خانه » استخدام در استان تهران » آگهی استخدام خیاط در تهران – ۱۶ آبان ماه ۹۵

آگهی استخدام خیاط در تهران – ۱۶ آبان ماه ۹۵

متن آگهی:

نیازمندی های استان تهران – ۱۶ آبان ماه ۹۵

 

استخدام خیاط بیرون بر – مزدی دوز

به تعدادی مزدی دوز
به تعدادی مزدی دوز , کاپشن شرکتی وچرخکارنظامی دوز , ولباس کارنیازمندیم(حوالی نازی آباد)
۰۹۳۷۴۸۸۵۱۷۲

به تعدادی مزدی دوز بچه گانه
به تعدادی مزدی دوز بچه گانه
به تعدادی مزدی دوز بچه گانه , نیازمندیم
۵۵۳۵۴۲۲۳

به تعدادی شلوار دوز زنانه
به تعدادی شلوار دوز زنانه
به تعدادی شلوار دوز زنانه , ماهرجهت شلوار لی نیازمندیم , (بیرون بر)
۰۹۱۹۵۱۳۷۱۳۰

تعدادی مزدی دوز
تعدادی مزدی دوز
تعدادی مزدی دوز , لباس مجلسی زنانه , نیازمندیم
۶۶۹۵۰۷۵۴

به تعدادی مزدی دوز بیرون بر
به تعدادی مزدی دوز بیرون بر
به تعدادی مزدی دوز بیرون بر , مانتو و بارانی با تعدادچرخ بالا , (حوالی ورامین) نیازمندیم
۰۹۳۵۷۳۶۹۱۳۸ – ۰۹۱۹۳۹۹۰۵۱۹

تعدادی مزدی دوز مانتو
تعدادی مزدی دوز مانتو
تعدادی مزدی دوز مانتو , نیازمندیم
۶۶۴۷۵۰۴۸ ۶۶۹۶۵۱۲۴

به تعدادی مزدی دوز بیرون بر
به تعدادی مزدی دوز بیرون بر
به تعدادی مزدی دوز بیرون بر , ماهر آقا نیازمندیم , ( محدوده باقرشهر )
۰۹۱۹۱۲۲۰۳۶۲

به تعدادی بیرون بر پیراهن
به تعدادی بیرون بر پیراهن
به تعدادی بیرون بر پیراهن , اسپرت و ساده (دوسوزنه) و , زیگزالی نیازمندیم(حوالی بازار)
۰۹۱۹۷۳۵۶۷۸۶ و ۵۵۵۸۹۹۱۳

مزدی دوز تریکو بچه گانه
مزدی دوز تریکو بچه گانه
مزدی دوز تریکو بچه گانه , با تعداد چرخ بالا , نیازمندیم
۶۶۹۶۶۵۶۲

تعدادی مزدی دوز پیراهن و
تعدادی مزدی دوز پیراهن و
تعدادی مزدی دوز پیراهن و , شلوار بچه گانه نیازمندیم , محدوده اسلامشهر
۰۹۳۵۹۰۶۶۵۷۴

مزدی دوز ماهر پالتو زنانه
مزدی دوز ماهر پالتو زنانه
مزدی دوز ماهر پالتو زنانه , نیازمندیم , هفت تیر
۸۸۳۴۸۸۵۲

تولیدی یا کارگاه
تولیدی یا کارگاه
تولیدی یا کارگاه , (پیراهن دوز فعال) بچه گانه , نیازمندیم ( تمام کار )
۰۹۳۰۷۸۳۱۴۸۸

مزدی دوز کت شلوار اداری
مزدی دوز کت شلوار اداری
مزدی دوز کت شلوار اداری , و مجلسی زنانه نیازمندیم ,
۸۸۹۰۷۸۳۷

مزدی دوز تمیزدوز و
مزدی دوز تمیزدوز و
مزدی دوز تمیزدوز و , برشکار باتجربه و بسته بند , خانم جهت کارتریکوزنانه نیازمندیم
۵۵۶۲۰۰۱۰

به تعدادی مزدی دوز
به تعدادی مزدی دوز
به تعدادی مزدی دوز , (تریکو) نیازمندیم
۶۶۴۰۸۳۳۷

به تعدادی بیرون بر پیراهن
به تعدادی بیرون بر پیراهن
به تعدادی بیرون بر پیراهن , مردانه اسپرت نیازمندیم , با تیراژ بالا
۰۹۱۲۸۵۰۵۹۲۶ و ۶۶۳۰۶۲۳۵

تعدادی آقا مزدی دوزمانتوپالتو
تعدادی آقا مزدی دوزمانتوپالتو
تعدادی آقا مزدی دوزمانتوپالتو , نیازمندیم(حداقل۴کله چرخ) , محدوده چهارراه امیراکرم
۰۹۱۲۵۱۶۹۲۴۰

بیرون بر پیراهن اسپرت
بیرون بر پیراهن اسپرت
بیرون بر پیراهن اسپرت , مردانه و بچه گانه , نیازمندیم
۳۳۴۵۲۹۶۴

سفارش برش و دوخت مانتو
سفارش برش و دوخت مانتو
سفارش برش و دوخت مانتو , پالتوباکیفیت نازلترین قیمت , و بیرون بر نیازمندیم
۰۹۱۲۵۳۶۲۶۷۹

کاپشن دوز و بیرون بر
کاپشن دوز و بیرون بر
کاپشن دوز و بیرون بر , ماهر نیازمندیم ,
۶۶۷۲۳۱۸۶

به تعدادی مزدی دوز بیرون بر
به تعدادی مزدی دوز بیرون بر , ماهر آقا نیازمندیم , ( محدوده باقرشهر )
۰۹۱۹۱۲۲۰۳۶۲

به تعدادی بیرون بر پیراهن
به تعدادی بیرون بر پیراهن
به تعدادی بیرون بر پیراهن , مردانه اسپرت نیازمندیم , با تیراژ بالا
۰۹۱۲۸۵۰۵۹۲۶ و ۶۶۳۰۶۲۳۵

تعدادی شومیزدوزماهر
تعدادی شومیزدوزماهر
تعدادی شومیزدوزماهر , (پیراهن بچه گانه) نیازمندیم , ۵کله چرخ به بالا (تسویه نقدی)
۶۶۹۷۳۴۷۶

بیرون بر پیراهن اسپرت
بیرون بر پیراهن اسپرت
بیرون بر پیراهن اسپرت , مردانه و بچه گانه , نیازمندیم
۳۳۴۵۲۹۶۴

تعدادی مزدی دوز تریکو زنانه
تعدادی مزدی دوز تریکو زنانه
تعدادی مزدی دوز تریکو زنانه , با تعداد چرخ بالا , نیازمندیم
۶۶۳۷۰۴۴۰

به تعدادی مزدی دوز
به تعدادی مزدی دوز
به تعدادی مزدی دوز , پالتو نیازمندیم ( آقا ) , ۳۵ تومان تسویه نقدی
۸۸۳۴۵۰۷۳

تعدادی آقا مزدی دوزمانتوپالتو
تعدادی آقا مزدی دوزمانتوپالتو
تعدادی آقا مزدی دوزمانتوپالتو , نیازمندیم(حداقل۴کله چرخ) , محدوده چهارراه امیراکرم
۰۹۱۲۵۱۶۹۲۴۰

تعدادی بیرون بر،چرخکار
تعدادی بیرون بر،چرخکار
تعدادی بیرون بر،چرخکار , وسط کارجهت دوخت مانتووکاپشن , نیازمندیم.تسویه نقدی
تماس یکهفته ۵۵۸۵۱۰۸۰

مزدی دوز تریکو بچه گانه
مزدی دوز تریکو بچه گانه
مزدی دوز تریکو بچه گانه , با تعداد چرخ بالا , نیازمندیم
۶۶۹۶۶۵۶۲

به تعدادی مزدی دوز بیرون بر
به تعدادی مزدی دوز بیرون بر
به تعدادی مزدی دوز بیرون بر , مانتو و بارانی با تعدادچرخ بالا , (حوالی ورامین) نیازمندیم
۰۹۳۵۷۳۶۹۱۳۸ – ۰۹۱۹۳۹۹۰۵۱۹

مزدی دوز بیرون بر
مزدی دوز بیرون بر
مزدی دوز بیرون بر , لباس مجلسی وکت و دامن , (محدوده جمهوری)
۰۹۱۲۵۸۵۹۸۶۵_۶۶۴۸۷۹۱۲

تعدادی مزدی دوز پیراهن و
تعدادی مزدی دوز پیراهن و
تعدادی مزدی دوز پیراهن و , شلوار بچه گانه نیازمندیم , محدوده اسلامشهر
۰۹۳۵۹۰۶۶۵۷۴

تولیدی یا کارگاه
تولیدی یا کارگاه
تولیدی یا کارگاه , (پیراهن دوز فعال) بچه گانه , نیازمندیم ( تمام کار )
۰۹۳۰۷۸۳۱۴۸۸

تعدادی مزدی دوز پیراهن
تعدادی مزدی دوز پیراهن
تعدادی مزدی دوز پیراهن , اسپرت، دارای چرخ صنعتی , مزدعالی ( یافت آباد)تماس تایکهفته
۰۹۳۷۸۳۱۴۴۳۵ ـ ۶۶۲۴۰۸۶۷

تعدادی چرخکار بیرون بر
تعدادی چرخکار بیرون بر
تعدادی چرخکار بیرون بر , و مزدی دوز و صنعتی دوخت , نیازمندیم
۰۹۱۹۵۲۰۸۸۱۸و۵۵۶۱۷۸۱۶

به تعدادی مزدی دوز
به تعدادی مزدی دوز
به تعدادی مزدی دوز , (تریکو) نیازمندیم
۶۶۴۰۸۳۳۷


استخدام خیاط چرخکار

به تعدادی چرخکار ماهر
به تعدادی چرخکار ماهر , زنانه دوز و وسط کار , خانم یا آقا با بیمه نیازمندیم
حوالی خاوران ۳۶۶۲۳۶۴۱

تعدادی چرخکارکاپشن دوز زنانه
تعدادی چرخکارکاپشن دوز زنانه
تعدادی چرخکارکاپشن دوز زنانه , چرخکار مانتودوز نیازمندیم , تسویه نقدی محدوده م امام حسین
۳۳۳۴۲۹۲۴

به تعدادی چرخکار
به تعدادی چرخکار
به تعدادی چرخکار , و زیگزال دوز , نیازمندیم
۳۳۳۵۴۱۵۰

بتعدادی تریکودوزماهر
بتعدادی تریکودوزماهر
بتعدادی تریکودوزماهر , میاندوزکار،زیگزاگ دوز , نیازمندیم(محدوده نازی آباد)
۰۹۳۸۵۳۹۶۶۵۹

تعدادی نیمه دوز،راسته دوز
تعدادی نیمه دوز،راسته دوز
تعدادی نیمه دوز،راسته دوز , وتنه دوز فرنگی ووسط کارخانم یا , آقا(نبردجنوبی)تماس تا یکهفته
۰۹۱۲۶۷۸۶۴۹۳ و ۳۶۶۲۰۷۳۸

به چرخکار تنه دوز
به چرخکار تنه دوز
به چرخکار تنه دوز , یقه دوز ، ۲ سوزنه زن , نیازمندیم ( محدوده م امام حسین )
۰۹۱۸۲۹۱۱۱۴۲

چرخکارمانتودوز و پالتودوز
چرخکارمانتودوز و پالتودوز
چرخکارمانتودوز و پالتودوز , ماهر نیازمندیم مانتو۸۰۰۰ , و پالتو۱۶۰۰۰ (محدوده پاکدشت)
۰۹۰۱۶۲۵۷۴۹۶

به تعدادی چرخکار جهت
به تعدادی چرخکار جهت
به تعدادی چرخکار جهت , دوخت لباس های مجلسی , نیازمندیم (حوالی مشیریه)
۳۳۴۷۲۶۴۷

چرخکارماهرتین دوز
چرخکارماهرتین دوز
چرخکارماهرتین دوز , و اتوکار نیازمندیم , (جنب مترو نواب)
۰۹۱۹۰۱۸۶۴۰۸ – ۶۶۸۴۵۲۶۴

به تعدادی چرخکار و زیگزال
به تعدادی چرخکار و زیگزال
به تعدادی چرخکار و زیگزال , میاندوزکار و وسط کار(فقط خانم) , نیازمندیم (محدوده خراسان)
تماس تا یکهفته ۳۳۶۸۳۴۵۱

تعدادی تنه دوز وبیرون بر
تعدادی تنه دوز وبیرون بر
تعدادی تنه دوز وبیرون بر , پیراهن جعبه ای , نیازمندیم(محدوده نازی آباد)
۵۵۵۲۰۲۳۷

به یک چرخکار کیف دوز
به یک چرخکار کیف دوز
به یک چرخکار کیف دوز , ماهر جهت کار در , سیسمونی نیازمندیم
۵۵۳۰۰۴۰۲

چرخکار و وردست کار ماهر
چرخکار و وردست کار ماهر
چرخکار و وردست کار ماهر , مانتو و پالتو نیازمندیم ,
۰۹۳۸۰۸۶۶۵۱۸

به تعدادی خیاط ماهر
به تعدادی خیاط ماهر
به تعدادی خیاط ماهر , جهت کارگاه مانتو و شلوار , اداری بانوان نیازمندیم
۰۹۱۹۷۵۱۰۱۷۳

به۲نفرخیاط کت دوز(مردانه)
به۲نفرخیاط کت دوز(مردانه)
به۲نفرخیاط کت دوز(مردانه) , نیازمندیم بیمه+سرویس , شهرک صنعتی نصیرآباد
(تماس تایک هفته) ۵۶۳۹۲۸۷۹

تعدادی چرخکار ماهر
تعدادی چرخکار ماهر
تعدادی چرخکار ماهر , تمیز دوز نیازمندیم , تسویه هفتگی (محدوده خزانه )
۰۹۳۶۶۶۷۷۷۰۶

به تعدادی شلوار دوز
به تعدادی شلوار دوز
به تعدادی شلوار دوز , ماهر آقا و چرخکار خانم با بیمه , و مزایا نیازمندیم(حوالی افسریه)
۰۹۱۹۵۳۱۰۶۲۰و۳۳۸۴۸۶۷۲

شرکت داتیس جامه پوش
شرکت داتیس جامه پوش
شرکت داتیس جامه پوش , تعدادی چرخکارپیراهن دوز , ماهر(خانم وآقا)و وسط کار , در منطقه جاده ساوه , شهرک صنعتی نصیرآباد , بابیمه وسرویس نیازمنداست
۵۶۳۹۱۲۴۷

خیاط مسلط به تعمیرات کت
خیاط مسلط به تعمیرات کت , شلوار ، لباس مجلسی … , حقوق ۲میلیون(۸صبح ۵ بعدازظهر)
غرب تهران ۰۹۰۱۶۳۰۳۳۰۰

به تعدادی زیگزال دوز و
به تعدادی زیگزال دوز و
به تعدادی زیگزال دوز و , چرخکار و مادگی زن و , دگمه زن نیازمندیم
۵۵۶۰۷۳۷۷

مانتو دوز و پالتو دوز
مانتو دوز و پالتو دوز
مانتو دوز و پالتو دوز , شومیز دوز زنانه , خانم و آقا نیازمندیم
۰۹۱۹۹۳۸۰۸۳۶

یک شرکت معتبربه تعدادی
یک شرکت معتبربه تعدادی
یک شرکت معتبربه تعدادی , راسته دوزخانم جهت کارزنجیره ای , بچه گانه-تسویه هفتگی(مشیریه)
۳۳۴۷۸۸۵۲و۰۹۱۲۵۴۸۸۹۸۷

تعدادی چرخکار ، وسط کار
تعدادی چرخکار ، وسط کار
تعدادی چرخکار ، وسط کار , و مزدوی دوز نیازمندیم , ( شهرک صنعتی خاوران )
۰۹۱۲۲۸۸۵۶۳۹ – ۳۳۲۸۷۶۴۱

تعدادی چرخکار زیگزالدوز
تعدادی چرخکار زیگزالدوز
تعدادی چرخکار زیگزالدوز , وسط کارجهت کاردر تولیدی , تریکو بچه گانه نیازمندیم
۶۶۹۷۹۵۴۴_۱۶و۶۶۹۸۰۴۱۵

تنه دوز راسته دوز و
تنه دوز راسته دوز و
تنه دوز راسته دوز و , زیگزال دوزدر محیطی کاملازنانه , نیازمندیم تماس تایکهفته(شهرری)
۰۹۳۸۷۹۷۰۸۱۴و۳۳۶۳۳۳۷۱

به تعدادی چرخکار
به تعدادی چرخکار
به تعدادی چرخکار , روکش دوزاتومبیل و راسته دوز , نیازمندیم
۰۹۱۲۳۰۲۳۰۸۵ ـ ۵۵۵۲۳۰۹۵

چرخکار تمیز دوز
چرخکار تمیز دوز
چرخکار تمیز دوز , جهت تریکو مردانه , مهرآباد جنوبی
۰۹۱۶۹۷۶۶۱۴۸ – ۶۶۱۰۰۲۳۲

به یک چرخکار
به یک چرخکار
به یک چرخکار , ماهر خانم، نیازمندیم , شخصی دوزی، محدوده شهران
۰۹۳۹۰۲۵۱۶۵۱ و ۴۴۳۲۳۸۵۰

به تعدادی چرخکار خانم
به تعدادی چرخکار خانم
به تعدادی چرخکار خانم , محیط کاملا زنانه وتسویه نقدی , نیازمندیم – مهرآبادجنوبی
۰۹۳۹۹۵۸۹۳۰۳

به۲نفرخیاط کت دوز(مردانه)
به۲نفرخیاط کت دوز(مردانه)
به۲نفرخیاط کت دوز(مردانه) , نیازمندیم بیمه+سرویس , شهرک صنعتی نصیرآباد
(تماس تایک هفته) ۵۶۳۹۲۸۷۹

تعدادی چرخکار ماهر مانتو
تعدادی چرخکار ماهر مانتو
تعدادی چرخکار ماهر مانتو , و پالتو و وردست پیشکار , نیازمندیم (تماس تا یک هفته)
۰۹۳۵۵۴۷۷۱۲۰ـ۸۸۸۳۷۱۸۸

خیاط سری دوزوشخصی دوز
خیاط سری دوزوشخصی دوز
خیاط سری دوزوشخصی دوز , زنانه (مانتو،پالتو،کت دامن،….) , نیازمندیم
۰۹۳۶۸۱۸۲۷۵۱و۶۶۸۳۵۵۶۶

تعدادی چرخکارماهر
تعدادی چرخکارماهر
تعدادی چرخکارماهر , آقاوخانم مانتودوز حرفه ای , آقایان باجای خواب ،شهرری،۱۳آبان
۰۹۳۵۲۶۶۵۹۲۶

تعدادی راسته دوز و وسط کار
تعدادی راسته دوز و وسط کار
تعدادی راسته دوز و وسط کار , خانم و آقا نیازمندیم , ( تماس تا یکهفته )
۰۹۱۲۵۹۶۷۵۹۳ – ۵۵۳۷۴۷۶۶

تعدادی پیراهن دوزماهر تنه دوز
تعدادی پیراهن دوزماهر تنه دوز
تعدادی پیراهن دوزماهر تنه دوز , یقه دوز و بیرون بر فرنگی , محدوده باقرشهر نیازمندیم
۵۵۲۲۶۴۱۲

به تعدادی تنه دوز-بیرون بر
به تعدادی تنه دوز-بیرون بر
به تعدادی تنه دوز-بیرون بر , پیراهن فرنگی یک نفر اتوکش , نیازمندیم – افسریه
۰۹۱۲۹۴۵۲۲۹۶و۳۳۱۵۶۸۴۹

تعدادی چرخکارمانتودوز ماهر
تعدادی چرخکارمانتودوز ماهر
تعدادی چرخکارمانتودوز ماهر , بدون اتو، دکمه مادگی قیمت۸۰۰۰ , تسویه نقدی گلستان – ۳راه آدران
۰۹۱۹۰۷۸۲۹۴۵ – ۰۹۱۲۶۸۳۵۸۹۹

به یک راسته دوزماهر خانم
به یک راسته دوزماهر خانم
به یک راسته دوزماهر خانم , نیازمندیم،درمحیطی کاملازنانه , (ترجیحا ساکن شرق تهران)
۰۹۳۶۲۷۹۸۶۸۱

به تعدادی تنه دوز-بیرون بر
به تعدادی تنه دوز-بیرون بر , پیراهن فرنگی یک نفر اتوکش , نیازمندیم – افسریه
۰۹۱۲۹۴۵۲۲۹۶و۳۳۱۵۶۸۴۹

به تعدادی تنه دوز،یقه دوز
به تعدادی تنه دوز،یقه دوز
به تعدادی تنه دوز،یقه دوز , مچ و دمپادوز مردانه , خانم یاآقانیازمندیم (بامزدعالی)
۶۶۷۲۳۱۸۶

تعدادی چرخکارماهرزنانه دوز
تعدادی چرخکارماهرزنانه دوز
تعدادی چرخکارماهرزنانه دوز , ظریف دوز وبیرون بر تمیزدوز , نیازمندیم جمهوری-دانشگاه
۶۶۴۷۸۰۱۵

تعدادی چرخکار ماهر
تعدادی چرخکار ماهر
تعدادی چرخکار ماهر , محل کار حوالی پیشوا , نیازمندیم
۰۹۱۲۲۱۸۳۷۹۶

به تعدادی زیگزال دوزومیاندوز
به تعدادی زیگزال دوزومیاندوز
به تعدادی زیگزال دوزومیاندوز , چرخکارخیلی ماهرباتیراژبالا،وسط کار , خانم نیازمندیم(محدوده بازار،پامنار)
۳۳۱۱۵۳۱۳

تنه دوز فرنگی خانم یا آقا
تنه دوز فرنگی خانم یا آقا
تنه دوز فرنگی خانم یا آقا , نیازمندیم (میدان شهدا-شکوفه) , تماس تا یکهفته
۰۹۱۲۲۸۱۱۶۳۷و۳۳۳۰۶۴۴۴

چرخکار و وردست ماهر
چرخکار و وردست ماهر
چرخکار و وردست ماهر , آقا یا خانم (مانتو و پالتو) , نیازمندیم – محدوده هفت تیر
۸۸۳۰۳۱۷۴

به تعدادی چرخکار خانم و
به تعدادی چرخکار خانم و
به تعدادی چرخکار خانم و , وردست چرخکار وساده جهت‎کار , درتولیدی‎لی‎نیازمندیم-چهاردانگه
۵۵۲۸۳۳۵۹ – ۰۹۱۲۶۵۰۱۱۷۸

تعدادی چرخکار و وسط کار
تعدادی چرخکار و وسط کار
تعدادی چرخکار و وسط کار , جهت شلوارجین نیازمندیم , (تسویه نقدی-محدوده کیانشهر)
۳۳۶۱۹۷۲۶

چرخکار راسته دوز جهت
چرخکار راسته دوز جهت
چرخکار راسته دوز جهت , کار سیسمونی ( کالسکه ) , نیازمندیم
۵۵۴۶۰۱۹۲

چرخکارماهرمانتو ، بدون
چرخکارماهرمانتو ، بدون
چرخکارماهرمانتو ، بدون , دکمه مادگی و اتو ۸هزارتومان , واتوکارماهرمانتو(پاسگاه‎نعمت‎آباد)
۰۹۳۶۵۹۵۸۸۲۷و۵۵۸۵۳۴۹۳

خیاط خانم
خیاط خانم
خیاط خانم , پوشاک ورزشی درفش , سه راه آدران شهرک صنعتی نصیرآباد
۵۶۳۹۲۱۵۱

به تعدادی شلوار دوز
به تعدادی شلوار دوز
به تعدادی شلوار دوز , ماهر آقا و چرخکار خانم با بیمه , و مزایا نیازمندیم(حوالی افسریه)
۰۹۱۹۵۳۱۰۶۲۰و۳۳۸۴۸۶۷۲

چرخکار مبتدی(خانم)
چرخکار مبتدی(خانم)
چرخکار مبتدی(خانم) , همراه آموزش رایگان
۶۶۹۷۹۰۸۲

تعدادی چرخکار ، زیگزاگ دوز
تعدادی چرخکار ، زیگزاگ دوز
تعدادی چرخکار ، زیگزاگ دوز , و وسط کار خانم نیازمندیم , (تسویه نقدی) محدوده پیروزی
۰۹۳۳۶۷۲۷۱۸۶

گیلانس دوز ماهر
گیلانس دوز ماهر
گیلانس دوز ماهر , (ضخیم دوز) نیازمندیم , حقوق ثابت + مزایا +بیمه
۰۹۱۲۴۷۶۸۶۰۵

چرخکار تکمیلی دوز ورزشی
چرخکار تکمیلی دوز ورزشی
چرخکار تکمیلی دوز ورزشی , با بیمه نیازمندیم , (محدوده منیریه)
۵۵۴۸۱۰۵۶

چرخکار خانم ماهر
چرخکار خانم ماهر
چرخکار خانم ماهر , لباس عروس و مجلسی دوز , جهت کاردرمزون محدوده فرمانیه
۰۹۱۲۶۳۸۷۵۳۷

یکنفر خیاط خانم یا آقا
یکنفر خیاط خانم یا آقا
یکنفر خیاط خانم یا آقا , جهت تعمیرات لباس , نیازمندیم
۶۶۷۰۵۹۱۷

به تعدادی چرخکار خانم
به تعدادی چرخکار خانم
به تعدادی چرخکار خانم , جهت کار در تولیدی پیراهن مردانه , نیازمندیم(محدوده افسریه)
۳۳۶۴۸۵۶۳

تعدادی چرخکارماهر
تعدادی چرخکارماهر , آقاوخانم مانتودوز حرفه ای , آقایان باجای خواب ،شهرری،۱۳آبان
۰۹۳۵۲۶۶۵۹۲۶

چرخکارماهرمانتو ، بدون
چرخکارماهرمانتو ، بدون
چرخکارماهرمانتو ، بدون , دکمه مادگی و اتو ۸هزارتومان , واتوکارماهرمانتو(پاسگاه‎نعمت‎آباد)
۰۹۳۶۵۹۵۸۸۲۷و۵۵۸۵۳۴۹۳

خیاط خانم
خیاط خانم
خیاط خانم , پوشاک ورزشی درفش , سه راه آدران شهرک صنعتی نصیرآباد
۵۶۳۹۲۱۵۱

چرخکار و وردست کار ماهر
چرخکار و وردست کار ماهر
چرخکار و وردست کار ماهر , مانتو و پالتو نیازمندیم ,
۰۹۳۸۰۸۶۶۵۱۸

به تعدادی تنه دوز-بیرون بر
به تعدادی تنه دوز-بیرون بر
به تعدادی تنه دوز-بیرون بر , پیراهن فرنگی یک نفر اتوکش , نیازمندیم – افسریه
۰۹۱۲۹۴۵۲۲۹۶و۳۳۱۵۶۸۴۹

چند چرخکارماهر زنانه دوز
چند چرخکارماهر زنانه دوز
چند چرخکارماهر زنانه دوز , و وردست چرخکارماهرخانم یا آقا , حومه اسلامشهر-روپوش پزشکی کسری
۰۹۳۹۷۳۱۷۱۷۱ – ۰۹۳۷۲۱۷۱۲۲۴

به یک چرخکار
به یک چرخکار
به یک چرخکار , ماهر خانم، نیازمندیم , شخصی دوزی، محدوده شهران
۰۹۳۹۰۲۵۱۶۵۱ و ۴۴۳۲۳۸۵۰

شرکت داتیس جامه پوش
شرکت داتیس جامه پوش
شرکت داتیس جامه پوش , تعدادی چرخکارپیراهن دوز , ماهر(خانم وآقا)و وسط کار , در منطقه جاده ساوه , شهرک صنعتی نصیرآباد , بابیمه وسرویس نیازمنداست
۵۶۳۹۱۲۴۷

چرخکار ماهر خانم
چرخکار ماهر خانم
چرخکار ماهر خانم , جهت مانتو و پالتو نیازمندیم , (محدوده خ سعدی)
۰۹۱۲۴۷۱۸۹۹۵ ـ ۳۳۹۸۴۹۳۳

تعدادی چرخکار حرفه ای
تعدادی چرخکار حرفه ای
تعدادی چرخکار حرفه ای , جهت کار مانتو و پالتو نیازمندیم , تسویه هفتگی – نقدی
تماس تایکهفته ۸۸۹۳۵۴۴۴

چرخکار و راسته دوز ماهر
چرخکار و راسته دوز ماهر
چرخکار و راسته دوز ماهر , و زیگزال دوز خانم یا آقا جهت , شلواراسلش بچه گانه نیازمندیم
کیانشهر ۳۳۶۱۱۵۹۲

وردست چرخکار
وردست چرخکار
وردست چرخکار , یا راسته دوز آقا نیازمندیم
۵۵۵۹۵۲۴۲ ۰۹۳۸۴۴۳۶۹۰۹

تعدادی چرخکار و وسط کار
تعدادی چرخکار و وسط کار
تعدادی چرخکار و وسط کار , جهت شلوارجین نیازمندیم , (تسویه نقدی-محدوده کیانشهر)
۳۳۶۱۹۷۲۶

تعدادی پیراهن دوزماهر تنه دوز
تعدادی پیراهن دوزماهر تنه دوز
تعدادی پیراهن دوزماهر تنه دوز , یقه دوز و بیرون بر فرنگی , محدوده باقرشهر نیازمندیم
۵۵۲۲۶۴۱۲

تعدادی چرخکار راسته دوز
تعدادی چرخکار راسته دوز
تعدادی چرخکار راسته دوز , و یقه دوز خانم نیازمندیم , ( اسلامشهر ) تماس تا یک هفته
۰۹۱۲۵۴۴۱۱۶۵ – ۵۶۳۷۶۶۳۷

به تعدادی چرخکارماهرونیمه
به تعدادی چرخکارماهرونیمه
به تعدادی چرخکارماهرونیمه , ماهرخانم جهت کاردرتولیدی زنانه , نیازمندیم.محدوده پاسگاه‎ نعمت آباد
۰۹۳۷۳۸۶۰۳۵۷و۵۵۸۵۴۱۱۲

تنه دوز راسته دوز و
تنه دوز راسته دوز و
تنه دوز راسته دوز و , زیگزال دوزدر محیطی کاملازنانه , نیازمندیم تماس تایکهفته(شهرری)
۰۹۳۸۷۹۷۰۸۱۴و۳۳۶۳۳۳۷۱

پیراهن فرنگی ۲سوزنه آستین
پیراهن فرنگی ۲سوزنه آستین
پیراهن فرنگی ۲سوزنه آستین , چسبونی ، مچ ودمپا ، تنه دوز ،اتوکش , ( محدوده نبردجنوبی بلوارابوذر )
۳۳۸۰۶۵۵۶

به تعدادی چرخکار ماهر خانم
به تعدادی چرخکار ماهر خانم
به تعدادی چرخکار ماهر خانم , جهت کار در تولیدی تی شرت , مردانه نیازمندیم(حوالی منیریه)
۵۵۳۸۶۶۹۳

تعدادی چرخکار ماهر مانتو
تعدادی چرخکار ماهر مانتو
تعدادی چرخکار ماهر مانتو , و پالتو و وردست پیشکار , نیازمندیم (تماس تا یک هفته)
۰۹۳۵۵۴۷۷۱۲۰ـ۸۸۸۳۷۱۸۸

به تعدادی تنه دوز،یقه دوز
به تعدادی تنه دوز،یقه دوز , مچ و دمپادوز مردانه , خانم یاآقانیازمندیم (بامزدعالی)
۶۶۷۲۳۱۸۶

تنه دوز فرنگی خانم یا آقا
تنه دوز فرنگی خانم یا آقا
تنه دوز فرنگی خانم یا آقا , نیازمندیم (میدان شهدا-شکوفه) , تماس تا یکهفته
۰۹۱۲۲۸۱۱۶۳۷و۳۳۳۰۶۴۴۴

تعدادی چرخکار
تعدادی چرخکار
تعدادی چرخکار , مانتودوز ماهر نیازمندیم. , بدون مادگی – دکمه – اتو , تسویه هفتگی-منطقه افسریه , با سرویس ایاب و ذهاب , قرارداد ثابت سالیانه
۳۴ و ۳۶۶۴۲۰۳۲

به تعدادی چرخکارشلواردوز
به تعدادی چرخکارشلواردوز
به تعدادی چرخکارشلواردوز , خانم و آقا , جهت دوخت شلوارپارچه ای مردانه
۳۳۷۸۹۳۶۴و۳۳۷۸۶۸۲۳

چرخکار راسته دوز جهت
چرخکار راسته دوز جهت
چرخکار راسته دوز جهت , کار سیسمونی ( کالسکه ) , نیازمندیم
۵۵۴۶۰۱۹۲

به تعدادی زیگزال دوز و
به تعدادی زیگزال دوز و
به تعدادی زیگزال دوز و , چرخکار و مادگی زن و , دگمه زن نیازمندیم
۵۵۶۰۷۳۷۷

تعدادی چرخکار ماهر
تعدادی چرخکار ماهر
تعدادی چرخکار ماهر , تمیز دوز نیازمندیم , تسویه هفتگی (محدوده خزانه )
۰۹۳۶۶۶۷۷۷۰۶

به چند نفر فیلتودوزماهر
به چند نفر فیلتودوزماهر
به چند نفر فیلتودوزماهر , خانم وآقا جهت شلواروکاپشن , بابیمه(تسویه هفتگی)ته خط نازی آباد
۵۵۴۴۱۳۵۰

خیاط پیراهن دوز ماهر
خیاط پیراهن دوز ماهر
خیاط پیراهن دوز ماهر , آقا یا خانم , آشنایی با تمام چرخها , مدیر فهیم و صبور نیازمندیم , بین شهریار و سه راه آدران , سرویس و بیمه و مزایا
۲ ـ ۶۵۷۶۸۶۸۱

خیاط سری دوزوشخصی دوز
خیاط سری دوزوشخصی دوز
خیاط سری دوزوشخصی دوز , زنانه (مانتو،پالتو،کت دامن،….) , نیازمندیم
۰۹۳۶۸۱۸۲۷۵۱و۶۶۸۳۵۵۶۶

به تعدادی تنه دوز-بیرون بر
به تعدادی تنه دوز-بیرون بر
به تعدادی تنه دوز-بیرون بر , پیراهن فرنگی یک نفر اتوکش , نیازمندیم – افسریه
۰۹۱۲۹۴۵۲۲۹۶و۳۳۱۵۶۸۴۹

به یک مادگی و دکمه زن
به یک مادگی و دکمه زن
به یک مادگی و دکمه زن , (پیراهن) نیازمندیم بیمه+سرویس , شهرک صنعتی نصیرآباد
(تماس تایک هفته) ۵۶۳۹۲۸۷۹

به یک راسته دوزماهر خانم
به یک راسته دوزماهر خانم
به یک راسته دوزماهر خانم , نیازمندیم،درمحیطی کاملازنانه , (ترجیحا ساکن شرق تهران)
۰۹۳۶۲۷۹۸۶۸۱

چرخکار ماهر خانم
چرخکار ماهر خانم
چرخکار ماهر خانم , جهت مانتو و پالتو نیازمندیم , (محدوده خ سعدی)
۰۹۱۲۴۷۱۸۹۹۵ ـ ۳۳۹۸۴۹۳۳

یکنفر خیاط خانم یا آقا
یکنفر خیاط خانم یا آقا
یکنفر خیاط خانم یا آقا , جهت تعمیرات لباس , نیازمندیم
۶۶۷۰۵۹۱۷

به یک خیاط ماهر
به یک خیاط ماهر
به یک خیاط ماهر , جهت دوخت مانتو و پالتو , زنانه ، نیازمندیم
۰۹۱۲۲۱۸۸۲۰۰ – ۸۸۲۱۵۲۵۵

به تعدادی خیاط و وسط کار خانم
به تعدادی خیاط و وسط کار خانم
به تعدادی خیاط و وسط کار خانم , جهت تولیدی لوازم پزشکی , نیازمندیم (ساکن شرق)
۰۹۱۲۵۱۷۹۲۸۴ – ۷۷۰۷۰۶۸۹

چرخکار تکمیلی دوز ورزشی
چرخکار تکمیلی دوز ورزشی
چرخکار تکمیلی دوز ورزشی , با بیمه نیازمندیم , (محدوده منیریه)
۵۵۴۸۱۰۵۶

به تعدادی چرخکارماهرونیمه
به تعدادی چرخکارماهرونیمه
به تعدادی چرخکارماهرونیمه , ماهرخانم جهت کاردرتولیدی زنانه , نیازمندیم.محدوده پاسگاه‎ نعمت آباد
۰۹۳۷۳۸۶۰۳۵۷و۵۵۸۵۴۱۱۲

تنه دوز حرفه ای ، مچ و دمپادوز
تنه دوز حرفه ای ، مچ و دمپادوز
تنه دوز حرفه ای ، مچ و دمپادوز , آقا با تسویه نقدی نیازمندیم , محدوده میدان امام حسین ( کامران )
۰۹۱۲۴۱۲۹۷۵۹ و ۷۷۶۴۸۴۲۵

تنه دوز راسته دوز و
تنه دوز راسته دوز و , زیگزال دوزدر محیطی کاملازنانه , نیازمندیم تماس تایکهفته(شهرری)
۰۹۳۸۷۹۷۰۸۱۴و۳۳۶۳۳۳۷۱

یک شرکت معتبرتولیدی
یک شرکت معتبرتولیدی
یک شرکت معتبرتولیدی , پوشاک زنانه تعدادی چرخکار , مانتو دوز با تجربه ( خانم ) , استخدام می نماید , بصورت کارمزدی وحقوق ثابت , « تماس تا یکهفته »
۸۸۸۴۲۹۸۲ و ۸۸۸۴۲۳۰۴

تعدادی چرخکارماهر
تعدادی چرخکارماهر
تعدادی چرخکارماهر , آقاوخانم مانتودوز حرفه ای , آقایان باجای خواب ،شهرری،۱۳آبان
۰۹۳۵۲۶۶۵۹۲۶

گیلانس دوز ماهر
گیلانس دوز ماهر
گیلانس دوز ماهر , (ضخیم دوز) نیازمندیم , حقوق ثابت + مزایا +بیمه
۰۹۱۲۴۷۶۸۶۰۵

به تعدادی چرخکار خانم
به تعدادی چرخکار خانم
به تعدادی چرخکار خانم , محیط کاملا زنانه وتسویه نقدی , نیازمندیم – مهرآبادجنوبی
۰۹۳۹۹۵۸۹۳۰۳

به تعدادی راسته دوز
به تعدادی راسته دوز
به تعدادی راسته دوز , زیگزال دوز و وسط کار , (فقط خانم) مترو خیام نیازمندیم
۵۵۸۹۴۷۲۶

تعدادی چرخکار،وردست چرخکار
تعدادی چرخکار،وردست چرخکار
تعدادی چرخکار،وردست چرخکار , واتوکارخانم وآقا شهرری نیازمندیم
۰۹۳۹۱۰۸۰۳۲۶ ۵۵۹۷۲۳۵۶

تنه دوز حرفه ای ، مچ و دمپادوز
تنه دوز حرفه ای ، مچ و دمپادوز
تنه دوز حرفه ای ، مچ و دمپادوز , آقا با تسویه نقدی نیازمندیم , محدوده میدان امام حسین ( کامران )
۰۹۱۲۴۱۲۹۷۵۹ و ۷۷۶۴۸۴۲۵

به تعدادی چرخکار
به تعدادی چرخکار
به تعدادی چرخکار , آقا یا خانم راسته دوز مانتو , و پالتو نیازمندیم(حوالی رباط کریم)
۵۶۴۳۹۴۰۰

چرخکار تکمیلی دوز ورزشی
چرخکار تکمیلی دوز ورزشی
چرخکار تکمیلی دوز ورزشی , با بیمه نیازمندیم , (محدوده منیریه)
۵۵۴۸۱۰۵۶

تعدادی تنه دوز پیراهن اسپرت
تعدادی تنه دوز پیراهن اسپرت
تعدادی تنه دوز پیراهن اسپرت , و یک نفر دکمه مادگی دوز , مزدعالی ( یافت آباد)تماس تایکهفته
۰۹۳۷۸۳۱۴۴۳۵ ـ ۶۶۲۴۰۸۶۷

خیاط پیراهن دوز ماهر
خیاط پیراهن دوز ماهر
خیاط پیراهن دوز ماهر , آقا یا خانم , آشنایی با تمام چرخها , مدیر فهیم و صبور نیازمندیم , بین شهریار و سه راه آدران , سرویس و بیمه و مزایا
۲ ـ ۶۵۷۶۸۶۸۱

وردست چرخکار
وردست چرخکار
وردست چرخکار , یا راسته دوز آقا نیازمندیم
۵۵۵۹۵۲۴۲ ۰۹۳۸۴۴۳۶۹۰۹

چرخکار و وردست کار ماهر
چرخکار و وردست کار ماهر
چرخکار و وردست کار ماهر , مانتو و پالتو نیازمندیم ,
۰۹۳۸۰۸۶۶۵۱۸

تعدادی چرخکار ماهر
تعدادی چرخکار ماهر
تعدادی چرخکار ماهر , تمیز دوز نیازمندیم , تسویه هفتگی (محدوده خزانه )
۰۹۳۶۶۶۷۷۷۰۶

تعدادی چرخکار زیگزالدوز
تعدادی چرخکار زیگزالدوز
تعدادی چرخکار زیگزالدوز , وسط کارجهت کاردر تولیدی , تریکو بچه گانه نیازمندیم
۶۶۹۷۹۵۴۴_۱۶و۶۶۹۸۰۴۱۵


استخدام خیاط زیگزاگ دوز

به تعدادی زیگزاگ دوز ماهر
به تعدادی زیگزاگ دوز ماهر , خانم یا آقا نیازمندیم , ( میدان ولیعصر )
۸۸۹۲۵۴۱۷

تعدادی زیگزالدوز
تعدادی زیگزالدوز
تعدادی زیگزالدوز , چرخکار ، میاندوز کار , وردست برشکار ، وسط کار , بخارکار و بسته بند ماهر , با حقوق مکفی + بیمه نیازمندیم , محدوده خ خاوران،تماس تا۱۰روز
۳۳۰۲۵۸۰۴

تعدادی زیگزالدوز ، وسط کار
تعدادی زیگزالدوز ، وسط کار
تعدادی زیگزالدوز ، وسط کار , و میاندوزکار و چرخکار ماهر , خانم جهت کار تریکو
محدوده کیانشهر ۳۳۶۱۴۱۷۹

میاندوزکار زیگزال‎دوز
میاندوزکار زیگزال‎دوز
میاندوزکار زیگزال‎دوز , و چرخکار خانم نیازمندیم , میدان امام حسین
۳۳۳۰۲۰۱۵

به تعدادی زیگزالدوز ماهر
به تعدادی زیگزالدوز ماهر
به تعدادی زیگزالدوز ماهر , تریکو و کارگر ساده نیازمندیم , محیط ویژه بانوان،حوالی م خراسان
۰۹۱۰۹۷۵۴۰۸۱ و ۵۵۰۶۴۸۹۶

به یک نفر زیگزال دوز
به یک نفر زیگزال دوز
به یک نفر زیگزال دوز , تریکو خانم و آقا , یک نفر چرخکارتریکوخانم وآقا , یک نفرمیان دوزکارتریکو , خانم و آقا , و تعدادی وسط کار(خانم) , نیازمندیم , شهرک صنعتی نصیرآباد , بیمه+سرویس(تماس تایک هفته)
۵۶۳۹۲۸۷۹

به تعدادی زیگزال دوز
به تعدادی زیگزال دوز
به تعدادی زیگزال دوز , و چرخکارخانم درمحیطی کاملا زنانه , حوالی م امام حسین نیازمندیم
تماس تا یکهفته ۳۳۳۴۳۸۰۱

به تعدادی زیگزالدوز و
به تعدادی زیگزالدوز و
به تعدادی زیگزالدوز و , میاندوزکار ماهر خانم یا آقا , نیازمندیم
۰۹۳۶۶۶۴۲۰۴۶

تعدادی زیگزاگدوز ماهر
تعدادی زیگزاگدوز ماهر
تعدادی زیگزاگدوز ماهر , جهت تولیدی تیشرت مردانه , خانم یا آقا(تماس یکهفته )
۶۶۹۰۷۹۱۷

زیگزال دوز ماهر تریکو
زیگزال دوز ماهر تریکو
زیگزال دوز ماهر تریکو , زنانه نیازمندیم. , ( خطی ۴۵ ) محدوده مترو توحید
۶۶۹۲۱۹۲۳

به ۲نفر زیگزال دوز جهت کار
به ۲نفر زیگزال دوز جهت کار
به ۲نفر زیگزال دوز جهت کار , تریکو نیازمندیم , جاده ساوه – حصارک
۵۶۳۸۹۸۹۲ – ۰۹۱۲۵۲۴۲۷۴۸

تعدادی زیگزال دوز و
تعدادی زیگزال دوز و
تعدادی زیگزال دوز و , چرخکار خانم یا آقا جهت کار , در تولیدی پوشاک نیازمندیم
تماس یکهفته ۳۳۹۸۱۷۱۳

زیگزالدوز،میاندوزکار،نواری دوز
زیگزالدوز،میاندوزکار،نواری دوز
زیگزالدوز،میاندوزکار،نواری دوز , وسط کار،مزدی دوزماهرخانم , درمحیطی زنانه جهت پوشاک نوزاد
۰۹۱۹۸۲۹۹۱۶۶و۰۹۱۹۱۳۶۴۶۵۳

میاندوزکارماهر
میاندوزکارماهر
میاندوزکارماهر , جهت تی شرت مردانه , نیازمندیم (مترو حسن آباد)
۶۶۷۵۶۹۵۵

زیگزال دوز ماهر خانم جهت
زیگزال دوز ماهر خانم جهت
زیگزال دوز ماهر خانم جهت , بلوز شلوار بچه گانه در محیطی , کاملا زنانه نیازمندیم (پل ری)
۳۳۱۲۵۳۸۸

زیگزاگ دوز ، میاندوز کار خانم
زیگزاگ دوز ، میاندوز کار خانم
زیگزاگ دوز ، میاندوز کار خانم , میانگین درآمد ۵۰۰ / ۱ , و کارگر ساده خانم در محیط زنانه
محدوده غرب ۰۹۱۲۶۵۸۹۶۹۹

زیگزاگ دوز خانم
زیگزاگ دوز خانم
زیگزاگ دوز خانم , نیازمندیم ,
۶۶۸۷۴۸۱۴

تعدادی زیگزال دوز
تعدادی زیگزال دوز
تعدادی زیگزال دوز , وراسته دوز ماهر خانم یا آقا جهت , کارتریکو بچه گانه ( حوالی مولوی )
۰۹۳۳۸۴۰۴۵۵۶

زیگزاگ دوز ماهر تریکو خانم
زیگزاگ دوز ماهر تریکو خانم
زیگزاگ دوز ماهر تریکو خانم , تماس تا یک هفته ,
۶۶۷۲۴۲۴۰

تعدادی میاندوزکار،زیگزالدوز
تعدادی میاندوزکار،زیگزالدوز
تعدادی میاندوزکار،زیگزالدوز , چرخکار و وسط کار خانم یا آقا , نیازمندیم
۰۹۱۲۱۹۷۶۱۲۶_۶۶۴۱۳۷۹۸

به تعدادی خانم خیاط
به تعدادی خانم خیاط , زیگزاگ دوز تریکو , نیازمندیم , غرب تهران , جنت آباد شمالی , (تماس تا یکهفته)
۴۴۸۵۹۴۴۰

به تعدادی زیگزال دوز
به تعدادی زیگزال دوز
به تعدادی زیگزال دوز , و بسته بند خانم , نیازمندیم
۶۶۷۱۰۰۶۶

تعدادی زیگزاگ دوز ماهر
تعدادی زیگزاگ دوز ماهر
تعدادی زیگزاگ دوز ماهر , جهت تولیدی پوشاک ورزشی باتسویه , هفتگی محدوده میدان رازی نیازمندیم
۰۹۱۲۵۰۹۸۱۷۰ – ۵۵۶۶۶۰۵۳

به ۲نفر زیگزال دوز جهت کار
به ۲نفر زیگزال دوز جهت کار
به ۲نفر زیگزال دوز جهت کار , تریکو نیازمندیم , جاده ساوه – حصارک
۵۶۳۸۹۸۹۲ – ۰۹۱۲۵۲۴۲۷۴۸

به چند زیگزاگدوز و چرخکار
به چند زیگزاگدوز و چرخکار
به چند زیگزاگدوز و چرخکار , شلوار زنانه خانم یا آقا در , محیطی‎مجزا حوالی آذری نیازمندیم
۰۹۱۲۴۷۲۹۴۰۱- ۶۶۶۲۲۳۸۰

میاندوزکارماهر
میاندوزکارماهر
میاندوزکارماهر , جهت تی شرت مردانه , نیازمندیم (مترو حسن آباد)
۶۶۷۵۶۹۵۵

تعدادی زیگزال دوز
تعدادی زیگزال دوز
تعدادی زیگزال دوز , خطی ۰۰۰ / ۳۵ , کاردائم + بیمه (محدوده کرج)
۰۹۱۲۲۹۴۱۶۱۲

تعدادی زیگزالدوز خانم و
تعدادی زیگزالدوز خانم و
تعدادی زیگزالدوز خانم و , وسط کار خانم جهت تریکو , نیازمندیم
۶۶۴۷۸۵۷۳

به یک زیگزال دوز ماهر
به یک زیگزال دوز ماهر
به یک زیگزال دوز ماهر , جهت کار تریکو , نیازمندیم
۸۸۹۰۷۷۰۱

به تعدادی زیگزال دوز
به تعدادی زیگزال دوز
به تعدادی زیگزال دوز , و میاندوزکار (حرفه ای) , با حقوق عالی و کار دائم نیازمندیم
رسالت ۲۲۵۳۳۷۲۰

به یک نفر زیگزال دوز
به یک نفر زیگزال دوز
به یک نفر زیگزال دوز , تریکو خانم و آقا , یک نفر چرخکارتریکوخانم وآقا , یک نفرمیان دوزکارتریکو , خانم و آقا , و تعدادی وسط کار(خانم) , نیازمندیم , شهرک صنعتی نصیرآباد , بیمه+سرویس(تماس تایک هفته)
۵۶۳۹۲۸۷۹

به تعدادی راسته دوز
به تعدادی راسته دوز
به تعدادی راسته دوز , و زیگزاگ دوز خانم جهت تریکو , بچه گانه نیازمندیم(امامزاده حسن)
۵۵۷۵۳۳۳۲

زیگزاگ دوز خانم
زیگزاگ دوز خانم
زیگزاگ دوز خانم , نیازمندیم ,
۶۶۸۷۴۸۱۴

تعدادی زیگزاگ دوز و
تعدادی زیگزاگ دوز و
تعدادی زیگزاگ دوز و , وسط کار جهت پوشاک بچه گانه , نیازمندیم (نبش کارون-دامپزشکی)
۶۶۸۴۷۲۱۵

تعدادی زیگزالدوز
تعدادی زیگزالدوز
تعدادی زیگزالدوز , تریکو زنانه نیازمندیم , خطی ۴۰
۶۶۹۵۶۵۹۸

زیگزال دوز تی شرت مردانه
زیگزال دوز تی شرت مردانه
زیگزال دوز تی شرت مردانه , خام دوزی متروی مولوی , ( تماس تا یکهفته )
۵۵۶۱۶۷۲۶

به تعدادی وردست زیگزاگدوز
به تعدادی وردست زیگزاگدوز
به تعدادی وردست زیگزاگدوز , ماهر خانم جهت دوخت تی شرت , مردانه نیازمندیم(تماس تا یکهفته)
۷۷۶۸۹۳۱۵

تعدادی زیگزال دوز
تعدادی زیگزال دوز
تعدادی زیگزال دوز , وراسته دوز ماهر خانم یا آقا جهت , کارتریکو بچه گانه ( حوالی مولوی )
۰۹۳۳۸۴۰۴۵۵۶

۲نفر خانم مسلط به
۲نفر خانم مسلط به
۲نفر خانم مسلط به , زیگزال ومیاندوز نیازمندیم , شبستری
۰۹۱۲۵۲۲۹۷۴۴

تعدادی زیگزاگ دوز
تعدادی زیگزاگ دوز
تعدادی زیگزاگ دوز , فقط آقا , ماهرنوزادی نیازمندیم
۶۶۴۸۳۸۴۵

زیگزال دوز ماهر خانم یا آقا
زیگزال دوز ماهر خانم یا آقا , و وسط کار حوالی یافت آباد , نیازمندیم – تماس تا ۱هفته
۶۶۲۲۹۸۹۰

خیاط زیگزال دوز و
خیاط زیگزال دوز و
خیاط زیگزال دوز و , میاندوز آقا نیازمندیم , (بازارتهران بازار عباس آباد)
۰۹۱۲۴۸۳۰۹۶۷

به تعدادی راسته دوز
به تعدادی راسته دوز
به تعدادی راسته دوز , و زیگزاگ دوز خانم جهت تریکو , بچه گانه نیازمندیم(امامزاده حسن)
۵۵۷۵۳۳۳۲

تعدادی زیگزاگ دوز
تعدادی زیگزاگ دوز
تعدادی زیگزاگ دوز , فقط آقا , ماهرنوزادی نیازمندیم
۶۶۴۸۳۸۴۵

زیگزالدوز،میاندوزکار،نواری دوز
زیگزالدوز،میاندوزکار،نواری دوز
زیگزالدوز،میاندوزکار،نواری دوز , وسط کار،مزدی دوزماهرخانم , درمحیطی زنانه جهت پوشاک نوزاد
۰۹۱۹۸۲۹۹۱۶۶و۰۹۱۹۱۳۶۴۶۵۳

به یک نفر زیگزال دوز
به یک نفر زیگزال دوز
به یک نفر زیگزال دوز , تریکو خانم و آقا , یک نفر چرخکارتریکوخانم وآقا , یک نفرمیان دوزکارتریکو , خانم و آقا , و تعدادی وسط کار(خانم) , نیازمندیم , شهرک صنعتی نصیرآباد , بیمه+سرویس(تماس تایک هفته)
۵۶۳۹۲۸۷۹

تعدادی زیگزاگ دوز ماهر
تعدادی زیگزاگ دوز ماهر
تعدادی زیگزاگ دوز ماهر , جهت تولیدی پوشاک ورزشی باتسویه , هفتگی محدوده میدان رازی نیازمندیم
۰۹۱۲۵۰۹۸۱۷۰ – ۵۵۶۶۶۰۵۳

به تعدادی زیگزال دوز و
به تعدادی زیگزال دوز و
به تعدادی زیگزال دوز و , میاندوزکارشلوارزنانه نیازمندیم , تماس تایکهفته – حوالی افسریه
۰۹۱۲۶۵۹۳۹۵۹

میاندوزکار مسلط به
میاندوزکار مسلط به
میاندوزکار مسلط به , زیگزال نیازمندیم , تماس تا یکهفته
۰۹۱۲۶۰۳۶۹۹۱_۶۶۳۸۱۹۴۰

۲نفر خانم مسلط به
۲نفر خانم مسلط به
۲نفر خانم مسلط به , زیگزال ومیاندوز نیازمندیم , شبستری
۰۹۱۲۵۲۲۹۷۴۴

به تعدادی خانم خیاط
به تعدادی خانم خیاط
به تعدادی خانم خیاط , زیگزاگ دوز تریکو , نیازمندیم , غرب تهران , جنت آباد شمالی , (تماس تا یکهفته)
۴۴۸۵۹۴۴۰


استخدام خیاط گوناگون

به الیک مادگی زن
به الیک مادگی زن , شلوار فاستونی نیازمندیم , جنب مترو م امام حسین
۷۷۶۰۳۹۴۹

گلدوزماهرمسلط به فیلم سازی
گلدوزماهرمسلط به فیلم سازی
گلدوزماهرمسلط به فیلم سازی , جهت سرپرستی کارگاه نیازمندیم , (الویت داشتن مشتری)
۰۹۱۲۱۸۷۶۴۸۶ _ ۷۷۵۲۹۵۷۹

به یکنفر گلدوز نیمه ماهر
به یکنفر گلدوز نیمه ماهر
به یکنفر گلدوز نیمه ماهر , خانم نیازمندیم , ( کوچه برلن )
۰۹۱۲۲۳۳۸۶۹۶ ـ ۳۳۹۳۸۰۰۱

به یک خیاط ماهر
به یک خیاط ماهر
به یک خیاط ماهر , جهت واگذاری مغازه با وسایل کامل , خانم یا آقا با شرایط مناسب
۰۹۳۵۰۵۶۷۳۲۳ و ۴۴۶۱۵۲۸۴

راسته دوز جوان
راسته دوز جوان
راسته دوز جوان , ترجیحا شهرستانی , باجای خواب
۰۹۳۵۷۸۷۴۰۲۰

مادگی دوز و دکمه‎ دوز ماهر
مادگی دوز و دکمه‎ دوز ماهر
مادگی دوز و دکمه‎ دوز ماهر , جهت تولیدی پیراهن مردانه , نیازمندیم(بابیمه حوالی کیانشهر)
۳۳۶۱۲۲۸۴

» خیاط پرده دوز «
» خیاط پرده دوز «
» خیاط پرده دوز « , نیازمندیم , تماس ۱۰ الی ۱۷
۷۷۶۳۹۳۳۹

خیاط تعمیرکار ماهر
خیاط تعمیرکار ماهر
خیاط تعمیرکار ماهر , جهت خشکشویی , محدوده سعادت آباد
۰۹۱۲۱۸۶۱۴۳۶

پرو گذار ماهر
پرو گذار ماهر
پرو گذار ماهر , و با تجربه (خانم) , جهت کار در مزون , نیازمندیم ,
۰۹۱۲۲۰۰۳۸۰۹ ۸۸۹۳۱۵۱۹

به تعدادی خیاط ماهرجهت
به تعدادی خیاط ماهرجهت
به تعدادی خیاط ماهرجهت , همکاری با مزون(دوخت مانتو) , نیازمندیم
۰۹۳۶۳۴۴۳۷۷۹

خیاط تعمیرکار آقا
خیاط تعمیرکار آقا
خیاط تعمیرکار آقا , مسلط به همه نوع لباس وسایزکت , بابیمه ودرآمدبالا (پاسداران-هروی)
۲۲۹۳۳۴۰۲

به یک خیاط ماهر
به یک خیاط ماهر
به یک خیاط ماهر , پرده نیازمندیم , عبدل آباد خ انقلاب
۰۹۱۲۳۲۶۹۱۵۵

تعدادی چرخکار و کارگرساده خانم
تعدادی چرخکار و کارگرساده خانم
تعدادی چرخکار و کارگرساده خانم , وآقاجهت کاردرتولیدی کیف نیازمندیم
۳۳۷۸۶۸۶۳ ۳۳۲۵۳۲۲۴

برش کار ماهر خانم
برش کار ماهر خانم
برش کار ماهر خانم , جهت کار در مزون , محدوده فرمانیه نیازمندیم
۰۹۱۲۶۳۸۷۵۳۷

تعدادی وسط کار خانم جهت
تعدادی وسط کار خانم جهت
تعدادی وسط کار خانم جهت , تریکو بچه گانه نیازمندیم , شهرک ولیعصر – تماس تا یک هفته
۶۶۲۲۰۶۵۹

دکمه مادگی زن خانم یا آقا
دکمه مادگی زن خانم یا آقا
دکمه مادگی زن خانم یا آقا , و تعدادی چرخکار ماهر , نیازمندیم
۰۹۳۵۴۱۳۸۶۵۸ – ۰۹۱۲۵۱۱۱۵۸۶

خیاط خانم جهت
خیاط خانم جهت
خیاط خانم جهت , دوخت پیراهن مبل , ترجیحا مبتدی
۷۷۲۰۵۲۳۵ – ۰۹۱۲۵۰۷۱۴۰۷

به چرخکار گلدوز ماهر و
به چرخکار گلدوز ماهر و
به چرخکار گلدوز ماهر و , وردست و کارگر ساده آقا , نیازمندیم (تماس تا ۱۰روز)
۶۶۷۱۲۳۰۷ـ۶۶۷۱۲۵۵۹

مادگی دوز ، خرجکارچین
مادگی دوز ، خرجکارچین
مادگی دوز ، خرجکارچین , وسط کار ، تنه دوز (خانم) , (تماس تا یکهفته)
۶۶۷۲۸۳۱۶ ـ ۶۶۷۰۶۵۹۵

به یک گلدوز ماهر
به یک گلدوز ماهر
به یک گلدوز ماهر , نیازمندیم ,
۰۹۱۲۴۱۲۴۷۱۹

به تعدادی چرخکار آقا و
به تعدادی چرخکار آقا و , تعدادی چرخکار خانم جهت , پرده دوزی نیازمندیم
۰۹۳۵۴۳۷۸۰۴۳

به تعدادی خیاط ماهرجهت
به تعدادی خیاط ماهرجهت
به تعدادی خیاط ماهرجهت , همکاری با مزون(دوخت مانتو) , نیازمندیم
۰۹۳۶۳۴۴۳۷۷۹

خیاط تعمیرکار آقا
خیاط تعمیرکار آقا
خیاط تعمیرکار آقا , مسلط به همه نوع لباس وسایزکت , بابیمه ودرآمدبالا (پاسداران-هروی)
۲۲۹۳۳۴۰۲

تعدادی چرخکار و کارگرساده خانم
تعدادی چرخکار و کارگرساده خانم
تعدادی چرخکار و کارگرساده خانم , وآقاجهت کاردرتولیدی کیف نیازمندیم
۳۳۷۸۶۸۶۳ ۳۳۲۵۳۲۲۴


کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *