرهای محل خدمت : تهران , اصفهان , تبریز , بوشهر , مشهد , بابلسر , اراک , کرمانشاه , اهواز , شیراز
 • جنسیت : مرد
 • حداکثر سن : 25 سال کاردانی، 27 کارشناسی ، 29 کارشناسی ارشد
 • شرایط : مندرج در آگهی

——————————————————————————————————————————-

متن آگهی

 

قرارگاه پدافند هوايي خاتم الانبياء(ص)ارتش جمهوري اسلامي ايران،به منظورتأمين نيروي انساني خود از دارندگان مدارك كارشناسي ارشد،كارشناسي و كارداني در رشته هاي مختلف بصورت نظامي(پيماني) داوطلب مرد مي‌پذيرد.

الف) شرایط استخدام:

۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران  ۲- متدین به دین مبین اسلام و اعتقاد و التزام به ولایت فقیه و احکام اسلامی ۳- نداشتن سوء پیشینه کیفری ، سیاسی و اخلاقی ۴- عدم سابقه اعتیاد به مواد مخدر و محرومیت از خدمات دولتی  ۵- داشتن سلامت روانی و جسمانی برابر گواهی اداره بهداشت و درمان(حداقل قد۱۶۰ سانتیمتر)  ۶- موفقیت در آزمایش های ورودی(علمی،روان سنجی،عقیدتی،مصاحبه حضوری و ورزش) ۷- داشتن مدرک فارغ التحصیلی معتبر در رشته‌های مورد نیاز و مقاطع تحصیلی اشاره شده در جدول زیر با معدل کل حداقل ۱۴ (دارندگان معدل بالاتر در اولویت بوده و فرزندان معظم شهداء از اعمال شرط معدل معاف می‌باشند)  ۸- نداشتن تعهد خدمت به سازمان‌های دولتی و غیردولتی به صورت رسمی، آزمایشی و یا پیمانی  ۹- گزینش داوطلبان با رویکرد بومی سازی بوده و تعیین محل خدمت بر اساس نیاز پدافند هوایی و تا حد امکان بر مبنای اولویت‌های انتخابی پذیرفته‌شدگان خواهد بود.

یادآوری:

(۱) حداکثر سن برای کاردانی ۲۵ سال تمام (متولدین ۱/۵/۶۶ به بعد) ، برای کارشناسی ۲۷ سال تمام (متولدین ۱/۵/۶۴ به بعد) و    کارشناس ارشد ۲۹ سال تمام (متولدین ۱/۵/۶۲ به بعد) می باشد .

تبصره: داوطلبانی که خدمت دوره ضرورت را انجام داده‌اند طول مدت دوره ضرورت به حداکثر سن آنان اضافه خواهد شد.

(۲) استخدام مشمولین وظیفه عمومی مستلزم ارایه مدرکی دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی می‌باشد. (استخدام مشمولین غایب و دارندگان کارت معافیت پزشکی ممنوع است).

(۳) مدت پنج سال به حداکثر سن فرزندان معظم شهدا اضافه خواهد شد.

ب) امتیازها:

۱- کارشناسان ارشد پس از طی آموزش های مربوط به درجه ستوانیکمی ، کارشناس‌ها به درجه ستواندومی و کاردان ها به درجه ستوانسومی نایل شده ضمن برخورداری از حقوق و مزایای درجه مذکور ، برابر قوانین و مقررات ارتش جمهوری اسلامی ایران به خدمت ادامه خواهند داد (حداقل مدت آموزش ۹ ماه به صورت شبانه روزی خواهد بود).

۲- فارغ التحصیلان از تسهیلات منازل سازمانی ، وام‌های مصوب ، کارت اعتباری حکمت ، بیمه خدمات درمانی و بیمه عمر برای خود و عائله تحت تکفل  و سایر خدمات رفاهی برابر مقررات و ضوابط موجود برخوردار خواهند شد.

۳- مدت قرارداد خدمت پیمانی ۵ سال و تجدید آن مجاز نمی باشد و اتمام این مدت به منزله انجام خدمت دوره ضرورت محسوب می‌گردد. ضمناً کارکنان پیمانی در صورت نیاز قرارگاه و همچنین ابراز تمایل و احراز شرایط لازم ، در پایان خدمت پیمانی برابر ضوابط و مقررات ارتش  به عنوان کادر ثابت استخدام خواهند شد.

۴- متقاضیان استخدام که قبلا دارای سابقه خدمت پیمانی در نیروهای مسلح بوده‌اند ، واجد شرایط استخدام مجدد به صورت پیمانی نمی‌باشند.

۵- فرزندان کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از امتیازهای مصوب برخوردار می شوند.

پ)مدارک مورد نیاز برای ثبت نام:

۱- دو قطعه عکس ۴×۳  سیاه و سفید.

۲- شنا سنامه عکسدار .

۳- کا رت پایان خدمت و یا گواهی اشتغال به خدمت یا کارت  معافیت دائم غیر پزشکی و یا برگه اعزام به خدمت.

تبصره: فارغ التحصیلان نیمه اول سال جاری به علت برخورداری از معافیت تحصیلی،از ارائه مدارک یاد شده معاف می باشند.

۴- آخرین مدرک تحصیلی .

۵- کارت ملی یا شماره ملی .

۶- خانواده درجه یک شهدا،جانبازان،آزادگان،فرزندان نظامی و بسیجیان فعال هنگام ثبت نام،اصل و روگرفت مدرک معتبراز سازمان مربوطه  را جهت برخورداری از امتیازات  مصوب ارائه نمایند.

ت) نحوه ثبت نام

۱- داوطلبان لازم است با در دست داشتن اصل مدارک خواسته شده از تاریخ ۱/۵/۹۱ در ساعات (۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰) یکی از روزهای هفته به صورت حضوری به محل هایی که ثبت نام به عمل می آورند مراجعه وضمن تحویل مدارک نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.

تبصره : پایان مهلت ثبت نام برای داوطلبان تهران و شهرستان ها ۲۵/۵/۹۱ می باشد.

۲- ثبت نام به صورت حضوری انجام می شود،از این رو به مدارکی که با پست ارسال شده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۳- زمان و محل آزمون ورودی،هنگام ثبت نام به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.

۴-در صورت تکمیل سهمیه در هر رشته ، ثبت نام متوقف خواهد شد .

ث) نشانی محل های ثبت نام

۱- تهران : اتوبان بسیج مستضعفین – سه راه تختی- اتوبان هجرت – قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص)آجا – ساختمان شماره ۶۶ مدیریت گزینش و استخدام   – تلفن ۳۵۹۲۲۱۹۸-۰۲۱

۲- اصفهان : سه راه ملک شهر- فلکه ملک شهر- ورودی خانه اصفهان- خیابان گلخانه- نرسیده به تقاطع اول- سمت چپ- دفتر استخدام- تلفن:۴۴۰۷۱۴۵-۰۳۱۱

۳- تبریز : جاده آذر شهر – منطقه پدافند هوایی شمال غرب – دفتر استخدام– تلفن: ۴۳۰۱۳۷۰-۰۴۱۱

۴- بوشهر : میدان حر – جنب بیمارستان تامین اجتماعی – دفتر استخدام منطقه پدافند هوائی جنوب  –تلفن۴۵۵۱۴۳۹-۰۷۷۱

۵- مشهد : انتهای خیابان نخ ریسی – منطقه پدافند هوایی شمال شرق – جنب بانک سپه – دفتر استخدام –  تلفن: ۳۴۴۲۸۲۸-۰۵۱۱

۶- بابلسر : جاده بابلسر به ساری  – گروه پدافند هوایی بابلسر – دفتر استخدام – تلفن ۵۲۴۰۰۳۳-۰۱۱۲

۷- اراک : کیلومتر ۴ جاده خمین – جنب پادگان مالک اشتر-فرماندهی آموزش‌های پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص) آجا اراک – دفتر استخدام تلفن ۴۱۳۲۷۲۱-۰۸۶۱

۸- کرمانشاه : بلوار شهید کشوری – نرسیده به میدان امام – مهمانسرای نگین – دفتر استخدام  – تلفن : ۴۲۳۴۸۳۸ -۰۸۳۱

۹- اهواز : اتوبان شهید ستاری – گروه پدافند هوایی اهواز  – دفتر استخدام – تلفن : ۴۴۳۵۴۳۰ -۰۶۱۱

شرایط و اطلاعات تکمیلی

اطلاعات تماس
نشانی :
تلفن :
وبسایت :
عضویت در کانال تلگرام سایت استخدامی www.estekhdami.org
جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید
هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
دیدگاه ها
محسن
۱۸:۱۳ ~ ۲۷ تیر ۱۳۹۱

با رفتن به ارتش خودتونو بدبخت نکنین ، من تو پادگانهای زیادی بودم ، از کارمن گرفته تا کادری و وظیفه همه از ارتش مینالن ، فقط کسانی که عرضه هیچ کاری رو ندارن میرن ارتش ، از ما گفتن بود !

[پاسخ]

یوسف خان محمدی
۱۲:۴۵ ~ ۳۱ تیر ۱۳۹۱

آیا دیپلم کاردانش هم میتونه ثبت نام کنه؟
———–
مدیر سایت : مشخص نکرده که با چه دیپلمی. بنابراین فرقی نمیکنه.

[پاسخ]

مرتضی پاسخ در تاريخ مرداد ۸ام, ۱۳۹۱ ۱۰:۲۲ ق.ظ:

خیر. گفته که دیپلم ریاضی تجربی یا انسانی.

[پاسخ]

محمدرضا
۱۷:۳۰ ~ ۱۴ مرداد ۱۳۹۱

آقا با توجه به اینکه نوشته ثبتنام محدوده و -در صورت تکمیل سهمیه در هر رشته ، ثبت نام متوقف خواهد شد ، چرا ارتش این آگهی رو ۱۱ مرداد اعلام کرد که خیلی دیره در صورتی که آغاز ثبتنامش از اول مرداده و قاعدتاً باید تو تیرماه اعلامش میکردن !
این نشونه بازگذاشتن راه برا پارتی بازی نیست که اول آشنا ها برن ظرفیت رو پرکنن و بقیه پر ؟؟؟

[پاسخ]

بهی
۰۰:۲۶ ~ ۱۷ مرداد ۱۳۹۱

کاردانی نقشه کشی چی میخوان

[پاسخ]

محمد محسن
۰۰:۱۷ ~ ۲۳ شهریور ۱۳۹۱

در چه ماه هایی از سال استخدام می کنند؟

[پاسخ]

میثم
۱۴:۵۳ ~ ۲۳ دی ۱۳۹۱

1.اموزش ارتش هرکی تو شهر خودش است یا معلوم نیست کجا باشه؟
2.من سرباز اموزشی بودم 3ماه نرفتم اومدم دیپلم بگیرم برم واسه استخدام قبول میکنند یا نه؟

[پاسخ]

علیرضا
۰۹:۵۸ ~ ۲۱ فروردین ۱۳۹۲

با عرض سلام.ببخشید این ثبت نام کارمندی ارتش که میگن استخدامش کیه؟بی زحمت بهم خبر بدین.ممنون

[پاسخ]

ولی علی
۲۰:۱۴ ~ ۲۱ مرداد ۱۳۹۲

کسی بیاد ارتش بیچاره میشه

[پاسخ]

علی
۲۲:۲۰ ~ ۷ دی ۱۳۹۲

بابا کار نیست ملت چیکار کنه پس . با هزار بدبختی درس خوندن

[پاسخ]

محمد جواد ابوالحسني
۱۹:۳۴ ~ ۲۰ فروردین ۱۳۹۳

سلام من فوق ديپلم الكترونيك هستم خدمت سربازي 2 ماه و13 روز خدمت كردم ميتونم استخدام بشم با تشكر.

[پاسخ]

احسان
۰۹:۵۴ ~ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۳

پدر من بازنشسته ارتش است معدل کاردانی در رشته الکتروتکنیک ۱۳۰۴۶ وخدمت هم رفتم الان هم در رشته الکترونیک در مقطع کارشناسی ادامه تحصیل دادم آیا شرایط استخدام شدن را دارم متولد سال ۶۷ نیز هستم

[پاسخ]

ارمین
۱۱:۲۹ ~ ۱۱ بهمن ۱۳۹۳

من فرزند نظامی هستم ایا امتیازی برای فرزندان نظامی هست

[پاسخ]

محمد
۱۱:۱۸ ~ ۷ اسفند ۱۳۹۳

سلام من فوق دیپلم مکانیک ساخت تولید هستم پدرم نضامی ا. سال ۸۸ عضو فعال بسیجم مدرک کامپیوترم دارم فقگ معدلم ۱۲/۵ ایا امکان جذب واسه من وجود داره؟ لطفا راهنمایی کنید

[پاسخ]

امین
۱۳:۳۴ ~ ۲۴ آذر ۱۳۹۴

سلام.بنده فرزندنظامی هستم.۲۳سالمه.متاهلم.خدمت نرفتم و دی ماه مدرک کاردانی حسابداریم رومیگیرم..شرایط برای من ک متاهلم وخدمت نرفتم چطوریه؟!حقوق از کی به ما تعلق میگیره؟!بعداز۹ماه یا از اول؟!چقدر هست حقوقش؟!

[پاسخ]

بهزاد شرفی
۲۰:۲۷ ~ ۱۷ بهمن ۱۳۹۴

سلام خسته نباشید فوق دیپلم تربیت بدنی با معدل ۱۶بسیجی فعال مربیگری کامپیوتر icdگواهی نامه پایه دوم بد کاری دان ۳تکواندو و…..میتونم استخدام شم

[پاسخ]

بهزاد شرفی
۱۱:۳۶ ~ ۱۸ بهمن ۱۳۹۴

اقا تورو خدا استخدام کنید من همه شرایطو دارم تو دهن گرگم بندازید میرم ب خدا

[پاسخ]

سجاد جوهری
۱۸:۳۱ ~ ۲۴ تیر ۱۳۹۵

سلام
کارشناسی حسابداری هستم
و ضمنا در حال خدمت ارتش هستم ایا امکانش هست برای استخدامی یا استخدامی برای کارشناسی حسابداری چه موقعی هست

[پاسخ]