خانه » دسته‌بندی نشده » آگهی استخدام روزنامه کسب و کار

آگهی استخدام روزنامه کسب و کار

متن آگهی:

آگهی استخدام شرکت مدیران سرآمد ایرانیان
روزنامه کسب وکار به‌ منظور شروع انتشار سراسری از اردیبهشت‌ماه سال جاری برای بخش‌های مختلف به ویژه سرویس‌ها دعوت به همکاری می نماید.


 • شهرهای مورد نیاز : تهران
 • تعداد مورد نیاز : ۶۵ نفر
 • تاریخ انقضا : ۲۳ فروردین ماه ۹۲

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی: خبرنگار
 • رشته تحصیلی :
 • مقطع تحصیلی :
 • حداقل سابقه کار : —
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/ زن
 • حداکثر سن : بدون محدودیت
 • شرایط :  آی تی، بورس، بانک، بیمـه، خودرو، مسکن، بین الملل، صنعت و معدن، تجارت و بازرگانی،گردشگری، سلامت و…

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی:  مدیر هنری
 • رشته تحصیلی :
 • مقطع تحصیلی :
 • حداقل سابقه کار : —
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/ زن
 • حداکثر سن : بدون محدودیت
 • شرایط : سابقه کار مرتبط، مسلط به نرم افزارهای طراحی و صفحه آرایی و آشنا با چاپ

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی: مدیر فنی
 • رشته تحصیلی :
 • مقطع تحصیلی :
 • حداقل سابقه کار : —
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/ زن
 • حداکثر سن : بدون محدودیت
 • شرایط :  سابقه کار مرتبط، مسـلط به نرم افزارهای طراحی و صفـحه آرایی و آشنا با چاپ

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی: صفحه آرا
 • رشته تحصیلی :
 • مقطع تحصیلی :
 • حداقل سابقه کار : —
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/ زن
 • حداکثر سن : بدون محدودیت
 • شرایط :سابقه کار مرتبط، مسلط به نرم افزارهای طراحی و صفـحه آرایی و آشنا با چاپ

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی: طراح و تصویر ساز
 • رشته تحصیلی :
 • مقطع تحصیلی :
 • حداقل سابقه کار : —
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/ زن
 • حداکثر سن : بدون محدودیت
 • شرایط : دارای سابقه کار مرتبط

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی: عکاس
 • رشته تحصیلی :
 • مقطع تحصیلی :
 • حداقل سابقه کار : —
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/ زن
 • حداکثر سن : بدون محدودیت
 • شرایط : مسلط به عکاسی خبری و پرتره و دارای تجهیزات مورد نیاز

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی: ویراستار
 • رشته تحصیلی :
 • مقطع تحصیلی :
 • حداقل سابقه کار : —
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/ زن
 • حداکثر سن : بدون محدودیت
 • شرایط : سابقه کار مرتبط و مسلط به ویراستاری کامپیوتری

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی: طراح اینفوگرافی
 • رشته تحصیلی :
 • مقطع تحصیلی :
 • حداقل سابقه کار : —
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/ زن
 • حداکثر سن : بدون محدودیت
 • شرایط : دارای سابقه کار مرتبط 

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی: طراح جدول
 • رشته تحصیلی :
 • مقطع تحصیلی :
 • حداقل سابقه کار : —
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/ زن
 • حداکثر سن : بدون محدودیت
 • شرایط : : دارای سابقه کار مرتبط در طراحی جدول 

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی: طنز پرداز
 • رشته تحصیلی :
 • مقطع تحصیلی :
 • حداقل سابقه کار : —
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/ زن
 • حداکثر سن : بدون محدودیت
 • شرایط : آشنا به مفاهیم کسب و کارو بازار، خوش فکر و خلاق

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی: ادیتور عکس
 • رشته تحصیلی :
 • مقطع تحصیلی :
 • حداقل سابقه کار : —
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/ زن
 • حداکثر سن : بدون محدودیت
 • شرایط : مسلط به نرم افزارهای گرافیکی

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی: مدیر سایت
 • رشته تحصیلی :
 • مقطع تحصیلی :
 • حداقل سابقه کار : —
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/ زن
 • حداکثر سن : بدون محدودیت
 • شرایط :آشنا به نرم افزارهای انتشار خبر و روزنامه نگاری آنلاین

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی: روابط عمومی
 • رشته تحصیلی :
 • مقطع تحصیلی :
 • حداقل سابقه کار : —
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/ زن
 • حداکثر سن : بدون محدودیت
 • شرایط : فعال، خوش برخورد، تحصیلات مرتبط

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی: کارشناس بازرگانی
 • رشته تحصیلی :
 • مقطع تحصیلی :
 • حداقل سابقه کار : —
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/ زن
 • حداکثر سن : بدون محدودیت
 • شرایط : فعال، خوش برخورد، تحصیلات مرتبط

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی: کارشناس شبکه
 • رشته تحصیلی :
 • مقطع تحصیلی :
 • حداقل سابقه کار : —
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/ زن
 • حداکثر سن : بدون محدودیت
 • شرایط : آشنایی کامل با راه اندازی، نگهداری و رفع اشکال شبکه

——————————————————————————————————————————-

آدرس و نحوه تماس

 • شماره تماس : ۸۸۲۶۰۴۶۷-۸۸۲۶۱۰۳۷-۸۸۲۶۱۰۷۴
 • سایت : http://biznews.ir

——————————————————————————————————————————-

متن آگهی

روزنامه کسب وکار به‌ منظور شروع انتشار سراسری از اردیبهشت‌ماه سال جاری برای بخش‌های مختلف به ویژه سرویس‌ها دعوت به همکاری می نماید.

 • خبرنگار : آی تی، بورس، بانک، بیمـه، خودرو، مسکن، بین الملل، صنعت و معدن، تجارت و بازرگانی،گردشگری، سلامت و… (۲۰ نــــفر)
 • مدیر هنری : سابقه کار مرتبط، مسلط به نرم افزارهای طراحی و صفحه آرایی و آشنا با چاپ (۱ نـفر)
 • مدیر فنی : سابقه کار مرتبط، مسـلط به نرم افزارهای طراحی و صفـحه آرایی و آشنا با چاپ (۱ نــفر)
 • صفحه آرا : سابقه کار مرتبط، مسلط به نرم افزارهای طراحی و صفـحه آرایی و آشنا با چاپ (۴ نــفر)
 • طراح و تصویرساز : دارای سابقه کار مرتبط  (۲ نــفر)
 • عکاس : مسلط به عکاسی خبری و پرتره و دارای تجهیزات مورد نیاز ( ۴ نــفر)
 • ویراستار : سابقه کار مرتبط و مسلط به ویراستاری کامپیوتری ( ۳ نــفر)
 • طراح اینفوگرافی : دارای سابقه کار مرتبط  ( ۲ نــفر)
 • طراح جدول : دارای سابقه کار مرتبط در طراحی جدول  ( ۱ نــفر)
 • طنزپرداز :  آشنا به مفاهیم کسب و کارو بازار، خوش فکر و خلاق ( ۲ نــفر)
 • ادیتور عکس : مسلط به نرم افزارهای گرافیکی ( ۲ نــفر)
 • مدیر سایت : آشنا به نرم افزارهای انتشار خبر و روزنامه نگاری آنلاین( ۱ نــفر)
 • روابط عمومی : فعال، خوش برخورد، تحصیلات مرتبط ( ۵ نــفر)
 • کارشناس بازرگانی : فعال، خوش برخورد، تحصیلات مرتبط ( ۱۵ نــفر)
 • کارشناس شبکه : آشنایی کامل با راه اندازی، نگهداری و رفع اشکال شبکه ( ۲ نــفر)

آخرین مهلت تعیین وقت مصاحبه: ۲۳ فروردین
مصاحبه نیروهای تحریریه: ۲۴ و ۲۵ فروردین
مصاحبه نیروهای فنی و هنری و اداری: ۲۶ فروردین
شماره تلفن روابط عمومی: ۸۸۲۶۰۴۶۷-۸۸۲۶۱۰۳۷-۸۸۲۶۱۰۷۴

کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

۵ دیدگاه تاکنون.

 1. معصومه گفت:

  سلام من در بخش طراحی جدول با ۵ سال سابقه کار خواهان همکاری هستم در صورت نیاز اطلاع دهید ممنون.

  [پاسخ]

 2. navid گفت:

  یه سوال ؟
  چرا این آگهی های کار را تو سایت های پر بیننده نمی زنید که همه ببینند؟

  [پاسخ]

 3. محمد گفت:

  یادم رفت بگم که این آدرس ایمیل هم نامعتبره

  [پاسخ]

 4. محمد گفت:

  سلام به من گفتن به ایمیل pr.kasbokar@yahoo.com بفرستم، لطفا مرا راهنمایی کنید

  [پاسخ]

 5. sh گفت:

  با عرض سلام و خسته نباشید و با تشکر فراوان از سایت خوبتان
  برای استخدام ویراستار با شماره تلفنهای ذکر شده در بالا تماس گرفتم به من گفته شد تا رزومه خود را به tr.kasbokar@yahoo.com
  ایمیل کنم اما این آدرس ایمیل نا معتبر است لطفا مرا راهنمایی کنید.با تشکر
  —–
  مدیر سایت : احتمالا ایمیل رو اشتباه دریافت کردید.

  [پاسخ]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *