خانه » آگهی های زیر مجموعه » آگهی استخدام دانشگاه یزد(تمدید مهلت ثبت نام)

آگهی استخدام دانشگاه یزد(تمدید مهلت ثبت نام)

متن آگهی:

خبرگزاری دانشجو : رییس اداره کارگزینی و رفاه دانشگاه یزد گفت: مهلت ثبت نام برای شرکت در آزمون استخدام دانشگاه یزد تا روز دوشنبه ۳۰ آذرماه تمدید شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو از یزد، دانشگاه یزد از میان واجدان شرایط در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد از طریق برگزاری آزمون علمی، مصاحبه (فنی، تخصصی، مهارتی و روان شناختی) و گزینش به صورت قراردادی (با پیش شرط گذراندن سه ماه دوره آزمایشی) اقدام به جذب نیرو می‌کند.
تمام مراحل آزمون کتبی از آغاز تا اعلام نتایج از طریق سازمان سنجش آموزش کشور انجام می‌شود.
لازم به ذکر است، علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه یزد مراجعه کنند.


دانشگاه یزد در راستای تحقق اهداف و وظایف خود و با استناد به مجوزهای صادره از طرف هیئت امنای دانشگاه در چارچوب آییننامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی برای تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود، از بین واجدین شرایط در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد طبق جدول شماره(۱) از طریق برگزاری آزمون علمی، مصاحبه (فنی، تخصصی، مهارتی و روانشناختی) و گزینش به صورت قراردادی (با پیش شرط گذراندن سه ماه دوره آزمایشی) اقدام به جذب نیرو مینماید. لذا متقاضیان واجد شرایط میتوانند به شیوه الکترونیک و از طریق سامانه employ.yazd.ac.ir نسبت به ثبت نام برای شرکت در آزمون اقدام نمایند.

الف- شرایط عمومی:
۱. تابعیت جمهوری اسالمی ایران و عدم تغییر یا کسب تابعیت مضاعف در طول دوران خدمت.
۲. التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و اعتقاد به والیت فقیه.
۳. اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان پذیرفتهشده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.
۴. عدم سابقه عضویت یا وابستگی به گروههای سیاسی معارض با نظام اسالمی ایران.
۵. عدم اشتهار به فسق و فجور و عمل به مناهی اخالقی و اعمال و رفتار خالف حیثیت و شرافت و شئون شغلی.
۶. نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر.
۷. عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دائمی دولتی بر اساس رأی قطعی صادره از سوی مراجع ذیصالح.
۸. عدم اعتیاد و اشتهار به خرید و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلی و نظایر آن.
۹. دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت قانونی دائم از خدمت (برای آقایان)
۱۰. داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که به خدمت گرفته میشوند برابر ضوابط دانشگاه که در
مرحله مصاحبه و معاینات پزشکی مورد سنجش قرار میگیرد.
۱۱. دارا بودن حداقل سن ۲۰ سال تمام و حداکثر ۳۰ سال تمام، برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و حداکثر ۳۵ سال تمام، برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد (ملاک عمل برای محاسبه ۹۴/۹/۲۸ است)
توجه: در محاسبه حداکثر سن، مدرک تحصیلی که داوطلب براساس آن پذیرفته خواهد شد، مالک عمل قرار میگیرد.
۱۲. هریک از داوطلبان که به هنگام ثبتنام، اطالعات نادرست و جعلی ارائه نموده و به سبب این اطالعات پذیرفته شوند، هر زمان که غیر واقعی بودن اطالعات مشخص شود، قبولی ایشان ملغی بوده و به لحاظ طوالنی نمودن فرایند جذب،اقدام الزم طبق قوانین و مقررات به عمل خواهد آمد.

ب) شرایط اختصاصی:
۱. داشتن مدرک تحصیلی متناسب با مقطع، رشته و گرایش تحصیلی مندرج در جدول شماره (۱)
۲. حداقل معدل کل دوره کارشناسی برای متقاضیان ۱۴ میباشد.
توجه: مدرک تحصیلی که داوطلب براساس جدول شماره (۱) نسبت به تکمیل فرم ثبتنام اقدام نموده است،
آخرین مدرک وی تلقی و مدارک اخذ شده بالاتر در حین فرآیند به کارگیری ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۳. تاریخ فراغت از تحصیل کلیه داوطلبان باید قبل از تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۸ باشد.
ج) چگونگی ثبتنام، پرداخت وجه و موارد ضروری:
داوطلبان گرامی پس از مطالعه دقیق شرایط مندرج در اطلاعیه ثبت نام از روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴ / ۰۹ / ۲۲ تا روز شنبه مورخ ۱۳۹۴ / ۰۹ / ۲۸ از طریق سامانه employ.yazd.ac.ir اقدام به ثبت نام در آزمون نمایند.
توجه: صرفأ افرادی که از طریق سامانه ثبتنام مینمایند مجاز به شرکت در آزمون کتبی هستند.
۲. داوطلبان باید مبلغ پانصد هزار ریال را به عنوان هزینه شرکت در آزمون از طریق درگاه اینترنتی موجود در صفحه
ثبتنام و با استفاده از کارتهای بانکی متصل به شبکه شتاب پرداخت نمایند.
توجه : در صورتی که متقاضی در بیش از یک رشته شغلی ثبتنام نماید به ازای هر رشته شغلی جدید باید ۲۵۰۰۰۰ ریال اضافه پرداخت نماید.
۳. مدت زمان تعیین شده تمدید نمیگردد و متقاضیان باید در مدت زمان فوق نسبت به ثبتنام اقدام نموده و از موکول نمودن آن به روزهای پایانی خودداری نمایند.
۴. متقاضیان شرکت در آزمون باید پس از پایان ثبتنام کد رهگیری خود را یادداشت نموده و تا پایان مراحل استخدام نزد خود نگهداری نمایند.
۵. پذیرش داوطلبان با توجه به مقطع، رشته و گرایش تحصیلی ذکر شده در هنگام ثبتنام صورت می گیرد .مسئولیت صحت و سقم این موارد و ارائه اصل مدارک مورد ادعا به عهده داوطلب خواهد بود.
۶. پذیرش قطعی پذیرفته شدگان منوط به موفّقیت داوطلبان در آزمون کتبی، آزمون عملی مصاحبه، گزینش، معاینات پزشکی و اخذ عدم سوء پیشینه از مراکز ذی صلاح میباشد.
۷. به ثبتنامهای ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمیگردد.
د) مراحل ثبت نام:
۱. داوطلبان گرامی ضمن مطالعه دقیق دفترچه راهنما نسبت به تکمیل دقیق فرم تقاضانامه ثبتنام اینترنتی اقدام مینمایند.
۲. هنگام ثبت نام ،داشتن فایل اسکن شده ۴*۳ (تمام رخ حتی الامکان رنگی و دارای زمینه سفید ) واضح و مشخص الزامی است. تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر و منگنه بوده و هرگونه لکه و حاشیههای زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد . در صورت ارسال عکس غیر معتبر ثبتنام داوطلب باطل شده و حق شرکت در آزمون از وی سلب میشود.
۳. صفحه اول شناسنامه و صفحه توضیحات (در صورت وجود توضیح) ، کارت ملی، کارت پایان خدمت یا معافیت دایم (ویژه برادران).
۴ . آخرین مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد دارای معدل.
۵. رزومه.
ه )دریافت کارت ورود به جلسه و زمان برگزاری آزمون:
۱ .کارت ورود به جلسه آزمون به صورت اینترنتی و از طریق سامانه آزمون روی سایت دانشگاه یزد از تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ برای مشاهده و پرینت در دسترس خواهد بود.
۲. ارائه کارت شرکت در آزمون (چاپ شده بر روی کاغذ) و کارت ملی هنگام ورود به حوزه الزامی است. بدیهی است در غیر اینصورت از ورود داوطلب به حوزه آزمون جلوگیری به عمل خواهد آمد.
۳ . لازم به ذکر است صدور کارت شرکت در آزمون به منزله تایید اطلاعات ارسالی از سوی داوطلبان نبوده و مدارک داوطلبان پس از اجرای آزمون نیز بررسی مجدد خواهد شد.
۴.تاریخ برگزاری آزمون روز جمعه مورخ ۱۰/۲۵ / ۱۳۹۴ است . ساعت شروع و محل برگزاری آزمون روی کارت شرکت در آزمون درج خواهد شد.
۵. در صورت مشاهده هرگونه نقص در اطلاعات مندرج در کارت آزمون، متقاضیان میتوانند در تاریخهای ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ و ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ به باجه رفع نقص مستقر در دانشگاه یزد و به نماینده برگزاری آزمون مراجعه نمایند.
و.مواد آزمون کتبی :

Untitled
* اقلیتهای دینی (مسیحی، زرتشتی، کلیمی) ، در این درس باید به سؤالهای اقلیتهای دینی پاسخ دهند.
توجه ۱: آزمون عمومی، نمره منفی دارد.
توجه۲: کسب حداقل ۱۵%از سقف امتیازات هر بند لازم است.
توجه ۳: کسب حداقل ۵۰% کل امتیازات برای هر داوطلب لازم است.

و. مصاحبه و امتحان عملی:
داوطلبانی که حد نصاب علمی لازم را کسب نمایند (با احتساب حداکثر چهار برابر ظرفیت در هر رشته شغلی)  به مصاحبه و آزمون عملی دعوت میشوند. در این مرحله که مبنای انتخاب افراد میباشد مهارتهای ICDL ، اطلاعاتتخصصی رشته شغلی متقاضی، سوابق علمی و پژوهشی و سایر توانمندیهای فرد ملاک ارزیابی قرار میگیرد.

* کلیه گرایشهای رشتههای مرتبط مندرج در جدول شماره (۱) قابل قبول میباشد.

جدول شماره (۱) : کد و عناوین رشته شغلی

Untitledeee

*کلیه گرایشهای رشته های مرتبط مندرج در جدول شماره (۱ ) قابل قبول میباشد.

جهت اطلاع از شرایط عمومی و اختصاصی و رشته‌های مورد نیاز اینجا کلیک نمایید

ثبت نام در سایت از تاریخ یکشنبه ۲۲ آذر شروع و تا ۲۸ آذر ادامه خواهد داشت

جهت ثبت نام در آزمون اینجا کلیک نمایید

اطلاعات تماس

کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *